Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Decizia pentru pensia de invaliditate

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46477

Noua Lege a pensiilor va lovi grav în cele mai dezavantajate categorii de persoane, persoanele cu handicap,

Sigla_guvernului_Romniei_versiunea_2016_cu_coroan-e1507650909156-2.png


Consiliul Național al Dizabilității din România va posta mai jos câteva observații și propuneri, înaintate Ministerului Muncii și Jutiției Sociale, privind modul în care noua Lege a pensiilor va afecta persoanele cu handicap pensionate la limită de vârstă.

Proiectul noii legi a pensiilor conține câteva prevederi care ne nemulțumesc profund, care, dacă vor deveni norme, vor naște o serie de inechități ce nu își au locul mai ales aici, în domeniul protecției sociale:
Astfel:
I. Art. 52 și art. 53 din proiect perpetuează inechitatea între persoanele nevăzătoare și celelalte tipuri de handicap, prin aceea că persoanele afectate de cecitate (indiferent de grad!) se pot pensiona oricând, iar restul persoanelor cu nevoi speciale beneficiază de o reducere a vârstei de pensionare, corespunzătoare stagiului de cotizare și gradului de handicap.

De asemenea, această discriminare a vârstei de pensionare, prin schimbarea modului de calcul al pensiei, conduce și la un nivel diferit al pensiei.

Nu există niciun motiv real și obiectiv pentru a institui această discriminare. În forma pusă în dezbatere publică, proiectul încalcă principiul constituțional al egalității, dar și propriul principiu statuat la art. 2 lit. d): principiul egalităţii, potrivit căruia asigurații care au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii, beneficiază de tratament nediscriminatoriu, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Reamintim că principiul proporţionalităţii, în accepţiune clasică, presupune că oricare decizie sau măsură adoptată de organele abilitate urmează să se bazeze pe o justă şi echitabilă evaluare a faptelor, pe echilibrare adecvată a intereselor implicate, precum şi pe o selectare coerentă a mijloacelor şi mecanismelor care urmează a fi utilizate în vederea atingerii unui scop predefinit.

Chiar dacă el nu este codificat în sens tradițional, acest principiu reprezintă o normă obligatorie ce trebuie aplicată pentru a găsi un echilibru just, rezonabil şi adecvat între diferite interese concurente implicate.

Credem că actuala formă a legii nu oferă un echilibru just, rezonabil şi adecvat între diferitele categorii de persoane cu handicap.

Propunem adoptarea art. 52 cu următorul conținut:

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, dovedit cu certificat de încadrare în grad și tip de handicap cu valabilitate permanentă, după cum urmează:

a) indiferent de vârstă, dacă au realizat în condiții de handicap grav cel puţin 1/3 din stagiul complet de cotizare;
b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţii de handicap accentuat, un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani;
c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în
condiţii de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

II. Potrivit noului mod de calcul al pensiei ce se dorește implementat prin acest proiect, pensia recalculată a unei persoane cu handicap va fi diminuată în raport cu cea stabilită potrivit Legii nr. 263/2010.

În legea nouă a pensiilor, la capitolul 3, secțiunea 1, art. 85, se menționează:

Cuantumul pensiei este egal cu nr. total de puncte realizat de asigurat înmulțit cu Valoarea Punctului de Referință (VPR).

La art. 86 din proiectul noii legi a pensiilor se menționează că acest VPR va fi de 75 lei, calculându-se împărțind valoarea punctului de pensie din 2021, de 1875 lei la 25- media stagiilor de cotizare din cele 4 legi pe pensii anterioare.

Faptul că acest indicator are la numitor 25, față de stagiul redus de cotizare de 10 ani și trei luni pentru gradul I și de 20 de ani și șase luni pentru gradul II, stagii ce au constituit numitorul stagiului mediu anual (noțiune care va dispărea potrivi proiectului), va conduce la diminuarea drastică a pensiei încasate de pensionarii pentru limită de vârstă, cu handicap preexistent, îndeosebi la cei cu gradul I.

Chiar dacă vom rămâne în plată cu cuantumul pensiei de la data intrării în vigoare a noii legi, pensia noastră va rămâne înghețată în viitor, deoarece persoanele cu handicap totalizează un număr mic de puncte realizate și nu va mai fi niciun indicator, asemenea stagiului redus de cotizare din actuala lege, care să compenseze acest lucru.
Propunem introducerea unui indicator corectiv pentru persoanele invalide.

III. Și acest proiect de lege perpetuează inechitatea existentă privind cuantumul indemnizației de însoțitor acordate persoanelor invalide și cel acordat persoanelor cu handicap.
Propunem stabilirea aceluiași criteriu cu cel folosit în Legea nr. 448/2006: salariul net al asistentului social debutant cu studii medii.

Dacă Legea privind sistemul public de pensii rămâne în forma publicată în dezbatere publică, tragem un semnal de alarmă, astfel încât să se păstreze drepturile care au fost conferite de legislație până la momentul actual.

Noua Lege a pensiilor va lovi grav în cele mai dezavantajate categorii de persoane, persoanele cu handicap, afectându-le atât cuantumul pensiei prin faptul că stagiul redus nu se mai ia în calcul și prin faptul că li se impune un stagiu minim de cotizare de 15 ani pentru a beneficia de reducerea vârstei de pensionare la gradul I de handicap, asigurații cu un alt tip de handicap, altul decât cel vizual, sunt discriminați.

În baza articolului 58 litera a, din legea 263/2010, o persoană cu handicap, cu gradul I, poate dobândi calitatea de pensionar la limită de vârstă, îndeplinind condiția de a avea un stagiu realizat în condiții de handicap de 1/3 din stagiul total de cotizare, considerat stagiu complet de cotizare.

Toți pensionarii la limită de vârstă cu handicap de gradul I, handicap preexistent calității de asigurat, sunt persoane cu o pregătire medie sau superioară, dar care, în pofida eforturilor personale supraomenești, din cauza bolilor grave și evolutive de care suferă, au fost nevoiți să căute formele de protecție socială fără a atinge acest stagiu minim de cotizare de 15 ani, devenit condiție în noua lege pentru a avea calitatea de pensionar.

Tocmai aceste persoane, cele mai năpăstuite de soartă, sunt cel mai grav afectate de noua lege a pensiilor, din următoarele motive:

1) CUANTUMUL PENSIEI RECALCULETE ÎN BAZA NOII LEGI VA FI DRASTIC DIMINUAT.

Vom lua exemplul X: – Pe legea actuală, X are :
– stagiul total de cotizare realizat de 34 ani, 2 luni și 18 zile, din care: – în condiții normale: 11 ani, 8 luni, 22 de zile;
– perioade asimilate: 22 ani, 5 luni, 26 zile;
– stagiu total de cotizare prevăzut de lege: 10 ani și 3 luni;
– numărul total de puncte realizate: 19. 3516
-punctajul mediu anual: 1,888

Cu acest punctaj mediu anual de 1,888, determinat conform art. 69, aliniatul 1 din normele de aplicare a legii 263/2010 împărțind totalul punctelor realizate la stagiul redus de 1/3 din stagiul complet de cotizare, adica în cazul X: 10 ani și 3 luni ( 19.35166: 10,25=1,888 , rotunjit), pensia exemplului X, pe legea în vigoare, a fost de:

• 1439 lei. în 2013 ( 1,888 x 762,10 – val. punct. de pensie în 2013)
• 2077 lei, în prezent ( 1,888 x 1100 – val. punct. de pensie în prezent)

Dacă se respectă programul de guvernare și valoarea punctului de pensie va fi 1265 lei în 2019 și 1775 lei în 2020, pensia X pe legea actuală ar trebui să fie:
• 2388 lei, în 2019 (1,888 x 1265)
• 3345 lei, în 2020 (1,888 x 1775)

În legea nouă a pensiilor, la capitolul 3, secțiunea 1, art. 85, se menționează:
Cuantumul pensiei este egal cu nr. total de puncte realizat de asigurat înmulțit cu Valoarea Punctului de Referință (VPR).

Repetăm:

La art. 86 din proiectul noii legi a pensiilor se menționează că acest VPR va fi de 75 lei, calculându-se împărțind valoarea punctului de pensie din 2021, de 1875 lei la 25- media stagiilor de cotizare din cele 4 legi pe pensii anterioare.

FAPTUL CĂ ACEST INDICATOR ARE LA NUMITOR 25, FAȚĂ DE STAGIUL REDUS DE COTIZARE DE 10 ANI 3 LUNI LA GRADUL I ȘI DE 20 DE ANI ȘI 6 LUNI, LA GRADUL 2, CE AU CONSTITUIT NUMITORUL STAGIULUI MEDIU ANUAL, CARE VA DISPĂREA CA NOȚIUNE, VA FACE CA PENSIA RECALCULATĂ A PENSIONARILOR LA LIMITĂ DE VARSTĂ, HANDICAP PREEXISTENT, SĂ FIE DRASTIC MAI MICĂ, ÎNDEOSEBI LA GRAGUL I.

De exemplu pensia X, recalculată după legea nouă, dacă va mai beneficia de perioada asimilată, va fi:
19,35166 x 75 = 1451,3745 lei, rotunjit, 1451 lei.

1451 lei – pensia recalculată după legea nouă, comparativ cu 2077 lei din prezent, cu 2388 lei, cât ar fi în 2019 și cu 3345 lei in 2020, va face ca pensia X, cât persoana va trăi, să nu mai beneficieze niciodată de o mărire.

Pensionarii la limită de vârstă, cu handicap, vor rămâne în plată cu cuantumul pensiei de la data intrării în vigoare a noii legi, dar pensia acestora va rămâne înghețată, deoarece aceștia totalizează un număr mic de puncte realizate și nu va mai fi niciun indicator, asemenea stagiului redus de cotizare din actuala lege, care să compenseze acest lucru. Vor avea pensia calculată în același mod, indiferent de gradul de handicap și la fel ca la cei fără handicap.

2) ÎN PROIECTUL NOII LEGI SE FACE DISCRIMINARE ÎNTRE TIPURILE DE HANDICAP, între cei care au alt tip de handicap decât cel vizual și nevăzători. Dacă toate persoanele au gradul I de handicap și sunt dependente de altă persoană, de ce se face discriminare între acestea? La articolul 3, litera Ș, se definește ca pensionar: persoana care beneficiază de pensie de asigurări sociale și a realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum și nevăzătorii care au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare.

Cu această definiție a pensionarului, persoanele pensionate la limită de vârstă cu handicap de gradul I pentru care stagiul de cotizare a fost constituit dintr-o treime din cel complet, pot păstra calitatea de pensionar dacă au lucrat o perioadă efectivă mai mică de 15 ani?!

3) ÎN PROIECTUL NOII LEGI SE PUNE CONDIȚIA CA, PENTRU A BENEFICIA DE PERIOADA ASIMILATĂ, TREBUIE CA ASIGURATUL SĂ AIBĂ STADIUL MINIM DE COTIZARE DE 15 ANI REALIZAT.

În această situație, pensionarii la limită de vârstă dar cu o perioadă efectiv lucrată mai mică de 15 ani, pensionați în baza legilor anterioare, mai beneficiază de perioada asimilată care a intrat în componența stagiului total de cotizare realizat?

4) INDEMNIZAȚIA DE ÎNSOȚITOR PRIMITĂ ÎN BAZA LEGII PENSIILOR, ATÂT ÎN PREZENT CÂT ȘI IN PROIECTUL NOII LEGI, ESTE MAI MICĂ DECÂT INDEMNIZAȚIA DE ÎNSOȚITOR PRIMITĂ IN BAZA LEGII 448/2006.
Indemnizația de însoțitor nu ar trebui să aibă două cuantumuri diferite!
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46491

Ce rau imi pare pentru ca nimeni dintre noi nu mai comenteaza nimic.

Nu am auzit, nu stiu sa fie in prezent persoane cu pensie de invaliditate cu un cuantum de ;

Citez "
"1451 lei – pensia recalculată după legea nouă, comparativ cu 2077 lei din prezent, cu 2388 lei, cât ar fi în 2019 și cu 3345 lei in 2020, va face ca pensia X, cât persoana va trăi, să nu mai beneficieze niciodată de o mărire."


Oameni buni, sa nu confundam pensia de invaliditate cu indemnizatia de handicap/dizabilitate plus indemnizatia cuvenita insotitorului.

Sunt 2 lucruri complect diferite.

2077 de lei presupune ca pensia de invaliditate sa fie in prezent in punctaj de 1, 88

Nu cred sa existe asa ceva. Majoritatea pensiilor de invaliditate sunt in jurul lui 0,7- 0,8 .

Si inca un aspect foarte foarte important; din momentul in care persoana are pensie de invaliditate si pana in prezent se comsidera stagiu de cotizare asimilat.

Cel pensionat de pilda in anul 2010. pana in prezent are 8 ani vechime la care se adauga vechime in munca lucrata efectiv.
Daca in anul 2010 avea 7 ani lucrat, rezulta ca in prezent are 15 ani minimi necesari.

Eu asa inteleg legea.

Astept parerile/ opiniile dumneavoastra !
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46509

Nu am stat cu mainile in san.
Am facut sesizari si am trimis.

Am primit confirmare de inregistrare a sesizarilor mele de la Deputatul Liberal de Tulcea , George Siscu.
De la Istitutul Roman pentru Drepturile Omului am primit telefon de confimare a sesizarilor mele.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46650

COMUNICAT DE PRESĂ

09.10.2018
I. În ziua de 9 octombrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecții de neconstituționalitate:

A. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, obiecție formulată de Președintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi:

1. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile articolului unic pct.1 [cu referire la art.37 alin.(2)] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor sunt neconstituționale.

2. A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile articolului unic pct.2 [cu referire la art.39 alin.(3) și (4)] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului.

B. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, obiecție formulată Președintele României.

Având nevoie de timp, Curtea Constituțională a amânat începerea dezbaterilor pentru data de 16 octombrie 2018.

II. În aceeași zi, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.c) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.A.c) şi al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, în ceea ce privește sesizările referitoare la neconstituționalitatea Hotărârii Camerei Deputaților nr.47/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, sesizări formulate de Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România și, respectiv, de Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, a dispus, având nevoie de timp, amânarea dezbaterilor pentru data de 24 octombrie 2018.

III. De asemenea, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor a art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Dispozițiile criticate au următorul conținut:

„Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;

b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;

c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.”

În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma ”preexistent calității de asigurat” cuprinsă în art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este neconstituţională.

În motivarea soluției de admitere pronunțate, Curtea Constituțională a statuat că sintagma ”preexistent calității de asigurat” cuprinsă în art.58 din Legea nr.263/2010 încalcă articolul 16 alin.(1) din Constituție referitor la egalitatea în fața legii și a autorităților publice, întrucât nu permite și persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap ulterior calităţii de asigurat să beneficieze de reducerea vârstelor standard de pensionare, în funcţie de gradul de handicap. În opinia majorității judecătorilor Curții Constituționale, nu există nicio deosebire obiectivă și relevantă între categoria persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat și categoria persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap ulterior calităţii de asigurat.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curtea de Apel Cluj – Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46659

Schimbare în LEGEA pensiilor. Mii de pensionari sunt obligați să facă acest lucru

Pensii1-605x.jpg


Legea Pensiilor a fost aprobată de Guvern și trimisă în Parlament pentu a fi dezbătută în regim de urgență, însă aceasta conține unele schimbări care afectează direct mii de pensionari.

Modificări bombă în noua Lege a pensiilor. Mii de persoane, care până acum nu făceau acest lucru, vor fi nevoite să se alinieze noilor reguli şi să meargă la medic.

Noua lege prevede mai multe modificări referitoare la indemnizaţia de însoţitor, cât şi referitor la persoanele care încasează pensie de invaliditate.

Astfel, potrivit actului normativ, indemnizaţia de însoţitor va fi acordată pentru însoţitorii persoanelor încadrate la gradul I de invaliditate. Aceşti bani se vor da pe lângă pensie şi vor reprezenta 50% din salariul minim brut. În prezent, suma reprezintă 80% din punctul de pensie.

Mai mult, dacă în legea actuală scrie că nu mai sunt supuşi revizuirii medicale cei care au vârsta mai mică cu până la cinci ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, în noul proiect nu se mai regăseşte exceptarea. Ceea ce ar însemna ca şi aceştia să meargă la revizuirile medicale periodice.

Stagiul potenţial este definit (atât în actuala lege, cât şi în proiectul viitoarei legi) ca fiind perioada de timp considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante.

Există totuşi o diferenţă. Proiectul viitoarei legi nu mai prevede alte modalităţi de calcul pentru stagiul potenţial în funcţie de anumite afecţiuni.

SURSA: bugetul.ro
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46667

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, legea de aprobare a OUG 116/2017 care elimina si o prevedere care se referea la faptul ca de pensie de invaliditate pentru boli obisnuite si accidente care nu au legatura cu munca, beneficiaza persoanele care au realizat stagiu de cotizare de cel putin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei incadrarii in grad de invaliditate.

Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.


PL-x nr. 161/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46668

In ceia ce ma priveste, in calitatea mea de membru activ Prostemcell postez cat mai multe articole din presa sau din comentariile din presa in ideia de a intelege cat mai bine orice cititor al Forumului nostru.

Personal sunt nemultumit pentru ca legislatia este foarte derutanta.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46698

în Clubul Persoanelor cu dizabilitati

Probabil l-ati auzit pe Daniel Breazu,seful comisiei de munca din Senat,cand a comunicat la Romania TV ca au introdus in proiectul legii pensiilor un amendament, in favoarea persoanelor cu handicap.

El priveste calcularea VPR pentru persoanele cu dizabilitati, intrucat calculul VPR cu 25 de ani la numitor ne dezavantaja.
Pentru ca niciun guvern n-a impus persoanelor cu dizabilitati un stagiu de contributie la pensii de 25 de ani.

Pentru femeile cu handicap grav,de exemplu, a fost mereu 10 ani,iar pentru barbati,pana in 2010 ,15 ani,iar apoi 11,8 ani.

Si avem suficienti prieteni care n-au putut realiza nici macar aceste stagii reduse si in loc de pensie de limita de varsta primesc pensie de invaliditate.

Daca am avut un stagiu mai redus,evident ca am strans mai putine puncte de pensie. De aceea, una este sa raportam punctul de pensie din 2021 la 25 de ani si obtinem un VPR de 75 de lei si alta este sa-l raportam,de exemplu la 10 ani,pentru femeile cu gradul grav si obtinem un VPR de 187,5 lei. Care,inmultit cu numarul total de puncte,ne va da o pensie mai mare,decat daca le-am inmulti cu 75 de lei.

Asa ca sunteti rugati,cei din grup sa solicitati parlamentarilor din judetele voastre,sau daca-i aveti prieteni pe Facebook,sa sustina aceast amendament la vot,ca vom avea toti de castigat. Primul pas a fost facut. Comisia de munca din senat l-a inclus in proiectul de lege.

Mai trebuie sa treaca de votul din senat,de comisia de munca de la deputati si de votul de la Camera Deputatilor. La senat ne-a ajutat Dl. senator Chisalita,dar la deputati nu avem pe nimeni. De aceea trebuie sa ne implicam fiecare,pe masura puterilor noastre. Trebuie sa le solicitam doar sa voteze acest amendament ! Rugati acelasi lucru si pe prietenii vostri de pe alte pagini pentru persoane cu dizabilitati.ESTE FOARTE IMPORTANT !
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46699

Permiteti-mi, va rog, sa va scriu din partea omului care cunoaste destul de bine munca persoanelor cu dizabilitati.
In 1992 intrase in vigoare Legea 57. Conform acelei legi au fost stabilite urmatoarele criterii de munca.
Au dreptul la pensie pentru limita de varsta, sau cu alte cuvinte se considera stagiul complet de cotizare persoanele care indeplinesc urmatoarele criterii ;

Pentru femei ;

10 ani vechime in munca cu invaliditate de gradul 1.
15 ani vechime in munca cu invaliditate de gradul 2.
20 de ani vechime in munca cu invaliditate de gradul 3.

Pentru barbati ;

15 ani vechime in munca cu invaliditate de gradul 1.
20 de ani vechime in munca cu invaliditate de gradul 2.
25 de ani vechime in munca cu invaliditate de gradul 3.

Persoanele care au acumulat o vechime in munca mai mare decat cele stabilite in paragrafele anterioare primesc 1 la suta in plus pentru fiecare an de vechime .

Aceasta situatie presupune ca pensie sa aiba un cuantum de 1 punct de pensie.

Am avut multi colegi de munca beneficiari.

Candva, dupa anul 1997, aceasta lege si-a pierdut valabilitatea pentru ca intre timp s-au conceput legi in domeniul dizabilitatii in ideia de a ne incadra in criterial de aderare in Uniunea Europeana.

Avem imensul ghinion ca nici un parlamentar sau partid sa inteleaga aceasta situatie speciala.

Si nu uitati, persoanele cu dizabilitate accentuata si/sau grava sunt in incapacitate de munca.
Ati auzit dumneavoastra vreo autoritate care sa recunoasca aceasta uriasa nedreptate care ni se aplica ?
Uimiti-ma !
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46701

Pentru a se vedea de unde am fost si unde ne aflam in momentul actual in domeniul Protectiei Sociale adecvate;

LEGE Nr. 57 din 9 iunie 1992
privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12 iunie 1992

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Integrarea socio-profesionala a persoanelor handicapate, prin incadrarea in munca si realizarea de venituri de catre acestea, se face in conformitate cu legislatia generala a muncii, cu celelalte reglementari legale in vigoare, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta lege.
Art. 2
(1) Persoanele handicapate pot fi incadrate in munca de catre persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat si pot exercita profesii potrivit capacitatii lor fizice si intelectuale. Incadrarea lor in munca se poate realiza si prin crearea de locuri de munca protejate, special organizate, asigurindu-se inlesnirile si adaptarile corespunzatoare.
(2) In raport cu numarul de salariati, constituit din persoane handicapate, pot fi infiintate, la solicitarea asociatiilor de handicapati, legal constituite, locuri de munca si unitati protejate, special organizate, cu sprijinul inspectoratelor judetene pentru handicapati si al autoritatilor publice locale.
(3) Unitatile protejate, special organizate, au cel putin 70% din numarul de salariati constituit din persoane handicapate.
(4) Unitatile protejate, organizate pentru nevazatori, vor avea cel putin 50% din salariati persoane handicapate.
(5) Unitatile si locurile de munca protejate se organizeaza de catre persoane juridice si de persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica sau care folosesc munca salariata.
(6) Constituie vechime in munca, in afara celei dobindite de persoanele handicapate in temeiul unui contract de munca, si activitatea desfasurata de aceste persoane in baza altor raporturi recunoscute de lege ca asimilate celor de munca, precum si activitatea depusa potrivit unei autorizatii proprii, cu conditia achitarii contributiei de asigurari sociale prevazute de lege.
(7) La cererea persoanelor handicapate, ziua de munca a acestora poate fi redusa cu 1 - 2 ore, cu diminuarea corespunzatoare a salariului, fara a afecta vechimea in munca.
Art. 3
Unitatile protejate pot angaja si persoane handicapate care isi desfasoara activitatea la domiciliu, asigurindu-le transportul materiilor prime si produselor finite de la si, respectiv, la sediul unitatii.
Art. 4
(1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Invatamintului si Stiintei si celelalte organe centrale vor intocmi lista de profesii in care se asigura, cu prioritate, locuri de munca pentru handicapati ori pentru care se va organiza instruire speciala, tinind seama de specificul handicapului.
(2) Ministerele si celelalte organe centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, impreuna cu Secretariatul de Stat pentru Handicapati, vor stabili, in unitatile din sectorul lor de activitate, locurile de munca in care, in limita solicitarilor, pot fi incadrate numai persoane handicapate.
Art. 5
Persoanele handicapate beneficiaza de urmatoarele drepturi de protectie speciala:
a) un termen de incercare de 30 de zile lucratoare, la angajare;
b) un preaviz platit de 30 de zile lucratoare, in cazul desfacerii contractului de munca din motive neimputabile lor.
Art. 6
Bunurile si activitatile care pot fi produse, respectiv indeplinite, numai de catre persoane handicapate in cadrul unitatilor prevazute la art. 2, ori, potrivit autorizatiei proprii, asigurindu-se realizarea acestora prin comenzi de stat si alte inlesniri pentru aprovizionarea cu resurse energetice, materii prime si materiale, vor fi cuprinse in lista elaborata de Comisia centrala pentru incadrarea in munca a persoanelor handicapate, care va fi supusa spre aprobare Guvernului.
Art. 7
(1) Ministerele, celelalte organe centrale si autoritatile administratiei publice locale sint obligate sa sprijine persoanele juridice si fizice prevazute la art. 2, care organizeaza unitati si locuri de munca protejate, potrivit specificului si domeniului de activitate.
(2) Ministerul Industriei, prin imputernicitii statului, va recomanda agentilor economici asimilarea in productie, cu prioritate, a masinilor, utilajelor, instalatiilor specifice si adaptarilor necesare desfasurarii activitatii productive a persoanelor handicapate, in vederea usurarii efortului acestora, precum si pentru asigurarea realizarii unei cantitati corespunzatoare de produse.
(3) Agentii economici care au organizate unitati sau locuri de munca protejate vor lua masuri pentru asigurarea integrala si prioritara cu materii prime si materiale, masini, utilaje si instalatii cu adaptari specifice, din tara si din import, necesare productiei ce se realizeaza de catre persoanele handicapate, astfel incit sa fie acoperite capacitatile de productie.
Art. 8
(1) In vederea incadrarii in munca a unui numar cit mai mare de solicitanti din rindul persoanelor handicapate, organele administratiei publice si organizatiile cooperatiei vor lua masuri pentru dezvoltarea si diversificarea unitatilor special organizate pentru munca acestora.
(2) Directiile de munca si protectie sociala vor lua masuri ca absolventii invatamintului special - profesional, liceal, postliceal - ori ai cursurilor de calificare-recalificare sa fie luati in evidenta imediat la prezentare, pentru a fi incadrati intr-un loc de munca corespunzator pregatirii si handicapului.
Art. 9
(1) Persoanele juridice prevazute la art. 2 alin. (3) beneficiaza de o reducere cu 50% a impozitului pe circulatia marfurilor, iar cele prevazute la art. 2 alin. (4) sint scutite de plata acestui impozit.
(2) Persoanele juridice prevazute la art. 10 beneficiaza de reducerea impozitului pe circulatia marfurilor, proportional cu ponderea persoanelor cu handicap angajate in totalul salariatilor.
Art. 10
Persoanele juridice cu un numar de peste 250 de salariati au obligatia de a angaja un procent de cel putin 3% persoane handicapate. Persoana juridica care refuza sa incadreze persoane handicapate in procentul mentionat este obligata sa verse la Fondul de risc si de accident, constituit in baza Legii privind protectia speciala a persoanelor handicapate, sumele aferente numarului de persoane neincadrate, la nivelul salariului minim brut pe tara, lunar.
Art. 11
(1) Persoanele handicapate beneficiaza, la cerere, de pensie integrala pentru limita de virsta daca dovedesc o vechime in munca, dupa data dobindirii handicapului,
de 15 ani barbatii si de 10 ani femeile, in cazul celor incadrabili in gradul I de invaliditate,

de 20 ani pentru barbati si 15 ani pentru femei, in cazul celor incadrabili in gradul II de invaliditate,

de 25 ani pentru barbati si 20 ani pentru femei, in cazul celor incadrabili in gradul III de invaliditate.

(2) Pentru timpul care depaseste vechimea prevazuta la alin. (1) se acorda un spor la pensie de 1% pentru fiecare an in plus pentru primii 5 ani si de 0,5% pentru urmatorii ani, potrivit legii.

(3) Persoanele pensionate in baza alin. (1) nu pot cumula pensia cu salariul pe timpul cit se reincadreaza, pina la implinirea virstelor de 60 ani barbatii si 55 ani femeile.

(4) Persoanele handicapate care prezinta invaliditati preexistente la data incadrarii in munca pot fi pensionate de invaliditate, la cerere, daca dovedesc o vechime in munca, in raport cu virsta, prevazuta la art. 38^1 din Legea nr. 3/1977, modificata.

(5) Ajutorul special pentru persoane handicapate da dreptul, in cazul decesului titularului, la stabilirea unui ajutor special de urmasi, daca acestia indeplinesc conditiile prevazute de legislatia de pensii, si se va plati din Fondul de risc si de accident.


Art. 12
Pentru indrumarea si coordonarea actiunilor de pregatire si incadrare selectiva in activitati utile a persoanelor handicapate, se constituie, pe linga Secretariatul de Stat pentru Handicapati, Comisia centrala pentru incadrarea in munca a persoanelor handicapate. Componenta comisiei este prevazuta in anexa.
Art. 13
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

ANEXA 1

COMISIA CENTRALA
pentru incadrarea in munca a persoanelor handicapate

- Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Handicapati - presedinte
- Un secretar de stat de la Ministerul Muncii
si Protectiei Sociale - vicepresedinte
- Un secretar de stat de la Ministerul Sanatatii - vicepresedinte
- Un director din Ministerul Economiei si Finantelor - membru
- Un director din Ministerul Industriei - membru
- Un director din Ministerul Invatamintului si Stiintei - membru
- Un director din Ministerul Justitiei - membru
- Un reprezentant al cooperatiei mestesugaresti - membru
Un reprezentant al cooperatiei de consum si de credit membru
4 delegati ai organizatiilor persoanelor handicapate membri.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46800

Pensia de invaliditate: Cine va putea beneficia de aceasta în baza viitoarei legi a pensiilor, adoptată de Senat

PROIECT

Pensia de invaliditate va fi acordată, potrivit proiectului viitoarei legi a pensiilor, adoptat luni de Senat, numai celor care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani. Regăsim în acest proiect mai multe schimbări față de reglementarea actuală a pensiei de invaliditate, printre care și referitoare la stagiul potențial ori la indemnizația de însoțitor ce o primesc cei pensionați cu gradul I de invaliditate.

Pensia de invaliditate este unul dintre cele patru tipuri de pensie din Proiectul de lege privind sistemul public de pensii, aprobat recent de Senat. Proiectul trebuie acum dezbătut și votat și la deputați, care au votul final pe acest document, apoi, promulgat de șeful statului și publicat în Monitorul Oficial ca să poată intra în vigoare la 1 septembrie 2021.

Prin comparație cu legea actuală a pensiilor, pensia de invaliditate va fi redefinită prin schimbarea condițiilor care stau la baza acordării sale. Astfel, în viitoarea lege, pensia de invaliditate va fi acordată celor care nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare (la fel ca acum), dar care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani (condiție la care se vor raporta autoritățile indiferent de cauza pentru care se cere această pensie ori de gradul de invaliditate).

Proiectul se referă acum la doar două tipuri de cauze (de pierdere totală sau a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă) în care pensia se acordă dacă sunt îndeplinite și cele două cazuri de mai sus:

- accidentele de muncă și bolile profesionale;
- alte boli sau accidente care nu au legătură cu munca.

Actuala lege mai adaugă expres la cele două cauze de mai sus și schizofrenia, SIDA și neoplaziile. E posibil însă ca acestea să fie incluse în cea de-a doua cauză, prin lege, ceea ce nu ar mai însemna o diferență față de actuala lege. Se păstrează însă prevederea referitoare la pensiile de invaliditate legate de evenimentele din decembrie 1989.

Vor exista, de asemenea, tot trei grade de invaliditate, dar ele vor fi redefinite astfel:

- gradul I, caracterizat de deficiența funcțională gravă, capacitate de muncă și autoservire diminuate;
- gradul II, caracterizat de deficiența funcțională accentuată, capacitate de muncă diminuată și capacitate de autoservire păstrată;
- gradul III, caracterizat de deficiența funcțională medie, capacitate de muncă diminuată și capacitatea de autoservire păstrată.

"Pentru orice grad de invaliditate prevăzut la alin. (1) (cele enumerate mai sus - n.red.), în funcție de natura afectării capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale", mai prevede proiectul de lege. În orice caz, criteriile de încadrare se vor aproba ulterior, prin hotărâre de Guvern.

Indemnizația pentru însoțitor, revizuirea medicală și stagiul potențial

Același proiect mai cuprinde și acordarea unei indemnizații pentru însoțitor (fixă) pensionarilor de invaliditate încadrați cu gradul I. Acești bani se vor da pe lângă pensie și vor reprezenta 50% din salariul minim brut (dacă ne raportăm la cel de acum, care e de 1.900 de lei, indemnizația ar fi de 950 de lei pe lună). Legea actuală prevede și ea acordarea acestei indemnizații, dar cuantumul se calculează diferit (80% din punctul de pensie, care acum este de 1.100 de lei), iar, comparativ cu ce prevede proiectul, diferența între actuala și viitoarea indemnizație nu e una semnificativă (880 de lei și 950 de lei).

În plus, ea se va acorda și pe perioada când pensionarul trece la pensia pentru limită de vârstă de la cea de invaliditate, ca urmare a îndeplinirii condițiilor cele dintâi.

În mare, condițiile revizuirii medicale periodice (cu frecvență între unul și cinci ani). Totuși, dacă în legea actuală scrie că nu mai sunt supuși revizuirii medicale cei au vârsta mai mică cu până la cinci ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, în proiect nu se mai regăsește exceptarea. Ceea ce ar însemna ca și aceștia să meargă la revizuirile medicale periodice.

Cât privește calculul stagiului potențial, lucrurile rămân aproximativ la fel: el va reprezenta diferența dintre stagiul complet de cotizare prevăzut de lege și cel realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.

Notă: Stagiul potențial este definit (atât în actuala lege, cât și în proiectul viitoarei legi) ca fiind perioada de timp considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante.

Totuși, proiectul viitoarei legi nu mai prevede alte modalități de calcul pentru stagiul potențial în funcție de anumite afecțiuni.

Atenție! Proiectul noii legi a pensiilor NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare în septembrie 2021, acesta trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46803

Se păstrează însă prevederea referitoare la pensiile de invaliditate legate de evenimentele din decembrie 1989.

Dupa umila mea parere, aceste pensii de invaliditate legate de evenimentele din decembrie 1989 trebuiesc sa fie trecute la pensii militare sau eroi de razboi. Ca ne place sau nu, asa cred eu ca este firesc. :)

Mai scriu aici, pentru voi prietenii si colegii mei despre un aspect pe care nu-l inteleg si nici nu i-am inteles pe deplin logica.
Cât privește calculul stagiului potențial, lucrurile rămân aproximativ la fel: el va reprezenta diferența dintre stagiul complet de cotizare prevăzut de lege și cel realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.

Notă: Stagiul potențial este definit (atât în actuala lege, cât și în proiectul viitoarei legi) ca fiind perioada de timp considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante.

Inteleg astfel situatia. Persoana X aflata intr-o situatie nedorita isi pierde capacitatea de munca la un momentdat. Acel moment este situat la varsta de 19 ani,... pana la 65 de ani. In aceasta perioada a vietii o persoana munceste pentru un salariu.

Daca in aceasta perioada ar muncii persoana ar plati asigurari sociale raportate la salariu.
Salariul esti intotdeauna mai mare decat o pensie.

O persoana care are un salariu mare plateste mai mult la fondul de asigurari decat persoana cu salariul minim .

Persoana care a avut salariul minim pe economie in majoritatea perioadei de munca are pensie mica.

De aceia spun ca la acest capitol ar trebuii gasita o rezolvare rezonabila. :( :( :(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46821

Prof. Univ. dr. Alexandru Athanasiu: ,,Această lege să nu creeze o înrăutățire în privința accesului la pensie a persoanelor cu dizabilități’’

Consiliul Național al Dizabilității (CNDR), prin președinta, Daniela Tontsch, mulțumește domnului Prof. Univ. dr. Alexandru Athanasiu, fostul ministru al Muncii, pentru poziția publică în cadrul emisiunii România la Raport, din data de 24 noiembrie 2018, cu privire la amendamentele propuse de CNDR la Legea Pensiilor, în sensul reducerii stagiului pentru pensia de limită de vârstă pentru persoanele cu handicap, de la 15 ani, cum e prevăzut în proiect, la 1/3 din stagiul total, respectiv la 11,8 ani, și pentru reducerea stagiului în cazul pensiilor de invaliditate, de la 15 ani, cum e prevăzut în proiect, la maxim 5 ani.

Prof. Univ. dr. Alexandru Athanasiu a menționat că ,,trebuie să avem convingerea că este o Lege a Pensiilor ce îmbunătățește, poate nu în limita așteptărilor, dar îmbunătățește regimul pensiilor în România. Nu este vorba de pomană, de tolerarea unei categorii a populației, ci este punerea în operă a unui drept constituțional obținut, dobândit, prin muncă îndelungată, prin muncă cinstită. Să nu ne fie rușine pentru că dăm niște bani în plus cui a muncit ci să ne fie rușine dacă am da bani cui a furat.’’

Președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, Daniela Tontsch, a atras atenția asupra prevederilor din proiectul Legii Pensiilor care afectează negativ toți pensionarii cu handicap din România, în data de 13 noiembrie 2018, în Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, din Senat:
1. Pensionarul cu handicap nu se regăsește în articolul în care se menționează semnificația termenilor și expresiilor, în înțelesul Legii Pensiilor;

2. Toți pensionarii cu handicap vor fi afectați negativ de noua formulă de calcul a pensiilor, care nu mai recunoaște stagiul de cotizare realizat de persoanele cu handicap, ca fiind stagiu complet;

3. În proiectul noii Legi a pensiilor se regăsesc o serie de inechități și discriminări între pensionarii cu handicap încadrați în același grad de handicap.
Amendamentele Consiliului Național al Dizabilității, pe care le găsiți atașate, susținute de domnul senator Ionut Chisalita, au fost respinse.
Consiliul Național al Dizabilității din România speră că amendamentele propuse vor fi adoptate în Camera Deputaților.

Redăm intervenția integrală a domnului Prof. Univ. dr. Alexandru Athanasiu în cadrul emisiunii România la Raport:

Material audio

Player audio

00:00
12:43

Folosește tastele săgeată sus/jos pentru a mări sau micșora volumul.


,,În primul rând o lege a pensiilor trebuie să exprime într-o majoritate covârșitoare voință Parlamentului și deci voință cetățenilor acestei țări, reprezentați de către parlamentari.

O lege a pensiilor nu se judecă în termeni de ”rău și bun” sau de ”alb și negru” ci trebuie să exprime patru principii: demnitate, echitate, sustenabilitate, solidaritate.
Acestea sunt principii care, dincolo de aura lor teoretică, înseamnă lucruri foarte concrete.

Demnitate – presupune că valoarea pensiei trebuie să asigure un trai decent pensionarului – după Carta socială europeană 30% din salariul mediu trebuie să fie pensia medie.

Pensie echitabilă – presupune pensia care nu generează discriminare între femei și bărbați, între diferitele categorii sociale și profesionale, în cadrul fiecăreia dintre ele.

Sustenabilitate – presupune cotizații dar și subvenționare de la bugetul de stat. Acest sistem, denumit Bismark, este un sistem ce a funcționat de la începutul lui în Germania (1889) cu subvenție de la buget. Unii spun că ar trebui să se autofinanțeze, să se acopere complet cuantumul pensiilor achitate exclusiv pe baza contribuțiilor; sunt ignoranți – nu știu istoria acestui sistem.

Solidaritate – principiu înscris explicit în proiectul de lege; ce avem de înțeles este de unde vine acest 50% valoarea punctului de pensie.

În legea 19 a fost pus ca fiind 50%. Ulterior a tot fost coborât iar acum încercăm să urcăm din nou povârnișul acestui procent. De ce 50 % și nu 45%?
Să explicăm corect: în general în sistemele de pensii unde se ia în considerare salariul fiecărui asigurat, 80% din acesta reprezintă pensia. La noi s-a optat pentru un alt sistem de calcul și s-a mers pe ideea venitului mediu brut, 50% din el, socotindu-se matematic, acoperă ceea ce ar fi fost de pildă dacă fiecărui pensionar, în raport cu salariul individual, calculat pe întreagă perioadă de activitate sau pe o perioadă definită de timp, i se dădea o pensie reprezentând în jur de 80 % (așa este în Germania, Franța). Să se știe bine că acest 50 % nu este o marotă a unor demagogi, nu este o marotă a unor ignoranți foarte locvace. Este un fundament corect, științific și, dincolo de orice, este un mod de a întâmpină nevoile unei categorii a populației, pensionarii, cu multă înțelegere, dar recunoscându-le nu tolerându-le dreptul la un trai demn în virtutea contribuției pe care au plătit-o.

Aș mai adăugă un lucru foarte concret la lege: eu cred că această lege va trece; există acum un clivaj, un hiatus, în societatea românească impardonabil dacă ambientăm această ură incredibilă dintre noi și în anul centenarului. Scuipăm pe o sărbătoare națională de cea mai mare însemnătate în devenirea noastră că națiune. Din păcate, nu avem politicieni adevărați care să arate că demnitatea este mai importantă decât interesul partizan. Această lege, spuneam, trebuie să treacă și va trece.

Consider că sunt două lucruri importante de spus:

Unul că, pe linie politică, o mare eroare a PSD este schimbarea ministrului Muncii și Justiției Sociale pe parcursul susținerii uneia dintre cele mai importante legi; de fapt acest minister are două legi cardinale pentru definirea politicilor publice – Codul Munci și Legea Pensiilor – abcisa și ordonata activității ministrului muncii. Dacă nu înțelegem că politicile publice sunt dincolo de simpatiile personale, dincolo de poziționările partizan politice, de jocurile de putere din interiorul și exteriorul partidelor politice, înseamnă că nu facem politici publice ci instrumentăm partizanate care nici măcar politice nu sunt; sunt de interese contingente, de interese de moment, punând în pericol demersul foarte important al unui asemenea proiect de lege.

• Al doilea lucru foarte concret: legea va trebui să sufere unele amendamente – voi prezenta și eu unul – mă simt obligat să-l expun, de fapt să transmit, dar și eu însumi am constatat, o solicitare explicită și imperativă din partea Consiliului Național al Dizabilității din România, pentru că, într-adevăr în cadrul art. 52 din proiectul de lege s-a ridicat nivelul stagiului de cotizare minimă, s-a majorat cerința privitoare la accesul la pensie pentru o persoană cu dizabilități dacă ea are un handicap preexistent. Desigur va fi nevoie ca legiutorul, Parlamentul, să se pună de acord cu decizia recentă a Curții Constituționale ce a stabilit că cei care au dobândit un handicap pe parcursul executării unui contract de muncă sunt deopotrivă îndreptățiți să primească o pensie de acest tip.

Așadar, această lege să nu creeze o înrăutățire în privința accesului la pensie a acestor persoane; revin, de fapt, cu observația pe care i-am făcut-o și ministrului ce a fost în funcție, doamna Olguța Vasilescu, legat de stagiul de cotizare pentru pensiile de invaliditate generate de accidente produse în afară procesului de muncă ca și de boli fără legătură cu activitatea depusă. S-a mărit la 15 ani această perioada; eu am recomandat rezolvarea acestei probleme – există o hotărâre a Curții Constituționale din 2015 – prin acest proiect de lege au severizat accesul persoanelor invalide la o asemenea pensie, dacă este vorba despre o cauză ce nu reprezintă un accident de muncă sau boală profesională, la 15 ani; este exagerat – în fosta lege 3 din 1977 era de 5 ani- adică s-a mărit de 3 ori față de ceea ce era prevăzut în perioada comunistă. Sunt necesare niște ajustări importante dar ele nu afectează viziunea de ansamblu a legii.

Noul ministru are o responsabilitate enormă – pe de o parte să intre cât mai repede în costumul de ministru, iar pe de alta să înțeleagă cât mai exact filosofia acestei legi și să participe la susținerea ei în Parlament; apoi să se implice în implementarea ei – ceea ce va fi, de asemenea, destul de complicat.

În rest, trebuie să avem convingerea că este o Lege a Pensiilor ce îmbunătățește, poate nu în limita așteptărilor, dar îmbunătățește regimul pensiilor în România. Nu este vorba de pomană, de tolerarea unei categorii a populației, ci este punerea în operă a unui drept constituțional obținut, dobândit, prin muncă îndelungată, prin muncă cinstită.

Să nu ne fie rușine pentru că dăm niște bani în plus cui a muncit ci să ne fie rușine dacă am da bani cui a furat. Cu aceasta închei intervenția mea.’’

În cadrul dezbaterii Legii Pensiilor din Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, din Senat, doamna ministru Lia Olguța Vasilescu a afirmat:

„Printre multele decizii ale Curţii Constituţionale se acceptă discriminarea pozitivă. În cazul de față avem o discriminare pozitivă pentru persoanele cu handicap vizual, adică pentru nevăzători, care au existat și înainte în lege. Ei nu primesc ceva în plus față de ce aveau și nu exista și înainte în lege. [….] și cred că este normal să beneficieze de discriminare pozitivă, având în vedere faptul că le este foarte greu să își găsească un loc de muncă, având handicap vizual. În ceea ce privește celelalte categorii de persoane cu handicap, în primul rând aș vrea să pornim de la cifre. Avem 800 000 de persoane cu handicap în Romănia la ora actuală […] persoanele cu handicap au și alte tipuri de prestații. […] Dacă vreți să avem o lege perfectă, o facem perfectă dar vă spun că nu mai putem să o aplicăm. […] sunt 800 000 de persoane cu handicap , sigur aici sunt incluși și copii, dar și copiii vor intra ca adulți în sistemul de pensii
[…] devine inaplicabilă legea pensiilor. Au prestații persoanele cu handicap care s-au mărit anul acesta, nu poate să acuze nimeni Guvernul ăsta că nu se gândește la persoanele cu handicap când noi le-am dublat prestațiile, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mulți ani ”

Referitor la motivațiile doamnei fost ministru Olguța Vasilescu menționăm că numai 4% dintre persoanele cu handicap grav și accentuat au avut șansa să muncească și sunt pensionate; în sistemul de pensii vor intra noii adulți cu handicap numai dacă vor avea șansa să muncească; toate persoanele cu handicap din România beneficiază de aceleași drepturi în funcție de gradul de handicap, conform Legii 448/2006, iar din motivațiile domniei sale reiese că numai o parte au asistenți personali și indemnizații de handicap. Dacă judecăm după voturile de respingere a amendamentelor, membrii Comisiei pentru muncă au votat în funcție de informațiile oferite de doamna ministru Vasilescu.Amendamente L 629 2018
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46835

DIFERITI DAR EGALI OFICIAL.

Declarații după dezbaterea pe noua lege a pensiilor din Comisia de Muncă.

Oros Oscar a distribuit un clip video în direct în grupul DIFERITI DAR EGALI OFICIAL.

Postarea din 12 decembrie 2018 / ora 16 si 32 de minute

https://www.facebook.com/epochtimesro/videos/751861995180263/?t=94
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Decizia pentru pensia de invaliditate #46837

In postarea anterioara Daniela Tontsch pe buna dreptate deplange faptul ca munca persoanelor cu dizabilitati nu este catalogata ca fiind munca speciala .
Sa nu uitam ca persoana cu invaliditate de gradul 2, sau cu invaliditate de gradul 1 au capacitate de munca pierduta.
Practic este munca grea. Aceasta situatie nu este recunoscuta . :( :( :(
De aici rezulta pensiile de invaliditate cu un cuantum atat de mic. :( :( :(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .