Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Taxe si Impozite

Rasp: Taxe si Impozite #42468

Vânzătorii de case și mașini vor plăti impozitul local pe tot anul, indiferent de luna în care a fost făcută tranzacția

Impozitul pe tranzacțiile imobiliare va fi plătit, de anul viitor, potrivit noului Cod fiscal, la valoarea declarată de părți în contract, chiar dacă este sub nivelul minim din grilele întocmite de notari. Totodată, vânzătorul va datora taxa locală pentru întreg anul, indiferent de momentul în care transferă proprietatea.

Noul Cod fiscal aduce câteva noutăți și în privința impozitării tranzacțiilor imobiliare. Astfel, dacă, în prezent, impozitul se calculează la valorile minime din expertizele camerelor notariale – în cazul în care sumele sunt inferioare acestora –, de anul viitor vor putea fi aplicate la cuantumurile declarate de părți. Însă, notarii vor fi obligați să notifice fiscul dacă vânzările au loc sub aceste praguri și să transmită datele persoanelor implicate.

Tot noul Cod fiscal prevede că, de anul viitor, taxa locală pentru clădiri, terenuri și mașini se datorează pentru întregul an fiscal de către cel care o avea în proprietate la data de 31 decembrie a anului anterior. În consecință, cei care vor vinde, în 2016, de exemplu, o casă, chiar și în luna ianuarie, vor datora integral impozitul aferent anului 2016. Impozitele locale nu se vor mai calcula pentru fracțiuni de an. În aceste condiții, modificarea este în avantajul cumpărărtorului, care va începe să plătească impozitul abia din anul următor celui în care a intrat în posesia bunului.

Cum se calculează impozitul pe tranzacții

Impozitul va fi calculat la valoarea declarată de părți, indiferent dacă această valoare este sub cea notarială. Noul Cod fiscal prevede că impozitul "se calculează la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție”.

În prezent, cota de impozit se aplică la prețul din contract doar dacă este mai mare decât cel din grilă.

Însă, notificarea fiscului de către notari ar putea duce la verificări ale autorităților dacă apar suspiciuni că valorile declarate nu sunt reale.

Cotele de impozit pe tranzacțiile imobiliare sunt stabilite în funcție de perioada de deținere. Dacă au fost dobândite într-un termen de până la trei ani inclusiv, anterior vânzării, impozitul este de 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv și de 6.000 lei + 2% la valoarea care depășește 200.000 lei inclusiv, dacă prețul este mai mare decât această valoare.

Cota de impozit pentru imobilele avute în proprietate mai mult de trei ani este 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv și de 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv, dacă prețul este mai mare decât această valoare.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Taxe si Impozite #42561

Ce cote de TVA vor fi valabile începând de la 1 ianuarie 2016?

Noul Cod fiscal, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016, modifică major reglementările aplicabile în momentul de faţă. Actul normativ aduce modificări importante tuturor zonelor importante ale fiscalităţii, inclusiv sistemului de cote de taxă pe valoarea adăugată (TVA). Astfel, în anul următor, cota standard de TVA scade de la 24% la 20%, în timp ce pentru anumite livrări de bunuri şi prestări de servicii se va aplica o cotă de TVA redusă, de 9% sau chiar 5% în anumite cazuri. Vă prezentăm astăzi cele mai importante noutăţi fiscale din sfera cotelor de TVA, aplicabile din anul următor.

Sistemul fiscal din Romania urmează sa fie modificat major, de la 1 ianuarie 2016, odată cu intrarea în vigoare a celor doi piloni legislativi care îl reglementează: Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală.

Astfel, una dintre cele mai importante modificări, reglementată de noul Cod fiscal, vizează reducerea cotei generale de TVA de la 24%, atât cât este în prezent, la 20%, începând cu 1 ianuarie 2016, urmând ca din 2017 aceasta să ajungă la 19%. Vă reamintim că, în 2010, cota generală de TVA fusese majorată în sens invers, de la 19% la 24%, prevedere care încă se aplică până la finalul anului.

Aşadar, pe tot parcursul anului următor, cota standard de TVA, de 20%, se va aplica tuturor operaţiunilor de livrări de bunuri și prestări de servicii. Cu excepția operațiunilor scutite de taxă și a operațiunilor pentru care sunt valabile cotele reduse.

O cotă de TVA de 9% va fi aplicată din prima zi a anului viitor următoarelor livrări de bunuri:

 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă;
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură.

De asemenea, TVA de 9% se va aplica de la 1 ianuarie 2016 şi următoarelor prestări de servicii:

 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 (berea la draft).

De altfel, măsura aplicării unei cote de 9% apei, pentru toate tipurile de servicii, a fost introdusă prin intermediul OUG nr. 50/2015, act normativ care a modificat nu mai puţin de 45 de articole ale noului Cod fiscal.

Actualul Cod fiscal, în vigoare până la 31 decembrie, a fost modificat pe parcursul anului prin intermediul OUG nr. 6/2015, act normativ care a introdus, de la 1 iunie, TVA de 9% pentru toate alimentele, reducerea aplicându-se fără diferenţieri, chiar şi la băuturile nealcoolice şi la serviciile de alimentaţie publică.

O cotă de TVA de 5% se va aplica în 2016 pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

 • manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
 • livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, definite astfel:
 • 1. clădiri utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
 • 2. clădiri utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;
 • 3. locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie.
 • 4. clădiri achiziționate de primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;
 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe.

Observăm, în comparaţie cu prevederile actualului Cod fiscal, în vigoare din 2003, câteva modificări semnificative:

 • două categorii de operațiuni, pentru care legislaţia din prezent prevede o cotă de TVA de 9%, au fost reduse la 5%, astfel: manualele şcolare, cărţile, ziarele şi revistele, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii, precum şi serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);
 • între serviciile pentru care se va aplica o cotă super redusă, de 5%, au fost introduse şi cele constând în permiterea accesului la evenimente sportive (în prezent, cota de TVA aplicabilă acestei categorii de servicii este de 24%);
 • a fost majorată valoarea maximă, de la 380.000 la 450.000 de lei, în cazul locuinţelor sociale care pot fi achiziţionate cu TVA redus.

Concret, din 2016, referitor la ultima prevedere de mai sus, cetăţenii români sau străini care vor cumpăra proprietăţi pe teritoriul României care nu valoarează mai mult de 450.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro), vor beneficia de o cotă de TVA redusă la 5%, dacă îndeplinesc următoarele condiţii prevăzute de normele legale în vigoare:

 • în cazul persoanelor necăsătorite - să nu fi deţinut şi să nu deţină nicio locuinţă în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cotă de 5%;
 • în cazul familiilor - soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu deţină, fiecare sau împreună, nicio locuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cotă de 5%.

Prin urmare, locuinţelor care vor depăşi noul plafon de 450.000 de lei li se va aplica cota standard de TVA de 20%

Ce alte modificări importante din zona de TVA intră în vigoare anul viitor?

Tot la capitolul TVA, noile prevederi introduc taxarea inversă pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune.

Iată şi alte noutăţi din sfera TVA, reglementate de noul Cod fiscal:

 • introducerea taxării inverse, până la 31 decembrie 2018, în cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri şi a dispozitivelor cu circuite integrate;modificarea definiţiei activelor corporale fixe, în sensul că sunt încadrate toate imobilizările corporale;
 • modificarea definiţiei bunurilor de capital şi implicit a regulilor de ajustare a TVA în cazul acestora, în sensul că în categoria bunurilor de capital intră şi activele cu durată de amortizare mai mică de cinci ani;
 • modificarea definiţiei activelor corporale fixe, în sensul că sunt încadrate toate imobilizările corporale;
 • modificarea definiţiei bunurilor de capital şi implicit a regulilor de ajustare a TVA în cazul acestora, în sensul că în categoria bunurilor de capital intră şi activele cu durată de amortizare mai mică de cinci ani;
 • modificarea componenţei plafonului de scutire de 220.000 lei;
 • ajustarea bazei de impozitare în cazul creanţelor neîncasate se face şi în cazul punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentiţă judecătorească, prin care creanţa creditorului este modificată sau eliminata, nu doar în urma închiderii procedurii falimentului;
 • introducerea unei prevederi conform căreia baza de impozitare a bunurilor de natură alimentară, al căror termen de consum a expirat şi care nu mai pot fi valorificate, va fi stabilită într-o procedura definită prin normele metodologice;
 • introducerea unor prevederi pentru o serie de situaţii cu care se pot confrunta entităţile care aplică pro-rata;
 • prevederi mai clare cu privire la momentul în care radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) este efectuată;
 • reguli noi şi extinderea categoriilor de persoane care trebuie să aplice pro-rata;
 • exercitarea dreptului de deducere a TVA în cel mult un an de la primirea facturii de corecţie de către beneficiarul operaţiunilor, în cazul în care organul fiscal a stabilit TVA colectată furnizorilor pe perioada inspecţiei fiscale;
 • nepreluarea în primul Decont de TVA depus după data înscrierii organului fiscal la masa credală, a TVA cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală;
 • nepreluarea soldului sumei negative a TVA în primul Decont de TVA depus după data deschiderii procedurii de insolvenţă, fiind obligatorie solicitarea rambursării de TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare;
 • eliminarea prevederilor referitoare la răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei;
 • posibilitatea de a renunţa la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificări depuse la autorităţile fiscale;
 • atunci când este obligatorie ajustarea bazei impozabile, iar furnizorul nu emite factura de corecţie, beneficiarul trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au intervenit evenimentele respective;
 • se elimină termenul până la care nu se face plata TVA în vamă pentru persoanele care au obţinut certificate de la organele competente, potrivit OMFP 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri;
 • eliminarea prevederii conform cărei,a de la data de 1 ianuarie 2017, nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, ceea ce înseamnă că în continuare TVA aferentă importurilor se va plăti la organul vamal.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Taxe si Impozite #42566

Dumnezeule Mare !

Dupa umila mea parere ; proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, si la noi ,dar si in lumea intreaga T.V.A. n-ar trebuii sa fie mai mare de 1 %. :( :( :(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6333
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Taxe si Impozite #42710

Schimbari legate de impozitul local pentru 2016, publicate in Monitorul Oficial

Un ordin al Ministerului Dezvoltarii Regionale, care stabileste formularele tipizate pentru impozitele locale din 2016, a fost publicat de curand in Monitorul Oficial.

Mai exact, actul normativ reglementeaza un numar de 15 formulare tipizate utilizate pentru evidenta impozitelor si taxelor datorate catre bugetul local, potrivit unui comunicat remis Ziare.com de consultantii fiscali de la Benta Consult.

Cu aceasta ocazie, sunt actualizate conform prevederilor din noul Cod fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, declaratiile privind impozitul pe teren datorat de persoane fizice sau juridice, impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoane fizice sau juridice sau formularul certificatului de atestare fiscala privind plata impozitelor la bugetul local.

Antiteza relaxarii fiscale: Taxe pe locuinte si de 20 de ori mai mari, pentru TVA de 20%

Desigur, se remarca adoptarea formularului privind impozitul pe cladirile detinute de persoanele fizice sau persoanele juridice Model 2016 ITL - 002. Acesta este adoptat pentru noile proceduri de impozitare a cladirilor in functie de destinatie, respectiv utilizare rezidentiala sau utilizare nerezidentiala - economica.

Actul normativ poate fi consultat AICI ;)

In acest sens, amintim principalele prevederi in legatura cu impozitarea constructiilor:

- persoanele fizice ce utilizeaza o cladire in activitati nerezidentiale (economice) in totalitate sau in parte, aflate in proprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, depun aceasta declaratie de impunere pana la data de 31 martie 2016;
- toate societatile si celelalte persoane juridice ce detin la data de 31 decembrie 2015 cladiri in proprietate, depun aceasta declaratie de impunere pana la data de 31 martie 2016;
- impozitul se stabileste in procent diferit de la localitate la localitate in functie de hotararea Consiliului local, ce ar fi trebuit sa fie adoptata pana la data de 07 noiembrie 2015;
- pentru persoanele fizice ce utilizeaza cladirea in activitati economice, impozitul este intre 0,08% si 1,3%, daca aceasta cladire a fost dobandita/construita/reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului 2016; daca nu se indeplinesc aceste conditii, cladirea nu este reevaluata in ultimii 5 ani, fiind dobandita anterior acestei perioade, procentul de impozit este de 2% stabilit prin Codul fiscal.

Pentru societati, impozitul este stabilit tot in functie de modul de utilizare a cladirii, respectiv scop rezidential sau nerezidential. Pentru cladirile utilizate in activitati economice, procentul de impozit este intre 0,2% si 1,3%, cu conditia ca aceasta cladire sa fie reevaluata in ultimii 3 ani.

Impozitul pe locuintele cu destinatie economica sau cum te invata Codul fiscal sa fii evazionist

Daca cladirea nu este reevaluata in ultimii 3 ani, impozitul este in procent de 5% stabilit prin Codul fiscal.

Foarte important pentru societati: valoarea de impozitare este valoarea contabila (costul de achizitie sau costul de productie) doar daca cladirea a fost achizitionata/dobandita in anul 2015. Pentru toate celelalte situatii, trebuie determinata valoarea impozabila conform art. 460 din Codul fiscal.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Taxe si Impozite #42740

Inca o taxa de la 1 ianuarie: Si gunoiul se plateste scump

Romania va avea o taxa pe deseuri la groapa de gunoi in valoare de 80 de lei pe fiecare tona, incepand din ianuarie 2016, iar din 2017 aceasta va creste la 120 lei/tona, potrivit Ministerul Mediului.

Taxa care va fi perceputa din 2016 se va aplica in paralel cu tariful de 15 euro incasat de administratorii gropilor de gunoi, iar banii obtinuti vor merge catre Fondul de Mediu.

In Romania taxa pe groapa de gunoi se va situa sub nivelul perceput in alte tari din regiune, in conditiile in care in Ungaria se aplica o taxa de 34 euro/tona la groapa de gunoi, iar in tara noastra de 20 de euro de la 1 ianuarie 2016 si de aproximativ 25 euro/tona din 2017.

"Avem hotararea de guvern prin care se va aplica o taxa la groapa de gunoi de 80 RON/tona de la 1 ianuarie 2016. De asemenea, din 2017 taxa va creste la 120 RON/tona. La ora actuala, Romania nu are taxa de deseuri la groapa de gunoi, ci doar un tarif de 15 euro/tona perceput de catre administratorii fiecarei gropi de gunoi", a explicat, in august, fostul ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Taxe si Impozite #42743

Din cate inteleg eu, inseamna ca impozitul sau taxa pe gunoi creste cu 33 % anul acesta, urmand sa se scumpeasca cu alte 25 % in anul 2017.

:(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6333
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Taxe si Impozite #42772

Ce ni se pregateste ?!

Guvernul Ciolos tocmai a anuntat taxa pe supravietuire

de Razvan Zamfir, jurnalist

Intr-o societate fireasca, orice castig este impozitat. Intr-o societate haotica, asa cum este cea in care traim, orice castig este supraimpozitat. Si nu neaparat castigul, ci si bunurile. Spre exemplu, potrivit legislatiei in vigoare, imobilele sunt impozitate in functie de scopul utilizarii lor, nu de statutul proprietarului (persoana fizica sau juridica) fara a tine cont de o minima logica economica: activitatea PFA e descurajata de legiuitor, care a decis sa puna o presiune financiara mai mare pe acest contribuabil de buna credinta, apartinand clasei de mijloc.

Insa, oricat de absurde ar parea actualele reglementari, Guvernul Ciolos promite sa ridice miza. Secretarul de stat Gabriel Biris (candidat ARD/Forta Civica la alegerile parlamentare din 2012) anunta impozitul pe nimic. Sau, mai bine spus, impozitul pe supravietuire, pentru ca singura conditie necesara platii acestei dari e ca persoana sa fie vie.

Intr-un interviu acordat recent jurnalistilor de la Republica.ro, secretarul de stat de la Finante, avocatul Biris, sustine ca incepand cu 2016, toate persoanele, inclusiv cele fara niciun venit, sunt obligate sa plateasca lunar contributii de asigurari sociale de sanatate (CASS) reprezentand 5,5% din salariul minim pe economie. Pentru prima data, un membru al Guvernului trece peste limita constitutionala a prezumtiei de nevinovatie si acuza fiecare cetatean roman fara venit pentru mai mult de sase luni de evaziune fiscala.

Cum poți să zici timp de șase luni? Ce ai făcut? Ai vânat, ai săpat după rădăcini? Cum ai putut să trăiești șase luni fără să câștigi nimic? Nu cumva vorbim nu de faptul că nu ai câștigat, ci de faptul că nu ai declarat?”, se intreaba retoric domnul Gabriel Biris, incercand sa justifice o masura nu doar abuziva, dar si ilogica.

Da, evident ca exista in Romania persoane adulte care, pentru chiar mai mult de sase luni, poate pentru ani intregi, nu au realizat niciun venit. Cum au supravietuit? Cu greu. In alte cazuri, poate nici n-au supravietuit. Asa cum, cu siguranta, exista cetateni care practica evaziunea fiscala, inselandu-ne pe toti prin neplata contributiilor obligatorii. Nu e o analiza stiintifica, e o constatare de bun simt.

Problema de fond, pe care un avocat de succes precum domnul Biris m-as fi asteptat sa o sesizeze, tine de principiile democratiei. Sigur ca intr-o abordare sofista, poate chiar si-ntr-un regim fascist, solutia secretarului de stat Biris poate parea corecta. In fond, prin obligarea tuturor celor care declara ca nu obtin venituri la plata unor impozite, cei ce fac evaziune – un procent din totalul celor care sustin ca nu au niciun venit – vor fi scosi “la lumina”, cum ii place domnului Biris sa spuna, si fortati sa contribuie la buget. Simultan, insa, impotriva Constitutiei – vezi Art. 53, alin. 2, privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati – si pornind de la prezumtia de evaziune fiscala (a se citi prezumtia de vinovatie), Guvernul comite un abuz asumat fata de toti cei care intr-adevar nu realizeaza niciun venit. Oameni de buna credinta – trebuie sa acceptam ca exista, indiferent de procent, si aceasta categorie de cetateni -, pe care domnul Biris nu vrea sa ii creada.

Masura propusa de Ministerul de Finante poate fi eficienta. Dar eficienta extrema si democratia nu sunt intotdeauna compatibile. Ar fi prea simplu sa fie asa. Ar fi indeajuns de simplu ca orice amator de politica sa poata guverna cu succes. Balanta eficienta-democratie e foarte greu de mentinut. Regimurile dictatoriale, de exemplu, sunt deosebit de eficiente dar, precum domnul Biris, nu se-ncurca in mici drepturi cetatenesti.

Dar daca acceptam ca din nevoia disperata de eficienta, putem suprima unele drepturi sau libertati si putem ingnora procentul de victime colaterale – nevinovatii pusi la plata, doar pentru a-i taxa si pe vinovati - cred ca tocmai am identificat reteta perfecta anticoruptie: o condamnare cu executare – pedeapsa medie pentru infractiuni de coruptie, sa zicem, medie – pentru fiecare demnitar. Actual sau trecut. Viu, sa fie, ca platitorul de CASS.

Cu siguranta, niciun corupt nu va mai ramane in libertate. E scopul nostru, al tuturor. Ar fi un succes, o eficientizare a luptei anticoruptie, nu? Sigur, se vor gasi cativa demnitari – poate ministri, poate secretari de stat, poate de la Finante, poate din alte ministere – sa-si argumenteze nevinovatia. Poate. Atunci, insa, il vom putea parafraza linistiti pe domnul secretar de stat Biris: „Dar ce-ai facut, ai trait din salariu? Nu cumva ai furat si inca nu avem noi probe?”
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6333
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Taxe si Impozite #42774

Modificările Codului fiscal: TVA redus şi taxe locale cu 1.200% mai mari în 2016

...sa nu uitam ca 99% din ce apare in Cod, apartine PSD si guvernului de doctoranzi pontisti :evil:
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Taxe si Impozite #42778

Nici nu-mi trece prin cap sa te contrazic. In primul rand , ... sunt pensionar/ ...
Nu am nici o intreprindere privata sau orice alta afacere cat de mica.
Sper, Daniele sa nu plateasca Prostemcellul impozit ca are un forum sau ca este o Asociatie. Oricum suntem asociatie a persoanelor cu diazabilitati.
Ar fi o aberatie totala.

Nu ma pricep deloc la afaceri. Omul plateste impozit ca asa e viata facuta, insa de ce sa fie jupuit ?!
Aceaste taxe /impozite aberante nu inseamna nimic altceva decat ca nu avem un plan de dezvoltare a societatii romanesti.

Pe de alta parte, daca totul este gresit, de ce nu vine cineva cu o rezolvare logica ?
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6333
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Taxe si Impozite #43524

Jos Palaria ! Asta da corectitudine . Americanii mor de invidie. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: ]

https://www.activenews.ro/stiri-social/Tanar-cu-handicap-vanat-de-Fisc-pentru-cateva-sute-

Accesati site-ul activenews.ro !

Fiscul din Arad trimite scrisori catre un tanar in varsta de 33 de ani, persoana cu dizabilitate accentuata si ii cere bani pentru asigurarile de sanatate. I-au blocat contul bancar ...

Lucratorii birocrati Fiscului ar trebuii sa cunoasca legea. Omul este scutit de aceasta plata. :( :( :(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6333
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Taxe si Impozite #43911

SONDAJ: Mai mult de o treime dintre antreprenori susţin că au restanţe la întreţinere. 16% au spus chiar că nu-şi pot asigura o masă consistentă


Mai mult de o treime din întreprinzătorii şi patronii chestionaţi de Institutul Naţional de Statistică (INS) în cadrul unui studiu au afirmat că nu reuşesc să plătească la timp facturile de întreţinere a locuinţei sau ratele bancare şi unii au spus chiar că nu-şi pot asigura o masă consistentă.

Din datele prezentate de INS în studiul „Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România“, consultat de MEDIAFAX, reiese că majoritatea liderilor mediului de afaceri duc un trai îndestulător, dar şi că există o minoritate puternic afectată de neajunsurile sărăciei.

Potrivit INS, 45,8% din gospodăriile conduse de oamenii de afaceri („lucrători pe cont propriu, inclusiv patroni”, în terminologia studiului citat) se confruntă cu dificultăţi mari şi foarte mari în acoperirea cheltuielilor curente şi 38,7% nu-şi pot acoperi la timp cheltuielile legate de locuinţă sau de plata ratelor bancare.

Detaliat, 43,5% din lucrătorii pe cont propriu şi patronii chestionaţi au declarat că sunt restanţieri la întreţinere (apă, gaz, căldură etc.), 42,1% - că nu-şi pot achita la timp factura de energie electrică, apoi 36,1% sunt restanţieri la plata abonamentului de telefonie şi 13,3% sunt restanţieri la ratele bancare.

Acelaşi studiu privind condiţiile de viaţă ale populaţiei mai relevă că 13,3% din oameni de afaceri „nu au reuşit menţinerea unei temperaturi adecvate în locuinţă“. Apoi 57,6% „nu şi-au putut achiziţiona o săptămână de vacanţă“ şi 16,3% „nu şi-au permis consumul a cel puţin un fel de mâncare cu carne sau peşte o dată la două zile“.

Studiul INS mai arată că oamenii de afaceri locuiesc, în general, confortabil (29,5% au o casă individuală separată şi 60,6% au un apartament în blocuri cu mai multe locuinţe), dar şi aici sunt consemnate situaţii mai puţin favorabile. Spre exemplu, 26,7% nu au baie sau duş în locuinţă şi 28,7% nu au grup sanitar.

Cât priveşte înzestrarea locuinţei patronale cu bunuri de folosinţă îndelungată, sunt relevante câteva procente: 10,9% au declarat că nu-şi permit o maşină de spălat rufe, 2,9% - că nu-şi permit un telefon (fix sau mobil), apoi 17,7% nu şi-au permis achiziţionarea unui computer şi mai mult de o treime (35%) nu şi-au permis cumpărarea unui autoturism.

Pe baza răspunsurilor patronilor privind starea de sănătate, studiul INS relevă că, în total, 1,5% au o stare „rea şi foarte rea“ şi numai 27,9% au o stare „foarte bună“. De asemenea, 8,1% din întreprinzători au avut activitatea „foarte mult“ afectată din cauza unei probleme de sănătate.

Întrebaţi ce venituri nete le-ar fi de ajuns pentru a face faţă tuturor cheltuielilor curente, cei mai mulţi oameni de afaceri au indicat sume de peste 3.000 de lei lunar (32,7% din respondenţi). Dar sunt şi 1,7% care au afirmat că s-ar mulţumi cu până la 500 de lei lunar şi 4,2% care consideră că le-ar fi suficiente venituri cuprinse între 501 şi 1.000 de lei lunar. Un venit echivalent cu salariul mediu pe economie – 2.000 de lei lunar – ar fi suficient pentru 30,7% afaceriştii chestionaţi.

La nivelul întregii populaţii, studiul INS arată că aproximativ o treime (32,2%) din gospodăriile românilor nu fac faţă cheltuielilor importante, respectiv cu întreţinerea locuinţei, ratele bancare şi plata utilităţilor. De asemenea, 21% din gospodăriile populaţiei „nu şi-au permis consumul a cel puţin un fel de mâncare cu carne sau peşte o dată la două zile”, 13,1% din gospodării „nu şi-au permis menţinerea unei temperaturi adecvate în locuinţă”, iar 69,2% „nu şi-au permis plata unei săptămâni de vacanţă”.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6333
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Taxe si Impozite #43916

Legea insolvenței persoanei fizice este pregătită să fie aplicată mai devremeLegea insolvenței persoanei fizice, care permite și unei persoane fizice, nu doar unei firme, să intre în insolvență dacă nu mai are bani pentru plata datoriilor scadente, este pregătită să fie aplicată din noiembrie, cu două luni mai devreme față de termenul inițial, amânat de Guvern până la începutul anului viitor.

În decembrie anul trecut, Profit.ro anunța în exclusivitate intenția Guvernului de a amâna cu un an data de aplicare a Legii insolvenței persoanelor fizice, informație confirmată ulterior prin decizia în acest sens a Executivului.

Amânarea a fost argumentată de Guvern prin faptul că normele de aplicare nu au fost redactate la timp, dar în condițiile în care acest proiect a fost pregătit mulți ani, iar Fondul Monetar Internațional și industria bancară au solicitat Guvernului să evite aplicarea unei astfel de legi, pe motiv că ar putea fi subminată disciplina de plată a ratelor la credite.

Condiția a fost introdusă și în mai multe scrisori de intenție convenite de Guvern cu FMI, în care autoritățile române s-au angajat de fiecare dată că vor lua toate măsurile pentru a nu fi adoptată legislația privind falimentul personal și nu vor fi acceptate nici alte propuneri legislative similare.

Termenul a fost astfel amânat până la 1 ianuarie 2017, dar parlamentarii pregătesc aplicarea mai devreme a acesteia, respectiv din luna noiembrie. Ei au încercat să introducă Legea chiar mai devreme, de la 1 iunie sau 1 octombrie acest an, dar discuțiile nu au fost încheiate la timp.

Acum, însă, deputații, cărora le aparține votul final, sunt pregătiți să decidă aplicarea acestei legi din luna noiembrie. Modificarea va fi transmisă astfel președintelui Klaus Iohannis, pentru promulgare.

La dezbaterile din Comisia juridică a Camerei Deputaților, judecătorul Corina Voicu, director Direcția Legislativă din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, a afirmat că intrarea în vigoare a Legii insolvenței persoanelor fizice ar conduce la o încărcare a instanțelor de judecată în condițiile în care există o lipsă de judecători și grefieri, explicând că ar fi nevoie de 500 de judecători și 600 de grefieri în plus pentru rezolvarea acestor spețe.

Legea insolvenței persoanei fizice reglementează trei modalități prin care insolvența persoanelor fizice va putea fi soluționată, respectiv pe bază de plan de rambursare a datoriilor, prin lichidare de active sau prin procedură simplificată. La acest moment, insolvența este posibilă doar pentru firme.

Astfel, o persoană fizică debitoare este considerată în insolvență când patrimoniul ei este caracterizat prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor scadente.

Insolvența se prezumă a fi existentă dacă, după trecerea unui termen de 90 zile de la data scadenței unei obligații, persoana în cauză datoriile către unul sau mai mulți creditori.

Durata de executare a planului de rambursare este de până la 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolvență, cu posibilitatea prelungirii executării cu cel mult un an.

Astfel, orice persoană care se află, nu din vina sa, în imposibilitate de a plăti datoriile, își poate reeșalona plățile, pe baza unui plan de redresare financiară, pe o perioadă de cinci ani, fiind protejată de executarea silită.
viewscnt
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6333
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Taxe si Impozite #43936

Nora C a postat aceasta intrebare pe Comunitatea Pro Stem Cell

Scutirea de impozit pe casa
Buna,
Doresc sa stiu daca persoanele cu handicap accentuat sunt scutite de impozitul anual pe casa.
In 2016 am fost somata de Fisc cu penalitati sa platesc taxa anuala pe locuinta desi le-am aratat celor de la Fisc ca sunt persoana cu handicap accentuat. Mi-au spus ca toata lumea plateste.
Va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac, cerere, cui sa ma adresez sa nu-mi vina si la anul in 2017 somatie de la Fisc ca trebuie sa platesc iar taxa pe casa.
Ma scuzati, dar sunt zile cand nu am ce manca din cauza saraciei pentru mine fiecare leu conteaza pentru minimul de hrana, medicamente, tratamente, internari.
Multumesc tare mult.


Raspunsul este simplu si clar;

Persoanele incadrate la gradul accentuat sunt scutite de plata impozitului pe cladiri ( locuinta personala).

Din cauza birocratiei din tara noastra, dumnevoastra doamna Nora C . sunteti nevoita sa parcurgeti urmatorii pasi;

Faceti copie xerox al urmatoarelor acte;
- Cartea de Identitate,
- Certificatul de incadrare in grad de handicap,
- Certificatul de propietate al locuintei dumneavoastra.

Aceste 3 copii la atasati cererii de scutire al impoziotului pe cladire.
Cererea se depune la Circa Financiara de pe raza localitatii in care exista locuinta dumneavoastra.
Acest demers se face in fiecare an calendaristic.

Atentie; Locuinta trebuie sa va apartina, propietate personala.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6333
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Taxe si Impozite #44130

Cea mai nouă taxă pe care o vor plăti românii


De la 1 ianuarie 2017 a intrat în vigoare taxa pentru depozitarea deşeurilor la groapa de gunoi, în valoare de 80 de lei/tonă, a anunţat vineri ministru Mediului, Cristiana Paşca Palmer.

„Multe autorităţi au solicitat o eşalonare pe mai mulţi ani a plăţii acestei taxe, pentru că nu au asigurată infrastructura . Adică taxa să crească gradual la 80 de lei/tonă. Însă această taxa trebuia introdusă acum cinci ani, iar 2017 este ultimul an până la care UE ne mai permite să prelungim termenul”, a declarat ministrul Mediului.

Cristiana Paşca Palmer a adăugat că în unele ţări europene această taxa ajunge la 100 de euro/tonă.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6333
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Taxe si Impozite #44137

Taxele din 1 ianuarie: Scad TVA și accizele, dar salariații, pensionarii și PFA nu vor mai fi scutiți de CASS pentru dividende și drepturi de autor

TVA și accizele la carburanți scad, taxa pe construcții speciale dispare, în schimb contribuția de asigurări de sănătate (CASS) va fi achitată pentru drepturi de autor și venituri din investiții obținute de salariați, pensionari și persoane cu activități independente.

Pe de altă parte, va fi introdus un impozit specific pentru turism si restaurante, potrivit unei legi votate de parlament. Tot din prima zi a anului nou, intră în vigoare Legea 209/2016 care obligă comercianții să accepte plățile prin card bancar dacă au cifre de afaceri de peste 10.000 euro.
....

Cei care obţin câştiguri din dobânzi bancare şi dividende vor plăti din acest an contribuţia pentru sănătate, de 5,5%

Salariaţii, pensionarii şi persoanele fizice autorizate care câştigă venituri suplimentare din dobânzile aferente depozitelor bancare, din dividende, acţiuni bursiere sau drepturi de proprietate intelectuală vor fi taxaţi, de la 1 ianuarie, cu 5,5% în plus reprezentând contribuţia pentru sănătate, însă impozitarea este plafonată la echivalentul a cel mult cinci salarii medii pe economie, calculată pe un an.

În cazul depozitelor şi conturilor bancare, al acţiunilor şi drepturilor de proprietate intelectuală, veniturile suplimentare vor fi astfel impozitate cu 21,5%, contribuţia pentru sănătate (CASS) adăugându-se la cota de impozitare a câştigurilor de 16%.

Spre exemplu, la o sumă economisită de 10.000 de lei într-un depozit bancar pe o perioadă de un an, la cea mai bună dobândă din piaţă, de 2,35%, deponentul ar avea un câştig brut de 235 de lei.

Din această sumă se reţinea până la finele anului trecut cota de impozitare de 16% aplicată la veniturile din dobândă, astfel că persoana rămânea cu un câştig de 197,4 lei. De la 1 ianuarie, se va scădea şi contribuţia CASS de 5,5%, venitul net din dobândă fiind de 184,4 lei.

În schimb, pentru cea mai slabă dobândă practicată în piaţă pentru depozitele la un an, de 0,85%, câştigul brut ar fi fost de 85 de lei, din care deponentul ar rămâne cu 66,7 lei.

Noua taxă nu are însă un impact semnificativ pentru sumele mici ţinute în bănci.
La o sumă economisită de 1.000 de lei timp de un an, cu cea mai mare dobândă, o persoană ar obţine un venit suplimentar de 23,5 lei, din care va retrage la scadenţa depozitului 18,4 lei, în urma impozitării, pe lângă suma depusă. Până la 31 decembrie, ar fi câştigat 19,7 lei, fără contribuţia CASS.

Cei care obţin venituri din dividende vor plăti o cotă de 10,5%, după aplicarea contribuţiei pentru sănătate de la 1 ianuarie 2017, potrivit Codului Fiscal intrat în vigoare anul trecut.

Din ianuarie 2016, impozitul pe dividende a scăzut de la 16% la 5%, în urma modificării Codului Fiscal, însă din acest an se adaugă CASS de 5,5%.

Astfel, anul trecut a fost cel mai profitabil pentru acţionarii care au primit dividende, întrucât au fost taxaţi cu cea mai mică cotă.
Cei care vor încasa dividende în acest an vor da la stat 10,5% din câştig.

Tot în Codul Fiscal a fost prevăzută plafonarea bazei de calcul a contribuţiei CASS la echivalentul a cel mult cinci salarii medii brute pe economie.
via
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .