Asistentul personal al persoanei cu dizabilitatiCe este asistentul personal?

Asistentul personal este persoana angajata prin contract individual de munca pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se descurca singura. Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist.

Data de 1 ianuarie 2019 aduce o majorare a salariului minim brut la 2.080 de lei, iar salariul net primit de angajat este de 1.263 lei.

Prin HG 937/2018, salariul minim brut a fost majorat de la 1.900 lei la 2.080 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora. Din 1 ianuarie, pentru functiile cu studii superioare salariul minim brut este de 2.350 lei. La un salariu minim de 2.350 de lei brut, salariul net primit de angajat este de 1.413 lei. Pentru a beneficia de acest salariu, este necesar ca persoanele respective sa aiba macar 1 an vechime in domeniul respectivelor studii.

Salarizarea Asistentului Personal si Indemnizatia de handicap in 2019

Asistentul personal angajat cu un contract de munca, are dreptul la un salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Art. I, pct. 7, lit a) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative la Legea nr. 448/2006). Valoarea salariului asistentilor personali este diferentiata si in functie de gradatiile acestora sunt structurate in clase de salarizare, in raport cu vechimea in munca.

{googleads}Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2019, dupa aplicarea cotelor procentuale ale contributiilor sociale corespunzatoare asiguratului, salariul de baza pentru asistentul personal cu gradatia 0 al adultului cu handicap grav este de 2.080 lei brut, respectiv 1.263 lei net.

In perioada 2019-2022, se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022, care contine si majorarea acestuia si cel din luna decembrie 2018. Incepand cu anul 2019, celelalte drepturi salariale prevazute de Legea-cadru (sporuri, indemnizatii, etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevazute in continutul legii si in anexe asupra salariului de baza, rezultand cuantumul acestora care va fi acordat anual. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la art. 26 din lege (in situatia in care voucherele de vacanta nu sunt mentinute), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18 din acelasi act normativ.

lndemnizatia de hrana in anul 2019 se va acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019 si va fi de 347 lei (4.160 lei/12 luni).

In functie de categoria de salariati, pot deveni incidente si dispozitiile art. 22 din Legea 153/2017 si ale HG 751/2018 care stabilesc ca pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare.

In 2019, salariile de baza se stabilesc potrivit art. 34 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 si anume, la salariul de baza avut in luna decembrie 2018 se adauga 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018. Clarificari, AICI

LEGE-CADRU privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare - Legea nr. 153/2017 

Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata, care asigura, la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, precum si, conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.

Activitatea asistentului personal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat, incheiat cu Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sau cu furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. Angajatorul are obligatia monitorizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de acesta.

 1. Prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, asistentul personal profesionist prezinta garantii pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 2. Are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, odihna si gazduire ale beneficiarilor;
 3. Are domiciliul stabil intr-o localitate cu acces la servicii educative, medicale si de recuperare/reabilitare.

Asistentul personal profesionist desfasoara, in principal, urmatoarele activitati specifice:

 • realizeaza o planificare realista si corecta a activitatilor cotidiene;
 • sprijina beneficiarul in procesul de integrare in familia asistentului personal profesionist;
 • asista/sprijina beneficiarul in gasirea/pastrarea unui loc de munca;
 • sprijina beneficiarul pentru a desfasura activitati in familie si comunitate;
 • sprijina beneficiarului in vederea asigurarii recuperarii pe diferite planuri, atingerea unui nivel functional maxim si reabilitarea sa prin educatie continua, dezvoltarea autonomiei personale si formarea unei imagini de sine pozitive;
 • promoveaza drepturile beneficiarului si asigura respectarea lor.

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap

Asistentul personal profesionist are obligatia sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Legea nr. 250/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, coroborata cu OUG nr. 2/2017, prevede:

"Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale." 

Salariile de baza si gradatiile

GRADATIILE asistentului personal in anul 2019 ANGAJAT cu contract de munca prin Primarie sau DGASPC, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 2.080 lei brut si 1.263 lei net;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 2.139 lei brut si 1.296 lei net;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 2.246 lei brut si 1.355 lei net;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 2.359 lei brut si 1.417 lei net;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 2.419 lei brut si 1.451 lei net;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.479 lei brut si 1.484 lei net.

{googleads}In conformitate cu Legea nr. 153/2017 {Art 10. (4)}, transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:

a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;
b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
d) gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza;
e) gradatia 5 - peste 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.

Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.
Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare (OUG. nr. 91/2017)

!!! Avand in vedere ca Legea nr. 250/2016 se refera la SALARIUL asistentilor personali si NU la indemnizatia de handicap, aceasta schimbare va afecta DOAR persoanele cu handicap grav, astfel:

 • Persoanele cu handicap gradul I, cu indemnizatie de insotitor prin AJPIS vor primi 1.263 lei, echivalentul gradatiei zero plus indemnizatia de handicap in valoare de 350 lei si bugetul complementar de 150 lei, in total 1.763 lei in mana.
 • Persoanele adulte cu handicap grav care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 350 lei si bugetul complementar de 150 lei, iar asistentul personal va primi minim 1.263 lei salariu net, in functie de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca, plus indemnizatie de hrana in cuantum de 347 lei.

Din data de 1 ianuarie 2019, asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiaza de:

 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei net -"Institutiile si autoritatile publice (...) indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 114/2018 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5). 
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei lunar/impozitati - se primeste din februarie 2019 (OUG nr. 114/2018 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).
 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 2.427 lei brut si 1.455 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 2.486 lei brut si 1.488 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 2.593 lei brut si 1.549 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 2.706 lei brut si 1.609 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 2.766 lei brut si 1.643 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.826 lei brut si 1.676 lei net (347 indemnizatia de hrana).

UPDATE Conform Legii 153/2017 legea salarizarii din sistemul bugetar, la Cap.II - Anexa II, art.14, s-a emis HG 153/2018 - regulamentul de aplicare a sporurilor din sanatate si asistenta sociala. In acest regulament la punctul IV alin A - se acorda un spor de pana la 15% din salariul de baza, personalului care isi desfasoara activitate in:
Alin 2 - servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati.

In consecinta se va acorda acest spor pentru fiecare gradatie de salariu din grila de salarizare aferenta asistentului personal.

Sporurile personalului din unitatile de asistenta sociala

In anul 2019, sporurile prevazute de lege se acorda personalului care beneficia de acestea in luna decembrie 2018, cel mult la nivelul cuantumului acordat la acea data, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Cu alte cuvinte, primariile din tara care aveau contrate incheiate cu DSP-urile judetene pentru plata asistentilor personali pana in luna decembrie 2018, vor plati in continuare asistentii personali in conformitate cu graficul de mai jos.

Astfel, incepand cu luna ianuarie 2019, in urma acordarii sporului maxim de 15% conform HG nr. 589/2.08.2018 publicata in MO 693/8.08.2018, GRILA de salarizare pentru asistentul personal va fi urmatoarea:

 • Gradatia 0 - 2.080 x 15% = 2.383 lei brut - 1.438 lei net;
 • Gradatia 1 - 2.139 x 15% = 2.460 lei brut - 1.474 lei net;
 • Gradatia 2 - 2.246 x 15% = 2.583 lei brut - 1.543 lei net;
 • Gradatia 3 - 2.359 x 15% = 2.713 lei brut - 1.615 lei net;
 • Gradatia 4 - 2.419 x 15% = 2.782 lei brut - 1.653 lei net;
 • Gradatia 5 - 2.479 x 15% = 2.851 lei brut - 1.690 lei net.

Contractele de munca care nu au act aditional cu noul salariu, vor necesita un act aditional in care se vor mentiona atat salariul de baza din grila de salarizare cat si sporul de 15%. Acolo unde actul aditional la noul salariu a fost intocmit, se va face si un act aditional cu sporul de 15% conform actului normativ mai sus mentionat. 
Mergeti la primarii si solicitati acest spor. Daca au contracte incheiate cu Directia de Sanatate Publica, sunt obligati sa-l acorde. Daca nu, nu! Mai multe detalii, AICI

 • Sporul de 15% se acorda NUMAI asistentilor personali pentru ca sunt SALARIATII primariilor, in baza contractelor individuale de munca.
 • Cei care primesc indemnizatie (1.263 lei) in locul asistentului personal NU primesc acest spor pentru ca nu au un asistent personal angajat de primarie.

Incepand cu 1 septembrie 2019, pensia minima garantata va ajunge la valoarea de 704 lei. 
Din data de 1 septembrie 2019, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.012 lei (80% din valoarea unui punct de pensie).

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin AJPIS

 Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 251 lei (1.263 - 1.012 = 251), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin AJPIS, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.

Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap se face, incepand din ianuarie 2019, direct de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala (OUG nr. 51/2017).

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS-uri.

Potrivit art. 6 din Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobata prin Ordinului Ministerului Muncii nr. 2.272 din 2013: "schimbarea ulterioara a optiunii, ..., inclusiv dupa data trecerii la pensie pentru limita de varsta, se exprima prin cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, AJPIS, in functie de drepturile pentru care opteaza persoana. In aceasta situatie suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi."

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS - precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

!!!  Din 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se va majora cu 15% si va ajunge sa fie de 1.265 lei (OUG nr. 114/2018) si tot din septembrie 2019, pensia minima garantata se va majora cu 10% si va ajunge la valoarea de 704 lei. 

Descrierea ocupatiei de Asistent Personal

{googleads}Asistentul personal este persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului si copilului cu handicap grav, precum si conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.

Activitatea asistentului se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei persoanei adulte si a copilului cu handicap grav, incheiat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sau cu furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. Angajatorul are obligatia monitorizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de acesta.

 • Prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, asistentul personal prezinta garantii pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte si a copilului cu handicap grav.
 • Are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, odihna, si gazduire ale beneficiarilor.
 • Are domiciliul stabil intr-o localitate cu acces la servicii educative, medicale si de recuperare/reabilitare.

Asistentul Personal desfasoara in principal, urmatoarele activitati specifice:

 • realizeaza o planificare realista si corecta a activitatilor cotidiene;
 • sprijina beneficiarul in procesul de integrare in familia asistentului personal;
 • asista/sprijina beneficiarul in gasirea/pastrarea unui loc de munca;
 • sprijina beneficiarul pentru a desfasura activitati in familie si comunitate;
 • sprijina beneficiarului in vederea asigurarii recuperarii pe diferite planuri, atingerea unui nivel functional maxim si reabilitarea sa prin educatie continua, dezvoltarea autonomiei personale si formarea unei imagini de sine pozitive;
 • promoveaza drepturile beneficiarului si asigura respectarea lor.

Asistentul personal are obligatia sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului si copilului cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Cine poate beneficia de un asistent personal?

 • In baza evaluarii sociopsihomedicale, persoana adulta cu handicap grav si copilul cu handicap grav au dreptul la un asistent personal.
 • In cazul in care intr-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaza de asistent personal.
 • Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal, NU beneficiaza de asistent personal.
 • Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau a copilului cu handicap grav de catre asistentul personal se face pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte si copiilor cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Asistent personal - Facilitati pentru ingrijirea batranilor

Cine poate fi asistent personal?

Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • are varsta minima de 18 ani impliniti;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.

Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

Cine angajeaza asistentul personal?

Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia. In aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal.

Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea in vederea angajarii, asistentului personal i se intocmesc contractul de munca si un act aditional la contractul individual de munca, pe care le semneaza si prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav.

Dosarul de angajare va cuprinde:

 • cererea de angajare;
 • copie de pe actul de identitate al persoanei care solicita angajarea;
 • carnetul de munca; daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care sa specifice aceasta situatie;
 • copie de pe actele de studii si de pe actele de stare civila;
 • talonul de control medical eliberat de medicul de familie sau de unitatea sanitara la care a efectuat examenele medicale de specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • copie de pe certificatul de persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal, vizata de functionarul insarcinat cu primirea dosarului;
 • raportul de ancheta sociala intocmit de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care solicita angajarea sau de o alta persoana desemnata de angajator, care va cuprinde si mentiuni cu privire la conduita morala a persoanei care solicita angajarea;
 • acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, in functie de valabilitatea certificatului de persoana cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, al caror certificat de persoana cu handicap are valabilitate permanenta, contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Contractul individual de munca se suspenda pe perioada in care asistentul personal nu are in ingrijire persoana cu handicap grav, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Pe baza recomandarilor rezultate din ancheta sociala angajatorul poate sa angajeze un asistent personal care sa presteze activitatea la doua persoane cu handicap grav, cand acestea fac parte din aceeasi familie si au acelasi domiciliu sau resedinta, pe baza aceluiasi contract individual de munca, cu respectarea duratei normale a programului zilnic de lucru, stabilita potrivit legii.

Pe perioada absentei temporare a asistentului personal (concediu de odihna), angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal iar in situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie lunara, similara cu indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.

Potrivit prevederilor Art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, modificat prin art. 9 din OUG nr. 51/2017, parintii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit in plasament un copil cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, POT OPTA intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare.

Care sunt drepturile asistentilor personali?

Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

 • salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
 • concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
 • transport urban gratuit, in conditiile legii;
 • transport interurban, in conditiile in conditiile legii.

Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;
 • un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav infectat cu HIV ori bolnav de SIDA;
 • consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face in interesul adultului cu handicap grav, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • transport urban gratuit, in conditiile legii.

Indemnizatia lunara este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice (Art 10 alin (1) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative care modifica alin (1) al art 43 din Legea 448/2006).

Indemnizatia lunara, in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, se acorda de angajator persoanei cu handicap grav pe perioada absentei temporare a asistentului personal (perioada concediului de odihna), o singura data pe an, chiar daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna in transe.

In cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal. 

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.

Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile legii si de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Care sunt obligatiile asistentilor personali?

Standard ocupational: Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

 • sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

 • sa participe anual la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;
 • sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu handicap grav sau accentuat si sa nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului si copilului cu handicap grav, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Cine supravegheaza activitatea asistentilor personali?

Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.

Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor si copiilor cu handicap grav de catre asistentul personal se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Baza legala

 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 • OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 • HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • Legea nr. 250/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • HG nr. 268/2007 - Normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006;
 • HG nr. 463/2005 pentru modificarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2001;
 • HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu dizabilitati.

Comentarii 

Postat la
%b %14, %2011
Postat de
ciresaru
Buna ziua
Stiu, dizabilitatea ,unii o avem de la nastere,alti o dobandesc in urma unui
accident la diferite varste,noi toti,suntem ocrotiti,benefi cem de legea 448. Dar ,oameni buni,daca ai muncit o viata intreaga,esti pensionar pentru limita de
varsta,si la 70 de ani intervine un accident vascular,si invaliditatea se
instaleaza brusc,cu ei cum ramane?Au drept la asistent personal?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
pop cristina
Buna ziua
am o fetita cu hp gr 1 cu diagnosticul despicatura totala bilaterala operata
timp4 si sunt asistentul ei personal as dori sa stiu cit timp o sa mai fie in
acest grad si eu asistent personal?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
Buna Cristina
Buna Cristina, atata timp vei fi asistentul personal al fetitei tale, cat
medicii vor prelungi certificatul de boala grad 1... an de an sau permanent
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
monica
salarizare insotitor
As dori sa intreb urmatorul lucru: de ce la salarizarea insotitorului de
persoana cu handicap grav se ia in calcul numai 8 ore cand el este
non stop langa acesta ?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Citez pe monica:
As dori sa intreb urmatorul lucru: de ce la salarizarea insotitorului de
persoana cu handicap grav se ia in calcul numai 8 ore cand el este
non stop langa acesta ?

@monica: Asa prevede Legea 427/2001... ai link mai sus in articol
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
totu andreea
as dori sa intreb
as dori sa intreb si eu urmatorul lucru;soacra mea a facut 2 accidente vasculare ar putea sa beneficieze de insotitor ?
Postat la
%b %09, %2014
Postat de
Nicoleta
asistent personal
Buna ziua, a dori sa va intreb, o am in ingrijire pe mama, cu handicap grav , grad 1,de cateva zile am scos decizia de la comisia de evaluare
Este vreo diferenta in bani intre faptul de a mi face carte de munca la primarie ca asistent personal, sau a primi banii impreuna cu pensia de handicap ai mamei mele?De la centru de handicap mi s-a spus ca nu, ca primesc tot atat si colo si colo, adica 300 lei, dar am citit mai mult pe net si am vazut ca de fapt de la primarie se primesc 600 lei, si avand carte de munca as beneficia si eu de un medic de familie
Multumesc mult
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

De la directia de handicap primit 300 lei care reprezinta indemnizatia de handicap.
De la primarie primiti banii corespunzatori asistentului personal care reprezinta 600 lei, adica valoarea neta a salariului.

Daca reusiti sa va faceti carte de munca , salariul brut va fi egal cu salariul minim pe economie.
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
re
Citez pe totu andreea:
as dori sa intreb si eu urmatorul lucru;soacra mea a facut 2 accidente vasculare ar putea sa beneficieze de insotitor ?

@andreea: doar daca depune actele doveditoare la comisie si primeste certificat de incadrare intr-un grad de handicap. Citeste si aici:: https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/care-sunt-tipurile-de-handicap.html sau vezi baza legala aici: https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/hg_nr_427_2001.pdf
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
victoria
asistent social
am o persoana care este angajata ca asistent personal pentru sora ei ,s-a casatorit si a nascut o fetita . Aceasta poate beneficia de concediu pentru cresterea copilului pina la 2 ani?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
loredana
buna ziua
am si eu o intrebare .Sunt asistent personal ptr copilul meu care are 7 ani si are un grad de handicap grav,as vrea sa plec cu el la mare ,nu beneficiez de reducere de cazare sau asa ceva .daca stiti mai mult informati ?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
ieremie aurica
poate trai un asistent personal cu 400 ron
sunt o persona cu handicap grad grav Sotul este asistent personal primeste un salari de 400ron dupa o vechime de 33ani in campul munci Se poate trai din asemenea salariu?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
miron florentina
salarizare
sunt asistent personal la o persoana cu handicap gradul 1. este corect sa am salariu brut de 710 ron si net de 398 ron?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Aceasta diferenta exista dupa reducerea cu 25% a salarilor bugetare si a impozitarii de 24% din salariu.
Din 2011 s-au acordat 15 procente inapoi, deci pe ianuarie vei primi in jur de 450 RON cu aproximatie.
Este foarte putin in raport cu alte tari, dar... traim in RO din pacate... sa vedem ce modificari aduce noul Cod Social in luna martie... vezi https://www.prostemcell.ro/26-stiri-si-informatii/609-stiri-sociale/Page-9.html#20555
Postat la
%b %24, %2011
Postat de
Costina Tanasa
Buna ziua
O persoana adulta cu handicap grav ( gr. I), din 2005 a avut angajata ca asistent personal pe mama lui. Actual mama lui se afla in preaviz, urmand ca de la 01.03.2011 sa primeasca somaj. Motivatia Primariei: nu mai au fonduri.
In aceste conditii, ce poate face persoana cu handicap din punct de vedere legal pentru a beneficia de asistent personal sau pentru a beneficia de o indemnizatie suplimentara care sa-i permita angajarea unei persoane,intruc at persoana cu handicap este nedeplasabila.
Multumesc anticipat.
Postat la
%b %24, %2011
Postat de
daniel
Buna
In acest caz, daca primaria a incheiat contractul de munca al insotitorului, acesta intra in somaj si primeste 75% din salariul minim pe economie si ceva procente in plus pentru perioada de vechime in munca. Pierde drepturile de transport gratuit si celelaltele din contractul de munca (a se vedea in articol).
Trebuie anuntat acest lucru la DGASPC local (primaria are aceasta obligatie) pentru a-i fi tranferata persoanei cu dizabilitate indemnizatia de insotitor al asistentului personal (mama), pe care o va primi pe cuponul de pensie si la o valoare mai mare, nefiind scazute impozitul si contributiile la stat.
Aceasta "transmutare" intre institutii dureaza cam 2 luni, perioada in care persoana cu invaliditate nu-si primeste drepturile cuvenite 100%, insa banii vor fi alocati retroactiv odata cu desfacerea contractului de munca al asistentului personal, deci nu se vor pierde ci doar intarzia din cauza sistemului...
Indemnizatia de handicap este una si indemnizatia de insotitor alta, ambele vin pe numele persoanei cu dizabilitati, de regula, prin posta
Postat la
%b %09, %2011
Postat de
Georgiana
Buna ziua
Buna ziua, eu ingrijesc de soacra mea, sunt incadrata ca asistent personal din 2009, dar pe anul 2010 nu am primit banii pe concediul de odihna deoarece eu am crezut ca ni vor da de la sine(n-am facut cerere)pt ca nu avem cum sa ne luam concediu. Ce alte drepturi mai avem?Multumesc
Postat la
%b %09, %2011
Postat de
daniel
Buna
Buna Georgiana,

Poti face cererea acum, se poate :D

Drepturi... sunt scrise in articol, sau citeste baza legala.
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
costina tanasa
Buna
Georgiana, conform Codului Muncii si a Legii 448 / 2006 privind persoanele cu handicap, ca angajat cu contract de munca beneficiezi de toate drepturile, inclusiv de concediu de odihna. Citeste cu atentie Legea 448. Daca nu o ai iti pot trimite pe mail. In concediul de odihna persoana cu handicap are dreptul la o indemnizatie, pe langa indemnizatia de handicap sau la un inlocuitor. Numai ca trebuie sa-ti ceri drepturile in scris. Daca vrei mai multe detalii, apeleaza .
O zi buna
Postat la
%b %04, %2011
Postat de
Mirela
Intrebare
Buna ziua,cum pot obtine statutul de asistent personal profesionist?Am o matusa de care am grija eu,nu detine o locuinta si veniturile ei nu depasesc salariu mediu pe economie (cei de la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au incadrat-o in gradul de handicap accentuat).va multumesc
Postat la
%b %18, %2011
Postat de
Petru
Raspuns
Buna Mirela

Gradul de handicap accentuat nu prevede asispent personal pentru persoana cu handicap
Postat la
%b %09, %2012
Postat de
gabi
asistent personal
Buna seara. Mama mea este bolnava de alzeimer si a fost incadrata in cadrul persoanelor cu handicap grav.In momentul in care a primit aceasta decizie am optat pentru primirea indemnizatiei si nu pentru angajare. Intrebarae mea este daca acum as putea sa optez pentru angajare ,dat find faptul ca s-au blocat angajarile la primarii? Exista un temei legal pentru aceste angajari sau asistentul personal este considerat bugetar?
Postat la
%b %10, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Teoretic puteti cere angajarea unui asistent personal. Acesta este bugetar, angajat al Primariei.

Practic , modul de respectarea legilor este cheremul autoritatilor.
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
costica
Buna Ziua
tatal meu a facut o comotie cerebrala si a paralizat pe partea dreapta. are probleme cu vorbirea si i-si pierde memoria,sta la pat nu se poate deplasa.Are71 ani ;pensionar.As vrea sa stiu in ce grupa de handicap se incadreaza.SI unde trebuie sa ma adresez,si de ce acte are nevoie. Va multumesc
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Buna ziua, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC de care apartineti poate hotara incadrarea in grad de handicap si eventual dreptul la insotitor.

Cererea de a fi examinat de comisie in vederea eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap va fi insotita de urmatoarele acte:
- documentatie medicala si examinarile complementare (bilete de iesire din spital; alte examinari);
- referat de la medicul spe[censored]t;
- adeverinta medicala (medicul de familie);
- copie buletin, carte de identitate;
- ancheta sociala (primaria de domiciliu);
- decizie pensie, cupon de pensie, adeverinta de salariu (dupa caz).

Aveti detalii AICI: www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/care-sunt-tipurile-de-handicap.html
Postat la
%b %08, %2012
Postat de
asistent social
sa dori sa intreb
sunt asistent social la sora mea gr.1 dupa moartea parintiilor de 8 ani,din cauza sanatatii nu mai pot ingrijii,in afara de mine mai am 3 frati care nu vrea nici unul sa ingrijeasca si locuiesc in alt judet, adica in jud. in care este nascuta si bolnava,eu ca asistent social locuiesc in alt judet ce pot sa fac in asemenea caz.astept raspuns.
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
nastase
intrebare
Sufar de insuficienta renala cronica de 6ani iar de 1an am transplant de rinichi.La comisie m-au trcut la gradul 2.Considera-ti ca m-am vindecat si nu mai am nevoie de insotitor atita timp ca nu am voie sa ridic decit 2kg nu am voie in frig in soare in aglomeratie i-au imunosupresoare pt acceptare si trebuie sa tin un regim la singe?
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aveti dreptul sa contestati decizia Comisiei de evaluare in termenul legal de 30 de zile.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Mihai
Intrebare
Buna ziua,
Lucrez ca asistent personal din 2008,mama mea are Alzheimer,anul trecut am facut un curs de calificare trimis de cei de la conducere.Din cele scrise mai sus de dv. in articolul despre asistentii personali ,asistentii personali profesionisti beneficiaza de mai multe drepturi in ceea ce priveste salariul.Care este diferenta intre unul profesionist si unul care este in situatia mea?
va multumesc!
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Asistentul personal este persoana care se ocupa de persoana cu handicap grav sau accentuat (copii si adulti) care nu se descurca singura si este angajat de primarie.

Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata care asigura la "domiciliul sau" ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, precum si conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti. Este angajat de catre DGASPC.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Mihai
Intrebare
Buna ziua,
daca esti asistent personal,contea za studiile,adica daca ai studii medii sau superioare,prim esti salariul mai mare sau mai mic?
va multumesc!
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Salariul de baza este acelasi, insa asistentul personal profesionist poate sa aiba un venit lunar mai mare din cauza sporurilor ce se deduc activitatilor specifice.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
IULIANA PLESEK
Intrebare
Buna ziua, mama mea e cu grad de handicap grav, cancer la creier, operat. Vreau sa stiu de ce nu i s-a acordat tatalui meu salar de ingrijitor sau insotitor. S-au pus toate actele si singurul lucru ce i-au dat sunt calatorii gratuite, nu inteleg, la ce ii folesesc; iar la tata cum ca are grija de ea si ca trebuie sa stea cu ea, pentru ca e paralizata de parte dreapta, nu i s-a dat salarul ca insotitor, sau sa i se puna un asistent personal.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Daca mama dvs are gradul I (grav) inseamna ca beneficiaza de asistent personal si drepturile/faci litatile conexe din Legea 448/2006.
Intrati pe pagina de mai jos ptr. lamuriri suplimentare
https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/drepturile-persoanelor-cu-handicap.html
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
Mariana
intrebare
Am un fiu in varsta de 24 ani, cu handicap (psihic) accentuat permanent care nu realizeaza venituri. As dori sa stiu, daca are dreptul la asistent personal profesionist. Va multumesc!
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedic ale, la un asistent personal.
Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist.
Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Postat la
%b %15, %2013
Postat de
vali
intrebare
pot fi asistent personal pentru cumnatul meu? eu sunt pensionata pe caz de boala si am drept de munca 4 ore. Sotia lui este oligofrena si nu stie carte
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Daca cumnatul dvs are certificat de handicap gr. 1 cu drept la asistent personal si este de acord cu angajarea unui asistent cu carte de munca, atunci puteti incepe demersurile necesare.
Detalii gasiti in articol si in legislatia actuala.
Postat la
%b %16, %2017
Postat de
nelu57
raspuns
daca sunteti pensionata pe caz de boala nu puteti fi angajata ca asistent personal cu 4 ore.....
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
mona
tetrapareza
Buna in urma unui accident rutier sotul meu a suferit un atac cu o coma de 3 sapt. Am primit 4 ani dreptul de asist. personal iar in 2012 mi-a fost retras. Precizez ca starea de sanatate nu s-a imbunatatit diag. fiind de tetrapareza post tcc si tulburare deliranta. Nu inteleg cum 4 ani s-a incadrat pe acelasi ordin si acum numai poate beneficia de pensie de invaliditate fara nici o vechime in munca. Ce as putea face sa obtin din nou dreptul de asist. pers? Eu stau in permanenta cu el si mi s-a terminat si somajul de 6 luni... traim 3 pers cu 293 lei. Oare se poate? Mersi
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Programati-va la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC de care apartineti care poate hotara incadrarea in grad de handicap si eventual dreptul la insotitor.

Daca decizia pe care o veti primi nu va multumeste aveti dreptul sa contestati decizia Comisiei de evaluare in termenul legal de 30 de zile.
Postat la
%b %03, %2013
Postat de
vasiliu ioan
am handicap grav fara Asistent personal
Am 54 de ani sunt bolnav de 16 ani de parkinson actualmente st.4 sunt operat de hernie de disc de 5 ori plus 3 rindui de infiltratii la coloana bolnav de inc a vreo 10 boli.inprezent sitatia mea s-a agravat si mai tare ,cu tote incercarile de recuperare nu se mai poate face nimic deoarece hernile d disc au recidivat. boala parkinson s a agrava si mai tare .nu pot merge la wc. nu ma pot imbraca singur ... CE-I DE FACUT.ce trebuie sa fac sa-mi dea asistent personal... va rg raspundeti-mi la nr de tel 0232.325.277 MULTUMSSC.
Postat la
%b %05, %2013
Postat de
Andreea
INTREBARE
Sunt asistent personal al fiului meu, angajata la primarie si as dori sa plec din tara fara el, el raminind cu sotul meu timp de 2 luni; as dori sa stiu se poate sau nu? Nu merg sa muncesc doar sa am grija de mama in strainatate, fiind operata acolo. Ce as putea sa fac? As putea sa plec?
Postat la
%b %30, %2013
Postat de
slabu adriana mihael
intrebare
buna seara am si eu o fetita de 4 ani cu certificat de handicap grav cu insotitor dar la primarie spune ca nu sunt locuri cui trebuie sa ma adresez ca sa ma angajeze ca insotitor va multumesc
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. (Art. 39. - (1) Lege nr. 448/2006)

Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare. (Art. 42. - (4) Lege nr. 448/2006)

Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprimat in scris al acestora. (Art. 42. - (5) Lege nr. 448/2006)

Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata in conditiile prevazute la alin. (5). (Art. 42. - (6) Lege nr. 448/2006)
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
nandor geanina
intrebare
buna ziua, as dori sa stiu daca asistentul personal poate locui in romania si persoana cu handicap in italia? multumesc
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
daniel
Rasp
Nu, este exclus asa ceva...
Baza legala HG 268/2007, CAP 3, SECTIUNEA a 2-a Asistentul personal
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/hg.268_4.04.2007.pdf
Postat la
%b %01, %2014
Postat de
Violeta
Intrebare
Buna seara!
Mama mea este diagnosticata cu "dementa in boala alzheimer forma mixta" si in anul 2010 a fost incadrata in gradul de handicap accentuat.Pe langa aceasta boala,ea mai are si 2 atacuri cerebrale care au avut loc in 2007 si 2013.Intrebarea este daca pot depune acte pentru asistent personal deoarece in toti acesti ani,eu am ingrijit-o.Prec izez ca,in anul 2010 am facut cerere pentru insotitor dar rezultatul a fost negativ,conside randu-se ca se poate descurca singura,ceea ce nu e adevarat.In concluzie,ce ma sfatuiti sa fac?Va multumesc!
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cereti la DGASPC reevaluarea gradului de handicap pe baza agravarii problemelor in urma atacurlui cerebral.

Daca in referatele medicale si in ancheta sociala va fi evidentiata starea grava si necesitatea insotiturului aveti sanse sa obtineti gradul de incadrare grav cu insotitor.
Postat la
%b %09, %2014
Postat de
Nicoleta
indemnizatie asistent personal
Buna ziua, am si eu o intrebare. Sunt insotitor personal al mamei mele cu handicap grav,care locuieste la mine. ieri am depus actele si eu am vrut sa optez pentru un contract de munca la primarie.Mi s-a spus de la centru ca ori de la ei ori de la primarie, iau tot 300 lei.Am vazut pe net ca de fapt de la primarie se iau cam 600 lei salariu ca asistent personal, din ce am citit eu,Si in plus avand o carte de munca, beneficiez si eu de asistenta medicala.Imi puteti spune daca este adevarat ceea ce mi s-a spus?Multumesc mult
In afara de asta, daca locuinta este pe numele meu, iar mama are mutatia la mine, pot beneficia de scutiri de taxe si impozite la casa, masina?
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

De la directia de handicap primit 300 lei care reprezinta indemnizatia de handicap.
De la primarie primiti banii corespunzatori asistentului personal care reprezinta 600 lei, adica valoarea neta a salariului.

Daca reusiti sa va faceti carte de munca , salariul brut va fi egal cu salariul minim pe economie.

Pentru scutirea de impozit mama trebuie sa fie copropietar sau propietar.
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
MARIA LORICA
legitimatie de transport
BUNA ZIUA,
As dorii sa ma ajute si pe mine cineva care si-a luat recent o legitimatie de transport pentru asistent personal , care sunt actele necesare care se depun in PLOIESTI si anume unde.
va multumesc
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
ducu daniela
RASPUNS
BUNA ZIUA
Va rog daca puteti sa mi spuneti si mie daca pot sa ma angajez ca asistent pt tatal meu care are 87 de ani si de care am grija de 3 ani la domiciliul meu unde l am adus deoarece atunci la m gasit cu capul spart in apartamentul in care locuia singur nestiind sa mi spuna ce sa intamplat in urma tomografului doctorul mi a spus ca este bn dar in decurs de 3 ani si a pierdut memoria nu mai stie cine suntem nu se mai deplaseaza deoarece si a pierdut si mobilitatea decat cativa pasi prin casa si are o tija la sold de vreo 17 ani in urma careia se deplasa in carja si inainte eu de 2 ani nu mai lucrez,am renuntat din cauza lui m am gandit ca ma descurc dar ..acum nu stiu ce sa fac,mentionez ca nu mai am iesirile din spitale deoarece le am lasat la el acasa si..nu stiu nu le mai gasesc usoare pierderi de memorie mai avea si inainte dar el a avut probleme cu bautura si m am gandit ca din cauza aia .Daca ma puteti ajuta cu un sfat.Multumesc
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cereti un diagnostic unui neurolog.

Solicitati la DGASPC ( directia de handicap) de care apartineti o evaluare pentru incadrare in grad de handicap.

Daca veti primi un certificat de handicap grav o sa aveti posibilitatea sa va angajati ca insotitor.
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
nicu
asistent persoana handicap
salut! daca o persoana este angajata cu jumatate de norma se mai poate angaja si ca asistent persoana handicap? multumesc!
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pentru asistent al persoanei cu handicap nu exista decat incadrare cu norma intreaga, de 8 ore pe zi.

Cred ca exista posibilitatea ca pe langa job-ul de bugetar (asistent personal) sa aveti si un alt job suplimentar cu jumatate de norma.
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
Virgilius
Buna ziua
Buna ziua,
Sunt insotitor personal al mamei mele cu handicap grav,care locuieste la mine. Initial am depus actele si eu am vrut sa optez pentru un contract de munca la Primarie ca asistent personal. Mi s-a spus ca nu mai au posibilitate si voi primi 724 lei ca insotitor
Problema este ca eu am 58 ani am terminat somajul si sunt coasigurat.Acum a avand venit trebuie sa platesc din proprie intiativa contributiile la stat, sau ele sunt deja retinute .
Sunt coasigurat intrucat sotia lucreaza si a facut demersurile necesare pentru a fi coasigurat.
As dori un raspuns.
Multumesc frumos.
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca nu aveti contract de munca cei 724 lei sunt bani pe care ii primeste persoana cu handicap, nu dvs.

Mai incercati la Primarie sa va angajeze. Unele Primarii au inceput sa angajeje insotitori.

Succes!
Postat la
%b %22, %2015
Postat de
Anca90
Buna ziua
Vreau sa va intreb: am cateva zile de cand am luat decizia de la dgaspc ptr baietelul meu de 4 ani de grad unu grav. ce drepturi am? azi miam depus actele la primarie ptr asistent. va intreb ptr ca cei de la dgaspc imi ziceau ceva de la directia muncii de 300 lei ca ingrijesc copilul bolnav in afara de salariu... este posibil sau trebuie sa aleg? va multumesc. aspt rasp dvs
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Drepturile persoanei ( adult sau copil ) cu handicap grav le puteti citi aici https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/drepturile-persoanelor-cu-handicap.html
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
gina petre
asigurare sanatate
buna ziua,
va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat:
fiica mea are 26 de ani, impliniti in mai 2015; termina pe 15 iulie 2015 o scoala postliceala; are probleme de sanatate ( astm bronsic, gusa polinodulara ,ovare polichistice); lua tratament lunar, la boli cronice;nu are nici un venit si pe luna iunie 2015 , medical de familie mi-a cerut sa ii platesc asigurarea de sanatate pentru a-I elibera reteta; eu sunt vaduva,pensiona ra, si ne descurcam numai din pensia mea; speranta mea era ca fata va termina scoala in iulie, apoi se va angaja si va avea asigurare medicala si un venit; dar la un control medical, ni s-a spus ca s-au marit foarte mult nodulii tiroidieni si trebuie sa se opereze la Parhon;intrebar ea mea este :ce e de facut? ce posibilitati legale sunt pentru asigurarea medicala si pentru ajutor social sau pensie de invaliditatea, in conditiile in care nu e si nu va fi apta de munca? sunt tare disperata si va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pe baza situatiei medicale puteti solicita de la DGASPC ( Directia de handicap) o evaluare pentru incadrarea in grad de handicap> Daca va primi certificar de persoana cu handicap va fi automat asigurata medical.

De asemeni, faptul ca nu poate munci se poate certifica de catre Comisia de evaluare a capacitatii de munca de pe langa Casa de pensii. Aici ar putea primi incadrare pentru pensie de invaliditate chiar daca nu a muncit nici o zi..

Succes.
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
Sandel R.
Salariu
Buna ziua!
Am inteles din articol, ca de la 1 iulie 2015, salariul asistentului personal devine 777 lei. As vrea sa stiu daca la aceasta suma se mai adauga sporul de vechime, (sau pentru asistentul personal nu se acorda sporul de vechime).
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Sporul de vechime nu este obligatoriu... el se acorda in baza unei cereri/interven tii la angajator (primarie) si trebuie stipulat in contractul individual de munca.
In cazul dv, orientativ, el poate fi de 25%. Insa se acorda separat de salariul de baza oferit de angajator... trebuie mers la primarie si acolo vi se vor da detaliile necesare.
Spor!
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Alina
Un sfat va rog
Sunt asistent personal propriului meu copil. Are 15 ani si handicap grav. As dori sa plec in la munca in italia si sa-l las in grija sotului (tatal lui biologic)
Cum ar trebui sa procedez?
Multumesc anticipat!
Postat la
%b %31, %2015
Postat de
Mona si Dan
UN SFAT VA ROG
Adresati-va DGASPC !

Si se clarifica situatia .
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
Petru
Raspunde
Buna ziua

Trebuie sa solicitati Compartimentulu i de Asistenta sociala al Primariei sa angajeze in locul dvs pe tatal copilului sau orice alta persoana care poate indeplini obligatiile si in care aveti incredere sa va lasati copilul.
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Andreea P.
transport
Buna ziua. Sunt asistenta personala a unui copil cu autism. Ma intereseaza daca de gratuitatea pe mijloacele de transport in comun beneficiez atat eu cat si unul din parintii copilului. Va multumesc ! O zi placuta !
Postat la
%b %08, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Sper sa gasiti raspuns la intrebarea dvs in extrasul de lege pe care l-am scos pt dvs

L 448/2006 ART. 23
(1)Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.
(2)Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
a)însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
b)însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
c)însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentulu i specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
d)asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
e)asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

(3) Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
Postat la
%b %04, %2015
Postat de
Adriana Anton
un raspuns va rog mult
buna as dori sa imi raspunda si mie cineva la o singura intrebare. eu sunt asistent personal al copilului meu, de 18 ani si am inteles ca as benifecia de concediu dar eu nam vazut nici macar o zi din concediu.sunt constienta ca nu se poate parasi acest post, dar de ce nu mi se plateste acest concediu? poate cineva sa imi rasp si mie, va multumesc!
Postat la
%b %17, %2015
Postat de
Silviu Pricop
Ce trebuie sa fac in cazul meu ?
Buna ziua. Am 35 ani si mi-a fost descoperita boala Westphall Strumpell Lorraine acum cativa in urma si am ajuns sa am gradul accentuat permanent. Boala mea a evoluat din pacate si acuma abia mai merg pe distante si mai mici si prin urmare am facut cerere de carucior. As dori sa imi spuneti daca cu gradul accentuat pot pune insotitor pe sora mea sau trebuie sa schimb gradul de accentuat la cel de grav? Multumesc anticipat.
Postat la
%b %23, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Puteti avea insotitor numai daca Comisia va elibereaza un Certificat de "grad grav cu insotitor".
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
nelu57
Lamuriti-ma ca sunt in ceata...
Sunt pensionar limita de varsta gr.1. In luna nov.2015 am optat sa primesc indemnizatia de insotitor conform legii 448/2006. Normal in conformitate cu legea 293/2015 aceasta indemnizatie/sa lariu asistent personal ar fi trebuit sa se mareasca cu 25% de la 1 dec.2015 si in ian.2016 sa o primesc marita. Acest lucru nu sa intamplat...exp licatiile celor de la primaria sector 5 au fost ca: indemnizatia/sa lariul asistentului personal se va mari incepand cu luna mai 2016 cand va creste salariul minim pe economie. Am cautat sa le explic ca dansii interpreteaza legea gresit si ca nu au dreptate....ca raspuns: mi-au inchis telefonul in nas... In acest caz ce trebuie sa facem....cui ne adresam....unde sa facem sesizare/reclam atie... Consider ca nu numai eu sunt in aceasta postura si ca mine sunt multi alti... asistenti personali si persoane care primesc indemnizatiile. .. Astept un raspuns urgent pentru a ma lua cu ei la "tranta"... Multumesc anticipat...
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
daniel
Raspuns
Indemnizatia lunara (in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi) este prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor (echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant) prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006.
Legea nr. 293/2015 - aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr. 83/2014 - salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015:
Incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizat iilor de incadrare de care beneficiaza personalul din cadrul sistemului public de asistenta sociala (...) se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
Prin urmare, persoanele cu handicap gradul I, care au optat pentru un un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 234 lei si bugetul complementar de 106 lei, iar asistentul personal va primi 1313 lei salariu brut, iar persoanele cu handicap gradul I, care au optat pentru indemnizatia de insotitor (conform legii 448/2006, art. 42), vor primi, in loc de 777 lei, 956 lei, plus prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap de 234 lei si bugetul complementar in valoare de 106 de lei. In total 1296 lei lunar.

Toate bune si frumoase cu conditia ca si administratiile locale sa respecte legea...
Postat la
%b %15, %2016
Postat de
Cristi D.
Lamurire
Am fost azi la primaria de care apartin solicitand lamuriri caci am primit 777 lei, indemnizatia pe decembrie. Mi s-a explicat ca asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati nu intra in categoria asistentilor sociali. Nu fac parte din personalul din subordinea primarului.
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
DaniN
Rasp
Buna ziua, ati fost mintit. Nu va lasati pacalit cu vorbe precum nu are primaria bani pentru ca nu da primaria din buzunar. Cereti indexarea salariului conform legii
LEGEA 448/2006 - DESPRE SALARIZAREA ASISTENTULUI PERSONAL:
SECŢIUNEA a 2-a
Asistentul personal
ART. 43
(1) Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu SALARIUL NET AL ASISTENTULUI SOCIAL DEBUTANT cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
Postat la
%b %22, %2016
Postat de
Lucia
Spor de vechime
Buna ziua, sunt angajata ca asistent personal al tatalui meu din sep. 2015. Mentionez ca am o vechime in munca, diferita de aceasta, de 24 ani. Doresc sa stiu daca am dreptul sa beneficiez de spor de vechime aferent salarului de incadrare ?
Postat la
%b %24, %2016
Postat de
Elena Patricia
asistent personal
Buna ziua,
Am si eu o nelamurire. Am un frate care are sindromul Down, dar pe mama mea nu au vrut cei de la primarie s-o angajeze ca asistent personal, justificandu-se ca nu au bani...Ea primeste cam 700 lei pe luna, dar as vrea sa stiu macar daca se poate angaja pe baza unui contract de munca sau macar daca poate beneficia de asigurarea pt sanatate.
Va multumesc anticipat!
Postat la
%b %24, %2016
Postat de
FLORICA SELARIU
ASISTENT PERSONAL
Buna ziua,sunt angajata ca asistent personal la o persoana cu grad de handicap grav.As dori sa stiu daca s-a indexat salariu din luna decembrie deoarece am primit suma de 777 lei.Am fost la primarie pentru explicati si mi-sa spus ca doar la persoanele cu handicap vizual s-a indexat.Va multumesc.
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Cuantumul indemnizatiei de insotitor acordata adultului cu handicap grav potrivit prevederilor art. 58 alin (3) din Legea 448/2006 este pentru luna decembrie 2015 in valoare de 956 lei si incepand cu luna ianuarie 2016 are valoarea de 969 lei.

In cazul in care aceste mariri nu s-au acordat pana acum, diferentele vor fi platite retroactiv in luna martie a.c. odata cu prestatiile sociale aferente lunii februarie.

Mai multe detalii AICI https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/17429-asistentul-personal-al-persoanei-cu-handicap.html?start=75#43072
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
Ionela-Liliana
Multe intrebari
Cumnatul meu de 45 ani, are grad de handicap 1 , socrii mei au murit in urma cu 5 ani (nimeni nu mai stie de actele lui de la decesul lor) ; vreau sa ma angajez ca asistent personal. Marea problema este ca noi nu avem dovada/decizia lui de pensionare, pentru a inainta actele. Medicul de familie a spus ca nu are nimic doveditor la dosar pentru ai da o copie a deciziei ,sau ce trebuie facut in acest caz sa putem inainta actele pentru pensie de insotitor ? Singura dovada pe care o avem este cuponul de pensie ce vine lunar in valoare de 272,00 lei.
Va multumesc anticipat !
Postat la
%b %13, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap al persoanei este dovedit cu un certificat. In cazul ca nu mai aveti acel certificat faceti o cerere la DGASPC - directia de handicap de care apartineti si solicitati un duplicat.
Daca certificatul de handicap atesta incadrarea in gradul grav cu insotitor, puteti solicita DGASPC numirea dvs ca insotitor iar Asistenta sociala a Primariei o sa va angajeze pe postul de asistent al persoanei cu handicap.
Postat la
%b %15, %2016
Postat de
Cristina G
Intrebare
Buna ziua ! Am o vecina care a suferit o operatie de amputare a membrului inferior stg de 2 luni , locuieste singura , nu are pe nimeni si as dorii sa stiu daca dansa ar putea beneficia de un asistent personal ,, si un fotoliu rulant gratuit si in ce conditii ar putea sa beneficieze de acestea si totodata de ce acte ar avea nevoie . Va multumesc !!
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cereti la Directia de handicap (DGASPC) o programarere la Comisie pentru obtinerea unui certificat de handicap. Tot acolo veti primi si o lista cu actele de care este nevoie.
Postat la
%b %29, %2016
Postat de
Ionela-Liliana
Multumesc
Am luat acel duplicat, insa, de fapt, gradul lui de handicap este grad 2. Deci fara drept de insotitor. Facem demersuri pentru a incerca sa-l trecem la grad 1 grav. Sper sa putem reusi.
Paste fericit tuturor !
Postat la
%b %07, %2016
Postat de
Marioara
Intrebare:
Vă rog să-mi spuneți: dacă sunt pensionată de invaliditate gr. 3 pot să mă angajez cu contract de muncă, ca insoțitor pentru vecina mea care are certificat de handicap cu drept de insoțitor? Cât aș primi ca salariu? Vă rog câteva informații în acest sens. Mulțumesc !
Postat la
%b %07, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Da, puteti. Primaria din localitate va angajeaza in urma unor cursuri si a obtinerii unui atestat de asistent personal.
Salariul este de 969 lei in mana
Postat la
%b %09, %2016
Postat de
Maricica
Lamurire
Buna ziua! Va rog sa-mi spuneti daca indemnizatia de handicap se poate primi si pe card bancar ca si pensia; unde se pot face demersurile? Multumesc anticipat !
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Depuneti o cerere La Directia de handicap insotita de o dovada de cont curent eliberata de banca.
Intrebeti si la banca, sunt unele banci care se ocupa ele de hartii.
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
Elena P
intrebare
Va rog sa-mi spuneti daca sunt insotitor pentru baietelul meu cu handicap gr.I, beneficiez si eu de gratuitate pe mijloacele de transpot? Multumesc
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform legii 448/2006 , ART. 23
(1) Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
Postat la
%b %27, %2016
Postat de
Valentin
Intrebare
Buna ziua!!
Matusa mea care are o fata adulta cu handicap accentuat pe ordin psihic primeste decat pensia de handicap pentru fata, avand in vedere ca nu mai primeste nici un fel de renumeratie pentru ca are grija de aceasta.
Cum ar trebuii sa procedeze pt a primii indemnizatie de insotitor sau ca asistent personal!?
Este necesara in Instanta de Judecata punerea sub interdictie a fetei pt a fi numita curator matusa pentru a beneficia de anumite drepturi pentru ingrijirea fetei sau se poate adresa direct primariei pentru incadrarea ca asistent social !?

Multumesc anticipat!!
Postat la
%b %24, %2016
Postat de
Irina
Contract de munca part-time
Buna ziua, un asistent personal poate avea si contract part time? Dar un insotitor? Multumesc
Postat la
%b %30, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Intrebarea dvs ridica oarece neclaritate. Va intereseaza part-time pentru a ingriji o persoana cu handicap sau pentru un job suplimentar?

Asistentul personal este incadrat cu contract de munca la Primarie doar cu program normal de lucru (full-time), deci nu puteti avea grija part time de o peroana cu handicap.
Calitatea de salariat al asistentului personal va da insa dreptul sa sa prestati o alta munca part-time la alt angajator.

Insotitorul nu este in relatii contractuale de munca fiind platit direct de catre persoana cu handicap, deci numarul de ore prestate este stabilit prin comun acord.
Insotitorul are posibilitatea sa se angajeze cu contract de munca, ful sau part-time la un angajator.
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
spculita
indemnizatie insotitor
Buna ziua ! Indemnizatia de insotitor de 1 august 2016
cat este ? Multumesc !
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
1112 lei ce reprezinta salariul net al asistentului personal debutant.
OUG 20/2016 stabileste salariul brut pentru un asistent social debutant ls 1517 lei.
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
Mihalache
Salarizare
Bună ziua,sint asistent personal pt persoana cu handicap și as dori sa știu dacă beneficiez de salar cu mărire de la 1 august 2016.
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
IFTODI CRISTINA
Intrebare
Buna ziua ,sotul meu a fost diagnosticat cu cancer recto-sigmoid gradul 4.A efectuat pana acum 3 sedinte de chimioterapie.C are sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez pentru a beneficia de ajutorul de insotitor? Mentionez ca sotul meu este asigurat la CASS,eu,nu,nu avem nici un venit. Totodata,am inaintat dosarul pentru acordarea ajutorului de handicap pentru sotul meu si astept incadrarea in gradul de handicap.Multum esc!
Postat la
%b %06, %2016
Postat de
SELARIU FLORICA
SALARIZARE
Buna ziua.As dori sa stiu care este salariu asistentului personal al persoanei cu handicap grav de la data 1 august 2016. Va multumescz
Postat la
%b %09, %2016
Postat de
andriuca
asistent personal
buna ziua , am o relatie de 6 ani cu o persoana care face dializa de careva luni , in septembrie a fost prima luna cand el s-a dus la primarie si a luat indemnizatia pt asistent personal(pe net scrie ca trebuia sa-mi faca mie contract de munca ), a venit cu banii 969 ron , urmand sa primeasca si de la casa de pensii indemnizatia pt el . a avut o pensie de 880 ron, eu l-am intretinut 6 ani > pe 5 sept a primit banii si m-a dat afara din casa ....mai are dreptul la indemnizatie pt asist pers atata timp cat nu exista ac persoana ? multumesc DR. Andriuca
Postat la
%b %06, %2017
Postat de
izabela
salariu asistent personal
Cui trebuie să mă adresez și ce demersuri legale trebuie să întreprind întrucât SPAS Slobozia, la solicitarea mea verbală de mărire a salariului începând cu 1 august 2016, a răspuns negativ,motivîn d că nu beneficiem de rectificare, deși am invocat OUG 20/2016. Și suntem in ianuarie 2017
Postat la
%b %16, %2017
Postat de
dana o.
asistent social
Buna ziua,
Parintii mei locuiesc in Constanta sunt in varsta si nu mai au posibilitatea sa isi faca singuri cumparaturile. As dori sa angajez o asistenta sociala pentru a le face aprovizionarea cu alimente o data pe saptamana. Va rog sa imi comunicati la cine sa apelez, ce demersuri trebuie sa fac si ce costuri implică anagajarea unei asistente sociale?
Multumesc.
Postat la
%b %24, %2017
Postat de
Boris
Drepturi
Poate unul din membrii familiei unei persoane cu handicap grad 1 sa fie Asistent social ?
Exemplu:
1. pot primi parintii persoanei cu handicap (grad1) dreptul de a fi Asistent social, desi dansii sunt pensionari(varsta)
2. fratele poate fi Asistent social desi acesta are deja un loc de munca ?
Primariile asigura vreun ajutor social separat pentru persoanele cu handicap grad 1 ?
Care este suma(bani in mana) a unui Asistent social 600 roni +, sau 1100 roni + ?
Care este venitul maxim al unei persoane cu handicap grad 1 pe luna, doar 300 roni + ?
Postat la
%b %02, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua
1. Da
2.Nu

Asistentul persoanei cu handicap are un salariu de min 1062 lei net.
Indemnizatia de handicap grav este de 340 lei.
Postat la
%b %27, %2017
Postat de
costas valer
certificat de handicap gr I fara insotitor
buna ziua.daca am certificatul de incadrare in grad de handicap grav...dar fara insotitor...pot opta pentru indemnizatia de insotitor de la primarie?!
Postat la
%b %02, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziu.

Puteti beneficia de indemnizatia de insotitor numai daca certificatul prevede *handicap grav cu insotitor*
Postat la
%b %03, %2017
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Prezenta cerere se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului
Bucureşti, iar celălalt exemplar se transmite, de către direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului judeţeană,
teritoriale/sectoriale de pensii.
Postat la
%b %08, %2017
Postat de
Florian M
Schimbarea asistentului
Buna ziua. Am vrea stim cum si in CE conditii SE poate schimba asistentul personal.

Multumesc anticipat.
Florian
Postat la
%b %11, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Solicitati la DGASPC schimbarea asistentului. Nu puteti fi obligat sa fiti asistat de cineva care nu corespunde nevoilor dvs fizice si psihice.
Postat la
%b %23, %2017
Postat de
Doina ion
intrebare
Buna ziua
Am o intrebare: mama mea este o persoana cu handicap grad 1 (alzhaimer sever) si a fost internata intr-un camin de batrani. mai primeste sau nu pensia de handicap de 340 lei? Va multumesc
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua
Legea 448/2006 Art 43
(4)Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:
....
b)adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice;
Postat la
%b %17, %2017
Postat de
Cristina.C
intrebare
Cum se stabileste salariul asistentului personal angajat sa presteze activitatea la doua persoane cu handicap grav.
Postat la
%b %27, %2017
Postat de
Cristina R
Buna ziua
Am depus dosarul la comisie pt un grad mai grav decat inainte, pacientul fiind caz nedeplasabil ni s-a spus ca va veni cineva acasa. Daca nu se aproba, dosarul vechi il va trimite acasa, sau?
Postat la
%b %30, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Dosarele raman la DGASSPC
In urma evaluarii comisia emite un Certificat de incadrare care se ridica de la sediu.
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
Ionut S
Grad 1 handicap
Buna ziua. Am si eu o intrebate daca puteti va rog sa ma ajutati. Avem si noi o bunica care are grad 1 handicap cu asistent personal si as vrea sa stiu daca sotia opteaza pentru a fi ea asistentul personal prntru a beneficia de carte de munca si vechime ar putea sa mai aiba si un contract de munca la 2-3 ore cu o firma privata?va multumesc si astept un raspuns va rog.
Postat la
%b %02, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In contractul de munca al asistentului meu nu am gasit nici o prevedere care ii interzice sa munceasca si in alta parte.
Contractul de munca prevede un timp de munca de 8 ore/zi si 40 de ore pe saptamana.
Dreptul la munca nu poate fi ingradit asa ca aveti posibilitatea ca activati si in alta parte.
Succes !
Postat la
%b %01, %2018
Postat de
Vera
Buna dimineata
Sunt asistent personal la tatal meu, vreau sa stiu daca trebuie sa stau non stop cu el sau pot sa l las din cand in cand singur ca sa ma pot duce la cumparaturi, doctor familie? Am uitat sa precizez ...are handicap grav mixt sever si este greu transportabil.. .Va multumesc
Postat la
%b %02, %2018
Postat de
Ilo
Buna
Da, poti sa iti lasi tatal singur daca treburile pe care le ai de facut sunt in interesul sau.
Postat la
%b %13, %2018
Postat de
Mircea S.
Dar fara asistent?
Buna ziua!
Am o nelamurire,va rog.
Beneficiez de indemnizatie de insotitor pe care am optat s-o iau eu,dar este de 1060 lei,insa aici pe site scrie astfel ;''Persoanele cu dizabilitati gradul I, cu indemnizatie de insotitor prin primarie vor primi 1.162 lei, echivalentul gradatiei zero plus indemnizatia de handicap in valoare de 350 lei si bugetul complementar de 150 lei, in total 1612 lei net.''
Repet,de la primarie primesc doar 1060 lei,este corecta suma?
Asa a primit-o si in 2017 asa observ ca este si in 2018.
A doua nelamurire.
Tot pe aceasta pagina,mai sus,scrie astfel;''Din data de 1 decembrie 2018, asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiaza de:
INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.900 lei brut (Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5)
INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 316 lei brut (Lege nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)''
Intrebarea este,de aceste doua doua tipuri de indemnizatii,po ate beneficia si cel care a optat sa ia indemnizatia de insotitor,adica eu insumi?
Multumesc!
Postat la
%b %15, %2018
Postat de
daniel
Raspuns
Buna ziua,
Indemnizatia marita o veti primi in luna februarie pentru ianuarie.
Cele 2 indemnizatii, de vacanta si de hrana le primeste doar asistentul personal al persoanei cu handicap grav, deci dv., nu!
Postat la
%b %15, %2018
Postat de
maria p
indemnizatie
Care este suma totala ce i se cuvine unei persoane cu hanicap grav cu asistent personal(daca nu se opteaza pentru asistent personal)?Poate depune cererea de optiune si copilul persoanei cu handicap?
Postat la
%b %15, %2018
Postat de
daniel
Raspuns
Persoanele care au optat sau care vor opta pentru primirea indemnizatiei lunare si nu pentru un asistent personal, angajat al primariei, vor primi 1.162 lei la care se adauga si 250 lei indemnizatia lunara si 140 lei bugetul personal complementar. Total 1.612 lei lunar.

Pentru optiunea "asistent personal angajat", aceasta primeste in plus sporul de vechime conform gradatiilor
Postat la
%b %15, %2018
Postat de
Sandu
Recomandare
Bună ziua ,sunt o persoană cu handicap gr.1 iar asistentul meu personal a renunțat să mai aibe grijă (din luna noembrie )de mine si a băgat demisia începând cu 15 ian.2018,a luat banii de la primărie în continuare pe luna dec.2017,dar nu îmi dă banii pt ca eu să mi pot platii noul asistent.Vă rog sa mi spuneti ce pot face în situația dată .
Postat la
%b %15, %2018
Postat de
daniel
Raspuns
Buna ziua,
Banii pt luna decembrie sunt de fapt salariul pe noiembrie. Sesizati Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul primariei daca aveti neclaritati in acest sens.
Postat la
%b %23, %2018
Postat de
Sandu
Insotitor pers.handicap
Buna ziua, O persoana care are calitatea de intotitor la o persoana cu handicap, poate sa lucreze dupa program si in alta parte? Sa detina un CIM cu timp partial 2 ore/zi? Va multumesc pt. raspuns. Cu stima,
Irina Sandu
Postat la
%b %20, %2018
Postat de
DaniN
Raspuns
Da, se poate!
Postat la
%b %28, %2018
Postat de
MARIAN R
intrebare
buna ziua. Tatal meu este o persoana cu gr. 1 de handicap cu asistent personal iar mama gr2 grav in urma solicitari mele la primarie, de a ma angaja ca asistent personal mi sa spus ca nu se poate pt ca nu sunt locuri disponibile ,si ca tata va primi indemnizatia de la primarie prin cont bancar . Vreau sa va intreb daca este posibil asa ceva ???deoarece eu am fost nevoit sa renunt la munca pt ai ingriji pe ambi parinti ....va rog sa mi spuneti ce pot facein situatia data ??/ multumesc
Postat la
%b %20, %2018
Postat de
DaniN
Raspuns
Buna ziua,
Insistati, sunt obligati sa va angajeze si sa va acorde si vechimea..
Acordarea sporului de vechime al asistentului personal al persoanei cu handicap grav, se face de catre PRIMARIE pe baza de CERERE in temeiul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanetor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de documentele doveditoare in acest sens (carnet de munca sau adeverinte de vechime).
Referitor la obligativitatea aplicarii legislatiei in vigoare privind acordarea sporului de vechime si a salariului corespunzator, va comunicam faptul ca toti angajatorii sunt supusi obligatiei de aplicare a legislatiei muncii in rapoartele de munca/ serviciu pe care le au cu toti angajatiilor, inclusiv cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Cu deosebita consideratie,

ADRIAN-VLAD CHIOTAN
PRESEDINTE ANPD

Mai multe detalii aici: https://goo.gl/piaqfw
Postat la
%b %18, %2018
Postat de
Alexandrina
Asistent personal
O persoana angajata 8 ore la o societate comerciala poate fi angajata și ca asistent personal de către primărie. Am văzut ca legea prevede 40 de ore pe săptămână, iar acestea pot fi realizate și în afara orelor de program de la SC, sambata și duminica.
Postat la
%b %20, %2018
Postat de
DaniN
Raspuns
Nu, cititi aici ce implica ocupatia de asistent personal.
Doar part-time puteti lucra ca angajat in functia de asistent personal.
https://www.prostemcell.ro/social/asistentul-personal-al-persoanei-cu-handicap.html
Postat la
%b %14, %2018
Postat de
AlexBR
Asistent personal la 2 persoane
Buna ziua,
Sunt angajat ca asistent personal al unei persoane cu handicap grav de aproximativ un an. Începând cu luna februarie am in familie 2 (doua) persoane cu handicap grav (cu insotitor). Pot fi angajat ca asistent personal si pentru a doua persoana (cu handicap mintal)?
Daca da, salariul se dubleaza? Sau cum se calculeaza.
Multumesc.
Postat la
%b %14, %2018
Postat de
daniel
Raspuns
În cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal (art.24 alin (1) din Hotarârea 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).

Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute de lege. În această perioadă, primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal. (art 25 alin(2) din HG 268 /2007, art 39 alin (1) din Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare).
Postat la
%b %16, %2018
Postat de
AlexBR
Asistent personal la 2 persoane
Buna ziua,
Nu ati raspuns la intrebarile mele: Pot fi angajat ca asistent personal si pentru a doua persoana? Cum se stabileste salariul?
Ceea ce mi-ati raspuns stiam deja.
Multumesc.
Postat la
%b %18, %2018
Postat de
CLAUDIA
ASISTENT PERSONAL
"un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav infectat cu HIV ori bolnav de SIDA;"
Buna ziua,
Sunt angajat ca asistent personal al unei persoane cu handicap grav de peste multi ani si nu am beneficiat niciodata de acest spor cum scrie aici, care este cauza? de concediu de odihna doar de 2 ani beneficiez.
Postat la
%b %20, %2018
Postat de
CAM
tabel salarii 2018
Buna ziua! As dori sa stiu unde ati gasit acel tabel cu salariile asistentilor personali pentru 2018, pentru ca in Legea 153 nu exista! Multumesc!
Postat la
%b %20, %2018
Postat de
DaniN
Raspuns
Buna ziua,
Aici, la pagina 68, punctul 45
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Anexa-II-Sanatate-si-asistenta-sociala.pdf
Postat la
%b %18, %2018
Postat de
Stefan m
Salariul asistentului personal
Buna seara! Asistentii personali intra la marirea din Martie?Multumes c anticipat.
Postat la
%b %23, %2018
Postat de
Alina S
Tichet de vacanta
Buna ziua,sunt asistent personal al copilului cu handicap psihic. Am vazut ca se acorda tichete de vacanta pt bugetari,noi, asistentii personali ,avem dreptul la aceste tichete sau la vreo reducere ? Mulțumesc
Postat la
%b %27, %2018
Postat de
DanN
Raspuns
Buna ziua, normal DA, insa din 2019 cred...
Postat la
%b %04, %2018
Postat de
Alexandru Gabriel
Marire salariu 1 Martie 2018
Buna ziua,
Marirea de salarii (conform Anexei nr. II, Capitolul I, alin. 3.2. pct. 45 din Legea nr. 153/2017) de la 1 martie 2018 se aplica si la asistentii personali?
Postat la
%b %06, %2018
Postat de
Tanya
spor 15%
Buna seara,sunt asistent personal al unei persoane cu handicap grav mintal si as vrea sa intreb daca am dreptul,(asa cum scrie) de ce nu primesc acel spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care imi desfasor activitatea ?
Postat la
%b %13, %2018
Postat de
stan mirela
Pensionare
Buna seara,sunt asistent personal cu contract DGASP al copilului meu care este adult acum si as vrea sa va intreb daca ma pot pensiona(am depasit un an varsta) si sa raman si asistent personal(are handicap grav)si daca suplimentarea veniturilor cu 750 lei,decisa in iulie este si pentru noi sau numai pentru asistentii personali profesionisti si care este diferenta dintre cele doua categorii?Multu mesc
Postat la
%b %05, %2018
Postat de
Marire 15 %
Marire 15%
Buna seara! Referitor la majorarea cu PANA LA 15%.
Am solicitat la primarie marirea si mi s-a spus ca se va marii cu 1%. In lege este lasat la latitudinea primarului marirea. E posibil asa ceva? Va rog sa ne lumineze cineva
Postat la
%b %18, %2018
Postat de
daniel
Raspuns
Aici gasiti detalii: https://goo.gl/MSjdVk
Postat la
%b %23, %2018
Postat de
Gabriela Dernie
Indemnizația de insotitor
Bună seara, azi tocmai am primit decizia. Am grad grav, sechele polio și sindrom post polio. Deși mă deplasez doar cu scuter pt persoane cu dizabilități și trebuie să fiu însoțită când sunt transportată cu mașina, am nevoie permanent de ajutor la toate treburile casnice, nu mi s-a acordat însoțitor. Stau cu banii in mână pt orice serviciu de care am nevoie. Credeți că am dreptul la însoțitor?
Postat la
%b %26, %2018
Postat de
Mona si Dan
INDEMNIZAȚIA DE INSOTITOR
In temeiul faptului ca aveti un diagnostic medical incadrabil in gradul grav aveti dreptul, va este necesar insotitorul. Problema e ca aceasta comisie medicala nu are cum sa va asigure o persoana insotitor. Insa va revine dumneavoastra banii ce i s-ar cuvenii insotitorului.
Postat la
%b %01, %2018
Postat de
Alina S
Intrebare
Buna ziua.
Sunt asistent personal al copilului meu,cu handicap grav.In ianuarie 2018 am început al patrulea an de când sunt angajată dar gradatia mea este tot zero.Ce trebuie sa fac ?
Asistentul personal al copilului cu handicap se încadrează în sporul de 15% sau doar asistentul personal profesionist ?
Va multumesc
Postat la
%b %30, %2019
Postat de
NICOLETA P
DREPTURI RETROACTIVE
BUNA ZIUA
TATAL MEU A FOST INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP GRAV IN FEBRUARIE 2018. A FACUT CONTESTATIE LA TRIBUNAL SI A OBTINUT INCADRAREA DE GRAV CU INSOTITOR,DIREC TIA A FACUT RECURS IAR ACESTA A FOST RESPINS IN NOIEMBRIE. DIN PACATE EL A DECEDAT IN DECEMBRIE. VREAU SA STIU DACA I SE ACORDA RETROACTIV INDEMNIZATIA DE INSOTITOR . MULTUMESC
Postat la
%b %31, %2019
Postat de
Niță. C
Drepturi
Bună ziua, sunt angajată ca asistent personal pentru mama care este încadrată în grad de handicap grav. Am înțeles ca am dreptul la vauchere de vacanță și tichete de hrană în 20 19.Daca nu mi se oferă aceste drepturi ce pot să fac?
Postat la
%b %01, %2019
Postat de
PLEBAN
INTREBARE
Sotia are gradul 1 grav vrea sa fiu asistentul ei personal; am peste 20 de ani de munca ce salariu primesc si daca pot beneficia de cei 15% -nu sint asistent profesionist ;va multumesc
Postat la
%b %08, %2019
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.479 lei brut si 1.484 lei net.

De 15% beneficiaza salariatii la buget cu handicap grav/accentuat,
Postat la
%b %05, %2019
Postat de
Dincu Camelia
Vaucerele de vacanta
Unele primarii de ce nu respecta legea si nu acorda vaucerele de vacanta si indemnizatiile de hrana asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav.Daca puteti sa imi dati un raspuns ce trebuie sa fac pentru a obtine aceste drepturi.Va multumesc .
Postat la
%b %06, %2019
Postat de
grigore
pensionar-asist ent
Calitate de asistent personal o poate avea si un PENSINAR la limita de varsta ??
Are aceleasi drepturi ca orice salariat (ASISTENT PERSONAL) ?
MUTUMESC!!
Postat la
%b %08, %2019
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Ca pensionar la limita de varsta aveti dreptul sa va angajati cu aceleasi drepturi ca orice alt salariat.
Postat la
%b %10, %2019
Postat de
MARYCYCA S.
3 ÎNTREBĂRI
BUNĂ ZIUA!... SUNT PENSIONATĂ, LA LIMITĂ DE VÂRSTĂ ŞI DORESC SĂ MĂ ANGAJEZ, CA ASISTENT PERSONAL AL MAMEI, CARE ESTE ÎNCADRATĂ ÎNTR-UN HANDICAP GRAV, CU ÎNSOȚITOR, DIN ANUL 2008!... PÂNĂ ÎN ANUL 2013, A AVUT GRIJĂ DE EA TATA , DAR DIN PĂCATE, A DECEDAT, ÎN VARA ACELUIAȘI AN!... DE ATUNCI ŞI PÂNĂ-N PREZENT, (APROAPE 6 ANI ) SUBSEMNATA A AVUT GRIJĂ DE DOMNIA EI, NONSTOP!... ÎNTREBĂRILE MELE SUNT URMĂTOARELE:
1. DACĂ PE C.I. AM ADRESA, PE RAZA SECT. 1, (ATÂT EU CÂT ȘI MAMA ) IAR REZIDENȚA, PE RAZA SECT. 2, LA CE PRIMĂRIE TREBUIE SĂ DEPUN, ACTELE, PENTRU ANGAJARE???... LA PRIMĂRIA SECT. 1, SAU LA PRIMĂRIA SECT. 2 ???
2. ÎN CAZUL ÎN CARE, AŞ APELA LA INSTANȚĂ , DOAR CU MARTORI SI CERTIFICATUL DE DECES AL TATĂLUI, CARE A FOST ÎNSOȚITORUL MAMEI, PÂNĂ ÎN VARA ANULUI 2013 (CÂND A DECEDAT ) DOVEDIND ASTFEL, CĂ EU , (FIICA CEA MARE), AM FOST ÎNSOȚITORUL EI, DIN ANUL 2013, PÂNĂ-NPREZENT , DAR AM BENEFICIAT, DOAR DE INDEMNIZAȚIA DE HANDICAP GRAV, CU ÎNSOȚITOR, CARE ESTE PE NUMELE MAMEI!... ÎN ACEST CAZ, AŞ AVEA CÂȘTIG DE CAUZĂ, PENTRU A RECUPERA, CEI 5 ANI, CA VECHIME ÎN MUNCĂ???... PRECIZEZ, CĂ NU MĂ INTERESEAZĂ SALARIUL, (INDEMNIZAȚIA DE HANDICAP ) PENTRU CĂ A BENEFICIAT MAMA DE ACEST DREPT, FIIND PE NUMELE EI!... DORESC, SĂ MI SE ADAUGE, DOAR CEI 5 ANI, (PE CARE I-AM PIERDUT), CA VECHIME, ÎN CARTEA DE MUNCĂ!...
3. ÎN CAZUL ÎN CARE, MI S-A ATRIBUIT O LOCUINȚĂ SOCIALĂ, DE CĂTRE PRIMĂRIA SECT.1, IAR SUBSEMNATA A REFUZAT-O DIN MOTIVE BINE DEFINITE, (FIIND O LOCUINȚĂ INSALUBRĂ), MAI AM DREPTUL LA ATRIBUIREA ALTEI LOCUINȚE???..
IAR DACĂ REPREZENTANȚII PRIMĂRIEI, NU-MI RECUNOSC ACEST DREPT, UNDE TREBUIE SĂ APELEZ, PENTRU A INTRA ÎN POSESIA UNEI REPARTIȚII, CE MI SE CUVINE, DE DREPT???...
VĂ MULȚUMESC, DIN TOT SUFLETUL!... DUMNEZEU, SĂ VĂ BINECUVINTEZE!. ..
Postat la
%b %15, %2019
Postat de
Mona si Dan
3 ÎNTREBĂRI
Adresati-va primariei unde mama dumneavoastra are domiciliul si intrebati la sectia de asistenta sociala. Intr-o eventuala audienta descrieti ce probleme aveti. Veti primii raspunsurile adecvate. Sau adresati-va Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si veti primii informatiile necesare rezolvarii acestei situatii.
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
tanase nicoleta
buna ziua
in luna feb 2019, am fost la DAS pt a duce acea adeverinta medicala, care se cere anual fiecarui asistent personal. am avut "nesimtirea" sa intreb de sporul acela de 15%, care ni se cuvine. o d "doamna" de-acolo s-a uitat urat la mine si m-a-ntrebat: cu ce mamica ai vorbit?...proba bil, inaintea mea au mai intrebat si alti asistenti personali, acelasi lucru.... i-am raspuns politicos ca eu stiu de acel spor, din informatiile care circula pe internet. mi s-a raspuns in lehamite, de parca ea imi dadea acel spor, din buzunarul ei, ca nu primim nimic, doar acea indemnizatie de hrana, ca primaria n-are bani de sporuri. noi, ASISTENTII PERSONALI, suntem tratati ca ultimii oameni, pe cand rromii care incaseaza ajutoarele sociale, sunt tratati f bine, deoarece acestia nu le permit angajatilor primariilor sa le vorbeasca cu sictir. .... in concluzie: ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV vor beneficia vreodata de acel spor de 15%?
Postat la
%b %01, %2019
Postat de
Oprea Florin-Minodor
Asistent personal
Mama mea are 81 de ani, are probleme medicale gen Altzaimer, se misca greu si datorita unei hernii ombilicale netratate. Medicul de familie i-a dat trimitere pt consult dar a facut trimiterea pierduta prin casa si nu s-a mai dus. De mers si facut treburi le face foarte incet, eu ca fiu pot fi asistent personal? Momentan nu lucrez.
Postat la
%b %03, %2019
Postat de
Mona si Dan
ASISTENT PERSONAL
Doar persoanele cu dizabilitate grava sau cu handicap de gradul grav ( invaliditate de gradul unu ) au dreptul la asistent personal. Acest fapt il apoba doar Comisia de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul dumneavoastra.
Postat la
%b %29, %2019
Postat de
alina nechit
Diferenta insotitor- asistent
Va salut cu respect! Poate imi clarificati urm:
1. Insotitorul este acelasi lucru cu asist personal ?
2. Asistentul personal difera de asistentul personal profesionist (APP) ?
3. Daca tatal are certif hand grav cu insotitor, pot cere sa fiu angajata ca APP? (dupa ce fac cursul?)
4. Care vor fi total drepturi ca APP pt gradatia 1 si studii superioare in alt domeniu, ( defalcate salariu, spor , indemn hrana si ce-o mai fi obligatoriu...)
Va multumesc foarte mult!
Postat la
%b %01, %2019
Postat de
Mona si Dan
DIFERENTA INSOTITOR- ASISTENT
Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata in conditiile H.G. nr. 548/2017, care asigura, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se asigura de catre asistentul personal profesionist, altul decat sotul, sotia sau rudele in linie dreapta.
Pentru fiecare adult cu handicap aflat in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist se acorda o alocatie lunara de ingrijire reprezentand cheltuieli lunare de locuit, hrana si echipament, astfel:
In sensul legii, acordarea de ingrijire si protectie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezinta un serviciu social acordat pentru prevenirea institutionaliz arii, respectiv in vederea dezinstitutiona lizarii. Cine poate beneficia de serviciile asistentului personal profesionist?
Potrivit Statutului asistentului personal profesionist pentru persoanele cu handicap aprobat prin H.G. nr. 548/2017, pot beneficia de asistent personal profesionist persoanele adulte cu handicap grav (gradul I - deficienta grava) sau accentuat (gradul II - deficienta accentuata) pe baza nevoilor individuale ale acestora, in conditiile Legii nr. 448/2006.
Postat la
%b %04, %2019
Postat de
simona stoicea
certificat cu grad de handicap accentuat
Buna ziua, bunicul meu a primit decizia pentru grad de handicap accentuat,fara revenire, asta in varianta in care are dementa si Alzheimer cu scor 10 dat de psiholog fara drept de insotitor. Spuneti -mi va rog din suflet ce pot sa fac pentru a avea drept de insotitor in varianta in care boala se accentueaza pe zi ce trece. Multumesc mult!
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
Mona si Dan
CERTIFICAT CU GRAD DE HANDICAP ACCENTUAT
Doamna Simona Stoicea, Legea 448/2006 cea in varianta veche plus reactualizarea ei precizeaza ca dreptul de a avea insotitor il au numai persoanele incadrate la gradul grav (unu). Este adevarat ca in cazuri de handicap mental in unele cazuri se impune si un insotitor, insa asta stabilieste numai si numai Comisia de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca.Asadar, faceti cerere la acea comisie din cadru judetului dumneavoastra.
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
Mona si Dan
CERTIFICAT CU GRAD DE HANDICAP ACCENTUAT
Asistentul personal profesionist

ART. 45
(1) Adultul ...
(2) Îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat de către asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua în considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist.
(4) Contractul de muncă al asistentului personal profesionist se încheie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau de către furnizorii de servicii sociale privaţi, a[censored]aţi în condiţiile legii.
Postat la
%b %10, %2019
Postat de
Ioana G.
Asistent personal
Buna ziua.
Va prezint un caz: in aceeasi familie, tatal este asistent personal pentru un copil si mama, ia indemnizatie pt. cel de-al doilea copil.
Dupa decesul mamei, cine si in ce conditii poate lua indemnizatia de handicap, avand in vedere ca tatal este asistent personal pt. primul copil?
Este de ajuns o procura notariala pe numele unei rude, pt. ca aceasta sa ia indemnizatia celui de-al doilea copil minor, sau o poate lua direct tatal, desi este asistent personal pt. primul copil?
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
Mona si Dan
ASISTENT PERSONAL
Doamna Ioana,
Nu inteleg intrebarea dumneavoastra. Vorbiti despre o familie. Mama a murit si rezulta ca au ramas tatal si cei doi copii. Normal ca tatal primeste indemnizatie pentru copilul ramas in ingrijirea lui. Dar trebuie sa anunte D.G.A.S.P.C. si sa clarifice situatia de fapt.Copilul a ramas cu tata, asa ca tatal trebuie sa primeasca ce i se cuvine. Nu inteleg ce rost are procura ? Familia este familie, iar rudele n-au raspundere ...
Sincer, nu inteleg intrebarea dumneavoastra .
Postat la
%b %15, %2019
Postat de
Mona si Dan
ASISTENT PERSONAL
Este evident ca tatal este sotul supravietuitor. Asadar are grija si de celalalt copil. Doar ca se prezinta in fata autoritatilor si isi clarifica situatia de fapt.
Postat la
%b %16, %2019
Postat de
Mona si Dan
ASISTENT PERSONAL
Tatal primeste alocatie si indemnizatie si pentru al doilea copil. Doar ca trebuie sa se prezinte la Asistenta Sociala de pe raza de domiciliu si sa-si clarifice noua situatie.
Postat la
%b %06, %2019
Postat de
Mihalache
Asistent personal
Bună seara as dori sa ma lămuriți cu o problemă dacă sint asistent personal pt fetița mea cu handicap grav de 26 de ani și doresc sa plec cu ea în alt județ la țară unde avem o casa și stam cu ea pe timp de vara este vreo problemă? Deoarece cei de la asistența socială îmi spun ca acele 8 ore trebuie sa fiu la domiciliu stabil cu fetița..... Ducem fetita vara la țară deoarece ii face bine și psihic și fizic..,. Sint amenințată ca dacă nu ma găsesc acasă cu fetița îmi desfac contractul de muncă...... Vă rog să-mi spuneți dacă exista o lege în care să mi se interzică sa plec cu fetița... Vă mulțumesc

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .