Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Bilete tren

Rasp: Bilete tren #47172

Dăncilă: Biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate şi de ONG-uri

Biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate şi distribuite acetora şi de către reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care îi promovează şi le protejează drepturile, a anunţat premierul Viorica Dăncilă, înaintea şedinţei de Guvern de miercuri.

7526355-mediafax-foto-alexandru-dobre.jpg


"Vom aproba în şedinţa de astăzi (miercuri -n.r.) încă o măsură în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, prin consultările cu organizaţiile neguvernamentale am găsit o soluţie prin care să reducem birocraţia şi să asigurăm mai uşor accesul persoanelor cu dizabilităţi la biletele de călătorie gratuită. Potrivit noilor reglementări, biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate şi distribuite acestora şi de către organizaţiile neguvernamentale, care le protejează şi le promovează drepturile", a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Potrivit reglementărilor în vigoare, biletele de călătorie pentru persoanele cu dizabilităţi pot fi ridicate numai în baza cererii persoanei cu handicap, a reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens sau în baza cererii asistentului personal.

Miercuri 17 iulie 2019
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47344

Biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate și distribuite acestora și de organizațiile neguvernamentale care l

17 iulie 2019

Comunicat de presăBiletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate și distribuite acestora și de organizațiile neguvernamentale care le protejează și promovează drepturileGuvernul a aprobat, în ședința de astăzi, o hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin HG nr. 1017/2018.

Documentul adoptat dă posibilitatea eliberării biletului de călătorie gratuită de către DGASPC și în baza cererii organizațiilor neguvernamentale care au ca scop protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aceste organizații vor putea ridica biletele de călătorie gratuită, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu DGASPC, urmând a le distribui membrilor săi.

Soluția vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități, membre ale acestor organizații neguvernamentale și constituie o măsură de sprijin pentru persoanele cu dizabilități cu dificultăți în mobilitate, dar și una de debirocratizare.

În prezent, dreptul la transport interurban al persoanelor cu handicap este reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, iar modalitatea de acordare a acestor drepturi este stabilită prin Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018. Acestea stabilesc regula prin care eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de DGASPC numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens sau în baza cererii asistentului personal.

Precizăm că la data de 31.12.2018 erau 323.365 persoane cu handicap grav și 410.105 persoane cu handicap accentuat. Dintre aceste 733.470 persoane care aveau dreptul la transport interurban gratuit, doar 83.000 și-au exercitat efectiv acest drept.

“Dorim să venim în sprijinul persoanelor cu dizabilități, astfel încât acestea să poată avea acces mai ușor la biletele de călătorie gratuită și le mulțumim, cu această ocazie, partenerilor din organizațiile neguvernamentale pentru sprijinul acordat în intermedierea acestui drept al persoanelor cu dizabilități. Prin această măsură continuăm procesul de debirocratizare început în acest mandat, proces pe care îl vom continua și prin măsuri viitoare, a căror menire este aceea de a ușura, pe cât posibil, viața persoanelor cu dizabilități”, transmite ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47346

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Bilete tren #47354

Ordinul nr. 1830/2019 pentru aprobarea modelului legitimației acordate persoanelor cu dizabilități

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 14 ianuarie 2020

Având în vedere:

- art. 4 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 8.418/ANPD din 27.09.2019,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:
Art. 1. -
Se aprobă modelul legitimației acordate persoanelor cu dizabilități, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
București, 30 decembrie 2019.

Nr. 1.830.

ANEXĂ
MODELUL
legitimației acordate persoanelor cu dizabilități
Art. 1. -
(1) Legitimația acordată persoanelor cu dizabilități, denumită în continuare legitimația, este documentul oficial folosit în exercitarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, de legislația în vigoare, pe întreg teritoriul țării.

(2) Legitimația este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetul acestora.

Art. 2. -
(1) Legitimația are dimensiunea 86 x 54 mm și este tipărită față-verso.

(2) Pe partea din față, legitimația conține următoarele elemente, conform anexei nr. 1:

a) numărul și data emiterii format: zz.ll.aaaa;

b) datele de identificare ale persoanei: numele (surname) și prenumele persoanei (name), codul numeric personal;

c) numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;

d) gradul de handicap;

e) termenul de valabilitate (Expiry date);

f) foto tip act de identitate;

g) semnătura și ștampila emitentului.

(3) Pe verso, centrat, legitimația prezintă următoarele înscrisuri, conform modelului prezentat în anexa nr. 2:

a) emitentul: pe primul rând - "DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI"; pe rândul al doilea - JUDEȚUL sau, după caz, sectorul municipiului București;

b) pe rândul al treilea - "LEGITIMAȚIE"; pe rândul al patrulea - "DISABILITY CARD";

c) numărul legitimației (maximum 5 cifre);

d) în partea de jos: "Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația în vigoare."

(4) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea legitimației va fi IQ Premium 80 gr./mp, de culoare albă, care conține filigran de siguranță, realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripția "DGASPC", conform modelului din anexa nr. 3.

(5) După tipărire, legitimația se plastifiază și se eliberează persoanei cu dizabilități.

Art. 3. -
(1) Legitimația este nominală, netransmisibilă și cu o perioadă de valabilitate egală cu cea a documentului de încadrare în grad de handicap.

(2) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimației, persoana cu dizabilități va publica pierderea/distrugerea/furtul într-un cotidian de mare tiraj și va solicita Direcției generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) eliberarea altei legitimații.

(3) Eliberarea altei legitimații de către DGASPC se realizează în baza cererii scrise a persoanei cu dizabilități.

(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se depune la DGASPC și va fi însoțită de o copie a cotidianului în care s-a publicat declararea pierderii/distrugerii/furtului legitimației.

Art. 4. -
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul model.

ANEXA Nr. 1
la modelul legitimației

NOTĂ:

Se utilizează următoarele dimensiuni ale fonturilor:

- pentru fontul general: Arial 7;

- pentru completările marcate cu X, respectiv: zz.ll.aaaa: Arial 12;

- pentru "LEGITIMAȚIE, DISABILITY CARD" și "RO": Arial 13 bold.


83179874_1021943294833333_8735101205249785856_n.jpg


82205155_1021943284833334_4694131386007683072_n.jpg
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47355

Noi reguli pentru biletele gratuite de transport de care beneficiază persoanele cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități ar putea folosi cupoanele de transport cu titlu gratuit fie la dus, fie la întors, indiferent de ordinea efectuării călătoriei, potrivit unor modificări de reglementare propuse de Guvern. În momentul de față, persoanele cu dizablități precum și însoțitorii acestora, trebuie să folosească, în mod obligatoriu, și cuponul de dus și pe cel de întors pentru aceeași călătorie. Dacă procedează altfel, riscă să nu le fie decontat transportul.

Un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale urmărește modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, pentru a le oferi acestora o mai mare libertate de mișcare.

Cu alte cuvinte, persoanele cu handicap ar putea alege serviciile pe care doresc să le utilizeze pentru transportatorul interurban, fără să fie condiționate de ordinea folosirii cupoanelor gratuite. Dacă de exemplu o persoană cu dizabilități vrea să se deplaseze la dus cu un autoturism, iar la întors să folosească cuponul de transport interurban, o va putea face fără să fi fost nevoită să folosească mai întâi cuponul pentru călătoria dus.

În momentul de față, Hotărârea Nr. 1017/2018 prevede faptul că mai întâi trebuie folosit cuponul pentru călătoria dus și apoi cel aferent drumului de întoarcere.

„Persoanele cu handicap, însoţitorii acestora, precum şi asistenţii personali sunt obligaţi să folosească întâi cuponul dus şi, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente, apoi cuponul întors şi, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente.”, se arată în lege.

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre se precizează că la sediul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) au fost semnalate situații în care persoana cu dizabilități pleacă dintr-o localitate utilizând transportul personal și se întoarce în localitatea din care a plecat folosind un transportator în raport cu care utilizează un cupon întors, care însă nu este validat, având în vedere regula existentă.

„O astfel de soluție vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități, facilitând libertatea de mișcare și dreptul acestora de a alege serviciile pe care doresc să le utilizeze pentru transportatorul interurban.”, se arată în nota de fudamentare a proiectului de hotărâre.

Conform Hotărârii nr. 1017/2018, beneficiază de gratuitatea transportului interurban următoarele categorii de persoane:

 • persoanele cu handicap grav;
 • persoanele cu handicap accentuat;
 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;
 • persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă;
 • asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

Atenție! Proiectul legislativ prezentat mai sus NU se aplică acum. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Bilete tren #47356

Desigur deocamdata este doar un proiect. Se va aproba probabil cat de curand .

Pot comenta din propia mea actiune.
Am plecat cu trenul; Tulcea- Fetesti - Bucuresti Nord- Brasov.
La intoarcere am vrut sa folosesc o ruta mai scurta; Brasov- Ploiesti- Buzau- Braila. Nu mi s-a permis. Valabilitatea ramane doar pe calea retur ; Brasov- Bucuresti Nord- Fetesti- Tulcea.
Insa am folosit un al doilea bilet din cele 6 fara nici o problema.

Anul trecut ni se promisese si s-a emis si Ordin de Ministru ( lege/ordonanta ) ca de pilda cu un singur bilet pot pleca cu trenul si sa ma intorc cu microbuzul. Dar nu se respecta.

Sa nu mai spun ca daca ma duc la Craiova de pilda. Pot folosii biletul pe microbuz doar pe o ruta fara schimbare. Din Bucuresti nu imi recunoaste nici un bilet nou. Degeaba am trei bilete. Platesc bilet.

Undeva, exista un ordin de regulament intern. Stat in stat.

Ca sa nu mai spun , ce figura, ce fite fac soferii cand ne vad biletele.

Mare neintelegere este la acest capitol. Insa, eu ... pocedez doar cat mi se permite.
:( :( :(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47395

Astazi am fost la DGASPC si am ridicat taloanele cu bilete gratuite acordate in baza Legii 448/ 2006.

Am gasit acest afis, care vine in sprijinul celor interesati .

La sediul D.G.A.S.P.C. TULCEA


ATENTIE !!

IN CAZUL IN CARE INTAMPINATI PROBLEME CU FIRMELE DE TRANSPORT VA RUGAM SA NE SUNATI LA NUMARUL DE TELEFON 0757.999.919
Inainte de a ne suna va rugam sa retineti numarul de inmatriculare al microbuzului, ora si locul de unde ati intampinat problemele.


Acest anunt banuiesc ca este valabil pentru intreaga tara. Daca nu este asa, logic este, ca apeland acest numar veti fi redirectionat spre alt numar, astfel incat reclamatia sa fie receptionata .
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47469

Camera Deputatilor: Persoanele cu handicap pot beneficia complet de participarea la viata sociala si economica Citeste tot pe: https://www.ziarelive.

camera-deputatilor-persoanele-cu-handicap-pot-beneficia-complet-de-participarea-la-viata-sociala-si-economica.jpg


Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Au votat "pentru" 290 de deputati, iar unul s-a abtinut.

Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 448/2006, in scopul imbunatatirii cadrului legal care sa ofere persoanelor cu handicap posibilitatea de a se bucura de drepturi depline si de a beneficia complet de participarea la viata sociala si economica.

Proiectul de lege introduce notiunea de angajare asistata - optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri obtinute de pe piata competitiva a muncii si care presupune oferirea de sprijin in cautarea locului de munca si la locul de munca, transport, tehnologii ajutatoare, instruire, specializare si adaptarea sarcinilor in conformitate cu potentialul persoanei cu handicap.

"Unitate protejata autorizata este entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul careia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezinta cel putin 30% din numarul total al angajatilor, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezinta cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor, precum si orice forma de organizare, potrivit legii, aleasa pentru desfasurarea unei activitati economice de catre o persoana fizica detinatoare a unui certificat de incadrare in grad de handicap", mai spune proiectul.

Initiativa legislativa mentioneaza, de asemenea, ca persoanele care solicita incadrarea in grad de handicap beneficiaza de gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa, in baza alocarilor din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Finantarea activitatilor, evenimentelor, manifestarilor educative destinate copiilor si tinerilor cu handicap integrati in invatamantul de masa/ invatamantul special integrat se poate asigura inclusiv prin parteneriat public-privat", subliniaza proiectul.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de calatorii pe an calendaristic. Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita co ...citeste mai departe despre "Camera Deputatilor: Persoanele cu handicap pot beneficia complet de participarea la viata sociala si economica"
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47486

O opinie,... un punct de vedere !

DIFERITI DAR EGALI OFICIAL

Aceste așa zise Norme Metodologice, le consider o bătaie de joc la adresa persoanelor cu dizabilități
O birocratizare și hoție în a descuraja pe cei îndreptățiți să renunțe la dreptul lor și ca atare, vă sfătuiesc pe toți cei care doriți, să sesizați ANPD, CNDR și toate ONG-urile care zic că ne reprezintă, să ia o atitudine oficială!
Este o încălcare a dreptului la intimitate să dau raportul cînd merg și unde merg! Este echivalentul unei declarație unde vreau sa merg cu biletul de autobuz sau de tren!
Aceste "Norme metodologice, trebuiau să fie simple, nu să pună persoana cu dizabilități să alerge pe la uși, să își recupereze banii !"
Ca să pot beneficia de valoarea maximă 1500 lei, trebuie sa fac doar drumuri lungi!
Să fac drumuri scurte de maxim 100 km = 8 l/100 km = 42 lei adică 24 de drumuri = 1008 lei, restul de 492 lei este pierderea mea deoarece "creierele cenușii" s-au găndit la cum să te fure mai bine, să nu cumva să poți lua maximul prevăzut de lege!
Acum avem ocazia de pe data de 18.09.2020 până pe data de 29.10.2020, să facem propuneri, sugestii și opinii la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Vă recomand să propunem, așa zisa decontare, să fie ridicate exact ca și celelalte bilete (nu decontări trimestriale!) să fie sub formă de:
1) Bonuri de Carburant (cu valoare de 25 lei, 50 lei, etc.)
1) sau Card Electronic (care să aibe suma totală)!
Din ce înțeleg eu, avem următoarea facilitate :
- 24 de călători cu mașina - pentru persoana cu handicap grav - 1500 lei
- 12 de călători cu mașina - călătorii pentru persoana cu handicap accentuat - 750 lei
Un exemplu:
Dacă doresc să călătoresc de la Tg Jiu - Constanța, la tratament, ar fi 505 km, cu un consum de 8 litri/100km = 174 lei carburantul = total dus/întors 348 lei, asta ar insemna aproximativ 4 drumuri (1392 lei)! din start, cele 24 de călători s-au transformat în 4 călătorii! (putem spune că... lasă că e bine și așa!)
Călătoria se va face pe banii personali pe care trebuie să îi am, ca să pot pleca (deci trebuie să îmi folosesc banii proprii "unde este scutirea?!"), în normele metodologice se specifică că cererile de decontare se vor face trimestrial, adică de 4 ori pe an! (ATENȚIE! Banii mei, care i-am folosit pentru a ma deplasa la Constanța sunt blocați un trimestru și 45 de zile, până îmi vor fi returnați! "DGASPC decontează carburantul către persoanele îndreptățite, în termen de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii")
Nu se specifică în ce constă decontarea! Adică depun actele într-un trimestru, și dupa 45 de zile îmi vor da banii lichizi sau cum?! (ATENȚIE! calculul sumei se face de către o "structură de specialitate") adică vor avea grijă să deconteze carburantul la un consum de mașină hibrid (adică 5 l/100km) chiar dacă mașina mea este mai veche și consum mai mult, având însoțitor, bagaje etc.!
...după ce vin de la tratament, trebuie să păstrez bonurile de benzină, să merg la DGASPC într-o zi anume și să fac o cerere de decontare! (un drum inutil care nu va fi decontat de nimeni!)
Până aici este o minunată birocrație!
Există posibilitatea ca drumul Tg Jiu - Constanța -de 505 km, cu un consum de 8 l/100km = dus/întors 348 lei, să îmi fie decontat la un consum 5 l/100km = 218 lei dus/întors.... adică o pierdere de 130 lei!
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47487

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modalitatea de
acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin
HG nr. 1017/2018, cu modificările și completările ulterioare


În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (8) din Legea nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban
gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.111 din 28 decembrie 2018, se modifică și se
completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 6 Începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru transportul public interurban feroviar, rutier
sau naval de călători pe teritoriul României, persoanele beneficiare vor utiliza biletul de
călătorie gratuită, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.”

2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 8 Beneficiarul Legii nr. 448/2006 poate efectua călătoria pe întreaga distanță cu un singur
operator de transport interurban.”

3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
,, Art. 9. (1) Biletul de călătorie gratuită are dimensiunea 1/3 dintr-o coală A4, orientată portret,
împărțită în trei părți egale pe orizontală.

(2) Biletul de călătorie gratuită este format din:
a) biletul propriu-zis;
b) cuponul statistic;
c) două cupoane anexă;

(3) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea biletului de călătorie gratuită va fi IQ Premium 80
gr./mp, de culoare albă.

(4) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită conține filigran de siguranță realizat
cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripția "DGASPC",
înscrisă cu font "Arial Rounded MT Bold", conform modelului din anexa nr. 2, după cum
urmează:


a) pe biletul propriu-zis va apărea sintagma "DGASPC" filigranată o singură dată, cu fontul de
mărimea 58;

b) pe cuponul statistic va apărea sintagma "DGASPC" filigranată o singură dată, cu fontul
mărimea 35;

c) pe cele două cupoane anexă va apărea sintagma "DGASPC" filigranată o singură dată, cu
fontul mărimea 35.

(5) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită poate fi ștanțată pentru a permite
separarea ușoară a fiecărui bilet de călătorie gratuită în parte și a părților componente ale
acestuia.

(6) Seria biletului de călătorie gratuită este stabilită și tipărită de către DGASPC și este un
număr format din 8 cifre, din care primele două cifre reprezintă codul DGASPC conform
anexei nr. 3, iar celelalte 6 cifre reprezintă numărul propriu-zis care poate fi reluat de la 1 la
început de an calendaristic, însă nu la un interval mai mic de 2 ani.”

4. La articolul 11, după litera g) de la alineatul (4) se introduc două noi litere, literele h)
și i) cu următorul cuprins:
,,h) sintagma ,, Rămâne la beneficiar” pe biletul propriu-zis, în colțul din dreapta, jos.
i) sintagma: ,, Rămâne la transportator”, pe fiecare cupon, sub codul de bare.”

5. La articolul 15, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(8) Pentru efectuarea călătoriei, persoanele cu handicap și asistenții personali ai acestora, după
caz, vor completa rubricile "de la stația" și "până la stația" pe biletul propriu-zis și pe cuponul
statistic/anexă, după consultarea prealabilă a operatorului de transport interurban.”

6. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 16. (1) La efectuarea unei călătorii, persoana cu handicap, însoțitorul acesteia sau, după
caz, asistentul personal va prezenta biletul de călătorie integral operatorului de transport
interurban. Este interzis a se detașa una dintre părțile componente de către utilizator.

(2) Persoanele cu handicap, însoțitorii acestora, precum și asistenții personali sunt obligați să
folosească cuponul statistic între aceleași localități/stații de cale ferată înscrise în rubricile "de
la stația" - "la stația" pe biletul propriu- zis.

(3) Posesorul biletului de călătorie gratuită este răspunzător de modul de completare a rubricilor
"de la stația" și "până la stația".

(4) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile, caz în care
se va solicita operatorului de transport interurban viza de întrerupere a călătoriei.

(5) În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunță la călătorie, acesta va solicita
operatorului de transport interurban viza de neutilizare și restituirea cuponului statistic sau
cuponului anexă, după caz. Cuponul poate fi folosit pentru o altă călătorie, dar numai pentru
călătoria înscrisă inițial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a
dorit călătoria inițială, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză.

7. La articolul 17, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
,,Art. 17. (2) La efectuarea unei călătorii pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de
transport interurban este obligat să completeze următoarele date:

a) tariful total aferent pentru secțiunea înscrisă pe cuponul statistic și pe cupoanele anexă, după
caz;

b) numărul de km total aferent pentru secțiunea înscrisă pe cuponul statistic și pe cupoanele
anexă, după caz;

c) "Data călătorie" pe cuponul statistic și pe cupoanele anexă, după caz, și "Data călătorie " pe
biletul propriu-zis. Aceasta reprezintă data exactă în care persoana a efectuat călătoria;

(3) Tariful înscris pe cuponul statistic este cel din ziua prezentării acestuia, de către utilizator,
la operatorul de transport interurban, acesta respectând tarifele prevăzute în Convenție.”

8. La Anexa nr. 4 la normele metodologice Codul de bare tipărit pe biletele de călătorie
gratuită, la punctul 2, litera d) se abrogă.

Art. 2. Anexele nr. 1 și nr. 2 din Normele metodologice se înlocuiesc cu Anexa nr. 1, respectiv
Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. În termen de 30 zile de la publicarea prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport
se va stabili prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului muncii și justiției
sociale un model de convenție privind transportul persoanelor cu handicap.

Art. 4. Biletele de călătorie gratuită aferente anului 2020 vor putea fi utilizate și în luna ianuarie
a anului 2021.

Art. 5. Se aprobă modalitatea de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul
aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau
furnizorului de servicii sociale şi indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) din Legea nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzută în
Anexa nr. 3.

Art. 6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47590

Biletele de transport interurban la care au dreptul gratuit persoanele cu handicap grav și accentuat în acest an vor putea fi folosite și în ianuarie

logo-MMPS-2019_cu_coroana_RGB_ro25.jpg17 decembrie 2020

Comunicat de presăBiletele de transport interurban la care au dreptul gratuit persoanele cu handicap grav și accentuat în acest an vor putea fi folosite și în ianuarie 2021Guvernul a modificat și completat modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit pentru persoanele cu handicap și a stabilit modul de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale.

Totodată, Executivul a decis ca biletele de călătorie gratuită acordate persoanelor cu handicap aferente anului 2020 să poată fi utilizate și în luna ianuarie a anului 2021.

Prin Hotărârea de Guvern adoptată s-a stabilit utilizarea unui nou model de bilet pentru transport interurban, cu noi caracteristici și noi elemente de siguranță, fiind adaptat ultimelor modificări aduse Legii nr. 448/2006, referitoare la înlocuirea călătoriilor de tip dus-întors cu călătoriile simple. Astfel, persoana beneficiară poate efectua călătoria pe întreaga distanță cu un singur operator de transport interurban, fiind eliminate sintagmele „călătorii dus”, respectiv „călătorii întors”.

De asemenea, sunt aduse clarificări cu privire la cheltuielile realizate pentru transportul interurban, s-a simplificat procedura de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul, iar opțiunea beneficiarului pentru una dintre cele două forme de sprijin va putea fi comunicată online, printr-o cerere.

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăși cele 24 călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.Informații de background:

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 145/2020 și de Legea nr. 193/2020, prevede că persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic, iar cele cu handicap accentuat pentru 12 călătorii pe an calendaristic, fiind astfel înlocuite călătoriile dus-întors pe an calendaristic cu călătorii pe an calendaristic.

Totodată, a fost introdus dreptul persoanelor cu handicap de a opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului, conform legii, și aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor biletelor de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, după caz, fără a depăși suma de 1.500 lei anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei anual, pentru persoanele cu handicap accentuat.

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47592

S-a stabilit cum vor cere cei cu dizabilități decontarea combustibilului pentru propria mașină, dacă renunță la biletele de transport public

luna iulie, autoritățile au stabilit că persoanele cu dizabilități pot decide dacă se deplasează pe baza biletelor gratuite la transportul public sau cu mașina proprie, caz în care beneficiază de decontarea costului cu combustibilul consumat în acest scop. Acum, printr-un proiect de hotărâre adoptat joi de Guvern, se completează legislația privind transportul gratuit de care beneficiază persoanele cu handicap, astfel încât acestea să poată beneficia efectiv de măsura stabilită în vară.

Proiectul adoptat de Executiv vine în completarea Legii nr. 145/2020, care a introdus, în această vară, posibilitatea decontării cheltuielilor legate de combustibil, atunci când persoanele cu handicap decid să nu folosească, în mod gratuit, transportul în comun, ci mașina proprie. Mai exact, proiectul conține normele și modelul actelor necesare acestor decontări.

În primul rând, normele stabilesc faptul că, “dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav”.

De asemenea, în situația în care persoana cu handicap va opta pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport, aceasta nu va mai putea solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu mașina.

Decontarea carburantului se va face, potrivit normelor, pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap. Pentru acest lucru e necesară depunerea la autorități a unei cereri în acest sens (modelul cererii poate fi descărcat de la sfârșitul acestui articol).

Cererea de decontare se va depune la direcția generală de asistență socială și protecția copilului în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și va conține o declarație pe propria răspundere (din care să reiasă că deplasarea cu mașina a avut loc în interesul persoanei cu handicap), precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

La depunerea cererii de decontare, se vor depune și bonul ori bonurile fiscale de carburant emise de benzinării. Important de știut este faptul că persoanele cu handicap nu pot deconta combustibilul ori de câte ori doresc asta.

Concret, așa cum apare atât în Legea 145/2020, cât și în normele adoptate de Guvern, numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăși:

 • 24 - pentru persoana cu handicap grav și
 • 12 - pentru persoana cu handicap accentuat.

În fine, normele stabilesc și faptul că autoritățile vor deconta carburantul către persoanele îndreptățite în cel mult 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.

Potrivit Legii 448/2006, persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, fără a depăși suma de 1.500 lei/an, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei/an, în cazul persoanelor cu handicap accentuat.

Totodată, prin acest proiect de hotărâre, autoritățile stabilesc și prelungirea perioadei de utilizare a biletelor de călătorie de care beneficiază persoanele cu handicap, și anume, biletele de călătorie aferente anului 2020 vor putea fi utilizate și în luna ianuarie a anului 2021.

Atenție! Proiectul de hotărâre nu se aplică acum. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie publicat în Monitorul Oficial.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan, laur1979

Rasp: Bilete tren #47611

 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete tren #47618

Facilități suplimentare pentru persoanele cu dizabilități

Peste 16.000 de persoane cu dizabilități din județul Neamț vor beneficia din acest an de facilități suplimentare. Conform HG 118/2020, persoanele cu dizabilități încadrate în gradul grav și accentuat pot obține, în premieră, decontarea bonurilor de carburant aferente călătoriilor pe care le vor efectua cu mașina personală sau a familiei, până acum fiind decontate doar biletele de călătorie auto sau CFR.

Pentru a obține această facilitate, persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora vor trebui să depună o cerere la sediul DGASPC Neamț sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. prin care vor solicita pentru 2021 fie bilete de călătorie, (ca până acum – pentru mijloace de transport în comun auto sau CFR), fie decontarea consumului de carburant pentru deplasările cu autoturismul.

Cererile pot fi depuse începând cu data de 15 ianuarie 2021.

Decontarea consumului de carburant se va face în limita a 24 de deplasări și a maximum 1.500 de lei pentru persoanele cu handicap grav și în limita a 12 călătorii și a maximum 750 de lei pentru persoanele cu handicap accentuat. Cererile de decontare a carburantului se vor depune la DGASPC Neamț în maximum 60 de zile de la efectuarea călătoriei/călătoriilor. După procesarea documentelor (cererea și bonul/bonurile de combustibil), plata va fi făcută în maximum 45 de zile în contul beneficiarului.

Solicitările pot fi depuse atât de persoana cu handicap cât și de reprezentantul legal al acesteia. Opțiunea este pentru întreg anul, adică fie se alege varianta decontării carburantului, fie decontarea biletelor de tren sau autobuz.

În județul Neamț sunt peste 18.500 de persoane încadrate în grad de handicap, dintre care aproximativ 7.000 au gradul grav și mai bine de 9.000 au gradul accentuat.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Bilete tren #47620

Pentru obtinerea biletelor de calatorie, conform Legii 448/2006 la D.G.A.S.P.C. Tulcea, incepand cu data de 15 februarie 2021 apelati numarul 0757999919.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .