Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: 2% sau cum te poti implica

Rasp: 2% sau cum te poti implica #46924

2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea unui ONG

Procedura privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

"Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii" (formularul 230)

Se utilizeaza de catre contribuabilii care au realizat venituri din salarii si/sau din pensii in urmatoarele situatii:

a) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult;
b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii;
c) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Optiunea poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati.

Formularul se depune si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si/sau pensii din strainatate, impozabile in Romania, conform legii.

In functie de natura venitului, optiunea se exercita prin completarea si depunerea, la organul fiscal central competent, a urmatoarelor formulare, dupa caz:

 • "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice";
 • Formularul 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii".

In situatia in care, persoana fizica opteaza pentru virarea unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat*, dupa caz, pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, si nu a completat in cerere rubrica "Suma", suma de virat se stabileste la nivelul plafonului admis de lege si se distribuie, in mod egal, entitatilor nonprofit/unitatilor de cult beneficiare.

Formularul 230 se depune pana la data de 15 Martie 2019 de catre persoanele fizice care solicita organului fiscal central competent directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii.

Se intocmeste in doua exemplare de contribuabil sau imputernicitul acestuia, dupa caz.

In cazul formularelor 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii” depuse in format hartie pe baza de borderou, organul fiscal emite si transmite contribuabililor o notificare.

Formularul 230 se mai poate depune:

 • online, prin serviciul Spatiul privat virtual pe pfinternet.anaf.ro
 • online, semnat electronic cu certificatul digital calificat prin portalul decl.anaf.mfinante.gov.ro

Organul fiscal competent nu efectueaza transferul catre entitatea nonprofit/unitatea de cult a sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii inainte de expirarea unui termen de 45 de zile de la data comunicarii notificarii, timp in care, contribuabilii care nu si-au exprimat optiunea pentru virarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit, in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult mentionate in notificarea primita, pot aduce la cunostinta organului fiscal competent, in scris, acest fapt.

In situatia in care, dupa transferarea sumei in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, contribuabilii aduc la cunostinta organului fiscal competent, in scris, faptul ca nu si-au exercitat respectiva optiune, organele fiscale competente vor efectua demersurile necesare in vederea recuperarii sumei virate in mod necuvenit.

Virarea sumelor reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult se realizeaza in maxim 90 de zile de la data depunerii cererii.


Declaratia Unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaratia se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Declaratia se depune pana la data de 15 martie 2019, inclusiv, de catre persoanele fizice.

Persoanele fizice au obligatia:

- declararii impozitului pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018;
- declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2019;
- declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.

Nota: *impozitul anual datorat reprezinta impozitul anual, impozitul datorat pe venitul/castigul net anual impozabil, impozitul datorat pe venitul anual, dupa caz.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: 2% sau cum te poti implica #47004

Termenul de depunere a Declarației Unice - extins

Termenul limită până la care trebuie depusă Declarația Unică va fi extins până la 31 iulie, prevede un proiect deja redactat la nivelul Guvernului

Proiectul de Ordonanță de Urgență care extinde termenul a fost pus acum de Ministerul Finanțelor în consultare publică, iar pentru a intra în vigoare trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, pentru anul 2019, termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, va fi de până la 31 iulie 2019, inclusiv.


Termenul pentru plata impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal, va fi extins tot până la 31 iulie 2019 inclusiv. Același termen va fi și pentru bonificația la depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță și plata integrală a obligațiilor fiscale.

De asemenea, în anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut în Codul fiscal, pâna la care organul fiscal central transmite, în sistem informatic, unităților Trezoreriei Statului fișierul care cuprinde valoarea bonificației acordate reprezentând contribuția de asigurări sociale, se propune să fie prorogat până la data de 15 august 2019 inclusiv, mai prevede proiectul care urmează să fie avizat de Guvern.

Argumentele extinderii, explicate în proiect

"Luând în considerare caracterul de noutate al procedurii de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" și prin intermediul serviciului "Depunere declarații" și numărul mare de contribuabili care accesează portalul ANAF, în scopul evitării blocării sistemului electronic și implicit imposibilitatea de depunere a declarațiilor în termenul legal,

Având în vedere riscul neconformării contribuabililor persoane fizice care au obligația să completeze și să depună, până la data de 15 martie 2019 inclusiv formularul 230 și respectiv, declarația unică, având în vedere timpul foarte scurt de la data la care formularele au devenit accesibile și data până la care acestea pot fi depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală,

În scopul evitării aplicării de sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative și de plată și în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credință", sunt argumentele cu care Ministerul Finanțelor pregătește extinderea termenului.

via
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .