Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Bilete tren

Rasp: Bilete tren #47172

Dăncilă: Biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate şi de ONG-uri

Biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate şi distribuite acetora şi de către reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care îi promovează şi le protejează drepturile, a anunţat premierul Viorica Dăncilă, înaintea şedinţei de Guvern de miercuri.

7526355-mediafax-foto-alexandru-dobre.jpg


"Vom aproba în şedinţa de astăzi (miercuri -n.r.) încă o măsură în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, prin consultările cu organizaţiile neguvernamentale am găsit o soluţie prin care să reducem birocraţia şi să asigurăm mai uşor accesul persoanelor cu dizabilităţi la biletele de călătorie gratuită. Potrivit noilor reglementări, biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate şi distribuite acestora şi de către organizaţiile neguvernamentale, care le protejează şi le promovează drepturile", a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Potrivit reglementărilor în vigoare, biletele de călătorie pentru persoanele cu dizabilităţi pot fi ridicate numai în baza cererii persoanei cu handicap, a reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens sau în baza cererii asistentului personal.

Miercuri 17 iulie 2019
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6044
 • Thank you received: 728
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47344

Biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate și distribuite acestora și de organizațiile neguvernamentale care l

17 iulie 2019

Comunicat de presăBiletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate și distribuite acestora și de organizațiile neguvernamentale care le protejează și promovează drepturileGuvernul a aprobat, în ședința de astăzi, o hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin HG nr. 1017/2018.

Documentul adoptat dă posibilitatea eliberării biletului de călătorie gratuită de către DGASPC și în baza cererii organizațiilor neguvernamentale care au ca scop protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aceste organizații vor putea ridica biletele de călătorie gratuită, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu DGASPC, urmând a le distribui membrilor săi.

Soluția vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități, membre ale acestor organizații neguvernamentale și constituie o măsură de sprijin pentru persoanele cu dizabilități cu dificultăți în mobilitate, dar și una de debirocratizare.

În prezent, dreptul la transport interurban al persoanelor cu handicap este reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, iar modalitatea de acordare a acestor drepturi este stabilită prin Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018. Acestea stabilesc regula prin care eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de DGASPC numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens sau în baza cererii asistentului personal.

Precizăm că la data de 31.12.2018 erau 323.365 persoane cu handicap grav și 410.105 persoane cu handicap accentuat. Dintre aceste 733.470 persoane care aveau dreptul la transport interurban gratuit, doar 83.000 și-au exercitat efectiv acest drept.

“Dorim să venim în sprijinul persoanelor cu dizabilități, astfel încât acestea să poată avea acces mai ușor la biletele de călătorie gratuită și le mulțumim, cu această ocazie, partenerilor din organizațiile neguvernamentale pentru sprijinul acordat în intermedierea acestui drept al persoanelor cu dizabilități. Prin această măsură continuăm procesul de debirocratizare început în acest mandat, proces pe care îl vom continua și prin măsuri viitoare, a căror menire este aceea de a ușura, pe cât posibil, viața persoanelor cu dizabilități”, transmite ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6044
 • Thank you received: 728
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47346

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15977
 • Thank you received: 5136
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Bilete tren #47354

Ordinul nr. 1830/2019 pentru aprobarea modelului legitimației acordate persoanelor cu dizabilități

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 14 ianuarie 2020

Având în vedere:

- art. 4 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 8.418/ANPD din 27.09.2019,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:
Art. 1. -
Se aprobă modelul legitimației acordate persoanelor cu dizabilități, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
București, 30 decembrie 2019.

Nr. 1.830.

ANEXĂ
MODELUL
legitimației acordate persoanelor cu dizabilități
Art. 1. -
(1) Legitimația acordată persoanelor cu dizabilități, denumită în continuare legitimația, este documentul oficial folosit în exercitarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, de legislația în vigoare, pe întreg teritoriul țării.

(2) Legitimația este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetul acestora.

Art. 2. -
(1) Legitimația are dimensiunea 86 x 54 mm și este tipărită față-verso.

(2) Pe partea din față, legitimația conține următoarele elemente, conform anexei nr. 1:

a) numărul și data emiterii format: zz.ll.aaaa;

b) datele de identificare ale persoanei: numele (surname) și prenumele persoanei (name), codul numeric personal;

c) numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;

d) gradul de handicap;

e) termenul de valabilitate (Expiry date);

f) foto tip act de identitate;

g) semnătura și ștampila emitentului.

(3) Pe verso, centrat, legitimația prezintă următoarele înscrisuri, conform modelului prezentat în anexa nr. 2:

a) emitentul: pe primul rând - "DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI"; pe rândul al doilea - JUDEȚUL sau, după caz, sectorul municipiului București;

b) pe rândul al treilea - "LEGITIMAȚIE"; pe rândul al patrulea - "DISABILITY CARD";

c) numărul legitimației (maximum 5 cifre);

d) în partea de jos: "Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația în vigoare."

(4) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea legitimației va fi IQ Premium 80 gr./mp, de culoare albă, care conține filigran de siguranță, realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripția "DGASPC", conform modelului din anexa nr. 3.

(5) După tipărire, legitimația se plastifiază și se eliberează persoanei cu dizabilități.

Art. 3. -
(1) Legitimația este nominală, netransmisibilă și cu o perioadă de valabilitate egală cu cea a documentului de încadrare în grad de handicap.

(2) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimației, persoana cu dizabilități va publica pierderea/distrugerea/furtul într-un cotidian de mare tiraj și va solicita Direcției generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) eliberarea altei legitimații.

(3) Eliberarea altei legitimații de către DGASPC se realizează în baza cererii scrise a persoanei cu dizabilități.

(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se depune la DGASPC și va fi însoțită de o copie a cotidianului în care s-a publicat declararea pierderii/distrugerii/furtului legitimației.

Art. 4. -
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul model.

ANEXA Nr. 1
la modelul legitimației

NOTĂ:

Se utilizează următoarele dimensiuni ale fonturilor:

- pentru fontul general: Arial 7;

- pentru completările marcate cu X, respectiv: zz.ll.aaaa: Arial 12;

- pentru "LEGITIMAȚIE, DISABILITY CARD" și "RO": Arial 13 bold.


83179874_1021943294833333_8735101205249785856_n.jpg


82205155_1021943284833334_4694131386007683072_n.jpg
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6044
 • Thank you received: 728
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47355

Noi reguli pentru biletele gratuite de transport de care beneficiază persoanele cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități ar putea folosi cupoanele de transport cu titlu gratuit fie la dus, fie la întors, indiferent de ordinea efectuării călătoriei, potrivit unor modificări de reglementare propuse de Guvern. În momentul de față, persoanele cu dizablități precum și însoțitorii acestora, trebuie să folosească, în mod obligatoriu, și cuponul de dus și pe cel de întors pentru aceeași călătorie. Dacă procedează altfel, riscă să nu le fie decontat transportul.

Un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale urmărește modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, pentru a le oferi acestora o mai mare libertate de mișcare.

Cu alte cuvinte, persoanele cu handicap ar putea alege serviciile pe care doresc să le utilizeze pentru transportatorul interurban, fără să fie condiționate de ordinea folosirii cupoanelor gratuite. Dacă de exemplu o persoană cu dizabilități vrea să se deplaseze la dus cu un autoturism, iar la întors să folosească cuponul de transport interurban, o va putea face fără să fi fost nevoită să folosească mai întâi cuponul pentru călătoria dus.

În momentul de față, Hotărârea Nr. 1017/2018 prevede faptul că mai întâi trebuie folosit cuponul pentru călătoria dus și apoi cel aferent drumului de întoarcere.

„Persoanele cu handicap, însoţitorii acestora, precum şi asistenţii personali sunt obligaţi să folosească întâi cuponul dus şi, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente, apoi cuponul întors şi, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente.”, se arată în lege.

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre se precizează că la sediul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) au fost semnalate situații în care persoana cu dizabilități pleacă dintr-o localitate utilizând transportul personal și se întoarce în localitatea din care a plecat folosind un transportator în raport cu care utilizează un cupon întors, care însă nu este validat, având în vedere regula existentă.

„O astfel de soluție vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități, facilitând libertatea de mișcare și dreptul acestora de a alege serviciile pe care doresc să le utilizeze pentru transportatorul interurban.”, se arată în nota de fudamentare a proiectului de hotărâre.

Conform Hotărârii nr. 1017/2018, beneficiază de gratuitatea transportului interurban următoarele categorii de persoane:

 • persoanele cu handicap grav;
 • persoanele cu handicap accentuat;
 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;
 • persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă;
 • asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

Atenție! Proiectul legislativ prezentat mai sus NU se aplică acum. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15977
 • Thank you received: 5136
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Bilete tren #47356

Desigur deocamdata este doar un proiect. Se va aproba probabil cat de curand .

Pot comenta din propia mea actiune.
Am plecat cu trenul; Tulcea- Fetesti - Bucuresti Nord- Brasov.
La intoarcere am vrut sa folosesc o ruta mai scurta; Brasov- Ploiesti- Buzau- Braila. Nu mi s-a permis. Valabilitatea ramane doar pe calea retur ; Brasov- Bucuresti Nord- Fetesti- Tulcea.
Insa am folosit un al doilea bilet din cele 6 fara nici o problema.

Anul trecut ni se promisese si s-a emis si Ordin de Ministru ( lege/ordonanta ) ca de pilda cu un singur bilet pot pleca cu trenul si sa ma intorc cu microbuzul. Dar nu se respecta.

Sa nu mai spun ca daca ma duc la Craiova de pilda. Pot folosii biletul pe microbuz doar pe o ruta fara schimbare. Din Bucuresti nu imi recunoaste nici un bilet nou. Degeaba am trei bilete. Platesc bilet.

Undeva, exista un ordin de regulament intern. Stat in stat.

Ca sa nu mai spun , ce figura, ce fite fac soferii cand ne vad biletele.

Mare neintelegere este la acest capitol. Insa, eu ... pocedez doar cat mi se permite.
:( :( :(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6044
 • Thank you received: 728
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .