pensia-de-invaliditatePensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au implinit varsta standard de pensionare si care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

1. Accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
2. Neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
3. Bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

{googleads}Prin OUG 116/2017 se abroga art. 68, alineatul (1^1), introdus de Decizia pentru pensia de invaliditate care aducea modificari importante Legii nr. 263/2010 si anume: daca pana la 31 decembrie 2017 persoanele cu handicap au putut beneficia de pensia de invaliditate conform deciziei emise de comisiile de evaluare a capacitatii de munca, din ianuarie 2018 trebuia sa fie facuta dovada de cotizare a 2 ani din 5 pentru a beneficia de pensie de invaliditate.

!!! Asadar, din luna decembrie 2018, Legea nr. 267 din 24.11.2018 aproba OUG nr. 116 din 28.12.2017 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice iar pentru persoanele incadrate intr-un grad se invaliditate, se revine la vechea procedura din HG nr. 155/2011 privind Criteriile si normele pentru incadrarea la pensia de invaliditate, discutata si in Forum, pentru eliberarea Deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.

Pensia de invaliditate se va acorda indiferent de stagiul realizat, in toate cazurile in care beneficiarul a fost incadrat in grad de invaliditate, chiar daca nu a muncit niciodata.

La stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate.

Stagiul potential rezultat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate pana la implinirea varstei standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 5, la care poate solicita pensie pentru limita de varsta.

Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, pana la data implinirii varstei standard de pensionare prevazuta de prezenta lege, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.

Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului.

In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii.

Deciziile comisiilor medicale de contestatii date in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.

4. Beneficiaza de pensie de invaliditate si persoanele care au satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

5. Au dreptul la pensie de invaliditate si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.

6. Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul la pensie de invaliditate in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.

Propunerea pentru incadrarea in grad de invaliditate se face de catre medicul specialist care asigura asistenta medicala. Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, dupa examinarea bolnavului si analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, intocmita in 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, in 3 exemplare), care trebuie sa cuprinda:

 • diagnosticul clinic complet si ordinea afectiunilor, reflectand importanta lor in afectarea capacitatii de munca;
 • diagnosticul functional;
 • diagnosticul capacitatii de munca si incadrarea (sau neincadrarea) bolnavului intr-un grad de invaliditate;
 • cauza invaliditatii: boala obisnuita sau accident de munca (accident asimilat cu accidentul de munca), boala profesionala, dupa caz, accident care nu are legatura cu munca; pentru tuberculoza se va specifica in decizie - in toate situatiile se va specifica documentul justificativ;
 • data ivirii invaliditatii (cu zi, luna, an);
 • termenul de revizuire si valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau mentiunea sau, dupa caz; planul de recuperare esalonat pe actiuni si perioada de timp pana la data revizuirii medicale;
 • formele si conditiile de munca indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate si cazurile respinse.

De retinut! Daca esti pensionar de invaliditate si ai realizati ani de munca in grupe trebuie sa cunosti daca anii de grupa iti aduc mai repede pensionarea pentru limita de varsta.

Pasii ce trebuie urmati in obtinerea acestei Decizii de pensionare, sunt urmatorii:

1. Se merge la medicul specialist (neurolog, ortoped, s.a) care, pe baza actelor medicale (iesiri din spital si certificatul de handicap) va face un referat pentru pensionare de invaliditate (de munca).

2. Intocmiti un dosar (iesiri din spital, certificat de handicap, copie buletin, referatul medicului specialist) se va merge la Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in raza careia domiciliati, veti fi programati si vi se va emite un certificat de invaliditate (de munca)

3. Cu acel certificat si cu vechimea in munca (platiti minim 1 zi - daca aveti terminata facultatea, ati avut somaj sau ati facut stagiul militar, nu mai trebuie sa cotizati deoarece acestea se considera stagii de cotizare, vechime in munca) va duceti la Casa judeteana de Pensii.

Pensia de invaliditate se acorda:

 • de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca;
 • de la data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate;
 • de la data inregistrarii cererii, in situatia persoanelor care nu mai sunt in activitate.

O persoana poate beneficia de pensie de invaliditate daca este incadrata intr-un grad de invaliditate prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, iar in cazul personalului militar de comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Important: Persoana cu handicap: conditii pentru pensie si dreptul la punctaj suplimentar

Persoanelor incadrate in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul potential determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate in conditiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, stagiul de cotizare in raport cu varsta conform tabelului de mai jos. 

Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca, beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat, in conditiile legii, stagiu de cotizare. Se prezinta Stagiu de cotizare realizat (ani), acordat in relatie cu varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca.

Varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca (ani) Stagiul de cotizare necesar (ani)
   
sub 20 1
20 - 23 2
23 - 25 3
25 - 29 6
29 - 33 9
33 - 37 11
37 - 41 14
41 - 45 17
45 - 49 20
49 - 53 23
53 - 57 25
57 - 60 26
peste 60 27

Stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii - extras din Legea pensiilor

Pe de alta parte, stagiul de cotizare in raport cu varsta va determina acordarea sau nu a stagiului potential.

Sintagma "pensie sociala minima garantata" se inlocuieste cu sintagma "indemnizatie sociala pentru pensionari" conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Incepand cu 1 septembrie 2019, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari privind instituirea pensiei sociale minime garantate, este de 704 lei.

Modul de acordare: 

Indemnizatia sociala pentru pensionari se determina din oficiu de catre Casele Teritoriale de Pensii, ca diferenta dintre cuantumul indemnizatiei sociale pentru pensionari stabilit prin lege si nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat in plata stabilita conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cumulat cu orice alte drepturi platite in baza unor legi speciale.

Aceasta diferenta se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

Modificari privind dreptul la pensie al persoanelor cu handicap

In urma constatarii neconstitutionalitatii sintagmei "preexistent calitatii de asigurat", dispozitiile art. 58 din Legea nr. 263/2010 vor fi interpretate in sensul ca beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare, precum si a stagiilor de cotizare si persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap dobandit ulterior dobandirii calitatii de asigurat, fara a fi insa afectat dreptul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat.

Aceasta din urma categorie de persoane va continua, prin urmare, sa beneficieze de dreptul prevazut de dispozitiile art. 58 din Legea nr. 263/2010, in aceleasi conditii in care s-a bucurat de acest drept inainte ca prezenta decizie sa isi produca efectele.

Prin extrasul de mai sus, semnalam astfel recenta Decizie nr. 632/2018 a CCR referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in vigoare de la 26 noiembrie 2018. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 995 din 26 noiembrie 2018.

Ce tipuri de invaliditate exista?

Invaliditatea este cuantificata in raport cu posibilitatea desfasurarii activitatilor legate de viata cotidiana si/sau profesionala, astfel:

1. invaliditate de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire (autoingrijire, activitati gospodaresti etc.), necesitand asistenta permanenta din partea altei persoane;
2. invaliditate de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, dar cu conservarea capacitatii de autoservire (autoingrijire, activitati gospodaresti etc.);
3. invaliditate de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, acest statut fiind compatibil cu prestarea unei activitati profesionale cu program redus si in conditii adecvate de solicitare.

{googleads}Aceasta ultima categorie de persoane se poate angaja in baza unui contract individual de munca. Potrivit art. 35 alin. (3) din Codul muncii, salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

Expertiza medicala a capacitatii de munca este o forma de asistenta medico-sociala care evalueaza, prin metode si tehnici specifice, capacitatea de munca a persoanelor cu diferite tulburari morfologice si functionale, in vederea prestatiilor de asigurari sociale (medicina de asigurari sociale).

Demersurile specifice acestei activitati sunt centrate pe profilaxia invaliditatii si pe recuperarea capacitatii de munca, cu finalitate in reinsertia socio-profesionala a asiguratilor afectati prin boli sau accidente.

Particularitatile de ordin medical si socio-profesional care intervin frecvent in evaluare fac uneori greu de aplicat standarde foarte precis definite. In acest sens, medicului expert al asigurarilor sociale, care realizeaza evaluarea, i se permite o anumita distantare fata de baremele stabilite, fara a incalca insa principiile si spiritul acestora. In aceste situatii, se impune expunerea cu claritate a motivelor care au condus la abordarea individualizata a cazului.

(1) Diagnosticul functional se bazeaza pe elemente clinice si pe rezultatele investigatiilor de laborator. Exprima severitatea tulburarilor functionale si mecanismele prin care acestea se produc. Permite evaluarea restantului functional si a mecanismelor functionale care pot interveni compensator.

(2) Deficienta functionala este consecinta unor tulburari morfologice sau functionale variate (boli, accidente, anomalii genetice); este cuantificabila prin evaluari clinice si functionale standard si se regaseste in formularea diagnosticului functional. Se coreleaza cu incapacitatea adaptativa si cu gradul de invaliditate.

(3) Incapacitatea adaptativa este generata de tulburari morfologice si functionale diverse si exprima limitele persoanei in efortul de a se adapta la mediul natural si social. Se exprima procentual in cadrul unui sistem cuantificat din capacitatea adaptativa normala.

(4) Capacitatea de munca se defineste prin posibilitatea desfasurarii unei activitati organizate, prin care persoana isi asigura intretinerea sa si a familiei. Capacitatea de munca se exprima ca un raport intre posibilitatile biologice individuale (evaluate strict din punct de vedere medical) si solicitarea profesionala (ca element medico-social). Este determinata de abilitatile fizice si intelectuale, determinate genetic, si de nivelul de integrare socio-profesionala, care tine de pregatire si de experienta.

(5) Invaliditatea este o notiune medico-juridica care exprima statutul particular al unei persoane asigurate in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, care beneficiaza de drepturi conform legii.

Relatia "deficienta functionala - inacapacitate adaptativa - grad de invaliditate" este reprezentata pe o scala negativa, care exprima pierderea functionala cu repercusiuni asupra indeplinirii rolului adecvat conform varstei, gradului de instruire si factorilor socio-culturali existenti.

Diagnosticul functional Incapacitatea adaptativa Gradul de invaliditate
Fara deficienta functionala 0-19% nu determina invaliditate
Deficienta usoara 20-49% nu determina invaliditate
Deficienta medie 50-69% III
Deficienta accentuata 70-89% II
Deficienta grava 90-100% I
 • fara deficienta functionala (incapacitatea adaptativa 0-19%) - exprima limitele largi ale normalului:
 • deficienta usoara (incapacitatea adaptativa 20-49%) - afecteaza nesemnificativ activitatile cotidiene si profesionale; pot aparea contraindicatii privind activitatea profesionala/recomandari privind schimbarea locului de munca; capacitatea de munca este pastrata;
 • deficienta medie (incapacitatea adaptativa 50-69%) - limiteaza capacitatea adaptativa la mediul profesional in privinta programului sau a locului de munca; capacitatea de munca este redusa cu cel putin jumatate fata de standard;
 • deficienta accentuata (incapacitatea adaptativa 70-90%) - impiedica desfasurarea unei activitati profesionale in sistemul organizat de munca; capacitatea de munca este pierduta in totalitate;
 • deficienta grava (incapacitatea adaptativa 90-100%) - pierde, pe langa capacitatea de munca, si pe cea de autoservire.

(6) in evaluarea capacitatii de munca se va avea in vedere tratamentul complex (farmacologic activ, chirurgical, recuperator etc.) si efectele acestuia.

(7) Criteriile de diagnostic functional, incapacitate adaptativa si de evaluare a capacitatii de munca sunt reactualizate si imbunatatite periodic, pentru a fi aliniate la eventualele precizari si reglementari in domeniul medical care apar pe parcurs.

(8) Pentru bolile rare, pentru care nu exista criterii specifice de apreciere a deficientei functionale si a capacitatii de munca, se vor urmari elementele clinice, evolutia, complicatiile si deficienta functionala determinata, aplicandu-se criteriile existente.

Cum se face incadrarea in grad de invaliditate?

Criteriile si normele pe baza carora se face Incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale, cu avizul Ministerului Sanatatii.

Conform cu HOTARAREA nr. 155 din 23 februarie 2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate si cu HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Incadrarea in unul din gradele de invaliditate se face in urma unei expertize medicale efectuate de medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca ca urmare a cererii si documentelor depuse de solicitant.

Ce trebuie sa cuprinda dosarul?

 • cerere pentru inscrierea la pensie de invaliditate
 • carnetul de munca (original si copie);
 • adeverinta din care sa rezulte incetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia (unde este cazul);
 • actele de stare civila: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de nastere si de casatorie, original si copie;
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de absolvire a invatamantului universitar si foaia matricola (original si copie) si/sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte durata normala, perioada efectuarii studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 • acte doveditoare privind stagiul de cotizare in specialitate - pentru personalul militar;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca, in original (anexa nr. 15);
 • adeverinta privind incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II de munca, in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca, in original (daca este cazul);
 • procura speciala pentru mandatar, original si copie (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14);
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • dovada calitatii de beneficiar al Legii nr. 42/1990, al Decret-Lege nr.118/1990 (certificat de luptator si brevet);
 • adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011, original;
 • alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
 • decizia medicala asupra capacitatii de munca (original);
 • adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat (original);
 • copie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionala (unde este cazul).

Unde se depune dosarul?

Cererea de pensionare, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a acestuia.

{googleads}La stabilirea pensiei de invaliditate, se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta dintre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6 la prezenta lege si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii pensiei de invaliditate. Stagiul potential rezultat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate pana la implinirea varstei standard de pensionare, prevazuta de lege, la care poate solicita pensie pentru limita de varsta.

Indemnizatia de insotitor

Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix care reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie.

!!! Din 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se va majora cu 15% si va ajunge sa fie de 1.265 lei (OUG nr. 114/2018) si tot din septembrie 2019, pensia minima garantata se majorareaza cu 10% si ajunge la valoarea de 704 lei. 

Astfel, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.012 lei (80% din valoarea unui punct de pensie). 

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin AJPIS

!!! Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap se face, incepand din ianuarie 2019, direct de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala (OUG nr. 51/2017).

Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 251 lei (1.263 - 1.012 = 251), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin AJPIS, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS.

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS-ul judetean precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav, NU POATE fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 din Legea nr. 263/2010. Optiunea pentru unul dintre drepturile prevazute mai sus se exercita de la data de la care beneficiarii acestora se incadreaza atat in categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.

Documente necesare

In situatia in care incadrarea persoanei in grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioara inscrierii la pensie de invaliditate gradul I, optiunea pentru indemnizatia pentru insotitor se exprima prin cerere adresata Agentiilor Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) din raza teritoriala de domiciliu al persoanei.

Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la AJPIS, iar celalalt exemplar se transmite, de catre AJPIS, Casei Teritoriale de Pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei in cauza. In cazul in care beneficiarul opteaza pentru asistent personal/ indemnizatie lunara, AJPIS transmite o copie a cererii primariei in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap.

In situatia in care inscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioara incadrarii in grad de handicap grav cu drept la asistent personal, optiunea pentru indemnizatia pentru insotitor se exprima prin cerere adresata casei teritoriale de pensii, odata cu depunerea dosarului administrativ de pensie. Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie, iar celalalt exemplar se transmite, de catre casa teritoriala de pensii, la AJPIS.

In cazul in care optiunea exprimata este pentru asistent personal/ indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, AJPIS transmite, ulterior, o copie a cererii catre primaria in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap. Cererile prin care beneficiarii isi exprima optiunea pentru indemnizatia pentru insotitor, pot fi depuse de catre titularul dreptului, personal sau, dupa caz, prin reprezentantul sau legal sau mandatar. Prevederile mai sus amintite se aplica si in cazul in care, ca urmare a reevaluarii/ revizuirii medicale, persoana detine atat calitatea de persoana cu handicap grav, cu drept la asistent personal, cat si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I.

Schimbarea ulterioara a optiunii pentru una din variantele prezentate mai sus, inclusiv dupa data trecerii la pensie pentru limita de varsta, se exprima prin cerere adresata casei teritoriale de pensii sau, dupa caz, AJPIS, in functie de drepturile pentru care opteaza persoana. In aceasta situatie suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi.

Cuantumul pensiei de invaliditate

Cuantumul pensiei de invaliditate se calculeaza prin inmultirea punctajului acordat prin decizia pentru pensie de invaliditate cu valoarea punctului de pensie. Pentru stagiul potential, acordat persoanelor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

 • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
 • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
 • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Cumulul pensiei

Pensionarii de invaliditate cu gradul I si II de invaliditate nu pot cumula pensia de invaliditate cu venituri obtinute din activitate profesionala.

Pensionarii de invaliditate cu gradul III pot cumula pensia de invaliditate cu venituri din activitate profesionala dar nu pot lucra cu contract de munca pe o perioada ce depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv.

Pensia pentru gradul I si II de invaliditate poate fi cumulata cu veniturile din activitati independente in mod nelimitat, potrivit Legii pensiilor. Cei cu pensie de gradul III de invaliditate au posibilitatea sa cumuleze si ceva venituri din salarii, fara sa le fie suspendat dreptul la pensie.

Pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul I sau II nu poate obtine simultan cu pensia venituri din salarii, insa nu are limitari in legislatie in ceea ce priveste obtinerea veniturilor din activitati independente.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii le permite acestora sa obtina venituri din activitati independente, indiferent de cuantum, fara sa li se suspende plata pensiei.

Cand vorbim de veniturile din activitati independente ne gandim, in primul rand, la cei care au PFA-uri ori la cei care castiga din drepturi de proprietate intelectuala.

Veniturile din activitati independente sunt definite in Codul fiscal drept veniturile obtinute de catre persoana care dispune de libertatea de alegere a locului si modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru, de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti, de catre persoana care isi asuma riscurile inerente activitatii, care are personal angajat sau care indeplineste oricare dintre celelalte criterii din Codul fiscal.

In ceea ce priveste cei pensionati in gradul III de invaliditate (si copilul cu pensie de urmas incadrat in gradul III de invaliditate), cumulul cu veniturile din salarii este permis daca nu se depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca. Cat despre obtinerea veniturilor din activitati independente, e valabil acelasi lucru ca la gradul I si II: nu exista limitari.

In ce conditii se face revizuirea medicala?

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, la intervale de 1-3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de catre medicul expert al asigurarilor sociale sau dupa caz de catre comisia centrala de expertiza medico militara. Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale.

Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asigurarilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz:

 • mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
 • incadrarea in alt grad de invaliditate;
 • redobandirea capacitatii de munca.

Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii.

Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care :

 • prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca,
 • au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta,
 • au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare.

Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, Centrele Regionale de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale. Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca pensionarul de invaliditate pentru expertizare.

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta. Se acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos. Indemnizatia pentru insotitor acordata pensionarilor de invaliditate gradul I se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta.

"Pensia de invaliditate" se acorda de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, de la data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate, in situatia pensiei de invaliditate.

Recalcularea pensiei

Pensia de invaliditate se poate recalcula prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia, iar noile drepturi recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.

Revizuirea pensiei de invaliditate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului in situatia in care, ulterior stabilirii/platii pensiei se constata diferente intre sumele stabilite si platite si cele legal cuvenite. Sumele rezultate in urma revizuirii drepturilor de pensie se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie  de 3 ani, calculat de la data constatarii acestor diferente.

In cazul modificarii incadrarii in alt grad de invaliditate, in urma expertizei medicale, pensia este recalculata luandu-se in calcul in loc de salariu, pensia de invaliditate primita.

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta aceasta se acorda din oficiu iar pensia se recalculeaza introducandu-se in calcul pe perioada cat s-a beneficiat de pensie de invaliditate cuantumul acesteia precum si eventualele castiguri obtinute pe aceasta perioada daca a beneficiat de dreptul de a cumula pensia cu venituri din activitate profesionala.

In cazul in care prin recalculare pensia la limita de varsta rezulta mai mica decat pensia de invaliditate este acordata cea mai avantajoasa.

Indemnizatia pentru insotitor este mentinuta si dupa acordarea pensiei la limita de varsta.

Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supusi revizuirii medicale au obligatia de a urma programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de incadrare in grad de invaliditate, in vederea reintegrarii socio-profesionale.

Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.

Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.

PROCEDURA de incadrare in grade de handicap

Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca au dreptul la pensie de invaliditate.

Evaluarea capacitatii de munca si incadrarea in gradul I, II sau III de invaliditate se fac pe baza normelor si criteriilor medicale de diagnostic clinic si diagnostic functional aprobate prin hotarare a Guvernului. Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului. In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.

Expertiza medicala a capacitatii de munca in vederea pensionarii de invaliditate se face la cerere. Persoana care solicita evaluarea capacitatii de munca in vederea incadrarii intr-un grad de invaliditate va depune o cerere de expertizare a capacitatii de munca la serviciul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii. Cererea de expertizare a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate va fi insotita de documente medicale care atesta faptul ca persoana care solicita expertizarea prezinta afectiuni cronice pentru care a urmat tratament recuperator.

In situatia persoanelor nedeplasabile, cererea de expertizare a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate impreuna cu documentele medicale se depun de catre apartinatorul solicitantului.

Incadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie medicala asupra capacitatii de munca emisa de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.

Avizarea incadrarii in grade de invaliditate se face de catre medicul sef al serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca, denumit in continuare medic-sef, dupa analizarea documentatiei medicale si examinarea clinica a bolnavului si numai daca se constata ca acesta are capacitatea de munca redusa cel putin la jumatate.

Pentru cazurile neconcludente, medicul-sef poate solicita completarea documentatiei medicale cu investigatii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinari de specialitate sau internare la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare INEMRCM.

Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu o problematica medicala deosebita, asistentul social din cadrul serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca efectueaza anchete sociale (la domiciliu, la locul de munca, la unitatea sanitara), conform obiectivelor stabilite de medicii experti ai asigurarilor sociale.

In situatia persoanelor nedeplasabile, cu afectiuni grave, avizarea se face pe baza documentatiei medicale prezentate, a examenului clinic si dupa completarea documentatiei cu ancheta sociala, daca este cazul.

Evaluarea capacitatii de munca se face spre finalul expirarii duratei de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, prevazuta de legislatia in vigoare, si dupa efectuarea programelor de recuperare.

Avizarea incadrarii in grade de invaliditate se poate face si inainte de expirarea duratei maxime de concediu medical, pentru cazurile grave, irecuperabile sau cu potential de recuperabilitate redus.

Persoanele care solicita expertizarea capacitatii de munca, dar nu sunt asigurate in sistemul public de pensii, trebuie sa faca dovada, cu documente medicale, ca au efectuat un program recuperator.

Avizarea, favorabila sau nefavorabila, consta in completarea unui formular la prezenta procedura, semnat si parafat de catre medicul-sef.

Cererea, insotita de documentele medicale si de avizul medicului-sef, se repartizeaza cabinetului teritorial de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei expertizate.

In urma analizarii documentatiei medicale, a avizului medicului-sef si a examinarii clinice, medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul cabinetului teritorial de expertiza medicala a capacitatii de munca intocmeste raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca, si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca, pe care le semneaza si le parafeaza.

Decizia medicala asupra capacitatii de munca se emite in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de expertizare. Termenul se poate prelungi corespunzator daca se solicita completarea cu investigatii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinari de specialitate sau daca bolnavul este trimis la INEMRCM pentru investigatii ori internare.

La nivelul cabinetului teritorial de expertiza medicala a capacitatii de munca se constituie dosarul medical al pensionarului de invaliditate, care va cuprinde:

 • a) cererea de expertizare in vederea incadrarii in grad de invaliditate;
 • b) actul de identitate;
 • c) avizul emis de medicul-sef;
 • d) documente medicale din care sa rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);
 • e) documentul prin care se dovedeste data aparitiei invaliditatii;
 • adeverinta eliberata de angajator care sa ateste numarul de zile de concediu medical, cumulat in ultimele 12/24 de luni, cu mentionarea datei ultimei zile de concediu medical;
 • documentul din care sa rezulte cauza invaliditatii;
 • documentul care sa ateste data ivirii invaliditatii, dupa caz.

Documentele care atesta cauza invaliditatii sunt, dupa caz:

 • fisa BP2/adeverinta de confirmare eliberata de directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;
 • FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de munca ce a confirmat caracterul de munca al accidentului sau adeverinta de confirmare a inregistrarii accidentului de munca la inspectoratul teritorial de munca, in caz de accident de munca;
 • documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirma diagnosticul, in caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afectiunea neoplazica se anexeaza si rezultatul examenului histopatologic;
 • certificat emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de accident sau boala contractata in timpul ori din cauza indeplinirii serviciului militar sau a scolilor militare.

Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca, dupa examinarea bolnavului si analizarea dosarului medical, redacteaza concluziile expertizei, pe care le inscrie in raportul de expertiza medicala.

Dupa stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurarilor sociale se pronunta asupra invaliditatii printr-o decizie medicala asupra capacitatii de munca, care se intocmeste in 3 sau, dupa caz, 4 ori 5 exemplare.

Un exemplar al deciziei medicale asupra capacitatii de munca ramane la dosarul medical, care se pastreaza in evidenta cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca. Celelalte exemplare se inmaneaza persoanei expertizate, sub semnatura, cu obligatia ca aceasta sa le depuna, dupa caz, la casa teritoriala de pensii, la angajator (daca este asigurat), la inspectoratul teritorial de munca (in cazul accidentului de munca) sau la directia de sanatate publica (in cazul bolii profesionale). Un exemplar ramane in posesia persoanei expertizate.

Impreuna cu decizia medicala asupra capacitatii de munca persoanei expertizate i se inmaneaza si planul de recuperare.

Planul de recuperare este obligatoriu pentru persoana in cauza si pentru persoanele competente sa il aplice, iar bolnavul poate refuza aplicarea unor masuri recuperatorii numai daca acestea i-ar putea periclita viata, facandu-se si dovada in acest sens.

Medicul expert al asigurarilor sociale stabileste formele si conditiile de munca indicate pentru cazurile respinse, precum si pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate.

CONSTESTATII

Deciziile medicale asupra capacitatii de munca pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii.

Pot face obiectul contestatiei, dupa caz: gradul de invaliditate acordat, cauza invaliditatii, data aparitiei invaliditatii sau termenul de revizuire, stabilite prin decizia medicala asupra capacitatii de munca.

Contestatia, impreuna cu dosarul medical, se inainteaza, in termen de 10 zile, serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca judetean sau de sector al municipiului Bucuresti, dupa caz.

Medicii-sefi de la serviciile de expertiza medicala a capacitatii de munca judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti rezolva contestatia in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.

Pentru solutionarea contestatiei poate fi consultat INEMRCM.

In solutionarea contestatiei, dupa reexaminarea bolnavului si a documentatiei din dosarul medical, medicul-sef emite o noua decizie medicala care inlocuieste decizia contestata.

Casele teritoriale de pensii vor comunica, periodic, la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, si la INEMRCM situatia statistica a cazurilor nou-inscrise la pensie de invaliditate si a dosarelor medicale verificate. Modul de raportare se stabileste prin ordin al presedintelui CNPAS.

INEMRCM coordoneaza si controleaza modul de realizare a activitatii de incadrare in grade de invaliditate.

PROCEDURA de verificare a incadrarii in grad de handicap

La nivelul serviciilor de expertiza medicala a capacitatii de munca se infiinteaza comisii de verificare a pensionarilor de invaliditate, denumite in continuare comisii, constituite din medici experti ai asigurarilor sociale din cadrul serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca.

Comisia verifica corectitudinea incadrarii in grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflati in evidenta caselor teritoriale de pensii. Din comisie nu poate face parte medicul expert care a efectuat ultima expertizare a pensionarului de invaliditate. In situatia in care, in mod exceptional, nu se poate constitui o comisie, actiunea de verificare se efectueaza de catre un alt medic expert al asigurarilor sociale decat cel care a efectuat ultima expertizare.

Actiunea consta in:

 • a) verificarea respectarii criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate, aprobate prin hotarare a Guvernului;
 • b) verificarea corectitudinii incadrarii in gradul de invaliditate respectiv, pe baza documentelor medicale existente in dosarul medical al pensionarului;
 • c) reexpertizarea de catre comisie a cazurilor neconcludente, insuficient documentate.

In situatia in care comisia nu se poate pronunta asupra cazului analizat, aceasta va trimite dosarul medical la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare INEMRCM, insotit de referatul de prezentare, conform anexei la prezenta procedura.

In situatia prevazuta mai sus, dupa primirea dosarului medical, insotit de concluziile INEMRCM, comisia va emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.

Deciziile emise de comisie cu respectarea concluziilor INEMRCM raman definitive.

Neprezentarea pensionarului la INEMRCM pentru internare conduce la suspendarea platii pensiei de invaliditate.

Lunar, pana la data de 5, INEMRCM va comunica, in scris, caselor teritoriale de pensii lista pensionarilor convocati si neprezentati la internare in cursul lunii precedente.

In situatia in care se constata ca incadrarea in grad de invaliditate s-a efectuat cu respectarea criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca, pe ultima decizie medicala emisa comisia confirma acest fapt. Toti membrii comisiei vor semna si vor parafa.

 • In vederea reexpertizarii, comisia va convoca, in scris, pensionarul de invaliditate, cu indicarea obligatorie a datei de prezentare.
 • Neprezentarea pensionarului la reexpertizare conduce la suspendarea platii pensiei de invaliditate, conform reglementarilor in vigoare.
 • Lunar, pana la data de 5, comisia va comunica, in scris, casei teritoriale de pensii lista pensionarilor convocati si neprezentati la reexpertizare in cursul lunii precedente.

CONTESTATII

In urma reexpertizarii pensionarilor de invaliditate, comisia emite decizia asupra capacitatii de munca, care va fi semnata si parafata de catre toti membrii comisiei.

Decizia emisa poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, la medicul sef al serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii, care va inainta dosarul medical la INEMRCM.

Dupa primirea concluziilor INEMRCM, medicul sef al serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca va emite o noua decizie, in conformitate cu acestea.

Deciziile medicale necontestate in termen raman definitive.

In situatia identificarii unor erori, sesizate de catre partea interesata, sau in urma actiunilor de control ale INEMRCM, deciziile ramase definitive pot fi revizuite de catre emitent.

Incetarea platii pensiei de invaliditate

 • pensionarul a decedat;
 • pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
 • pensionarul de invaliditate si-a redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea facuta de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale.

Detalii privind pensia de invaliditate

La pensie de invaliditate au dreptul atat persoanele asigurate la momentul solicitarii, cat si persoanele care nu mai au calitatea de asigurat. Asiguratii sistemului public care si-au pierdut capacitatea de munca pot solicita pensie de invaliditate daca sunt incadrati intr-un grad de invaliditate prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, indiferent de stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii. "Asiguratii sistemului public care si-au pierdut capacitatea de munca pot solicita pensie de invaliditate daca sunt incadrati intr-un grad de invaliditate prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, indiferent de stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii", se arata in materialul informativ publicat pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice (CNNP).

Incadrarea intr-un grad de invaliditate se face de catre comisia de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii de care apartine persoana in cauza, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate. "De asemenea, facem precizarea ca la incadrarea in grad de invaliditate se are in vedere pierderea capacitatii de munca, nu diagnosticul ca atare", transmit reprezentantii CNNP.

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca; au implinit varstele prevazute de lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta; au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii.

Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta se face astfel: la implinirea varstei standard de pensionare sau a varstei standard reduse potrivit legii; daca pensia pentru limita de varsta este mai mica decat pensia de invaliditate poate primi in continuare pensia de invaliditate.

In situatia in care se trece de la pensia de invaliditate gradul I la pensia pentru limita de varsta, indemnizatia de insotitor se pastreaza indiferent de pensia pentru care se opteaza. Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta se realizeaza din oficiu. "Atentie! Legea nu prevede dreptul de optiune de la pensia de invaliditate la pensia anticipata sau anticipata partiala", se mai arata in materialul informativ al CNNP.

Baza legala:

 • Lege 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (actualizata);
 • HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;
 • Legea nr. 37 din 08.03.2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • OUG 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • HOTARARE nr. 155 din 23 februarie 2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
 • Anexele nr. 1-16 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • ORDIN nr. 1.418 din 11 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate; 
 • HG 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii 

Postat la
%b %23, %2012
Postat de
dan
Nota
Cumulul intre pensii si salariu este permis pana la salariul mediu brut. Daca suma e depasita, pensionarii se pot indrepta spre mediul privat.
Postat la
%b %15, %2012
Postat de
recuperare medicala
o corectie mica
Mi-as permite sa fac o mica corectie la cele de mai sus, si anume ca pensia si salariul pot fi cumulate, insa doar in cazul in care pensia este mai mica decat salariul mediu brut.
Postat la
%b %01, %2013
Postat de
jecan maria
Casa de pensii Oradea
Astazi am fost pt pensie de invaliditate sa fac un contract de asigurare sociala, portarul m-a bruscat si a vrut sa ma scoata afara din incinta pt am cerut sa vorbesc cu jurista. cei de la ghiseu nu au auzit de lege iar jurista nu recunoaste legea, a spus ca sint aberatii, sa depunem cerere dar legea pensiilor nu s-a schimbat in monitoru oficial. este o minciuna, cerem ajutor in acest sens, ce putem face?
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
Mona si Dan
Pensia de invaliditate
Valabilitate anunt pana la 31.03.2013

Imi poate explica cineva logica VALABILITATII ?

De ce dupa 2 aprilie nu mai este de actualitate ?
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Din 24.09.'12 pana la 31.03.'13 se calcula conform deciziei 680/09.08.'12 a CCR, adica, persoanele care depun la casele de pensii dosarele pentru primirea pensiei de invaliditate nu mai trebuie sa faca dovada vechimii in munca, eliminind din Legea 263/2011, privind sistemul public de pensii, articolul care stabilea stagiul minim de cotizare in raport cu varsta.
De la 01.04.'13 a intrat in vigoare Legea 37/2013, care prevede ca se va da pensie doar pentru contributia efectiv avuta. Capisci?

Detalii gasesti in forum
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
Hoca Mihai
pensie de boala
Ma numesc Hoca Mihai,sunt din Jud Cluj Napoca,Mun.Camp ia Turzii,Str.Gheo rghe Baritiu Nr38,Bl.D64,Ap. 31. Am suferit un accident de munca in anul 1996.In urma accidentului am suferit o amputatie.Nu am o parte din bratul drept.Am ramas angajat al intreprinderii unde am avut accidentul de munca ocupand unele functii doar formal.In 2012 am fost disponibilizat. Acum sunt somer.Pot obtine o pensie de boala?...Am ramas angajat dupa accident fiindca copii mei erau de 1,respectiv 3 ani.Va multumesc....
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca nu aveti certificat de handicap, solicitati o evaluare la Comisia de la DJASPC.

Pensia de invadiditate se poate obtine in urma unei Expertize medicale a capacitatii de munca, pentru care exista Comisie diferita de cea pentru handicap.

Informatii despre modul de obtinere a pensiei pentru invaliditate sunt detaliate in partea de sus a acestei pagini.
Postat la
%b %13, %2012
Postat de
Ina
Pensie de boala
Buna ziua,

Sotul meu are 43 ani, a fost operat de hernie de disc in 2008. Acum hernia a reaparut. Intre timp in 2010 a suferit un accident de munca prin cadere de la inaltime cand si-a fracturat bazinul. Sufera si de hipertensiune arteriala. Are o vechime de 21 ani in campul muncii. Intrebarea mea este daca poate beneficia de pensie de boala si in ce conditii?
Multumesc.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Prezentati-va (sotul) la Cabinetul de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca din cadrul Casei Teritoriale de Pensii.

Incadrarea in unul din gradele de invaliditate se face in urma unei expertize medicale efectuate de medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca ca urmare a cererii si documentelor depuse de solicitant.

Actele necesare si celelalte precizari legale sunt scrise mai sus, in articol.
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
neagu
intrebare
Sotul meu are 44 ani .Este operat de Hernie disc de 3 ori ,de 2 ori la piciorul st si 1 data la dr.Doresc sa fac contestatie la Bucuresti ptr ca i s-a taiat pensia de boala pe data de 14 sept 2012 si cred ca nu este corect deoarece are pareza la piciorul st .si as dori mai multe detalii daca ma puteti ajuta .Cu respect Adriana.
Postat la
%b %21, %2012
Postat de
dickie
pal
sotia mea a fost depistata cu hiv c3 si as vrea sa stiu in ce grad de invaliditate se incadreaza
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
In functie de actele medicale, severitatea afectarii poate determina instalarea unui handicap grav.

Demarati procedurile de obtinere a certificatului la Comisia de handicap.
Daca sotia munceste puteti sa depuneti actele si pentru obtinerea pensiei de invaliditate.
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
catalin stanciu
raspuns
conform og 762/91.07 c3 pentru infectie virus hiv si alte afectiuni asociate se incadreaza in grav cu asistent personal. adresati-va dgaspc-ului din judetul dvs, serviciul de evaluare complexa pentru obtinerea unui certificat de incadrare intr-un grad de handicap. adresati-va institutiei mentionate pentru intocmirea dosarului.
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Maria
Întrebare:
Buna ziua,
beneficiez de o pensie de invaliditate de gradul 2, în România.
În septembrie 2012 m-am casatorit în Franta.
Va rog sa-mi spuneti cum sa procedez pentru viitoarele revizuiri în România, stiind ca nu ma pot deplasa singura si risc sa nu pot respecta data prevazuta. Exista posibilitatea de a trimite prin Posta, documente medicale emise aici pentru a dovedi evolutia bolii? Pot obtine aceasta revizuire "la distanta"?

Multumesc anticipat pentru raspuns.
Maria.
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Anitta
Intrebari
Buna ziua,

Am niste nelamuriri si sper din suflet ca ma puteti lamuri dumneavoastra.
Sora mea are 28 de ani, este surdo-muta si are si semipareza pe partea dreapta - din nastere -.
A facut liceul profesional din Cluj sectia croitorie.
Nu reuseste sa se angajeze niciunde si am dori sa stim daca poate beneficia cumva de pensia de boala (ea avand pensie de handicap)si daca da de ce este nevoie.

Astept raspunsul dumneavoastra.
VA multimim,
Anitta & Oana
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Pensia este o suma de bani lunara platita persoanei care in timpul cat a muncit, a contribuit lunar cu o suma pentru Fondul de pensii.

Daca sora dvs nu a fost niciodata angajata nu poate beneficia de pensie de boala.

Suma primita pentru handicap nu este o pensie ci o indemnizatie.
Postat la
%b %01, %2019
Postat de
alex alex
alex
ba poate primi pensie de invalid de la casa de pensii in valoare de 640 in 2019 .chiar daca primeste indemnizatie de handicap .mergeti la casa de pensii a judetului si acolo va prezentati la cabinetul de expertiza medicala cu acte medicale noi recente care dovedesc afectiunile plus buletin si certififact de handicap mai cautati informatiii despre subiect pe net sun ff multe .se poate sigur eu primesc si pensie de invadiliditate si indemnizatie de la handicap
Postat la
%b %24, %2016
Postat de
Pan Dumitru
pensionare
Daca are pensie de handicap gradul 2 se poate pensiona pe caz de boala. Din aprilie 2013 toate persoanele cu handicap gradul 1 si 2 pot sa se pensioneze pe caz de boala chiar daca nu au muncit nici o zi. Intereseaza-te la policlinica din centru orasului tau acolo unde se pensioneaza de invaliditate sau de de boala. La mine in Pitesti se poate, e data lege
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
Anitta
Multumesc
Multumesc pt raspuns.

Ea ar dori sa munceasca si a tot fost pe la diferite firme in probe, 2 saptamani, 1 luna... Dar nu o angajeaza nimeni, din pacate.
Nu putem plati noi -din mana la casa de pensie sau unde se plateste- stagiul de cotizare necesar, in raport cu varsta conform tabelului de mai sus pentru varsta la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca?! Ea nu a primit certificat de handicap permenanent decat prin 2002-2004.
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
salceanu
pensie de handicap
Buna ziua.As dori sa-mi raspundeti la o intrebare daca se poate.Mama mea are 61 de ani ,este pensionara , si in luna martie a fost operata pe cord deschis, in prezent avand o proteza valvulara mecanica mitrala.As dori sa stiu daca ar putea beneficia de ajutor de handicap.Am fost la sediul din localitate si mi-au zis ca trebuie sa aduc dovezi ca sufera de inima de la varsta de 26 de ani.Nu vad care e treaba, mama a dus pe picioare o boala care a chinuit-o toata viata, a suportat durere tocmai ptr. a avea o sansa la viata si in momentul in care a considerat ca medicina a evoluat si ca operatia nu ii pune in pericol viata a trebuie sa aduci dovezi cu 40 de ani in urma.Va multumesc daca m-ati putea ajuta.
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Printr-o cerere solicitati sa va dea in scris ca sunteti obligat sa dovediti afectiunea dinaite de 26 de ani corespunzator cu ORDINUL Nr. 762/1992 din 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosoc iale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de handicap.

Daca nu se va invoi sa va dea scris inseamna ca face un abuz si sunteti indreptatit sa depuneti o reclamatie scrisa la directorul institutiei.

Va recomand sa actionati numai pe baza unor documente emise de o institutie si nu pe baza ce "v-a zis" sau ce "va spus" un functionar.
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
catalin stanciu
raspuns
amintitul ordin specifa explicit faptul ca bolile cardiace trebuie sa aiba debutul inainte de 26 de ani.
puteti sa va adresati dgaspc-ului, servicului de evalaure complexa, sa faceti dosarul si persoana in cauza sa fie evalauta pentru a primi un raspuns oficial. insa raspunsul oferit de cei amintit de dvs este cel conform legii. ca e drept sau nu, e alta treaba. incadrarea se face conform legii amintite si de d-l petru.
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
bocioaga florica
pt.pensie invaliditate
mama mea este pensionara la limita de virsta.in 2007 a facut un cancer de col uterin si din cauza acestei boli nu se mai poate deplasa.poate lua pensie de handicap?
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va la Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
%b %03, %2012
Postat de
petru
cum sa procedez
La primirea deciziei medicale de incadrare pentru pensie de invaliditate am primit si un formular pentru programul de recuperara.Prob lema este ca acesta desi semnat si parafat nu cuprinde nicio recomandare din partea medicului expert(este in alb cum s-ar zice).CUM SA PROCEDEZ?
Postat la
%b %12, %2012
Postat de
Kovacs Erika
nelamuriri
Buna ziua sotul meu a pierdut mana stanga intr-un accident acasa si a fost pensionat in anul 2009 in gradul 2, apoi anul trecut l-au pus in gradul 3 si au zis sa caute loc de munca cu jumate de norma. Va rog sa-mi spuneti unde poate gasi un loc de munca cu o singura mana cand nici oamenii sanatosi nu au? Multumesc
Postat la
%b %13, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aveti dreptate ca si oamenii sanatosi gasesc greu de munca dar cazul dumneavoastra nu este disperat. Peste tot persoanele invalide fac incercari si eforturi ca sa traiasca o viata demna.

La Directia Judeteana pentru Handicap si la Directiile de munca au compartimente speciale unde persoanele cu handicap in cautare de munca sunt luate in evidenta. De asemeni, exista multe cursuri de recalififcare gretuita pentru persoane cu handicap.
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
tanasie gheorghe
decontare stenturi
Bună ziua! Mă numesc Tanasie!. Am o spondilită anchilozantă din 1984,HTA din2001 şi diabet zaharat tip II din 2008! Am un tuberculom pe plămânul stâng şi o malformaţie pe supra renala stângă.Pe 19 noiembrie am făcut un infarct inferior şi după coronarografie mi sa indicat să pun de urgenţă 2 stenturi la Timisoara!Cele 2 stenturi au costat 4500 euro.Neavând acesti bani am luat cu împrumut,dar am amanetat casa.Ce pot sa fac să recuperez aceşti bani?La ce instituţii să ma adresez?Ce pot să mai spun că am certificat de handicap gradul II accentuat,Cu ce mă poate ajuta?
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
catalin stanciu
raspuns
De obicei, in cadrul Consiliului Judetean, exista o comisie care se ocupa de astfel de cazuri si care ofera un sprijin financiar, (uneori de pana la 4000 ron), dupa ce analizeaza cazul.
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
neagu silvia
intrebare
Buna ziua,am fost asistent de radioimagistica si in anul 2009 am fost diagnosticata cu un carcinom bazocelular care a fost operat si iradiat.;am fost pensionata de boala gr.III si doresc sa aflu daca diagnosticul se incadreaza la boala profesionala si ce mai pot face in acest sens.
Va multumesc
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
Radu
Raspuns
La intrebarea dvs. va pot ajuta daca imi spuneti ce fel de carcinom ati avut ....bazocelular , superficial sau scuamos?
Intrebare personala: a fost necesar/obligat oriu sa iradiati locul ramas dupa excizie?
Postat la
%b %14, %2013
Postat de
Eugen SAHAN
Invaliditate
In anul 207 am fost diagnosticat cu pancreatita cronica cu calcificari multiple (urmare a unei operatii de scoatere a vezicii biliare a unui pancreas divisum descoperit in 2010, unui regim de munca relativ dificil santier , productie confectii metalice, etc. ...); in perioada urmatoare boala a evoluat rapid in ciuda tratamentelor facute, in anul 2010 fiind depistat si cu un diabet gr. II insulino-depend ent; in anul 2011 mi s-a montat un stent pe calea biliara si doua stenturi pe wirsung (stenturi care trebuiesc schimbate la 3-6 luni), fiind depistat la ERCP si un pancreas divisum. Actualmente calcifierea pancreasului s-a extinzand cuprinzand practic 70-80 % din pancreas (cf. examenului ecografic, CT, RMN si ERCP si fiind propus pentru operatie pe pancreas) capacitatea de munca fiindu-mi diminuata substantial -oboseala cronica, dureri, crize de pancreatita acuta la un interval de 2-3 luni. In aceste conditii, tinand cont ca am fost angajat pe o perioada de 22-23 ani cu toate taxele achitate de angajator la zi, pot beneficia de gradul III de invaliditate, tinand cont ca inca, temporar, mai desfasor activitate de proiectare la Intreprinderea Individuala pe care o detin ?
Cu stima
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Pentru Silvia si Eugen, consultati articolul CARE SUNT TIPURILE DE HANDICAP in speta Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadr u de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012
Postat la
%b %22, %2013
Postat de
Tache
intrebare pt.pensie invaliditate
In anul 2009,mi s-a pus proteza la genunchiul drept,avand gonartroza si facandu-mi interventie chirurgicala.Am fost pensionat pt.invalidit. de gr.III, in iunie 2009, cu revizuire la un an.In dec.2010,la verificarea medicala, mi s-a acordat gr.II, dar la pensie nu am primit nici un leu in plus, cu toate ca medicul mi-a zis ca voi primi cca. 100 lei in plus la pensie.As dori sa-mi ziceti si mie daca e legal si corect ca pensia sa ramana tot la aceeasi suma, ca si la grad. III. Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %22, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Un raspuns concret il puteti primi numai de la Casa de pensii care va poate arata si cum calculeaza.

Este greu de crezut ca un medic poate sa va dea informatii sigure in legatura cu stabilirea cuantumului pensiei.
Postat la
%b %30, %2013
Postat de
MIHAILESCU STELA
intrebare pt vechime
Am 57 de ani si 5 luni,am o vechime in campul muncii de 22 de ani si 11 luni si am pensie de invaliditate de 8 ani.
va rog sa imi spuneti daca cei 8 ani se vor adauga ca vechime la cei 22 de ani si daca da,in ce proporie?
Postat la
%b %03, %2013
Postat de
mihaela
pensie de invaliditate-sc hizofrenie
buna ziua
dorim sa depunem dosarul pentru pensia de invaliditate in cazul unei persoane incadrata in gradul 2 cu schizofrenie paranoida;confo rm legii 263. avem toate actele medicale inclusiv acel referat,problem a e ca atat la spital la medicul curant-care ne-a tratat cu dispret la inceput"ce ar fi ca toti schizofrenicii sa ia pensie"..pana la comisia de expertiza de la casa de pensii unde am intrebat se faceau ca nu inteleg..ne vorbeau de pensie de mostenitor pt ca a decedat si tatal..dar ea s-a imbolnavit dupa varsta de 18 ani...nu a lucrat si nu a cotizat.Intreba rea mea este:cine completeaza cererea,persoan a cu invaliditate?sa u trebuie facuta in numele ei?
Postat la
%b %05, %2013
Postat de
bogdan
pensie de invaliditate
buna ziua
sunt cu handicap gradu 1 grav dar nu am lucrat nici o zi cu carte de munca
pot sa benificez de pensie de invaliditate cine poate sa ma ajute cu un raspuns
va multumesc
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Da, medicul expert al asigurarilor sociale va poate incadra intr-un grad de invaliditate si veti putea beneficia de pensie de invaliditate.
Tot ce trebuie sa faceti este sa depuneti la casa de pensii cererea privind acordarea pensiei de invaliditate si actele prevazute la art. 76, alin. (1), lit. b) din HG nr. 257/2011
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/hg_257-2011.pdf
Postat la
%b %05, %2013
Postat de
marian iulian
angajare dezabilitate
Sunt pensionat pe caz de boala gradul accentuat permanent iar intrebarea mea este daca ma angajez fara sa zic ca am aceasta boala as putea pierde indemnizatia pe care o am si certificatul? nu pot sa ma angajez din cauza acestei boli pentru ca nimeni nu vrea sa angajeaza persoane cu dezabilitati si de asta mas angaja fara sa zic de boala si imi este frica ca as putea pierde certificatul si nu pot sa mai am medicamente astept un raspuns va rog din suflet dumnezeu fie cu voi.
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Nu exista tipul de pensie pe caz de boala gradul accentuat permanent.

La inceputul acestei pagini puteti citi despre pensiile de invaliditate grad I, II sau III.
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
marian iulian
raspuns pentru domnu petru
pe document scrie accentuat permanent si are valabilitate pana in anul 2112 asa sunt datele pe certificat deficienta functionala ..accentuata..v alabilitatea permanenta si nu iau pensie ci doar o indemnizatie de 234 de roni iar dumneavoastra nu miati raspuns daca pot sa ma angajez fara a spune ca am acest certificat de handicap accentuat permanent si vreau sa stiu daca ma gaseste prin pc si imi pot pierde certificatu
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aceasta pagina este dedicata pensiei de invaliditate .

Documentul dumneavoastra este un certificat de persoana cu handicap si nu primiti pensie ci o indemnizatie conform art 58 din legea 448/2006.

Raspunsurile la intrebarile dumneavoastra le gasiti la pagina:
https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/incadrarea-in-munca-a-persoanelor-cu-dizabilitati.html
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
Adriana
Pensie de invaliditate
Buna ziua sunt pensionata pe caz de boala si anul trecut am primit si pensia de handicap accentuat pt. metastaze osoase cu revizuire la un an ,comisia de expertiza poate sa am-i dea pe un termen mai lung revizuirea va multumesc.
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

N-am inteles daca vorbiti de comisia de evaluare a capacitatii de munca sau comisia de incadrare la handicap.
Primiti pensie de boala pentru ca ati muncit si indemnizatie datorita incadrarii la handicap accentuat.

In ambele cazuri se face revizuire.
Comisia are posibilitatea sa dea un termen mai lung dar nu de la prima examinare.
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
catalin stanciu
raspuns
Posibil sa fie vorba de incadrarea intr-un grad de handicap. Din pacate, OG 762/92/2007 permite sa se acorde fara revizuire/perma nent, in unele cazuri in care beneficiarul este diagnosticat cu neoplasm/adenoc arcinom cu diverse metastaze, doar daca are pensie limita de varsta sau varsta de pensionare.
Postat la
%b %08, %2013
Postat de
NICOLETA
pensie incaliditate gr. I - insotitor ?
Buna ziua, am o intrebare
Soacra mea doar ce a primit decizia privind acordarea pensiei de invaliditate gradul I cu insotitor, in care se precizeaza cuntumul de 587 lei indemnizatie insotitor, si data de cand intra in vigoare aceasta pensie, intrebarea mea este trebuie sa mai depunem ceva acte pentru a stabili un insotitor sau dansa va primii banii odata cu pensia sa, dupa cum scrie in decizie TOTAL DREPTURI 1139 lei?
Multumesc frumos
Postat la
%b %08, %2013
Postat de
iulian marian
pentru domnu petru
ok va multumesc pentru informatie
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
radanta florentina
handicap
Am un copil cu handicap gradul 1, de 7 ani locuim in Spania deoarece sunt casatorita aici, in 2007 i-au intrerupt pensia si salariul meu de insotitor copilului meu deaorece locuim aici, aici nu ne dau aceste drepturi pt ca au probleme in ceea ce priveste aceasta lege, vreau sa stiu daca e ceva de facut, daca pensia si salariu de insotitor mi-l pot recupera, daca e legal faptul ca mi l-au intrerupt pe motiv ca locuiesc aici, ce ar trebui sa fac? Multumesc.
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
catalin stanciu
raspuns
Solicitati un raspuns DGASPC - ului care a acordat certificatul de incadrare, mai precis serviciului plati sau secretariatului comisiei. Drepturile se acorda in conformitate cu gradul de handicap stabilit de catre comisie, dar este conditionat si de domiciliul persoanei. Daca ati fi mentinut domiciliul stabil sau flotant macar in Romania, nu ar fi fost probleme. Succes si sper sa primit o lamurire mai buna de la cei in masura. Dar, la prima vedere, nu este o decizie abuziva din partea institutiei statului. Totusi cereti o parere de specialitate si un raspuns in scris de la institutia amintita si daca e cazul consultati un avocat.
Postat la
%b %15, %2013
Postat de
viorel
pensie de invaliditate
buna ziua.sunt persoana cu handicap gradul 2 accentuat din anul 1998,bolnav de pshihoza schizoafectiva in prezent am 39 de ani. am lucrat doar 8 luni in anul 1992 cu carte de munca.pot obtine o pensie de invaliditate, in ce grad m-as incadra si cati bani ar trebui sa fie pensia? va multumesc
Postat la
%b %16, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Da, medicul expert al asigurarilor sociale va poate incadra intr-un grad de invaliditate si veti putea beneficia de pensie de invaliditate.
Tot ce trebuie sa faceti este sa depuneti la casa de pensii cererea privind acordarea pensiei de invaliditate si actele prevazute la art. 76, alin. (1), lit. b) din HG nr. 257/2011
prostemcell.ro/.../...
Postat la
%b %16, %2013
Postat de
popescu alexandru
pensie de handicap grad 2 permanent
Buna ziua !
am si eu o intrebare: persoanele cu handicap nu sunt scutite de la taxa auto? eu am achizitionat o masina adusa din germania si am platit taxa desi am intrebat daca sunt scutit. masina este normala deoarece nu am probleme la maini, picioare ca sa fie adresata persoanelor cu handicap. eu am avut tumoare la gat. pot recupera taxa luata abuziv dupa parerea mea?
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Doar masinile adaptate handicapului sunt scutite de taxa de inmatriculare (timbru de mediu mai nou). Detalii gasiti in forum:
https://www.prostemcell.ro/8-mobilitate-accesibilitate/31-scutiri-de-taxa-auto/Page-3.html#28757
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
daniela
handicap
Mama mea are hernie de disc lombar si cervical are recomandare de operatie pe coloana,discopa tie lombara, scolioza,a avut o operatie la ure3che una la san,depresie majora si e incadrata in gr.2 de invaliditate. La comisia de handicap secretatra mi-a zis ca nu se incadreaza ca boala nu a aparut inainte de 26 ani. Pe internet nu am gasit nici o lege care sa zica asta.Stiti ceva?
Tatal meu are fibromatoza pulmonara, astm bronsic, bpoc si inca lucreaza, dar secretara de la handicap tot asa a zis ca trebuia sa apara boala pana la 26 de ani.
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Va recomandam sa cereti in scris programarea la comisie iar secretara sa va dea numar de inregistrare.

Numai comisia este cea care poate sa decida asupra incadrarii. In cazul in care comisia hotareste ca nu este cazul de incadrare, va comunica acest lucru in scris ca sa aveti posibilitatea unei contestatii.
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
catalin stanciu
raspuns
Comisia ofera un raspuns doar pe baza dosarului depus si dupa evaluarea persoanei in cauza. O contestatie se face pentru certificatul care specifica sau nu incadrarea in grad si contestatia este solutionata de catre comisia superioara de la bucuresti nu tot de catre comisia judeteana care a emis certificatul.
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
Fanel Muset
invaliditate
Cine stabileste inreversibilita tea capacitati de munca, in sarcina cui este sa o stabileasca si in baza a ce acte medicale ?
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna Fanel

Daca Comisia locala nu-ti da pensie permanent, poti face o contestatie la Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, unde se face evaluarea capacităţii de muncă în vederea rezolvării contestaţiilor şi sesizărilor.

Gasesti amanunte la
https://inemrcm.ro/

Gasesti si criteriile si normele de evaluare a capacitatii de munca la adresa:
https://www.prostemcell.ro/4-cadru-juridic/28288-criteriile-si-normele-baza-carora-pt-incadrarea-la-pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %15, %2013
Postat de
cam
invaliditate
Comisia de expertiza medicala, daca actul in baza careia este emisa capacitatea muncii, este revizuibil la o anumita perioada de timp; 6 sau 12 luni.
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
Camelia
invaliditate
Buna ziua, am o indemnizatie de handicap gradul 2 permanent si mi-a zis cineva ca pot sa imi fac pensie de invaliditate daca am cel putin o zi de munca.Eu am intradevar o zi de munca plus cele 6 luni de somaj.As dori sa stiu daca ma incadrez cu nanismul si cam cat as lua pensie pt ca am vazut niste cote de o.55%, o.35%.Cum se calculeaza? Multumesc
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Informatiile necesare si ce aveti de facut gasiti citind inceputul acestei pagini.

Tot despre acest subiect se discuta si in forum la
https://www.prostemcell.ro/4-cadru-juridic/30005-h.g.-257/2011-...-referitor-la-pensie-de-invaliditate.html
si la
https://www.prostemcell.ro/4-cadru-juridic/28288-criteriile-si-normele-baza-carora-pt-incadrarea-la-pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
popa marci
pensie gr 2
am o prietena care doreste sa fie insotitoare la fratele ei pensionat medical gr 2 avand epilepsie.are dreptul?? multumesc.
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Doar gradul 1 de invaliditate beneficiaza de asistent personal. Consultati si:
Drepturile persoanelor cu handicap
Ce este asistentul personal
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
marian
nemultumit
buna ziua. am 71 de ani sunt din suceava. am o amputatie gamba stanga operata la cluj gradul 2.am primit o anstiintare de la comisia suceava ca de la gr accentuat 2 ma trecut la gradul 3 mediu. mentionez ca sunt imunoindependen t de insulina si la piciorul celalalt am coxatroza 3/4.sunt imobilizat intr un scaun cu rotile si de cand am avut operatia, de 8 luni nu am facut nici macar un pas.va rog sa ma sfatuiti ce sa fac si cum sa procedez.dumnez eu ajuta va pentru acest sait
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
bulai ana maria
pensie de invaliditate gradul 1
ma numesc BULAI ANA MARIA am varsta de 25
de ani , din com tulucesti , jud galati , cu cerificat de handicap gradul 1 -parapareza spastica maladia littel din nastere, m-am prezentat astazi la comisie medicala sa ma examineze pentru a-mi da cerificatul de handicap gradul 1 pentru pensie si au spus ca este tarziu nu mai pot beneficia de pensie de invaliditate ca data limita de depunere a dosarului este 31 martie 2013. va rog sa ma ajutati in acest sens ,ca nu am avut de unde sa stiu ca trebuia sa ma incadrez intr-un anumit termen.
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

De la 1 aprile 2013 intra in vigoare legea 37/2013 care modifica conditiile de primire a pensiei de invaliditate.
Dosarele depuse anterior datei de 31 martie sunt solutionate dupa prevederile anterioare.

Cititi si https://www.prostemcell.ro/4-cadru-juridic/28288-criteriile-si-normele-baza-carora-pt-incadrarea-la-pensia-de-invaliditate.html#31430
Postat la
%b %03, %2013
Postat de
Potropopu Vasile
Scuter electric
Buna ziua
Sper ca nu va ramane asa legea 37/2013 care modifica conditiile de primire a pensiei de invaliditate.
Eu am depus dosarul la comisia de expertiza pe 26 Martie, dar nu stiu in ce masura va fi solutionat dupa prevederile anterioare?!...
Oricum trebuie sa ma interesez inainte de-a mai cheltui ceva
Postat la
%b %04, %2013
Postat de
viorel
invaliditate
sunt persoana cu certificat de handicap accentuat din anul 1998,bolnav de pshihoza schizo-afectiva .in prezent am 40 de ani.am lucrat aproximativ 8 luni inainte de ivirea handicapului.am obtinut o pensie de 8 lei in urma deciziei pe care am primit-o pe data de 2 04 2013 pentru cele 8 luni lucrate, plus 350lei pentru pensia de invaliditate de grad 3.as dori sa va intreb: cei 15 ani in care am fost incadrat ca persoana cu handicap accentuat se pot adauga la pensie ca cotizatie? va multumesc
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Nu! Deci in total, drepturile dvs de pensionar de invaliditate sunt acum de 358 Lei sa inteleg...
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
Camelia
intrebare
Buna ziua,
Am fost la comisia de expertiza pentru pensia de invaliditate chiar pe data de 1 aprilie, pt ca mai devreme nu am putut din motive personale. M-a scos cu gradul 3 avand nanism hipofizar si am si o pensie de handicap gradul 2(accentuat) permanent, am facultate, 6 luni somaj si o zi de lucru. stiti cumva cat voi lua? se va pune si facultatea? multumesc.
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Da, facultatea se ia in calcul ca stagiu de cotizatie. Cat veti primi, vedeti peste 2-3 luni cand veti primi acasa decizia...
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
vasilovici cristina
sindrom turner
buna ziua,as avea o intrebare.eu am fost diagnosticata cu sindrom turner.am lucrat mai bine de 10 ani .mi s-a spus ca nu ma pot pensiona de invaliditate pentru ca aceasta boala nu constituie un diagnostic destul de suficient cu toate ca am si osteoporoza .mentionez ca am 36 ani.ma puteti lamuri,va rog?
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Cine v-a spus, comisia de pensionare sau vreun functionar ce face pe cunoscatorul?
Urmati calea oficiala pentru ca aveti dreptul la evaluare. Numai comisia poate sa emita decizia de pensionare sau sa va respinga.
Postat la
%b %14, %2013
Postat de
lohan sevinci
scleroza laterala amiotrofica
am scleroza laterala amiotrofica m au pensionat anul trecut cu gr 2 accentuat revizuire peste 1 an boala s a agravat adica nu mai pot sa merg nu pot avea grija de mine sla intra lA CATEGORIA BOLILOR GRAVE NU AM PENSIE DE INSOTITOR SI NICI LA GR 1 NU SUNT CE TREBUIE SA FAC MULTUMESC ANTICIPAT
Postat la
%b %16, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Daca starea sanatatii dvs a suferit modificari aveti dreptul sa cereti o noua prezentare la Comisia de evaluare chiar inainte de expirarea termenului de revizuire.
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
vasile ioana
intrebare
Buna ziua,am fost diagnosticata cu epilepsie si cu schizofrenie.De la comisia pentru expertizarea persoanelor cu handicap mi s-a spus ca nu ma pot incadra in grad de handicap deoarece boala a aparut la 28 de ani,si trebuie sa fac dovada ca m-am imbolnavit la 26 de ani.E posibil asa ceva?Si ce lege stipuleaza asta,deoarece mentionez ca nici macar nu mi-au retinut dosarul ca sa pot primi un raspuns in scris.O zi buna.
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

ORDINUL 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosoc iale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap se refera la epilepsia cu debut precoce (copilarie-adolescenta).

Puteti cere evaluarea din nou doar pentru schizofrenie. Nu exista limita de varsta.
Conteaza doar gradul in care afectiunea a produs afectari medico-sociale.
Depuneti cererea si actele la registratura si cereti numar de inregistrare si raspuns scris.
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
ioana
omisiune
Am omis sa spun ca diagnosticul pus de medicul psihiatru a fost pe langa epilepsie, tulburare deliranta (schizofrenia-l ike) in acest caz m-as incadra in grad de handicap, exista limita de varsta?
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Depuneti actele si cererea de evaluare la registratura. Asa ii obligati sa va programeze la comisie.
Nu mai ascultati ce spune orice functionara.
Incadrarea sau respingerea de la grad de handicap are dreptul sa o faca doar comisie, care va emite un certificat.
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
vasilovici cristina
lamurire
va rog din suflet sa ma lamuriti cu privire la problema pe care vi-am expus-o in data de 9 aprilie .va multumesc
Postat la
%b %25, %2013
Postat de
mihai jean
pensie cu handicap locomotor gr .1
va salut. sunt nascut in februarie 1980.. am fost perfect sanatos pana in anul 1998 luna august.. pe 5 august 1998, aveam varsta de 18 ani, mi-am rupt coloana vertebrala si am ramas paralizat de la gat in jos. de atunci am primit certificat de handicap locomotor gradul unu. mentionez ca nu am facut nici o zi de facultate, nu am facut nici o zi de armata si nu am fost angajat cu acte nici o zi..deci nu am cotizat nici o zi.. in prezent sunt paralizat complet de la piept in jos inclusiv mainile pe jumatate si am certificat de handicap gradul unu. locuiesc in braila la tara..va rog foarte mult sa imi spuneti ce trebuie sa fac, si cum anume si unde trebuie sa cotizez, pentru ca nu stiu unde anume sa cotizez acel minimum de 1 zi..
de asemenea va rog sa imi spuneti pentru cazul meu anume ce acte trebuie sa fac si unde trebuiesc depuse, si daca exista vreun terrmen limita. in speranta ca ma veti indruma, va multumesc anticipat si va doresc multa sanatate.
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
Potropopu Vasile
Pentru pensia de invaliditate
Pentru inceput iei un bilet de trimitere de la medicul de familie, catre un medic neurolog spe[censored]t, ptr a optine un referat in care sa existe recomandarea ptr a intra in comisia de evaluare a capacitatii de munca de pe langa casa de pensii.
Apoi mergi la casa de pensii ptr a plati vechime ptr cate zile pretind ei, in vederea pensionarii pe caz de invaliditate.
Cu decizia medicala, cu chitanta ca ai platit la casa de pensii si cu alte acte medicale, te prezinti la comisia ptr evaluarea capacitatii de munca de pe langa casa de pensii.
Pensia e mica conform cu contributia, dar vei primi 350 lei deoarece primim pensia minima garantata.
Succes!
Postat la
%b %25, %2013
Postat de
Rasvan
Pensie de intretinere
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu un sfat.
Am o pensie de invaliditate care s-a schimbat din gr.2 in gr.3. La aceasta pensie mi s-a retinut o pensie de intretinere pentru un minor in cuantum de 25% conform unei Hotarari Judecatoresti care a expirat de curand deoarece minorul a implinit 18 ani. Deoarece este inca elev are dreptul la pensie in continuare in urma unei noi Hotarari Judecatoresti. As vrea sa stiu daca pot solicita o micsorare a cuantumului la o valoare mai mica sau stabilirea unei sume fixe avand in vedere ca pensia mea s-a redus cu circa 18% ajungand la o valoare de 800lei. Tinand cont ca numai pe medicamentele vitale care sunt compensate partial, cheltuiesc lunar 200 lei si o intretinere medie lunara cu utilitatile de circa 200 lei, daca mai dau si 25% pensie de intretinere raman cu circa 200 lei pentru mancare si alte cheltuieli, lucru care practic este inacceptabil. Avand un diagnostic de ciroza hepatica cu virus B practic nu ma angajeaza nimeni desi Comisia de Expertiza a Muncii a stabilit ca sunt pe cale sa vindec de ciroza, boala care este incurabila si fara nici o oportunitate de angajare ca pot muncii in "activitati intelectuale" max.4 ore pe zi.
In speranta unui sfat din partea dvs. va multumesc anticipat.
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
Maria
Cumul ordonanta + pensie de boala
Buna ziua!
As dori sa stiu daca sotul meu, pers. cu handicap gr. 2 ( operat pe cord ), fost salariat al unei societati timp de 32 ani, fiind disponibilizat conform OUG 36 din 30 apr. 2013 poate pe timpul primirii ordonantei sa primeasca si pensie de incapacitate de munca. Varsta lui este de 52 ani.
Va multumesc!
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
Nemtanu Mirela
Intrebare
M-am pensionat pe caz de boala gr.3. Am 21 ani vechime si varsta 48.8 ani. Mi sa facut o pensie de 176 ron. Este normal sa fie asa mica? Multumesc.
Postat la
%b %16, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aveti dreptu sa cereti Casei de Pensii desfasuratorul cu modul de calcul pentru a va lamuri
Postat la
%b %12, %2013
Postat de
Gabriela
Pensie invaliditate
Buna ziua,
Fiul meu in varsta de 24 de ani are handicap grav,iar pe 23 mai 2013 am fost la comisia de expertiza a capacitatii de munca si a primit gradul I.El are facultate facuta la zi dar nici o zi de munca.
Am depus dosarul la casa de pensii si astazi a venit decizia in care scrie ca are o pensie de 16 lei.Cum se poate asa ceva?
Multumesc!
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
Cojocariu
Pensie invaliditate
D-na Gabriela,am si eu o fata de 26 ani cu un retard mintal sevar, un sindrom epileptic, este in gr.I si eu sunt asistentul ei personal. Vreau sa va intreb daca la comisia pentru pensionare se pot lega de faptul ca esti asistent personal, angajat la primarie, pot sa-ti ia acest drept.Nu stiu ce sa fac, sa-i depun actele pentru pensionare sau nu, ea nu a lucrat nici o zi. Cand te prezinti la comisie ti se spune in ce grad de invaliditate urmeazaa sa te incadreze sau numai cand vine decezia si daca beneficiaza incontinuare de asistent personal. Daca nu iti convine ceva, poti retrage dosarul din comisie sau nu? Pentru 16 lei cred ca nici nu merita sa faci toate demersurile. Va doresc o zi buna
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
daniel
Rasp. Gabriela
Trebuie sa faceti o solicitare pentru incadrarea fiului dvs la "indemnizatie sociala pentru pensionari" conform Legii 118/2010 in valoare de 350 lei. Asta in cazul in care nu primiti pensia cf. legii.

Diferenta de la 16 la 350 lei, adica 334, va fi suportata de catre MMFPS.


https://www.prostemcell.ro/4-cadru-juridic/32587-pensia-sociala-minima-garantata.html
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
Robert
Pensie de invalitate
Buna seara!
As dori o informatie daca ma puteti ajuta!
Eu am varsta de 45 ani, am vechime totala in munca 23 ani (stagiu de cotizare in munca). De la varsta de 4 ani , am un handicap (hipoacuzie de perceptie bilaterala si deficienta in vorbire in forma accentuata-grava)
In luna ianuarie 2010 am obtinut un certificat de handicap gradul 2 accentuat -permanent (fara revizuire)elibe rat de DGASPC si de care beneficiez de o imdemndizatie de handicap de 234 lei
Mentionez ca sunt salariat
As vrea sa va intreb:
1. Daca pot beneficia de pensia de invaliditate?ch iar daca am indeminizatia de handicap!
2.Din cete am inteles conform legii pensiilor actuale pot iesi la pensie la varsta de 65 ani, dar datorita handicapului de mai sus nu pot beneficia iesirea la pensiei mai devreme? adica la 55 ani?
va multumesc!
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
Ionela
Pensie de invaliditate
Buna seara!As dori o informatie daca ma puteti ajuta? Sunt o persoana cu handicap gradul 1 (distrofie musculara)si vreau sa stiu daca pot primi pe langa indemnizatia de 293 si pe cea de invaliditate.Va multumesc,Ionel a
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Desigur, incepeti procedura depunerii dosarului. Aveti detalii in forum:

https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/30944-decizia-pentru-pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Ionela
Pensie de invaliditate
Buna seara din nou. Am sunat la casa de pensii din Ramnicu Valcea si cei de acolo au zis ca nu ma incadrez, pentru ca aceasta pensie este numai pentru cei cu: schizofrenie, sida si cancer. Unde as mai putea sa ma informez. Va multumesc!
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
Alina
Student
Buna ziua, am 23 de ani, si m-am nascut cu o malformatie, ( focomelie membru stang superior) sunt incadrata in permanent in gradul 3 ( desi comisia superioara de la bucuresti mereu mi-a acordat gradul 2) am terminat o facultate iar acum termin si masteratul. Pot primi o asemenea pensie in cazul in care nu am muncit pana acum? Multumesc
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Da, vedeti comentariile din forum pe aceasta tema https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/30944-decizia-pentru-pensia-de-invaliditate.html

Faceti-va cont pe site si participati la discutii.
Numai bine ;)
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Ionela
Pensie de invaliditate
Buna ziua!Am sunat la casa de pensii din Rm Valcea si cei de acolo mi-au zis ca nu pot sa-mi fac aceasta pensie pentru ca aceasta este numai pentru cei cu:schizofrenie ,sida si cancer.Eu fiind o persoan cu gradul unul (distrofie musculara).Va multumesc ,Ionela!
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Noi nu stim ce ati vorbit dvs la tel cu cei de la Casa de pensii... insa SIGUR puteti sa beneficiati de pensie de invaliditate conform Legii 37/2013 coroborata cu Legea pensiilor (263/2010).
Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Aveti detalii aici cu "pasii" ce trebuiesc parcursi:

1. Se merge la medicul spe[censored]t (neurolog, ortoped, s.a) care, pe baza actelor medicale (iesiri din spital si certificatul de handicap) va face un referat pentru pensionare de invaliditate (de munca).

2. Intocmiti un dosar (iesiri din spital, certificat de handicap, copie buletin, referatul medicului spe[censored]t) se va merge la Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in raza careia domiciliati, veti fi programati si vi se va emite un certificat de invaliditate (de munca)

3. Cu acel certificat si cu vechimea in munca (platiti minim 1 zi - daca aveti terminata facultatea, ati avut somaj sau ati facut stagiul militar, nu mai trebuie sa cotizati deoarece acestea se considera stagii de cotizare, vechime in munca) va duceti la Casa judeteana de Pensii.
Postat la
%b %16, %2013
Postat de
vasile
intrebare
Buna ziua. Sotia mea are varsta de 33 de ani, vechime in munca de 14 ani si are glaucom congenital la ochiul stang iar la ochiul drept glaucom cu unghi deschis. As dori sa stiu daca se incadreaza la indemnizatie de handicap gr 2 sau pensie de invaliditate. Va multumesc anticipat!
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
daniel
Rasp
In functie de actele medicale, severitatea afectarii poate determina instalarea unui handicap.

Care sunt tipurile de handicap?
DEFICIENTA DE VEDERE - HANDICAPUL VIZUAL

Demarati procedurile de obtinere a certificatului la Comisia de handicap.
Daca sotia munceste puteti sa depuneti actele si pentru obtinerea pensiei de invaliditate.
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
Mihai
pensie de invaliditate
Buna ziua,
Recent am fost trecuta de la gradul II la III și mi/a fost recalculata pensia în baza Leg. 263/2010 stabilind un punctaj de 0.16950, respectiv o pensie de 130 lei, în baza leg. 19/2000 aveam un punctaj de 0.51162, respectiv o pensie mai mare de 372 lei, este corect?
Punctajul se calculează în funcție de gradul de invaliditate sau de ani lucrați?
Eu am 48 ani și am lucrat 7 ani, dar sunt pensionata cu gradul II din anul 2007.
In lege se spune ceva de Stagiu potențial de 0.35 puncte pentru gradul III, care nu cred ca mi s/a acordat.
Va rog sa ma lămuriți, dacă cunoașteți, cum se aplica legile.
Postat la
%b %22, %2013
Postat de
ionut
raspundeti va rog!
Buna la toti. In primul rand va scriu din Spania si aici mi-a recunoscut un grad de invalidez de 66% pentru o boala care se cheama spondilita anchilozanta. Ce vreau sa stiu este daca si la noi imi va recunoaste aceiasi invaliditate si daca as avea dreptul la pensie. Va multumesc pentru informatii
Postat la
%b %22, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Incadrarea intr-un grad de handicap o poate face numai
"Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap".
Aceasta este organul de specialitate, fara personalitate juridica, organizata la nivelul fiecarui judet in subordinea Consiliului Judetean.
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap dupa examinare va incadreaza in gradul de handicap corespunzator si va elibereaza un certificat de persoana cu handicap.

Perioada de stagiu cu handicap preexistent se calculeaza de la data dobandirii handicapului, data consemnata in certificatul eliberat de comisia de evaluare de mai sus.
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
mihaela
am si eu mai multe nelamuriri
Buna ziua, am o vechime pe care de munca de aproximativ 11 ani, din anul 1995 sunt pensionara pe caz de boala gr.2. din anul 2008 nu mai e nevoie sa ma duc la revizuire. acum am o pensie de 564 de lei, pensia de varsta va fi mai mare? trebuie sa astept inca 4 ani sa depun actele pentru pensionarea definitiva? cand si unde sa fac asta? va rog ajutati-ma. va multumesc
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
ola marinela
PENSIE DE INVALIDITATE
Buna ziua. As avea si eu o intrebare daca se poate. Am 47 ani si in prezent sunt in concediu medical de 1 an de zile. Mentionez ca am diagnostic de cancer de col uterin stadiul 3 b inoperabil. As vrea sa stiu ca dupa ce comisia de expertiza m-a incadrat in anumit grad de invaliditate.Ca re sunt pasii de urmat pana la obtinerea pensiei de boala? Multumesc anticipat.
Postat la
%b %24, %2013
Postat de
cristi
pensie nevazatori
Buna ziua.am si eu o intrebare:
daca cineva nu vede cu un ochi iar cu celalalt vede 70 la suta si are o vechime in munca de 28 de ani, are dreptul la pensie? are virsta de 47 ani
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
Georgescu Liliana
Pensia de invaliditate
Bună ziua,
Am şi eu o întrebare poate mă ajută cineva.
Am 44 ani şi din 2002 am fost pensionată pe caz de boală.Neoplasm la glanda tiroidă.Am fost operata mi s-a scos glanda am făcut radioterapie.Am avut pensie de inavaliditate gradul 2 până în anul 2011 iar de atunci m-au trcut la gradul 3.Anul acesta mi-au taiat pensia de tot pe motiv ca daca in 5 ani nu a recidivat boala sunt sănătoasă tu.Ce este interesant medicul oncolog imi scrie pe referat fara efort si totusi....Am avut cele mai proaste analize din cate am facut pana acum si totusi....Astep t sa primesc decizia pentru a face contestatie.
Vreau sa va intreb exista şanse să fie evaluat din nou dosarul, trebuie sa trimit la contestatie toate doc.medicale de cand m-am operat pana in prezenz.
Va multumesc.
Postat la
%b %16, %2013
Postat de
VIORICA CALIN
pensie invaliditate
Buna ziua,
Am pensie de invaliditate de grad 1 cu insotitor din anul 2004. Pensia este revizuibila la 1 an. La sfarsitul lunii august am fost la revizuire, m-a trecut in gradul 2, in luna septembrie am primit pensia intreaga iar luna aceasta nu am primit deloc pensie. Am fost la Casa de Pensii si mi s-a raspuns ca nu au primit decizia de trecere la alt grad ca sa imi poata plati pensia. Intrebarea mea este: cui trebuie sa ma adresez, cine trebuia sa trimita aceasta decizie?
Multumesc.
Postat la
%b %25, %2013
Postat de
Natalia
Pensia de invaliditate
Buna seara,
Am 53 de ani am lucrat din 2007 pina in 2011 mi s-a apreciat incapacitatea muncii 60 de procente ce pensie pot primi, ce grad si de ce oferte mai dispun ?
MULTUMESC ANTICIPAT
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
VIOREL NANU
calculul pensiei de invaliditate
in agust 2013 dupa depunerea dosarului de pensionare (sex feminin 43 ani;gradul I de invaliditate) s-a calculat o pensie de 103 lei pentru o vechime de cotizare de 10 ani si 2 luni); persoana are si gradul de ivaliditate accentuat obtinut in 2011 (din 2006 a fost inregistrata cu gradul mediu).
Venitul obtinut pina in august era de 234 lei.
1. Pensia minima de 350 lei va include si ajutorul pentru handicap sau aceasta din urma se acorda separat.
2.Nu trebuia sa se tina cont la calculul pensiei de injumatatirea perioadei minime de cotizare respectiv 17 ani.
3 In ce conditii se ofera indemnizatie de insotitor (are acest drept)

va multumesc.
Postat la
%b %04, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Suma de 234 lei este corespunzaoare incadrarii in gradul de handicap accentuat. Acesti bani vor veni pe cupon de la DGASPC.

Banii primiti ca uramare a pensiei de invaliditate gradul I sunt cei 350 lei care includ cei 103 lei ce cere il primiti pe cuponul de ca Casa de pensii.
Daca decizia dvs de pensionare prevede si indemnizatie de insotitor , veti primi acesti bani tot pe cuponul de pensie.
Postat la
%b %04, %2013
Postat de
Anitta
Medicul de familie refuza eliberarea biletelor de trimitere
Buna ziua,

Sora mea este incadrata cu handicap permanent accentuat (este surda din nastere si are semipareza pe partea dreapta - capacitatea de munca de 20%). I-a venit decizia de pensie de invaliditate in 26 Decembrie 2012, iar anul acesta trebuie sa se duca la comisia de evaluare la revizie si are nevoie de examenele de ORL, psihologic, neurologic si altele. Anul trecut am primit biletele de trimitrere pentru aceste examene de la medicul de familie, insa anul acesta refuza sa ne elibereze biletele. Sustine ca nu are voie sa ne dea bilete de trimitere, nu stie cum nu le-a dat anul trecut, si ca trebuie sa mergem cu ea (sora) la cabinetele particulare si sa obtinem adeverintele.
Este adevarat ca nu ne poate da bilete de trimitere la medicul spe[censored]t pentru consultul necesar pentru dosarul de pensie de invaliditate? Ce ma sfatuiti sa fac in cazul in care este obligata sa ne dea biletele si totusi refuza?

Multumesc mult.
Postat la
%b %05, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

La medicul de familie solicitati trimiteri la spe[censored]ti i diferiti de care aveti nevoie. Eliberarea acestor trimiteri sunt garantate pentru persoanele asigurate medical.

Pe trimitere va figura "rog examen de specialitate" sau "rog control".

Abia la prezentarea dvs la medicul spe[censored]t ii solicitati referat pentru comisie.

In cazul ca medicul de familie refuza sa va dea trimiteri pentru control la spe[censored]ti ( poate sa va faca si 4-5 trimiteri la specialitati diferite) singurul lucru pe care puteti sa-l faceti este sa va mutati la alt medic de familie.

Succes.

(informatiile de mai sus au fost obtinute de la medicul meu de familie)
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
Anitta
Multumesc mult
Problema este ca medicul refuza sa ne dea bilet de trimitere la medicul spe[censored]t. Spune ca nu are voie.
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Schimbati medicul de familie.
Postat la
%b %15, %2013
Postat de
popa simona
intrebare
am 43 de ani si sunt operata de hernie de disc lombara de 6luni.am fost angajata la hotel pe post de camerista .dupa concediul medical ,mi-au desfacut contractul de munca deoarece nu mai faceam fata.intebarea mea este;ma incadrez la pensie de boala//// precizez ca am o vechime in campu munci de 20 de ani .va multumesc. astept raspuns.
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca medicul spe[censored]t (neurolog, ortoped, s.a) pe baza actelor medicale va elibereaza un referat pentru pensionare de invaliditate (de munca), puteti sa va depuneti dosarul la Comisia de evaluare de pe langa Casa de pansii.

Gasiti aici pasii de urmat https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/30944-decizia-pentru-pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
Petrescu M
Pensia dupa transplant renal
Am 49 de ani. In urma cu 6 ani am fost diagnosticat cu insuficienta renala lucru care m-a dus la dializa pe toata aceasta perioada. In momentul diagnosticarii lucram la o companie de telecomunicatii intr-o munca de teren. Am continuat sa lucrez inca 4 ani asteptand sa fiu chemat la transplant.Fiin du-mi din ce in ce mai greu mai ales iarna si vazind ca nu mai sunt chemat am hotarat sa ma pensionez. Aveam 28 de ani lucrati si mi-sa pus gradul de handicap grav cu insotitor. In luna octombrie am fost chemat in sfarsit la transplant lucru care sa si intamplat cu succes. Acum urmeaza sa merg la comisie pentru o noua evaluare. Imi puteti spune la ce sa ma astept? Mentionezca nu ma mai pot intoarce la slujba intrucat munca pe care o faceam nu o mai pot face.
Postat la
%b %22, %2013
Postat de
degan
unde am gresit?
am primit o decizie medicala de gradul doi, in urmatoarea zi am depus dosrul respectiv opt august 2013, deoarece am primit si rezultatul histopatologic nefavorabil- endometrioza cu atipii, am telefonat la casa de pensii sa aflu ce este cu dosarul meu. am ridicat decizia pentru acordarea pensiei conform intelegerii telefonice-7 nov. pentru ca aveam nevoie de medicamente si de bani. m-am hotarit sa mai astept inca 14 zile cind la cabinetul medical impreuna cu doamna doctor constatam ca nu mai am calitatea de asigurat. intrebarea e CUM POT SA MERG PENTRU OPERATIE FARA ACTE?CUM POT OBTINE MEDICAMENTE COMPENSATE? CUM POT SA MI PLATESC RESTUL FACTURILOR? SI DE CE ASA INTARZIERI MARI? VREAU SA SPUN CA NU AM UN DIAGNOSTIC PREA USOR; SI FIECARE RACEALA CIT DE BANALA MA COSTA TIMP mai indelungat de ''recuperare''. CE NU INTELEG EU ?
Postat la
%b %25, %2013
Postat de
Maria
Buna seara!
Buna seara, am si eu niste nelamuriri,
am grad de handicap grav cu insotitor permanent (HIV), si se poate beneficia si de pensie de invaliditate? mi-ar afecta cumva gradu, as putea ramane fara insotitor?
Si nu am inteles, pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor?
Va multumesc!
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
daniel
Rasp
1. Da, pasii pentru dobandirea pensiei de invaliditate ii gasesti aici
2. Poti opta intre asistent personal si indemnizatie pentru insotitor. Detalii aici

Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor.
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
radulescu florea
pensionare pe gaz de boala
Am 53 ani si cotizatie 33 ani. Sunt in tratament ptr.cancer rinofaringian stadiul IV-A .
Ma pot pensiona medical si in ce grad m-as incadra?
Multumesc!
Postat la
%b %08, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Daca comisia de evaluare a capacitatii de munca va declara o invaliditate, atunci veti putea fi pensionat pe caz de boala.

Gradul de invaliditate poate fi stabilit numai de medicul de medicina muncii in functie de actele medicale pe care le prezentati.
Postat la
%b %24, %2013
Postat de
cristi
pensionar pe caz de boala
am fost diagnosticat de cancer si am un ajutor de pensie de handicap intrebarea este pot sa imi fac o firma pfa sai ii ca sa lucrez ca nu imi ajunge aceea pensie va multumesc
Postat la
%b %08, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Indemnizatia de handicap nu va impiedica sa infiintati un PFA.

Succes !
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
ungureanu vasile
pesnsionare pe caz de boala
am 19 ani lucrati in politie si varsta 41 ani ma pot pensiona pe caz de boala si care ar fi valoarea pensiei cu aproximatie
Postat la
%b %08, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca comisia de evaluare a capacitatii de munca va declara o invaliditate, atunci veti putea fi pensionat pe caz de boala.

Cuantumul pensiei de invaliditate va fi un functie de salariul si contributia dvs dar nu va fi mai mica de 350 de lei.

La Casa de Pensii exista un birou unde puteti solicita sa va faca o simulare.
Postat la
%b %22, %2014
Postat de
Roxana
Pensie de boala
Buna ziua,

Am lupus eritematos diagnosticat din anul 2001. Am obtinut indemnizatie de handicap accentuat gr.2. As vrea sa ies la pensie pe caz de boala. Am 45 de ani si am muncit 24 de ani. In prezent am doar certificatul de handicap, nu am o expertiza medicala privind capacitatea de munca.
Intrebare: In acest caz pot cere o simulare a pensiei de boala la casa de pensii?
Postat la
%b %14, %2014
Postat de
VASILIU
acordareade insotitor
va salut cu respect.din anul 2012 cind starea sanatatii mele s-a inrautatit f.tare.mi s-a acordatt de la protectia pers. cu handicap iasi gr.1cod boala G20 G 82 G54,deficienta grava fara asistent personal
in aanul 2013 ,cheltuind alti bani,am cerut la dir.pers.cu handicapsa fiu din evaluat pentru ami se acorda asisent pesonal sa u insotitor.dupa odurata lunga de timp desi m am prezentat cu gre la comisie,in carucior,MI-A VENIT RASPUNS ACASA SI PINA LA URMA MI S A EMIS ALT CERTIFICAT DE HANDICAP IDENTIC CU CEL DIN 2012,DEFICIENTA GRAVA FARA ASSTENTPESONAL. MENTIONEZ CA AM SI PENSIE DE INVALIDITATE GR 2 ACCNTUAT CARE MI S A ACORDT LA REVEZIA ANUALA.VA INTREB PE DVS.DACA LA HANDICAP AM PREZENTAT ACELEASI REFERATE MEDICALE ORIGINALE S I AFOST O COMISIE F.SEVERASI LEGALA, DE CE LA COMISIA DE EXPERTIZA PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE UNDE AM PREZENTAT ACELEASI ACTE MEDICALE NU MN9 SA ACORDAT GR.1 CU INSOTITOR.... MAI ALES CA AICEAESTE DECIT UN MEDIC EXPERTSI 2 SECRETARE.AM COMISIE LA P. DE INVALIDITATE PE 3APRIL;IE
2014 SI O SA MERG CU TOPATE ACTRELE MEDICALE MAI B9INE ZIS SE DUCE SOTIA.SI DACA NICI ACUM NU MI DA GR.1 CU INSOTITOR ATUNCI MA VOI JUDECA C7U DOMNITA ,MEDIC EXP[ERT LA TRIBUNAL.MENTIO NEZ AN 10 BOLI DIN CARE 5 CRONICE.AM B.PARKINSON STD 4 DE 19 ANI.DUPA TOATE ASTEA DI 2006 SI PINA IN PREZENTSUNT OPERAT DE 5 ORI DE HERNIE DE DISC,DE3 ORI INFIL;TRATII IONSALA DE OPRATIIIAR ACUMA NU MAI POT FOLOSI SI MIINILE DATORITA UNEI ALTE HERNIOI DEDISC,CERIVICA E,LA C6 C7 C8 C9.VA ROG SA SPUNETI DVS. CUM SA SUPRAVITUIESC CU 2934 LEI DE LA HANDICAPSI 350 LEI P.DE INVALIDITATE.AM 3 COPII DE PURTAT LA SCOALA IN2 LICEE DIN IASI IN ANUL 3 REPECTIV4 MAI AM UNUL TERMINA CL. A 8A .PE MINE MA INGRIJESTE SOITIA DE EA DE NEA SUNT DEPENDENT ,MINCARE IMBRACAT ,ETC. VA ROG SA MI DA TI UN RASPUNS.O MENTIUNE AS MAI FACE O AM 55 DFEA ANI,SI LA HANDOIOCAP SIUNT PUS NEREVIZUIBIL PERMANENT.
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pentru acordarea insotitorului Comisia de handicap sau Comisia de pensie se ghideaza in special dupa recomandarile din ancheta sociala efectuata de primarie.
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
stan valentin
dreptu la pensie de handicap si dreptu la insotitor
Buna ziua, tatal meu are 57 de ani a fost diagnosticat cu tumoare maligna plumonara gradul 4. Dansu e invalid, nu se poate ingriji singur. Daca binevoiti as dori sa stiu daca are dreptu la pensie de handicap, la insotitor si ce acte sunt necesare pentru intocmirea dosarului. Va multumesc!
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Incepeti demersurile pentru obtinerea gradului de handicap.
Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap si poate stabili necesitatea unui insotitor.

Pasii de urmat ii puteti gasi si studiind https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/care-sunt-tipurile-de-handicap.html
Postat la
%b %23, %2014
Postat de
Vasile ana
Impozit penie invaliditate
Buna ziua.
Va rog daca stiti, sa imi spuneti si mie cum se aplica neimpozitarea veniturilor obtinute din pensie de invaliditate. Nu reusesc sa gasesc metodologia ci doar ca sunt neimpozabile. Dar cine face calcului si cum.
Va multumesc
Postat la
%b %24, %2014
Postat de
chiru adriana
lamurire
Buna ziua, sufar de epilepsie de la varsta de 11 ani cu acte doveditoare am indemnizatie de handicap grad II revizuibil la un an, cu un stagiu de cotizare de 2-3 ani nu mai stiu exact, am dreptul la pensie de invaliditate, chiar daca am 31 ani ?
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
daniel cojocariu
LAMURIRE
Buna ziua avem o mica problema sunt o persoana cu pensie de invaliditate gradu 2 as vrea sa stiu daca beneficiez de reduceri la impozitul la cladire si terenu aferent. Varsta 53 de ani pensionata din 1995 pe caz de boala ast un rsp VA MULTUMESC.
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform informatiilor noastre Codul Fiscal si Legea Pensiilor nu acorda reduceri de impozite pentru pensionarii de invaliditate.
Postat la
%b %27, %2014
Postat de
carmen
pensie invaliditate
soacra mea in urma unui accident vascular cerebral a ramas paralizata pe jumatate din corp,este o batrana fara nici un venit adica o lei.Va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac sa primeasca si ea o pensie.Am depus dosarul, a evaluato comisia si ni sa spus ca nu se incadreaza in grad de handicap.Cum este posibil ca un om cu o lei pensie si care nu se poate deplasa singur, nu poate manca nu poate merge la toaleta,nu se poate spala sa....nu se incadreaza in categoria persoanelor cu handicap. Daca nu ar avea sot cu o amarata de pensie, ce s-ar intampla ? ar muri !
Postat la
%b %28, %2014
Postat de
fodor natasa
pensie
buna ziua tatal meu este la gradul 2 acuma am primit decizia si primeste numai 350 lei cum este asta multumesc
Postat la
%b %04, %2014
Postat de
cristina
Lamurire pensie invaliditate
Buna ziua, mama mea este incadrata in gradul 1 de handicap deoarece a fost diagnosticata cu boala Alzheimer. Are pensie de handicap si de boala conform anilor lucrati (33). Poate beneficia si de aceasta pensie? Va multumesc!
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
BIRSAN VIORICA
CERTIFICAT GRAD DE HANDICAP
BUNA ZIUA. AM FACUT DOSAR PENTRU HANDICAP, CU MAI MULTE DIAGNOSTICE CRONICE DIN CARE INSUFICIENTA RESPIRATORIE, DEPENDENTA DE OXIGEN, DIABET ZAHARAT DEPENDENT DE INSULINA, INSUFICIENTA MITRALA, HEPATITA CRONICA.COMISIA DE EVALUARE MI-A TRECUT CODUL DE BOALA E13J45 DAR NU M-A INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP PT CA BOALA NU A FOST PANA LA VARSTA DE 26 ANI. ASTEPT UN RASPUNS DIN PARTEA DVS
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In aceasta pagina discutam despre pensia de invaliditate.

Va rugam sa reveniti cu intrebarea dvs pe o pagina dedicata problemelor de handicap.
https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/care-sunt-tipurile-de-handicap.html
Postat la
%b %08, %2014
Postat de
iulian
Lamurire
Buna ziua sunt o persoana cu epilepsie de la varsta de 2 ani acum am 31 sunt casatorit cu un copil am gradul de handicap accentuat permanent vreau sa stiu daca pe langa aceasta indemnizatie pe care o iau acum imi pot face si o pensie de invaliditate pentru ca nu pot munci din cauza acestei boli pentru ca ma risc din cauza crizelor pe care le fac si chiar daca as putea nu mar accepta nici o firma pentru ca toti fug cand aud de aceasta boala macar cu indemnizatia si cu pensia de invaliditate sa imi pot creste copilu daca reusesc. Astept un raspuns din partea dumneavoastra cu toata stima Iulian.
Postat la
%b %10, %2014
Postat de
Petru
RASPUNS
Buna ziua
Comisia de evaluare a capacitatii de munca va declara o invaliditate si atunci veti putea fi pensionat pe caz de boala.

Gradul de invaliditate poate fi stabilit numai de medicul de medicina muncii in functie de actele medicale pe care le prezentati.
Postat la
%b %11, %2014
Postat de
iulian
Lamurire
Va multumesc pentru raspunsul acordat si as dori daca aveti timp suficient pentru inca o intrebare.Mi se poate lua gradul de accentuat permanent si indemnizatia de 234 de roni si sa raman doar cu pensia de invaliditate? sau ramn si cu indemnizatia si cu pensia de invaliditate. Va multumesc si apreciez toate raspunsurile dumneavoastra cu stima Iulian.
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Invalididatea se refera la capacitatea de a munci.

Handicapul si invaliditatea sunt definite de legi diferite si nu au legatura una cu alta, deci nu veti pierde indemnizatia de 234 lei.

Pentru mai multe discutii va astept pe forum la https://www.prostemcell.ro/4-cadru-juridic/30005-h.g.-257/2011-...-referitor-la-pensie-de-invaliditate.html
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
iulian
multumesc
va multumesc pentru raspunsuri dumnezeu fie cu dumneavoastra si sa va lumineze calea.
Postat la
%b %23, %2014
Postat de
Iuliana
Urgent!!!!!!!!! !!!!
Buna seara! Mi-am facut pensie de invalid in anul 2013 ,iar atunci am fost trecuta la gradul 2 de handicap fara drept de munca. Mi s-a spus ca in anul 2015 sa merg la comisie ca sa ma poata trece la gradul 3 de handicap cu drept de munca. As dori sa stiu daca pot fi trecuta la gradul 3 de handicap mai repede de 2015 (adica maxim in 1-2 saptamani) deoarece doresc sa ma angajez cat mai repede? Si daca pot mai repede de 2015 sa fiu trecuta,ce pasi trebuie sa urmez. Va multumesc!
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
ionita daniel
inginer
Am adresa din buletin in Bucuresti dar locuiesc in Buzau de 5 ani ( cu viza de flotant). Lucrez la o firma din Buzau. La ce comisie de expertiza medicala ma adresez, la Bucuresti su la Buzau ( mentionez ca am fost operat de neoplasm si in prezent urmez tratament cu citostatice).
Postat la
%b %08, %2014
Postat de
Iuliana
Buna ziua!
As dori sa stiu cat este suma pt pensia de invaliditate la gradul 3? Voi cat aveti care sunteti trecuti cu gradul 3 la aceasta pensie? Astept un raspuns cat mai repede!!
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

350 lei.
Postat la
%b %17, %2014
Postat de
Sporea Daniela
lamurire
As dori sa imi dati si mie un raspuns clar.Am un copil de 23 ani.la varsta de 11 ani a avut un accident la cap (a cazut printre balustrade)De atunci este nevazator gradul unu grav permanent.Are prestatii sociale:indemni zatie insotitor 630 lei,indemnizati e lunara+buget complementar=29 3.As dori sa stiu daca mai are dreptul la pensie de invaliditate daca nu a muncit niciodata si nu are stagiu de cotizare(carte de munca).Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Da , are dreptul la pensie de incaliditate.
Postat la
%b %01, %2014
Postat de
ionescu ioan
vechime
Buna seara!O intrebare as avea la dvs legate de vechime si o pensie de invaliditate.In momentul de fata detin o indemnizatie de handicap accentuat de 234 ron si o vechime in munca de 5 ani lucrati. Daca as opta pentru o pensie de invaliditate,la cei 5 ani lucrati cat as putea primi pensie de invaliditate.Va multumesc!
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Puteti sa pastrati indemnizatia de handicap si sa primiti si pensie de invaliditate.

Valoarea pensiei pe care o veti primi va fi de minim 350 lei.
Postat la
%b %02, %2014
Postat de
Silaghi Ana
pensie de invadiltate gr.1
Amprimit decizia de pensie,nu am lucrat nici o data pe decizie e trecut1leu de la doctorul de la casa de pensie ma incradat in gr1 acentuat am epilepsie si tetrapareza spasticasi cu insotitor pe internet scrie70 din punctul de pensie de790,7lei cod de pensien21 decizia109422 va multumesc anticipat
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pensia este de 1 leu dar va fi coplectata automat de pensia dociala minina.
Suma pe care o finala va fi de 350 lei .
Daca veti primi si valoarea indemnizariei de insotitor sa va asigurati ca aceasta indemnizatie nu este platita si pe certificatul de handicap.
Legea nu va permite sa obtineti aceasta indemnizatie din doua surse .
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
Emil
MA INCADREZ ?
Salut, am 20 de ani si m-am nascut cu cataracta congenitala, am fost operat de 3 ori , 11 luni 4ani si 5 ani. Acum nu vad cu ochiul stang si ( probabil nu am sa vad niciodata) cu ochiul drept vad aproximativ 60 70 %, adica la 1 metru sau 2 nu vad cate degete ai la mana fara ochelari.

Imi e greu sa muncesc intrun domeniu public deoarece am cateva simptome dureri de cap, cateodata ameteli si impusaturi in partea ochiului MAI ALES CA FOLOSESC SI LENTILE DE CONTACT, ca-ci cu ochelari ca borcanu nu ma ia nimeni la munca...

POT SA MA PENSIONEZ ? UNDE TREBUIE SA MERGE?
CE ACTE IMI TREBUIE?

AS VREA SA IMI RASPUNDEI PE MAIL MULTUMESC
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Da, pasii pentru dobandirea pensiei de invaliditate ii gasesti aici https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/30944-decizia-pentru-pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %15, %2014
Postat de
Oana
Dna
Buna ziua,

As dori sa stiu daca endometrioza poate fi incadrata ca handicap. Am fost diagnosticata acum 2 ani cu aceasta afectiune si am trecut deja printr-o interventie laparoscopica in acest sens. Din pacate, se cunosc prea putine despre boala la aceasta ora si nu exista un tratament real. Nu ma gandesc la beneficii de pe urma acestei afectiuni, ci sper ca eliberarea unui astfel de certificat sa lamureasca pe cei ce ma acuza de comoditate, doar pentru ca nu inteleg prin ce trec in fiecare zi. Multumesc anticipat pentru raspuns.
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
Marian
Nelamurire
Buna ziua,
Va rog sa ma lamuriti intr-o problema la care eu nu gasesc o explicatie, am avut depus dosar de pensie de invaliditate, a durat peste 3 luni pana am primit decizia, in timpul celor 3 luni mi s-a spus ca dosarul meu a fost trimis spre avizare la Institutul de expertiza la Bucuresti.
Decizia a fost nefavorabila pensionarii, ceea ce nu inteleg eu este de ce la diagnostic clinic/Cod afectiune sunt inscrise coduri de boala ce nu au nici o legatura cu ceea ce continea referatul de pensionare si documentele ce atestau afectiunile din referat: iesirile din spital, analize, raiografii, RMN, holter EKG si altele.
Afectiunile conform codurile inscrise sunt afectiuni usoare, de genul obezitate, monturi, ceva minor.
Spuneti-mi va rog la nivelul comisiilor de expertiza se merge inainte cu primele concluzii/codur i stabilite la nivel local, se revizuiesc intradevar la Bucuresti, merge intreg dosarul acolo, eu singura data cand am fost la comisie a fost la nivel local, cand mi s-a dat decizia. Sunt complet bulversata, ma consum, afectiunile mele de sanatate sunt reale si se agraveaza cu asa probleme.
Va multumesc din suflet pentru raspuns, eu nu gasesc o explicatie cat de cat logica.
Postat la
%b %23, %2014
Postat de
BOBE VIORICA
Grad handicap pt insf. renala
Buna ziua. Pentru insuficienta renala, (nivelul creatininei de 2 si peste) pe fondul unui neoplsm pulmonar operat, care este gradul de incadrare in handicap? Va multumesc.
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In aceasta pagina discutam despre pensia de invaliditate.
Va rog sa reveniti cu intrebarea in pagina dedicata problemelor de handicap, de expl. aici :https://www.pro stemcell.ro/art icole-dizabilit ate/care-sunt-t ipurile-de-hand icap.html
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
catalin
buna ziua
buna ziua eu daca am gradul trei mediu cod boala f60 cod handicap 5.si primesc doar 33.05 ron pot benificia de pensie de invaliditate ? multumesc
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
elena
pensie de invaliditate?
buna ziua,

Am 44 de ani si sunt diagnosticata cu cancer la plamani. Am o vechime totala in munca de 20 de ani, iar in Ministerul Administratiei si Internelor de 12 ani. Va rog sa-mi spuneti, ce pensie mi se va acorda, potrivit Legii 263/2010, dupa concediul medical de care beneficiez?
Si cum se calculeaza pensia?
Va multumesc.
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
Constantin
pensie invaliditate
Sunt pensionar gr.III invaliditate.Am voie sa fiu asociat administrator untr-un SRL cu trei asociati,eu avand 50% parti sociale??
Postat la
%b %20, %2014
Postat de
enache
pensie de boala si cuntumul ei
vreau sa stiu cata pensie imi fac dupa 32 de ani in campul muncii, si trebuie sa ma pensionez de boala. cam cata pensie mi-ar putea face?
Postat la
%b %28, %2014
Postat de
Lidia
Indemnizatie
Buna ziua! Am o intrebare si sper ca ma puteti lamuri in acest sens. Bunica mea are un handicap grav, beneficiaza de indemnizatie si asistent, insa pentru luna in care s-a stabilit expertiza medicala pentru reinoirea certificatului, nu a mai beneficiat si de indemnizatie, cu toate ca s-a prezentat la comisie si a fost reinoit certificatul. Mi-ati putea spune daca este legal acest lucru? deoarece legea nu a reusit sa ma lamureasca. Multumesc!
Postat la
%b %28, %2014
Postat de
daniel
Rasp
Buna ziua, va rog sa luati legatura cu Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap din localitatea dvs, pentru un raspuns pertinent in acest sens.
Postat la
%b %03, %2014
Postat de
elena
intrebare
Buna ziua,
Va rog sa-mi suneti daca pot avea certificat de handicap si sa beneficiez in acelasi timp de concediu medical in Ministerul Afacerilor Interne?
Pe scurt, mai pot fi cadru activ MAI aflat in concediu medical cu certificat de handicap, sau dupa obtinerea acestui certificat va trebui sa ma pensionez pe caz de boala?
Certificatului de handicap ma poate ajuta la scutirea impozitului pe salariu.
Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %04, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Certificarul de handicap va pastreaza toate drepturile ca salariat. Daca incadrarea dvs va fi handicap accentuat sau grav beneficiati si de scutirea de impozit pe salariu.

Angajatorul nu poate obliga o persoana cu handicap sa
renunte la locul de munca.
Postat la
%b %03, %2014
Postat de
florin
pensie pe caz de boala
intrebare---ma pot pensiona daca am 58 de ani ,cu o cotizare de39 de ani si sant bolnav de;tensiune arteriala,diabe t insulino-depend ent,angina pectorala cu calcifieri ale arterelor,atrii lor,ventricolel or,inelul mitral?
Postat la
%b %04, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Solicitati medicilor spe[censored]i care trateaza afectiunile dvs referate pentru pensionare de invaliditate.

Depuneti cerere insotita de actele medicale (spitalizari) la comisia de expertiza a capacitatii de munca pentru evaluare si incadrare in grad de invaliditate.
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
ion
ion
cit tinp poate sta un dosar la expertiza medical pentru rezultat o persoana cu handicap grad 2 pentru prima data
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
olga
Calcul pensie
va rog o intrebare:
ianuarie 2005-ianuarie 2011 invaliditate gr.2
ianuarie 2011-ianuarie 2015 invaliditate gr.3.Care este stagiul meu de cotizare? pentru perioada 2005-2011 se calculeaza dupa legea 19/2000(in vigoare la momentul respectiv) sau 263/2010?? multumesc !raspuns urgent daca se poate
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Gasiti informatia necesara in ANEXA 5 a Legii 263/2010
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Lenuta Stan
pensie- indemnizatie sociala
Buna ziua! Mama mea in varsta de 66 de ani primeste indemnizatia sociala de 350 de ron(216 ron-pensia de CAP si restul de 134 reprezentând diferenta pana la venitul minim garantat). Mai primeste si o indemnizatie pentru persoanele cu handicap in valoare de 234 ron conform Legii 448/2006.Mentio nez ca luna aceasta a primit pensia tot 350 de ron ,nu 400 asa cum au primit alte persoane. Stiu ca de la 1 ianuarie 2015 pensia minima este de 400 ron. Întrebarea mea este: Legea 448/2006 intra in categoria Legilor speciale vizate la cumulul de venituri existent la momentul stabilirii dreptului la indemnizația socială pentru pensionari? Din aceasta cauza mama mea nu a primit pensia marita? Pentru ca primeste si indemnizatie de handicap? Mentionez ca in categoria Legilor speciale vizate la cumulul de venituri existent la momentul stabilirii dreptului de indemnizatie sociala pentru pensionari nu am regasit legea 448/2006. Multumesc mult!
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Incepand cu luna februarie 2015 se primeste pensia minima de 400 lei, aferenta lunii ianuarie. Poate cumula fara probleme cele doua venituri...
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
daniel
Bine de stiut
Pensii pentru nevazatori
Am primit intrebari de la mai multe persoane nevazatoare care vroiau sa afle cum pot sa-si recalculeze pensia, avand vechime completa (minim 11 ani si 8 luni).
Pentru recalculare trebuie sa depuneti dosarul pentru un nou certificat de încadrare în grad de handicap care trebuie sa fie permanent si sa conţina următoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum şi menţiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 (fostul art. 47 alin.2 din Legea nr. 19/2000) din Legea nr. 263/2010. Ramane valabil si certificatul vechi, iar certificatul nou se depune la Casa de Pensii impreuna cu actele necesare (copie dupa CI, acte medicale etc) pentru obtinerea unei decizii de pensie, conform articolului 59 din Legea 263. In cazul in care nu mai aveti acte medicale din copilarie, puteti atasa la dosar o copie dupa foaia matricola de la scoala speciala unde ati invatat.
Daca intampinati greutati (mai ales nevazatorii cu grad de handicap accentuat) puteti folosi in apararea voastra exemplul unui proces castigat impotriva unei case de pensii care nu a vrut sa acorde pensie pe motiv ca persoana respectiva are grad de handicap accentuat, nu grav: https://jurisprudentacedo.com/
Va rugam sa transmiteti aceste informatii tuturor celor interesati!
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
Gabriel
Buna ziua
Buna ziua .am 34 ani si am grad mediu permanent de la 1ianuarie 2015 cu o indemnizatie de 33 lei pe luna ..nu mai pot munci deoarece am suferit accident la mana si la cealaltă am defect din naștere . Nu imi pot da seama cum a putut a ma încadra in grad mediu cand eu nu pot face nimica. .am muncit cred ca am 7 ani pe cartea de munca .pot lua pensie de invalid sau pensie socială .va multumesc anticipat
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Incercati sa obtineti o pensie de invaliditate cvare este de 400 lei.

Solicitati medicilor spe[censored]ti care trateaza afectiunile dvs referate pentru pensionare de invaliditate.

Depuneti cerere insotita de actele medicale (spitalizari) la comisia de expertiza a capacitatii de munca pentru evaluare si incadrare in grad de invaliditate.
Postat la
%b %09, %2015
Postat de
maria
revizuire
Gen:F
Data nasterii:12.04.1988
Stagiul de cotizare:
Alte date:
Intrebare:Buna ziua, am pensie de invaliditate de un an din cauza bolii Hiv stadiul b3, si anu acesta am fost la revizuire, anu trecut am primit gradul I, si anu acesta mi a schimbat in gradul 2,doamna doctor mi a zis de cum am intrat pe usa ca boala mea nu necesita gradul 1, si mi a dat gradul 2,
am avut pensia in valoare de 599, acu la gradul 2 ce suma primesc?
Va multumesc!
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
vasiliu ioan
bolile pe care le am sunt irecuperabile-e xpertul ma poate pune,definitiv. ...
ma numesc vasiliu ioan din jud iasi,fac,56 de ani pe 6 sept.2015.dator ita problemelor desanatate grave ,dupaaprox 24 de ani de mers la com.de exp.medicala din data de23 mai 2014 mi s-a acordatgr 1 de inv.cu insotitor.menti onez ca am si indemn.de handicap -deficienta grava -gr.1 unde de doi ani comisia m-a pus permanent si nerevizuibil.ac tele medicale find la fel cu cele de la pensia de invaliditate.in trebare-dupa un stadiu de cotizare de aproape 29 de ani,,dar mai ales ca din 16 diagnostice 8 sunt cronice.deoarec e b.parchinson std.4 este irecuperabila,p ot cere comisiei s ma puie legal,permanent si nerevizuibil... .nu va mai spun ca sunt operat de hernie de disc de 5 ori si de3 ori infiltratii in sala de operatie.rezult tul dupa fiecarerecupera re este acelasi hernie de disc l4 l 5 dr. stinga recidivate.plu cam probleme sila l4 l3 stinga,mai grv amprobleme cerivicale cind noaptea nu-mi pot folosi nici miimile si nici picioarele.au aparut multe complicatii-de ex.angin pectorala,nevra lgie de arnold sting dr. sindrom tetraparetic, hta gr.2 cu risc aditional f inalt-hemiparez a dr.-atac ischemic inin sistemul vertebro-bazila r,spondilodicat roza cerivicala,brad icardie sinusula, sindrom dislipidemic,si ndrom piramidal sting,-tulburar e deprsiv major cu tendinte autolitice-sind rom de converi.mai am si alte diagnosticuri secundare,dar grav e ca sufar deoarece nu pot merge ,nu mu pot sa ma imrac sama spal.cel mi grav ca nu mi pot foloi picioarle si miinile care nu ma lasasa dorm de durere.pe 17 febr.2015 trebuie sa ma prezint la spit parhonla dl. dr.PuiA DEOARECE IN UR UNUI RMN,FACUT IN FEBR 2015 MI SA GASIT PE RINICHIUL STING 2 CHISTURI MARI COMPLEXE UNUL ARE 11CM PE 6CM,IAR CELALALT 6CM PE5CM. -in concluzie acuma pe 16 aprilie cind sunt chemat la revize ,am deja toate actele si referatele mele.
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
vasiliu ioan
se poate acordapensie definitiva
sunt opert de 8 ori de hernie de disc m parkinson std 4 plus lte 8 boli cronice.sunt imobilizt l pat.boala mea ete irecuperabil.am 56 de ani cu o vechime de 29 ani pe decizia de pensionare.pot fi scos la pensie definitiv deorece coloana vertbrla este sub forma de s doctorii mi au spus ca nu se mai poate fce nimic .voi ramine imobiliza lapat.mai ales c din cauza parkinsonului nu ma pot ingriji sunt dependenttotal de insotitor.
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
florin gaidos
pensie de invalid gradul 2
daca sunt pensionar pe caz de boala gradul 2, pot sa detin un SRL, sau doar in anumite conditii, cum ar fi sa am functie doar de administrator fara sa fiu si actionar sau sa fiu doar actionar si sa nu am functie de administrator, sau sa fiu unic actionar si administrator sau nu pot nici una din cele precizate? va multumesc!
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Ca pensionar de invaliditate gr 2 nu aveti dreptul de a obtine venituri din salarii ca urmare a unui contract de angajare.

Veniturile obtinute din dividente ca actionar nu sunt considerate venituri salariale.
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Dany Mocanu
indemnizatie handicap
Sunt persoana cu grad de handicap 1, in luna octombrie mi sa expirat buletinul am prezentat actele necesare in decembrie, nu mi sa alocat pensia de hadicap pe luna noiembrie mi sa zis cu nu mi se mai da, doua luni am stat fara pensie abia in luna februarie am luat pe decembrie si ianuarie, pe noimbrie nu , vreau sa stiu daca am dreptul la pensia din noiembrie si care este legia care interzice plata pensiei de handicap dupa expirarea buletinului.
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Este vina dvs pentru ca ati intarziat cu preschimbarea C.I. Nu cautati alti vinovati, stiti si intelegeti ca sunteti principalul incriminat in situatia data.
Nu cred ca vi se va emite plata pe luna noiembrie...
Despre lege, intrebati la Casa de pensii sau Ministerul muncii. Posibil 263/2010
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
Mariaa
Buna seara
Buna seara , daca am pensie de boala si daca merg in strainatate si imi fac acolo asigurare, imi apare ca beneficez de pensie? Va multumesc
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
Cristi
Buna ziua
Buna ziua, am o afectiune a genunchilor, banuiesc ca este o artrita, din aceasta cauza nu lucrez deocamdata.
Fara trimitere de la doctorul de familie analizele necesare pentru stabilrea unui diagnostic, costa destul de mult. Cum sau cu cine trebuie sa iau legatura pentru a rezolva aceasta situatie ? Va multumesc
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Inteleg ca nu aveti asigurare medicala.

Aveti posibilitatea dobindirii calitatii de asigurat si daca platiti dvs asigurarea direct la Casa de Asigurari.
In acers caz medicul de familie va putea sa va timita la analize gratuite.
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
eren
boala renala cronica
am o pensie de invaliditate ptr scolioza operata.mai nou mi sa depistat ca am o boala renala cronica adica anevrism sacciform bilateral la care mi sa spus ca trebuie sa pun stent.intrebare :aceasta boala se incadreaza la bolile de invaliditate?
Postat la
%b %10, %2015
Postat de
Mona si Dan
BOALA RENALA CRONICA
Cu actele medicale, Dosarul medical depune cerere de incadrare in grad de handicap si Comisia de Expertiza medicala va decide ce drepturi aveti .

Adresati-va Inspectoratului Judetean pentru persoane cu handicap !
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Dicu
Pensie invaliditate
Buna ziua,
Am primit decizia medicala gr.III pe care trebuie sa o depuna la Casa de pensii.In momentul acesta lucrez cu CIM cu program de 4 ore.
Intrebarea mea este ce document trebuie sa mai depun la casa de pensii pentru acest aspect?
Va multumesc!
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
Iulia
Intrebare
Buna ziua,
O persoana incadrata in grad de handicap sever I, cu asistent personal, poate beneficia si de indemnizatia de insotitor acordata prin acest demers? Adica are deja insotitor mai primeste si indeminzatia de insotitor de cei de la Casa de Pensii? Daca se poate sa imi aratati in lege unde este trecut acest aspect sau sa imi oferiti indicatii suplimentare.
Va multumesc!
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
Lupu
Pensie handicap Italia
Buna ziua!
Sunt o persoana cu handicap gradul 1 si beneficiez de o pensie de handicap,indemn izatie si pensie invaliditate, primesc aceste pensii din 2006 de la data accidentului.
In curand vreau sa merg in Italia la fratele meu sa ma ia in spatiu si sa fac rezidenta. Vreau sa stiu daca imi pot face alta pensie de handicap acolo si sa renunt la cea din Romania, se poate face asa ceva? Va multumesc
Postat la
%b %10, %2015
Postat de
Mona si Dan
PENSIE HANDICAP ITALIA
Ca sa renuntati la pensia din Romania ar trebuii sa aveti certitudinea ca intr-o alta tara v-ar acorda pensie de invaliditate.
Ma indoiesc sa existe aceasta posibilitate.
O pensie se optine in urma unei munci, un serviciu efectuat in munca x. in tara respectiva. N-ati lucrat o perioada in Italia ... pentru a fi recompensat.
In Romania, persoana care lucreaza, munceste in orice domeniu de activitate ajunge la varsta de pensionare. In acel moment , persoana solicita Pensie in baza vechimi in munca sau daca are invaliditate isi cere drepturile legale.
Statul Roman da posibilitatea de a alege un singur drept, o singura pensie, adica persoana alege venitul cel mai bun.

Ajuns in alt stat european nu cred ca acorda o pensie pe ochi frumosi.

Interesati-va in Italia, solicitati..., si daca primiti renuntati la cea din Romania.
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
dinu
pensie de boala
Sint bolnava de diabet 4 insuline plus pastile bpoc sever hipertensiva hipotiroida hernie de disc spondiloza cervicala severa gonartroza depresiva insuficienta vestibulara pot sa ma pensionez pe caz de boala am 26 de ani vechime.multume sc.
Postat la
%b %21, %2015
Postat de
Mona si Dan
pensie de boala
Cu aceste acte medicale, plus dovada ca munciti intocmiti o cerere catre Casa judeteana de pensii.
Au comisie medicala si vor decide ei.
Postat la
%b %13, %2015
Postat de
georgeta i
SFAT
BUNASEARA,

AM AVUT IN ROMANIA O PENSIE DE HANDICAP GRADUL 2 (PANA IN 2003) SI AM SI LUCRAT CIRCA 2 ANI CU CARTE DE MUNCA.
AM PLECAT IN ITALIA SI MI-AU SUSPENDAT PENSIA DE HANDICAP DIN ROMANIA. AICI AM LUCRAT 7 ANI CU CARTE DE MUNCA (TIMP PLIN) DAR AM DESCOPERIT HIV...AICI STATUL NU IMI ACORDA NICI O PENSIE, ( CHIAR DACA SUNT CETATEAN ITALIAN SI ALTE PERSOANE CU PROBLEME MAI PUTIN GRAVE CA ALE MELE AU O PENSIE), NU MA POT INTRETINE, MA INTORC ACASA...CE PENSII MA SFATUITI SA CER IN ROMANIA?SE CALCULEAZA ANNI LUCRATI AICI CU CEI DIN ROMANIA?
VA MULTUMESC
Postat la
%b %18, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

1. In tara ati avut indemnizatie de handicap sau pensie de invaliditate?
2. Mai aveti cetatenia romana?
3. Din cate stiu, anii lucrati tarile UE se cumuleaza pentru pensia de limita de varsta. In cazul pensiei de invaliditate nu se cumuleaza.
Postat la
%b %18, %2015
Postat de
Anca77
pensia-de-inval iditate
Am 38 ani si sunt incadrata in gradul 1 grav,de handicap,iau si pensie de urmas,in urma tatalui decedat,as dori sa va intreb daca am dreptul si la pensie de invaliditate,in conditiile in care nu am putut lucra niciodata.Multu mesc.
Postat la
%b %10, %2016
Postat de
Pensie de Handicap
pensie handicap
Ma numesc Dorina am 61 ani incadrata in gradul mediu de handicap iau o pensie de 39 lei. bolile mele sunt ......PURPURA TROMBOCITOPENIC A IMUNA, HEPATITA CRONICA VHC....DIABET ZAHARAT CONTROLAT CU INSULINA ....LITIAZA RENALA DREAPTA .... OBEZITATE GRADUL 2......HIPERTEN SIUNEA ARTERIALS ESENTIALA GRAD 1 RISC INALT ... INSUFICENTA CARDIACA NYHA III. Eu am pus toate aceste boli cu iesirile din spital dar miau loat in evidenta doar . purpura trombocitopenic a imuna. la diabet fac 100 unitati pe zi .ia inima iau pastile care sunt compensate 50% reteta mea lunara costa 82 lei cu o pensie de 39 lei care este tot venitul meu lunar nu ma descurc nici pentru a putea supravietui dar de medicamente va rog daca puteti datimi un sfat sau ajutatima cu stima si respect . STOICA DORINA va multumesc
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
DaniN
Rasp
Buna ziua, incepeti demersurile pt. constituirea unui dosar pentru a beneficia de dispozitiile Legii 37/2013.
Pasii de urmat ii gasiti aici https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/30944-decizia-pentru-pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %15, %2016
Postat de
Balan Nicu
Am voie sa lucrez ?
Ma numesc Nicu am 37 ani si am o vechime de 6 ani pe cartea de munca.
In 2012 am avut un accident si am fost nevoit sa ma pensionez.
Din ianuarie 2013 am o pensie de invaliditate gradul 2 in suma de 400 lei.
Pe certificatul medical scrie gradul 2 ( pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de ingrijire ).
Vreau sa lucrez ca operator pe calculator pentru ca este singura meserie pe care o pot face fara sa depun prea mult efort fizic, nu pot intretine o familie
cu aceasta pensie.
Am dreptul sa lucrez cu contract de munca ?
Se poate sista pensia de invaliditate pe perioada cat sunt angajat cu contract de munca ?
Cand nu am sa mai fiu capabil sa lucrez sa reiau aceasta pensie de invaliditate (ex peste 5 ani).
Nu vreau sa incalc legea de aceea intreb inainte.

Va multumesc.
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
DaniN
Rasp
Buna ziua, puteti sa va angajati cu contract de munca, insa pierdeti dreptul la pensie. Gasiti mai multe detalii aici sau in forum
"In contextul incadrarii in munca, persoana cu handicap reprezinta persoana invalida de gradul III."

Repunerea in plata a pensiei de invaliditate se poate face in baza unei cereri, atunci cand nu mai figurati ca angajat in cadrul ITM local.
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
Zavoianu Mirela
sfat
Buna ziua, ma numesc Zavoianu Mirela si sunt din Caracal Olt si va rog sa ma ajutati si pe mine cu o nelamurie,eu din anul 2006 sunt diagnosticata cu cancer ovarian drept, iar din 18-08-2006 sunt pensionata medical gr II, iar in anul 22-09-2010 m-a depensioant de la gr II la gr III,in urma cererii de scadere a pensiilor a guvernului Boc,doctora de la comisie mi-a explicat ca dupa 4 ani daca nu a recidivat cancerul, inseamna ca sunt mai bine,si ca ar fi bine sa lucrez 4 ore,mentionez ca aveam 43 de ani,si de la o pensie de 390lei, mi s-a scazut la 350lei...este posibil asa ceva???in urma acestui fapt am facut o depresie angioasa organica si am fost internata la spitalul judetean de psihiatrie....m entionez ca am facut chimeoterapie si radioteapie iar in anul 2007am fost operata de histerectomie totala si am acte doveditoare (iesirile din spital).Intreba rea mea....este posibil asa ceva sau statul a facut un abuz in potriva mea taindu-mi pensia,si ce ma sfatuiti sa fac...In prezent am o pensie de 400 lei pensie data de stat iar din 2010 nu am beneficiat de nici o marire de pensie....va multumesc pentru timpul acordat si astept cu mare interes raspunsul dvs, cu stima si respect Zavoianu Mirela
Postat la
%b %25, %2016
Postat de
GEORGE CRISTIAN
PENSIONARE IN SPANIA
Buna ziua, ma numesc George Cristian Navargeac si va rog daca pute-ti sa ma ajutati. Locuiesc in Spania unde am si rezidenta, de 13 ani fiind plecat, prin A.N.O.F.M. in 2003 . Am practicat meseria de frigotehnist pana in 2011 cand am fost pensionat in Spania pe caz de boala. Mentionez ca am diferite probleme de sanatate: operatie prin protezarea totala de sold, cimentata in 2005, coxartroza, hepatita c cronica, descoperita in 2005, cu fibroza F3 cu trei tratamente esuate, acum in al 4-lea tratament, lombosciatica cronica spondilozo-artr ita anchilozanta, HTA, doua operatii de cataracta si diabet si limitari de miscare a maini drepte datorita umarului si datorita acestor diagnostice si-a deteriorarii starii de sanatate mi sa dat limitare la efort si pensionarea totala permanenta.
Dispun si de certificat de invaliditate emis de comisie de doctori. Am lucrat in Romania 24 de ani si 7 luni si 8 ani si 6 luni in Spania. Pe data de 11 ian. 2016 de la Casa Nationala de Pensii Publice, solicitarea mea cu seria K 130/11.01.2016, raspunsul fiind transmis de doamna director de relatii internationale a CNPP ca a fost redirectionata solicitarea cu seria mai sus mentionata, la Casa de Pensii Bucuresti, sector 2 compartimentul Pensii Internationale str. Lacul Tei nr.17 sector 2 Bucuresti.
Va rog sa-mi spune-ti cat dureaza pana la solutionarea dosarului si daca va trebui sa fac fata unei expertize medicale si unde?
Postat la
%b %03, %2016
Postat de
Marius S
Pensie de invaliditate
Buna ziua. Am 40 de ani, gradul I de handicap si primesc pensie de handicap gradul I si indemnizatie de insotitor de 22 de ani. Acum 3 luni am depus dosarul pentru pensie de invaliditate. Astazi am primit decizia si sunt foarte dezamagit. In decizie scrie : pensie de asigurari sociale 1 leu. Ce este de facut? Multumesc frumos !
Postat la
%b %05, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Stai linistit, suma va fi de 400 lei/luna (1 leu pensie si 399 subventie).
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
Alexe Liliana
Sfat
Buna ziua va rog sa ma ajutati. Am depus dosarul pentru pensia de invaliditate in septembrie 2015 si nici acum nu am primit raspuns; unde trebuie sa ma adresez cu multumiri?
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Buna ziua,
La Casa de pensii de care apartineti, acolo unde ati depus dosarul si ati primit un numar de inregistrare.
Postat la
%b %17, %2016
Postat de
Ilinca
Se pierde pensia de handicap
Bună ziua ,as vrea să pun o întrebare. Tatăl meu are pensie de invaliditate de gr.1 ,în eventualitatea că îl aduc la mine în Spania ,poate să piardă aceasta pensie??
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
Nina
Nevazator
Buna ziua.in cat timp iti da comisia rezultatul de incadrare de grad ? eu am fost pe data de 10 mai la comisie si mia spus sa vin la sfarsitul lui iunier sa iau rezultatul.mi se pare cam mult timp.lamuriti-m a daca asda este procedura?speci fic ca bunica nu mai vede ?
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Raspunsul oficial ar trebui sa primiti in 30 de zile. Din pacate poite sa dureze si mai mult. Indemnizatia o veti primi incepand cu luna urmatoare prezentarii la comisie.
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Raspunsul oficial ar trebui sa primiti in 30 de zile. Din pacate poite sa dureze si mai mult. Indemnizatia o veti primi incepand cu luna urmatoare prezentarii la comisie.
Postat la
%b %17, %2016
Postat de
Cornel
Cerere
Am depus dosar pensie invaliditate..a m primit decizia voi primi 207 lei...am 55 ani..sunt femeie
Intrebare..eu voi primi diferenta pana la 400 lei ca pensie minima garantata....???
Am sotul decedat..pot cere la casa de pensie pensie de urmas..sa vad care este mai mare..ma incadrez in cele 30 zile de contestatie..
Va multumesc..!!
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Da veti primi pensia minima garantata. Solocitati si calculul peniei de urmas ca sa puteti vedea ce alegeti.
Nu este nevoie de contestatie. In caz ca veti opta pentru penie de urmas ajunge sa depuneti o cerere in care sa solicitati renuntarea la pensia de invaliditate pentru cea de urmas.

Mai multe despre pensia de urmas puteti citi aici : https://www.mai.gov.ro/documente/structuri/Conditii%20acordare%20pensie%20urmas.pdf
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
misha
pensie invaliditate
buna ziua! ma numesc mihaela am 21 de ani si in nov. 2015 am depus dosarul pt pensie de invaliditate gr. 2. in decebrie am primit decizia dar banii nici in luna mai nu au venit. as dori sa stiu cam ce pensie as avea daca am lucrate 8 luni si am luat 6 luni somaj. va rog sa ma ajutati. multumesc
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
irina
ANGAJARE PERSOANA CU HANDICAP
Buna ziua,
avem o firma SRL-D si vrem sa angajam o persoana cu handicap cu jumatate de norma ( 4 ore). Aceasta persoana se gaseste in urmatoarea situatie:
- handicap gr. II., are pensie de boala, are 38 ani.
Poate cumula pensia cu salariul? MULTUMESC
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
DaniN
Raspuns
Buna ziua, raspunsul este nu.
Aici gasiti detalii:
https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/incadrarea-in-munca-a-persoanelor-cu-dizabilitati.html

In contextul incadrarii in munca, persoana cu handicap reprezinta persoana invalida de gradul III.
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
Clara P.
Pentru Irina
Poate cumula indemnizatia de handicap cu salariul.
In conditiile in care salariul este mic.
Sa nu fie 2.000 lei.
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
Hristina
Pensionare
Buna ziua,
Tatal meu in varsta de 55 de ani a suferit 3 accidente vasculare cerebrale, nu isi poate mentine echilibrul momentan si a ramas cu o deficienta motorie la mana stang neputand sa o utilizeze la capacitate maxima.
Va rog sa imi spuneti daca se poate pensiona; el fiind conducator auto profesionist.
Multumesc anticipat.
Postat la
%b %22, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Incepeti demersurile de pensionare neaparat. Solicitati o evaluare la Comisia de pensionare de pe langa Casa de Pensii pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Succes!
Postat la
%b %05, %2016
Postat de
Ady
Revizuire
Buna ziua, sunt pensionar pe caz de boala din 2005 gradu 2 capacitate de munca pierdut in totalitate din nefericire starea sanatati mele s-a degradat an de an cu tot felu de interventi chirurgicale iar in anul 2015 a culminat cu o degradare ireversibila am ajuns la amputarea picorului stang din pacate eu am fost chemat an de an la comisie am inteles pana acum dar sincer acum nu mai inteleg de ce is chemat an de an la comisie nu cred ca piciorul imi va mai creste sau degetele la piciorul ramas. Din pacate recuperarea nu este favorabila si depind foarte mult de familia din toate punctele de vedere.
Acum am primit decizia medicala asupra capacitati de munca care tot asa este revizulibila la 12 luni. De ce mai trebuie sa merg la revizuire ? de ce nu se respecta legea?
Postat la
%b %25, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In general la pensia de invaliditate gradul 2 nu se acorda "permanent". Se pare ca birocratii au gandit ca , in functie de evolutia afectiunilor, pensionarul gradul 2 poate sa devina grad 3 sau grad 1.

La gradul 1 nu se mai cheama la revizuire.
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
Parvu Mihai
pensie anticipata sau de invaliditate
Buna seara,
Am 62 ani ,am 38 ani lucrati in campul muncii .Acum 2 luni am fost diagnoticat cu tumoare maligna la plamanul drept(carcinom scuamos) si momentan fac tratament cu citostatice.Am fost anuntat de la servici ca voi fi disponibilizat peste 2 luni si m-am hotarat sa ma pensionez.Nu stiu care varianta sa aleg , sa ma pensionez anticipat (mai am 3 ani pana la limita de varsta) sau sa ma pensionez pe caz de boala ?
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
Mona si Dan
PENSIE ANTICIPATA SAU DE INVALIDITATE
Este dificil de raspuns la intrebare pentru ca nu stim care este varianta avantasoasa pentru dumneavoastra. Ar trebuii sa mergeti la Casa de Pensii si sa intrebati pe cei care intocmesc dosare de pensionare. O pensie de invaliditate are cuantumul mic de obicei, insa nu stim nici cum se calculeaza acest cuantum. Spun aceasta deoarece in momentul de fata vechimea intregrala pentru o pensionare la limita de varsta pentru barbati este de 35 de ani daca nu ma insel. Dumneavoastra aveti 38 de ani vechime. Tind sa cred ca pensionarea anticipata este mai avantasoasa , insa este doar o parere. Intrebati la Casa de pensii !
Va doresc multa, multa sanatate , ca-i mai buna decat toate
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
Mona si Dan
PENSIE ANTICIPATA SAU DE INVALIDITATE
In aceasta luna se iese la pensie fara reduceri cu:

Barbati (sector public):

Virsta standard de pensionare: 65 ani
Stagiul standard complet de cotizare: 35 ani
Stagiul minim de cotizare: 15 ani
Postat la
%b %06, %2017
Postat de
BUZILA GHEORGHE
pensie invaliditate vs.pensie anticipata
Ma numesc BUZILA GHEORGHE,am virsta de 60 de ani si 10 luni.Vechime in munca 42 de ani cu tot cu armata.La acelasi stagiu de cotizare care pensie este mai avantajoasa ?,de invaliditate sau anticipata.
Postat la
%b %11, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Solicitati la Casa de Pensii sa va faca o simulare.
Asa veti obtine un raspuns oficial calculat conform metodologiei si a ctelor de munca de care dispuneti.
Postat la
%b %19, %2017
Postat de
doriandorin
intrebare
Imi poate spune cineva, daca anii lucrati in alta tara se iau in considerare? mentionez ca eu sunt pensionat pe caz de boala gradul 2 accentuat .. multumesc anticipat ...
Postat la
%b %25, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

De drepturile de pensie si vechimea realizate in alta tara veti beneficia abia la momentul pensionarii la limita de varsta.
Postat la
%b %04, %2017
Postat de
Stefan elena
Intrebare
Sunt persoana cu handicap gr ll din 1993, primesc indemnizatie, insa boala mea e genetica si nu am putut munci. Am aflat ca pot lua si pensie de boala chiar fara ani de munca.
Ce pasi trebuie sa urmez ca sa vad daca ma incadrez?
M-am nascut cu Tetralogie Fallot, operata iar in prezent am diagnosticul Stenoza pulmonara cu insuficienta pulmonara. Va multumesc
Postat la
%b %19, %2017
Postat de
Mirciulica
Pensie schizofrenie
As vrea să știu cât este pensia plus indemnizația de handicap gradul 3. Va mulțumesc.
Postat la
%b %25, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pensia sociala minima este de 520 lei .Handicapul mediu (grad trei cu ziceti dvs) beneficiaza de o suma de 39 lei ca buget complementar.
Postat la
%b %25, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Date coomplete despre cumputeti obtine pensie de invaliditate gasiti in la inceputul acestei pagini.

Pe scurt trebuie sa platiti asigurarea sociala pe cel putin o luna si sa peimiti de la Comisia de evaluare a capacitatii de munca decizie de incadrare in grad de invaliditate. Pe baza acesta Casa de Pensii va plati pensia sociala minima de 520 lei.
Postat la
%b %16, %2017
Postat de
Marioara
Buna
Buna ziua, sunt o persoana cu handicap, primesc pensie de urmaș dupa tata, doresc sa ma căsătoresc cu un bărbat sănătos. întrebarea este, pierd pensia de urmaș sau beneficiez de ea in continuare? Multumesc
Postat la
%b %30, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua .

Modificarea starii civile nu influenteaza pensia de urmas.
Postat la
%b %28, %2017
Postat de
radu bl
Buna ziua
BUNA ZIUA,AS DORI SA MA INFORMEZ SI EU CARE AR FI CUANTUMUL PENSIEI DE INVALIDITATE PT TULBURARE SCHIZOAFECTIVA CU 13 ANI LUCRATI IN CAMPUL MUNCII CA SI PROFESOR NORMA INTREAGA PLUS CEI 4 ANI DE FACULTATE CARE AM INTELES CA SE ADAUGA ,PLUS INCA DOI DE MASTERAT (NU STIU DACA SE ADAUGA)IN CONDITII DE HANDICAP PREEXISTENT ANGAJARII ? PERSOANA A LUCRAT IN INVATAMANT DIN 2003 PANA IN 2017 CU ACEST DIAGNOSTIC,CU PAUZA 2007-2008,MULTU MESC FRUMOS,O ZI FRUMOASA!
Postat la
%b %03, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Numai cei de la Casa de Pensii ar putea sa va faca o estimare pe baza actelor dvs.

In orice caz, minimul unei pensii de invaliditate este egal cu pensia sociala minim garantate adica de 520 lei;
Postat la
%b %09, %2018
Postat de
Flori
Buna ziua
Buna seara am si eu o intrebare. am pensie de invaliditate gradul 2 si urmeaza sa nasc luna care vine. intrebarea ar fi pot lua indemnizație de crestere copil si de ce acte as avea nevoie? o zi bună vă doresc
Postat la
%b %15, %2018
Postat de
Gigel
Pensie Urmas + Invaliditate
Bună seara.
Vă deranjez cu o întrebare.
Dacă am pensie de urmaș, pot beneficia totodată de pensia de invaliditate (medicală) ?
Sau ce alte beneficii pot fii cumulate cu pensia de urmaș având în vedere că sunt persoană cu handicap grad I permanent .
Vă mulțumesc anticipat !
Postat la
%b %27, %2018
Postat de
Flori
Pensia handicap
Sunt cu pensie de handicap, nu am primit nici pâna azi 27 februarie pensia pe luna aceasta! De asemenea as vrea sa intreb când intra in cont ajutorul de 500 lei\luna, acordat de Primaria Bucuresti, când am depus actele au spus ca intra in cont in luna februarie. Pina azi, nimic...!
Postat la
%b %06, %2019
Postat de
adella florica
pensie de boala
pentru pensie de boala trebuie sa ai mai multe boli?am mai multe operatii sufar cu glanda tiroida diabet la ficat virus c. m-as incadra la pensia de boala si vechime de 20 ani ? as dori un raspuns va multumesc
Postat la
%b %08, %2019
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu conteaza vechimea sau numarul de boli
Pentru a ajunge la Comisia de expertiza a muncii trebuie sa prezentati referate medicale de medicii spe[censored]ti care va au un evidenta..
Postat la
%b %20, %2019
Postat de
Cornel
Informatii....c u handicap!
Puneti titlul: incadrarea in gradele de handicap si vorbiti despre invalizii.Sunt doua notiuni diferite cu proceduri si incadrari diferite.Pe deasupra folositi si termenul dizabilitate care este generalist si da bine in exprimare fara a avea relevanta si impact in realitate.Roman ia ca de obicei folosete 3 termeni pt. acelasi lucru,nefiind in stare pana acum sa uniformizeze si sa armonizeze folosirea unui singur termen.Intro situatie reala invalidul gradul 1 nu beneficiaza de parcare gratuita ca handicapul gradul 1.Dupa lege,invalidul gradul 1 trebuie sa-si ia si certificat de handicap gradul 1 pt. a beneficia de acest minim drept.Cu alte cuvinte va fi si invalid si handicapat dar ca sa de-a bine ii vom spune persoana cu dizabilitate.Da ca nu ar fi TRIST pt. acesti oamenii situatia ar fi chiar amuzanta.
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Domnule Cornel, dumneavoastra sunteti suparat, insa nu cititi legile in asamblul lor.
Conform Legii 448 din 2006, reactualizata in 2017 prevede ca;
ART. 86
(1) Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav.
(2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Insa atunci cand este expertizata capacitatea de munca a persoanei Comisiile de incadrare in grade precizeaza invaliditatea. Sunt 3 grade de invaliditate si anume;
Gradul 1 de invaliditate echivaleaza cu gradul grav de dizabilitate;
Gradul 2 de invaliditate echivaleaza cu gradele accentuat si gradiul mediu de dizabilitate.
Gradul 3 de invaliditate echivaleaza cu gradul usor de dizabilitate.
Este adevarat ca dizabilitatea este sinonim cu invaliditate. Dar si cu handicapul.
Este vorba de o incapacitate a persoanei din cauza unei afectiuni medicale.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .