Adoptia unui copil

Pentru adoptia unui copil, persoanele interesate ar trebui sa se adreseze autoritatilor centrale din domeniul adoptiei, din tarile in care locuiesc (in comentarii gasiti legislatia). In anumite tari, precum Italia si Israel, adoptarea copiilor romani va incepe cu intarziere, deoarece autoritatile centrale din cele doua state au delegat o parte dintre atributii unor organizatii neguvernamentale, care trebuie acreditate si de catre Oficiul Roman de Adoptii.

Noua Lege a adoptiei care simplifica procedurile si reduce termenele, prevede un concediu de acomodare de un an, insa cu o indemnizatie redusa la jumatate.

!!! In Monitorul Oficial nr. 524 din 5 iulie 2017, a fost publicata HG nr. 448/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata.

Procedura adoptiei

Persoanele care vor sa adopte copii trebuie sa respecte prevederile legale aflate in vigoare, acestea fiind cuprinse acum Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei.

{googleads}In cazul adoptiei unui copil aflat in sistemul de protectie se parcurg urmatoarele etape:

I. Obtinerea atestatului de persoana/familie apta sa adopte
II. Potrivirea initiala
III. Potrivirea practica cu copilul adoptabil
IV. Copiii aflati in profilul copiilor greu adoptabili
V. Incredintarea copilului in vederea adoptiei la persoana/familia atestata
VI. Incuviintarea adoptiei
VII. Monitorizarea si activitatile post adoptie

PASII NECESARI:

Persoanele care vor sa adopte trebuie sa obtina un atestat

Doua persoane pot sa adopte impreuna un copil doar daca sunt sot si sotie, iar "adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale, precum si conditiile materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului", se arata in lege. Mai exact, indeplinirea garantiilor si a conditiilor si existenta abilitatilor parentale se dovedesc cu ajutorul unui atestat eliberat de autoritati.

La evaluarea persoanelor care vor sa adopte un copil se tine cont, de asemenea, de caracteristicile psihologice, sociale si medicale ale celorlalti membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc cu adoptatorii, aceasta fiind realizata de directia de asistenta sociala si protectia copilului (sau de entitatile private autorizate). In cadrul evaluarii se au in vedere:

 • personalitatea si starea sanatatii persoanelor care vor sa adopte, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de crestere si educare a unui copil;
 • situatia economica a adoptatorilor analizata din perspectiva surselor de venit, a continuitatii acestora, precum si a cheltuielilor persoanei/familiei;
 • motivele pentru care se doreste adoptia;
 • impedimente relevante pentru capacitatea de a adopta.

In aceasta faza, o evaluare favorabila are drept rezultat eliberarea (de catre directia de asistenta sociala si protectia copilului) atestatului de persoana/familie apta sa adopte. Valabilitatea acestui document este de doi ani. Iar raportul final de evaluare prin care se propune eliberarea atestatului trebuie sa fie intocmit in 90 de zile de la solicitare.

Obtinerea atestatului nu este necesara daca este vorba de adoptia unei persoane care a dobandit capacitate deplina de exercitiu sau daca este vorba de adoptia unui copil de catre sotul parintelui firesc/adoptiv.

Potrivirea dintre adoptatori si copii este obligatorie

Inainte ca un copil sa fie incredintat pentru adoptie, trebuie efectuata etapa prealabila a potrivirii acestuia cu adoptatorii. Concret, autoritatile trebuie sa gaseasca adoptatorii care raspund nevoilor copilului si apoi se stabileste compatibilitatea lor.

In cadrul acestei etape, rudele copilului din familia extinsa (adica pana la gradul al patrulea) si alte persoane alaturi de care minorul s-a bucurat de viata de familie timp de cel putin sase luni (adica, de exemplu, tutorele, asistentul maternal sau familia de plasament) au prioritate. In potrivire sunt incluse doar rudele si persoanele care au un atestat valabil de adoptator.

Apoi, dupa trecerea perioadei de potrivire, directia de asistenta sociala si protectia copilului trebuie sa intocmeasca un raport prin care sa constate, practic, compatibilitatea dintre adoptatori si copil si sa propuna instantei judecatoresti incredintarea pentru adoptie. 

In baza sesizarii autoritatilor, instanta dispune incredintarea copilului in vederea adoptiei pentru o perioada de 90 de zile, timp de care este nevoie pentru a aprecia daca potrivirea cu adoptatorii este buna.

Pe durata incredintarii pentru adoptie, autoritatile trebuie sa urmareasca evolutia copilului si a relatiilor pe care le are acesta cu adoptatorii, progresul fiind inscris in rapoarte bilunare. In fine, la sfarsitul celor 90 de zile se intocmeste raportul final, ce este trimis instantei competente.

FORMULARE ADOPTIE NATIONALA

 1. Model ATESTAT
 2. Model CERERE DE EVALUARE in vederea eliberarii atestatului de familie /persoana apta sa adopte
 3. Model RAPORT FINAL DE EVALUARE a capacitatii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare (numele si prenumele persoanei/sotilor, numarul cererii de evaluare)
 4. Model DECLARATIE a parintilor firesti/rudelor pana la gradul al IV-lea ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului
 5. Model RAPORT de consiliere si informare a parintilor firesti/tutorelui anterior exprimarii consimtamantului la adoptie
 6. Model FISA SINTETICA DE POTRIVIRE INITIALA
 7. Model RAPORT de potrivire dintre copil si adoptator/familia adoptatoare (se utilizeaza atat in cazul adoptiei interne cat si in cea internationala)
 8. Model RAPORT cu privire la evolutia relatiilor dintre copil si adoptator/familia adoptatoare

Salariatii care vor sa adopte copii pot cere un concediu special

Una dintre cele mai importante noutati ce au fost introduse in Legea adoptiei in 2016, la ultima modificare a actului normativ, este concediul de acomodare. Mai precis, salariatii care vor sa adopte copii pot sa ceara intrarea intr-un concediu platit de maximum un an, care include si perioada incredintarii pentru adoptie.Salariatii vor putea sa beneficieze de un concediu de acomodare atunci cand vor solicita adoptarea unui copil, conform Legii nr. 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative, ce a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 si va intra in vigoare pe 12 august 2016.

Actul normativ prevede ca noul concediu va avea o durata de cel mult un an de zile si va include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei. In acest timp, salariatul indreptatit (adoptatorul sau oricare dintre cei doi soti ai familiei adoptatoare) va primi si o indemnizatie lunara. Concediul de acomodare si indemnizatia vor fi acordate la cererea persoanei indreptatite, iar aceste drepturi vor fi stabilite si acordate din ziua urmatoare celei in care este pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.

"Pe perioada concediului (...), persoana indreptatita beneficiaza de plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate. Cuantumul contributiei se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale, prevazuta de lege, la valoarea indemnizatiei acordate. Fondurile necesare platii indemnizatiei (...), a contributiei (...), cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice", scrie in Legea nr. 57/2016.

Totodata, pentru drepturile persoanelor aflate in concediu de acomodare nu se vor datora impozit si contributii sociale obligatorii, exceptand contributia la sanatate, ce va fi platita de autoritati. Iar perioada respectiva va fi asimilata stagiului de cotizare la obtinerea indemnizatiilor pentru concediile medicale, pentru obtinerea pensiei, a somajului si a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului.

"Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective", dispune actul normativ publicat astazi. In plus, perioada concediului de acomodare va fi considerata vechime in munca, in serviciu si in specialitate.

Indemnizatia, care este raportata la indicatorul social de referinta (ISR - in valoare de 500 de lei), are un cuantum lunar de 3,4 ISR, adica 1.700 de lei. Atat concediul, cat si indemnizatia sunt acordate pe baza cererii persoanei indreptatite, la care trebuie anexate:

 • certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;
 • documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul;
 • dovada intrarii efective in concediu sau a suspendarii activitatii.

Documentele amintite trebuie depuse la agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita sa ceara intrarea in concediu. Apoi, drepturile sunt stabilite si acordate incepand cu ziua de dupa cea in care va fi pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare pentru adoptie.

Atentie! Angajatorii sunt obligati sa aprobe intrarea in concediul de acomodare, dar, inainte de a se ajunge aici, trebuie sa acorde salariatilor, la cerere, timp liber (maximum 40 de ore pe an) pentru efectuarea evaluarilor pentru obtinerea atestatului si realizarea pregatirii practice cu copilul.In alta ordine de idei, salariatul care va beneficia de concediul de acomodare si de indemnizatia aferenta nu va putea cere concediu pentru cresterea copilului sau stimulent de insertie.

!!!  Nu doar salariatii vor avea dreptul la concediul de acomodare si indemnizatia aferenta, ci si persoanele care obtin venituri din activitati independente sau activitati agricole.

Conditii noi pentru adoptie

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) a prezentat o parte din schimbarile pe care noua lege le aduce in privinta adoptiei.

"In normele de aplicare a noii legi am introdus o procedura pentru copiii greu adoptabili, pentru a veni in sprijinul micutilor care au acum sansele cele mai mici de a fi adoptati, iar aici ne refeirm la cei care au varsta peste sapte ani, cei cu handicap, cei care au un frate sau o sora in sistemul de ingrijire sociala. Evaluarea familiei a fost reconsiderata, in sensul in care cautam ca printre cei care vor sa adopte sa gasim viitori parinti, testam asadar capacitatea de a fi un parinte potrivit, de aceea am eliminat etnia din criteriile de adoptie", a precizat Gabriela Coman, presedintele ANPDCA.

Astfel, parintii adoptatori nu vor mai putea alege sa le fie prezentati doar copii apartinand unei anumite etnii, asa cum s-a intamplat pana in prezent. In plus, o familie adoptatoare nu va putea refuza mai mult de cinci copii care ii sunt prezentati de reprezentantii directiilor de asistenta sociala.

Prin noua lege, perioada de valabilitate a certificatului de parinte adoptator a fost extinsa de la un an la doi, pentru a nu mai exista riscul ca acesta sa expire inainte de incheierea procedurilor de adoptie. In plus, un copil odata declarat "adoptabil" va avea aceasta calitate pana la implinirea varstei de 14 ani.

In cazul adoptiilor internationale, copilul va fi declarat eligibil, conform noului act normativ, la numai un an de la deschiderea procedurii, si nu dupa doi ani, asa cum se intampla in prezent.

Metodologia privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata

 • HOTARARE nr. 448 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata.

In scopul realizarii dreptului de cunoastere a originilor si propriului trecut persoana adoptata beneficiaza de sprijin din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (A.N.P.D.C.A) pentru:

 • obtinerea de informatii care atesta realizarea adoptiei, informatii privind locul nasterii, numele si prenumele anterioare adoptiei, istoricul personal si traseul institutional, informatii privind identitatea parintilor firesti;
 • cautarea parintilor firesti sau a rudelor biologice;
 • facilitarea contactarii parintilor firesti sau a rudelor biologice;
 • organizarea si pregatirea intalnirii cu parintii firesti sau rudele biologice.

In vederea realizarii demersurilor prevazute de prezenta metodologie, persoana adoptata, precum si parintii firesti sau rudele biologice pot fi reprezentati de catre o persoana fizica sau juridica, in baza unei imputerniciri exprimate in scris.

Informatiile referitoare la locul nasterii, traseul institutional si istoricul personal, respectiv social, familial, medical al persoanelor adoptate, pot fi furnizate de catre A.N.P.D.C.A. la solicitare a oricarei persoane care a fost adoptata in Romania, fara a se dezvalui identitatea parintilor firesti sau a rudelor biologice.

Persoanele adoptate care nu au capacitate deplina de exercitiu, dar care cunosc faptul ca sunt adoptate pot solicita informatiile prevazute la art. 6 alin. (2) in nume propriu sau prin intermediul reprezentantului legal. Aceste informatii pot fi furnizate numai daca adoptatul participa la cel putin o sedinta de consiliere, din care sa rezulte ca este echilibrat din punct de vedere psihoemotional.

In cazul in care adoptatul nu are domiciliul in Romania, activitatea de consiliere poate fi realizata de catre autoritatile/organismele straine abilitate in acest sens, conform legii statului pe al carui teritoriu locuieste acesta. Documentul intocmit ca urmare a realizarii acestei activitati se transmite A.N.P.D.C.A., in original sau copie legalizata, insotit de traducerea autorizata in limba romana.

Persoanele adoptate care detin informatii asupra identitatii parintilor firesti sau a rudelor biologice pot solicita A.N.P.D.C.A. sprijin pentru realizarea demersurilor vizand contactarea acestora.

Cererea parintilor firesti sau a rudelor biologice ale persoanelor adoptate care doresc sa obtina informatii vizand persoana adoptata trebuie sa contina datele de identificare si de contact ale solicitantului, numele si prenumele persoanei adoptate avute anterior adoptiei si cel putin inca o alta data de identificare a acesteia, care poate fi, dupa caz, data sau locul nasterii adoptatului, numele si prenumele parintilor biologici.

Adoptatul sau, dupa caz, persoana sau familia adoptatoare decide cu privire la informatiile ce pot fi furnizate parintilor firesti sau rudelor biologice si, daca este cazul, cu privire la punerea in legatura cu acestia. Acordurile scrise privind contactarea si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se transmit A.N.P.D.C.A.

........

Noile reglementari din Legea 233/2012 extind sfera persoanelor cu resedinta in strainatate care pot adopta international copii din Romania. Practic, toti romani care locuiesc in strainatate si doresc sa infieze un copil din Romania vor putea demara procesul de adoptie, prima etapa fiind solicitarea atestatului de familie adoptatoare.

Potrivit Legii 233/2012, pot adopta persoanele rude de pana la gradul al IV-lea cu copilul pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne, familiile in care cel putin unul dintre soti este si cetatean roman sau cetatenii straini, daca au statutul de sot al parintelui natural al copilului a carui adoptie se solicita.

Este obligatoriu ca cererea persoanei sau familiei care solicita adoptia internationala sa fie insotita de actul din care sa rezulte ca exista garantiile ca are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor. De asemenea, copilul care va fi adoptat trebuie sa aiba fata de adoptator si rudele acestuia aceeasi situatie legala ca cea a unui copil biologic.

Interviu cu dl. Secretar de Stat Bogdan Panait, pe tema noii Legii a Adoptiilor (2012).

Adoptiile internationale - Cine poate adopta?

Legea 233/2012 aduce posibilitatea familiilor de cetateni romani din strainatate sa adopte copii din Romania. 

{googleads}Adoptia internationala a copilului cu resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in strainatate poate fi incuviintata numai pentru copiii care se afla in evidenta A.N.P.D.C.A. si numai in urmatoarele situatii:

a) adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este ruda pana la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne;
b) adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este si cetatean roman;
c) adoptatorul este sot al parintelui firesc al copilului a carui adoptie se solicita.

Persoanele care vor solicita adoptarea unui copil vor fi obligate sa locuiasca in Romania cel putin 30 de zile consecutiv, pentru a intari relatia cu acesta.

Pot fi adoptati international numai copiii pentru care nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie cu resedinta in Romania intr-un interval de doi ani.

Legea adoptiei instituie termene precise in care un copil poate deveni adoptabil. Astfel, un copil poate fi declarat adoptabil daca dupa instituirea masurii de protectie speciala a trecut un an si parintii firesti, precum si rudele pana la gradul IV ale acestuia nu pot fi gasite sau nu colaboreaza cu autoritatile in vederea realizarii demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea lui in familie.

De asemenea, un copil poate fi declarat adoptabil daca parintii si rudele lui pana la gradul IV declara in scris ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea acestuia si in termen de 60 zile nu si-au retras aceasta declaratie sau daca minorul a fost inregistrat din parinti necunoscuti. In acest caz, adoptia se stabileste in maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere al copilului.

Modificarile aduse Legii 273/2004 mai prevad ca parintele minor care a implinit 14 ani sa-si poata exprima consimtamantul la adoptia copilului, asistat de catre ocrotitorul sau legal.

De asemenea, pentru adoptia copilului nascut in afara casatoriei a fost reglementata o conditie speciala. Astfel, filiatia copilului fata de tata trebuie confirmata prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologica ADN, pentru a elimina adoptiile ilegale care s-au practicat in ultimii ani, uneori chiar la recomandarea oamenilor din sistem.

In noua lege au fost extinse exceptiile in care poate interveni o noua adoptie a unui copil deja adoptat.

"Se reglementeaza adoptia succesiva in cazul in care copilul adoptat are un singur parinte, necasatorit, iar acesta se afla intr-o relatie stabila si convietuieste cu o persoana de sex opus, necasatorita, care nu este ruda cu acesta pana la gradul al IV-lea, si declara prin act autentic notarial, ca noul adoptator a participat direct si nemijlocit la cresterea si ingrijirea copilului, pentru o perioada neintrerupta de cel putin cinci ani", potrivit actului normativ care intra in vigoare sambata.

Referitor la activitatile post-adoptie, s-a reglementat posibilitatea ca, in afara de directia de la domiciliul solicitantului, aceste activitati sa poata fi realizate si de catre organisme private, precum si de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie care au incheiat conventii cu Oficiul (acestea sunt prezentate mai jos, in comentarii).

De asemenea, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului sunt obligate ca, in termen de trei luni de la data intrarii in vigoare a legii, sa revizuiasca planul individualizat de protectie a copiilor aflati in cadrul sistemului de protectie speciala si sa stabileasca adoptia ca finalitate.

Noua legislatie prevede si reducerea la zece zile a termenelor in care vor fi judecate cazurile care intra sub incidenta Legii adoptiei, precum si a termenelor de redactare si comunicare a hotararilor pronuntate in aceste cauze.

Criterii pentru adoptie

In temeiul art. 293 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, secretarul de stat al Oficiului Roman pentru Adoptii emite prezentul ordin:

Cuplurile stabilite in strainatate vor putea adopta un copil, daca unul din soti are cetatenie romana, in termen de doi ani de cand copilul a fost declarat adoptabil. Potrivit legii nou adoptate, parintii adoptivi sunt obligati sa ii informeze pe copii ca nu sunt parintii lor naturali, iar barbatii care recunosc un copil din afara casatoriei sunt obligati sa faca testele ADN.

Nu vor putea adopta copii persoanele care au fost condamnate pentru o infractiune impotriva familiei, savarsita cu intentie si pentru infractiunea de trafic de persoane sau trafic si consum ilicit de droguri. Interdictia se aplica si persoanelor care doresc sa adopte singure, ai caror soti sunt bolnavi psihic sau au handicap mintal.

PROCEDURA LEGALA CE TREBUIE URMATA DE CATRE O PERSOANA/FAMILIE PENTRU ADOPTIA INTERNATIONALA

I. Transmiterea cererii de adoptie internationala
II. Luarea cererii de adoptie internationala in evidenta Registrului National pentru Adoptii (R.N.A.)
III. Potrivirea initiala
IV. Comunicarea selectiei realizate ca urmare a potrivirii initiale
V. Potrivirea practica 
VI. Incuviintarea adoptiei internationale
VII. Emiterea certificatului care atesta conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga
VIII. Deplasarea copilului din Romania in statul de primire
IX. Monitorizarea postadoptie

IMPORTANT DE RETINUT in adoptia internationala

Ce este adoptia?

Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.

In cursul procedurii adoptiei trebuie respectate, in mod obligatoriu, urmatoarele principii:

 • principiul interesului superior al copilului;
 • principiul cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial;
 • principiul continuitatii in educarea copilului, tinandu-se seama de originea sa etnica, culturala si lingvistica;
 • principiul informarii copilului si luarii in considerare a opiniei acestuia in raport cu varsta si gradul sau de maturitate;
 • principiul celeritatii in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei.

Cine poate adopta?

Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai in varsta decat cel pe care doresc sa il adopte. Persoanele cu boli psihice si handicap mintal nu pot adopta.

Pentru motive temeinice, instanta judecatoreasca poate incuviinta adoptia chiar daca diferenta de varsta dintre adoptat si adoptatori este mai mica de 18 ani, dar in nici o situatie, mai putin de 15 ani.

Cine poate fi adoptat?

Copilul poate fi adoptat pana la implinirea varstei majoratului civil. Persoana majora poate fi adoptata numai daca adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o in timpul minoritatii sale.

Adoptia intre frati este interzisa. Adoptia a doi soti sau fosti soti de catre acelasi adoptator sau familie adoptatoare, precum si adoptia intre soti sau fosti soti sunt interzise.

Consimtamantul la adoptie

Persoanele care trebuie sa consimta la adoptie sunt urmatoarele:

 • parintii firesti; daca unul dintre parintii firesti este decedat, necunoscut, declarat, in conditiile legii, mort sau disparut, pus sub interdictie, precum si daca se afla, din orice imprejurare, in imposibilitate de a-si manifesta vointa, consimtamantul celuilalt parinte este indestulator;
 • parintele sau parintii decazuti din drepturile parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti pastreaza dreptul de a consimti la adoptia copilului; consimtamantul reprezentantului legal este obligatoriu in acest caz;
 • tutorele copilului ai carui parinti firesti sunt decedati, necunoscuti, declarati morti sau disparuti ori pusi sub interdictie, in conditiile legii;
 • copilul care a implinit varsta de 10 ani;
 • adoptatorul sau, dupa caz, familia adoptatoare; in cazul adoptiei copilului si de catre sotul adoptatorului, consimtamantul trebuie exprimat de catre sotul care este deja parinte adoptator al copilului.

Nu este valabil consimtamantul dat in considerarea promisiunii sau efectuarii unei contraprestatii, indiferent de natura acesteia, fie ea anterioara sau ulterioara.

Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare

Evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare se face, pe baza solicitarii lor, de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul acestora si trebuie sa aiba in vedere:

 • personalitatea, starea sanatatii si situatia economica a adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil;
 • motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte;
 • motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei doi soti solicita sa adopte un copil, celalalt sot nu se asociaza la cerere;
 • impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta.

Pe baza rezultatelor evaluari, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare decide, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de catre adoptator sau familia adoptatoare, daca acesta sau acestia sunt sau nu apti sa adopte. In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia va elibera atestatul de persoana sau familie apta sa adopte.

Atestatul eliberat de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioada de un an. Valabilitatea acestui atestat poate fi prelungita anual in urma unei solicitari de reinnoire din partea adoptatorului sau familiei adoptatoare, cu conditia sa fie respectate aceleasi criterii care au stat la baza acordarii sale initiale.

In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare au dreptul sa solicite directiei, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea. Rezultatul nefavorabil al reevaluarii poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la tribunalul de la domiciliul adoptatorului.

Obtinerea atestatului nu este necesara in urmatoarele cazuri:

 • pentru adoptia persoanei majore de catre familia care a crescut-o in timpul minoritatii;
 • pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

Deschiderea procedurii adoptiei

Inainte de a sesiza instanta judecatoreasca cu privire al deschiderea procedurii adoptiei, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul copilului efectueaza demersuri pentru reintegrarea copilului in familie sau, dupa caz, pentru plasamentul copilului in familia extinsa sau substitutiva.

Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:

 • planul individualizat de protectie stabileste necesitatea adoptiei interne;
 • parintii copilului sau, dupa caz, tutorele isi exprima consimtamantul la adoptie.

Incredintarea in vederea adoptiei

Adoptia nu poate fi incuviintata de catre instanta judecatoreasca decat dupa ce copilul a fost incredintat pentru o perioada de 90 de zile persoanei sau familiei care doreste sa-l adopte, astfel incat instanta sa poata aprecia, in mod rational, asupra relatiilor de familie care s-ar stabili daca adoptia ar fi incuviintata.

Incredintarea in vederea adoptiei nu este necesara in urmatoarele cazuri:

 • pentru adoptia persoanei majore de catre familia care a crescut-o in timpul minoritatii;
 • pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv;
 • pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne si acesta a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile;
 • pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 90 de zile de la data instituirii tutelei.

In perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, directia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat, intocmind in acest sens rapoarte bilunare. La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, directia intocmeste un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, pe care il comunica instantei competente in vederea solutionarii cererii de incuviintare a adoptiei.

Daca pe durata perioadei de incredintare in vederea adoptiei directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare constata neadaptarea copilului cu persoana sau familia adoptatoare ori existenta oricaror alte motive de natura sa impiedice finalizarea procedurii de adoptie, sesizeaza de indata instanta judecatoreasca, in vederea revocarii sau, dupa caz, prelungirii masurii incredintarii.

Incuviintarea adoptiei

Cererea de incuviintare a adoptiei poate fi introdusa direct de catre adoptator sau familia adoptatoare in situatia adoptiei persoanei majore de catre familia care a crescut-o in timpul minoritatii si cel al adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

{googleads}In toate celelalte cazuri cererea de incuviintare a adoptiei putand fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre directia de la domiciliul acestora, la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, la implinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat in una dintre situatiile urmatoare:

 • a fost deschisa procedura adoptiei interne si copilul a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile;
 • adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 90 de zile de la data instituirii tutelei.

Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:

 • certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;
 • certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica;
 • atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
 • hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;
 • certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata;
 • certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie legalizata;
 • cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;
 • certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;
 • documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamantului parintilor firesti, in masura in care nu s-a pronuntat anterior o hotarare judecatoreasca de incuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului.

Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia adoptatoare va avea obligatia de a depune rapoartele finale pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei, precum si, dupa caz, de a da instantei judecatoresti orice relatii necesare pentru solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.

Instanta judecatoreasca va admite cererea de incuviintare a adoptiei numai daca, pe baza probelor administrate, si-a format convingerea ca adoptia este in interesul superior al copilului. In termen de 5 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat adoptia, directia care a participat la judecarea cererii de incuviintare a adoptiei va instiinta in scris parintii firesti despre aceasta.

Monitorizarea post-adoptie

Directia de la domiciliul copilului va urmari si va intocmi rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe o perioada de cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei.

Descarcati:

Conditii de autorizare

Organismele private romane care solicita autorizarea in vederea desfasurarii de servicii si activitati in domeniul adoptiei interne trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • a) sa fie persoane juridice romane, fara scop lucrativ, constituite in conditiile legii;
 • b) sa aiba inscris in statut desfasurarea de activitati in domeniul adoptiei si in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • c) scopul si obiectul de activitate, inscrise in statut, sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei romane;
 • d) sa dispuna de resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor a caror autorizare o solicita sau sa demonstreze capacitatea de a atrage resursele necesare;
 • e) sa aiba relatii contractuale pe perioada pentru care se solicita autorizatia cu cel putin 3 specialisti, absolventi ai invatamantului universitar cu diploma de licenta – unul in specializarea asistenta sociala, unul in specializarea psihologie si unul in drept sau stiinte juridice;
 • f) persoanele din conducerea organismului privat, precum si cele prevazute la lit. e) sa nu fi fost condamnate definitiv pentru o infractiune savarsita cu intentie si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • g) sa aiba proceduri/metodologii de lucru adecvate si conforme cu principiile si prevederile legale in materia adoptiei, precum si proceduri de evaluare periodica a satisfactiei beneficiarilor;
 • h) sa aiba prevazuta in regulamentele proprii obligativitatea pastrarii conficdentialitatii de catre persoanele angajate si colaboratori a datelor si informatiilor la care au acces referitoare la copiii adoptati, adoptatori si parintii firesti;
 • i) sa asigure masurile necesare in vedeea protectiei datelor si informatiilor prevazute la lit. h).

Procedura de autorizare

In vederea obtinerii autorizatiei, organismele private vor depune o cerere insotita de urmatoarele documente:

 • a) actul constitutiv si statutul, in copie legalizata sau certificata;
 • b) incheierea judecatoreasca prin care s-a admis cererea de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau, dupa caz, in Registrul federatiilor a organismului privat;
 • c) regulamentul intern al organismului privat solicitant;
 • d) lista personalului care va realiza activitatile in domeniul adoptiei, insotita de cv-urile acestora, diplomele de studii si contractele in baza carora isi vor desfasura activitatea; diplomele de studii si contractele se depun in copie legalizata sau certificata;
 • e) documentele prevazute de lege pentru exercitarea profesiei, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 lit. e);
 • f) angajamentul personalului din conducerea organismului privat, al persoanelor angajate, precum si al colaboratorilor, care au acces la date si informatii referitoare la copiii adoptati, adoptatori, parintii firesti si rudele biologice ale adoptatului, cu privire la pastrarea confidentialitatii acestor date;
 • g) document de prezentare a organismului privat care sa cuprinda si descrierea activitatilor planificate si a metodologiilor/procedurilor de lucru utilizate;
 • h) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor din conducerea organismului privat, precum si ale persoanelor prevazute la art. 5 lit. e);
 • i) declaratia reprezentantului legal al organismului privat prin care se obliga sa prezinte Oficiului raportul anual de activitate in vederea reinnoirii autorizatiei, precum si rapoarte periodice, la cererea acestuia;
 • j) angajamentul reprezentantului legal de a informa Oficiul cu privire la schimbarile in urma carora conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite, in maximum 15 zile de la data la care a luat cunostinta de producerea acestora.

Oficiul va solutiona cererea de eliberare a autorizatiei in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. In situatia in care documentatia depusa nu este completa, solicitantul este informat de catre Oficiu, in termen de maximum 10 zile de la inregistrarea cererii, in vederea completarii documentelor.

Analizarea cererii si a documentatiei depuse se realizeaza de catre persoanele desemnate prin ordin al presedintelui Oficiului, care intocmesc un raport ce contine propunerea privind eliberarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare. Autorizatia este valabila pentru o perioada de un an de la data emiterii. Ordinul privind eliberarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului in maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii lui.

Legislatie

 • HOTARARE nr. 448 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adoptiei*) - Republicare (actualizata)
 • Ordinul nr. 631 din 21 ianuarie 2013 privind documentele care se anexeaza cererii de evaluare in vederea eliberarii unui nou atestat de persoana sau familie apta sa adopte, ca urmare a expirarii atestatului anterior
 • HG 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii
 • Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica. Criterii pentru adoptii
 • ORDIN Nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si a modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei
 • HG 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora
 • Legea nr. 49/2009 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
 • Legea 274/2004 republicata 2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii
 • Legea nr. 273/2004 republicata in 2009 privind regimul juridic al adoptiei. Legea adoptiei
 • OUG nr. 102/2008 ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

Comentarii 

Postat la
%b %08, %2011
Postat de
Teiul Cristina
adoptie
Buna ziua, va rog sa ma invatati ce ar trebui sa fac daca vreau sa infiez copilul de la cumnata mea (sora lui barbatumeu), care mentionez ca mai are inca 3 copii si este insarcinata din nou ea este de acord sa ni-l incredinteze noua va rog sa-mi raspundeti
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
Nicolae Daniel
adoptie
Cumnata mea a decedat, are un copil cu tata natural,cum se pocedeaza in aceasta situatie,tinind cont ca socrii mei traiesc.Multume sc anticipat
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
boboc
Copii vor putea fi infiati si dupa 30 de zile
Legea 233/2011, prin care a fost modificata Legea 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, prevede urmatoarele:
-noii parinti trebuie sa informeze gradual copilul de la varste cat mai fragede. Astfel, micutul va afla ca a fost infiat. Acest lucru se va face si in colaborare cu spe[censored]ti i din cadrul compartimentulu i de adoptii si postadoptii al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.
- persoanele adoptate au dreptul de a-si cunoaste originile si propriul trecut si de a beneficia de sprijin in realizarea demersurilor vizand contactarea parintilor naturali sau a rudelor biologice. Toate informatiile relevante referitoare la adoptie trebuie pastrate minimum 50 de ani, de la data ramanerii irevocabile a hotararii de incuviintare a minorului.
-grabirea procedurile de adoptie, fapt ce va determina cresterea numarului de copii ce vor beneficia de un camin nou. Micutii ar trebui sa ajunga in familiile, care ii doresc mult mai repede. In cazul celor care sunt inregistrati cu parinti recunoscuti, copii vor deveni adoptabili in termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere. Mai exista situatia, cand parintii declara in scris ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea bebelusului, iar rudele pana la gradul patru nu au putut fi gasite. In acest caz, cel mic este declarat adoptabil in doua luni.
Postat la
%b %08, %2014
Postat de
Hirschy Mona
Ajutor
Buna Seara,
Va contactez, deoarece am o prietena elvetiana, care a fost adoptata in Romania, iar acum ea ar dori sa contacteze mama ei biologica. Nu stie cum sa procedeze. A scris un email la Primaria de la Sândominic (in engleza), dar nu i-a raspuns nimeni. Deci fata are 24 de ani este casatorita, mamica la rândul ei.
Va multumesc
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
boboc
Continuare
-gradul de compatibilitate dintre copii si viitorii parinti va fi verificat pe computer de un soft special. Toate datele importante vor fi introduse intr-un registru electronic, iar un soft, special conceput va stabili care este cea mai potrivita familie pentru un anumit copil. Astfel, se va tine cont de solicitarea facuta de familie, in care se mentioneaza clar cum isi doresc sa fie copilul(varsta, sex, etnie), dar si de locul unde se va aface adoptia sau chiar de momentul in care a fost depusa cererea de adoptie. Acesta potrivire teoretica va continua si la nivelul judetelor, urmand intalnirea copilului cu potentialii parinti. Abia apoi copilul va fi incredintat familiei in vederea adoptiei.
-romanii din afara tarii vor putea adopta un copil din Romania, chiar daca nu sunt rude. Mai mult, este necesar ca doar unul dintre sotii familiei sa fie cetatean roman pentru a putea infia un copil din tara. Trebuie doar sa dovedeasca posibilitatea de a locui permanent in statul respectiv, dar si sa poata sta cel putin 30 de zile in Romania, pentru a relationa cu copilul. Dosarele vor fi depuse la autoritatile acrediatate de statul roman. In acest moment negocierile sunt avansate cu tari precum Italia, Spania, Israel, dar si Franta.
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
Monica Monus
Intrebare adoptie
Sunteti cumva in negocieri si cu Canada? Daca da, negocierile vor fi valabile pentru toate provinciile? Noi locuim in British Columbia .
Multumesc.
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
estera
mrs
As dori sa intreb:Suntem cetateni romani, casatoriti cu rezidenta in Irlanada.Am dori sa adoptam un copil din Romania, cum putem sa depunem actele necesare, cum am putea obtine formularele necesare si cui sa le adresam.Am putea obtine online sau sa contactam ambasada Romaniei. Va multumesc
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
Daniel
Sugestie MRS
Trebuiesc depuse cereri la Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)

https://www.prostemcell.ro/articole-prestatii-sociale/dgaspc.html

sau la Oficiul Roman pentru Adoptii

https://www.adoptiiromania.ro/
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
maria daniela
mrs
Suntem cetateni romani cu rezidenta in italia si dorim SA adoptam un copil din romania unde putem sa depunem actele necesare, cum am putea obtine formularele necesare si cui sa le adresam.Am putea obtine online sau sa contactam ambasada Romaniei. Va multumesc!
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
marinel
adoptie
Buna ziua! Suntem o familie de romani care lucram legal in Italia! Am vrea sa stim cum se poate face o adoptie a unui copil din Romania, fara sa pierdem locurile de munca? Se stie ca oriunde in lume,daca ai un loc de munca, nu poti sta mai mult de 15-20 zile in concediu!Ne puteti da un consiliu in aceasta privinta? VA MULTUMIM!
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
veronik
Rasp
Adoptia internationala a copilului care are domiciliul in Romania poate fi incuviintata numai in situatia in care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliaza in strainatate este bunicul copilului pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne.

Vezi art. 39 si Capitolul IV, sectiunile 1, 2, 3 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei.

Actele necesare adoptiei sunt urmatoarele :

1. Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;
b) certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica;
c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
d) hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;
e) certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata;
f) certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie legalizata;
g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;
h) certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;
i) documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamantulu i parintilor firesti, in masura in care nu s-a pronuntat anterior o hotarare judecatoreasca de incuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului;

Vezi art. 35 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei.
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
elena
adoptia
Buna seara
Suntem o familie din Bucuresti care doreste sa devina parinti.
Am aflat de un copil in varsta de 4 luni din jud Iasi, a carui mama a murit, iar tatal l-a dat directiei de protectie a copilului.
Dorim sa infiem acest copil, dar cei de la directia din Iasi ne-au spus ca trebuie sa ne adresam doar directiei de protectie a copilului de unde avem domiciliul ca sa putem infia un copil.
Oare chiar nu avem nici o posibilitate sa-i oferim un camin cu niste parinti iubitori acestui copil orfan de mama, daca tatal nu-l mai doreste sau poate nu-si permite sa aiba grija de el?
Multumim anticipat pentru tot sprijinul.
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
mami
raspuns
noi suntem o familie adoptatoare, atestata parental recent.cred ca devine aproape imposibil sa gasim noi un copil, pt ca asteptam ca ei sa faca potrivirile, dar nimeni din judet n a facut inca vreo vizita...pt ca sunt ocupati cu altceva, recunoscand ca inca n au incarcat in baza de date nici macar copiii adoptabili din judet....asadar , trebuie sa obtineti atestatul parental, inainte de toate, si asta dureaza destul-termenul e de 4 luni-apoi, sa faceti o cerere in care specificati ca vreti sa intrati in potrivire cu copii din toate judetele, cel de domiciliu, sau doar din jud. iasi. multa bafta! noi suntem f f f dezamagiti de cum se misca lucrurile in tara asta, cu toate laudatele schimbari ale legii adoptiei-astea dau posibilitatea angajatilor sa nu faca nimic, adoptatorii sunt invitati frumos sa astepte pana vor fi sunati, adica, de obicei, pana expira certificatul..o prevedere obligatorie in lege ar fi trebuit sa fie si obligativitatea transparentei directiilor in raport cu adoptatorii care sa poata verifica daca si in ce conditii se fac potriviri...
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
corneliu
adoptie
Buna ziua.Suntem o familie de 39 ani care lucram in Italia.Am vrea sa stim cum am putea sa adoptam un copil?Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmam?
Postat la
%b %29, %2012
Postat de
daniel
sugestie
Descarcati legislatia din articol, studiati-o si dupa aceea mai vorbim...

Legea 233/2012
Ordin nr. 550/2012
ORDIN Nr. 552/2012
Postat la
%b %15, %2012
Postat de
daniel
Adoptia Internationala
Pentru cei interesati de adoptia internationala a unui copil, consultati "Capitolul X - Adoptia internationala" din actul de mai jos:

HG 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii.

Decision No 350/2012 of 18 April 2012 on the approval of detailed rules for the implementation of Law No 273/2004 concerning the legal status of adoption and of the organisation and operating rules for the Steering Committee
attached to the Romanian Adoption Office
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
cristina
adoptia internationala
Suntem o familie de romani cu rezidenta in Canada, dorim sa adoptam un copil din Romania insa am ramas un pic socata sa aflu ca agentiile de adoptii de aici cer in jur de 50.000 $ pt a intermedia o adoptie internationala. Sunt deci obligata sa recurg la serviciile lor nu exista alta modalitate de a interactiona direct cu statul roman si a limita aceste costuri? Va multumesc
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
diana
adoptia internationala
doresc sa luam legatura pe aceasta tema daca doriti sa ma contactati : va multumesc!
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
Monica Monus
Intrebare adoptie
Buna,

Suntem un cuplu care traim in Canada de 12 ani si nu reusim sa avem copii biologici, chiar dupa ani de tratamente si IVF-uri. Ne-am informat in Canada la centrele de adoptie si am avut acelasi raspuns ca si Cristina (blog 2012): costa in jur de 50 000$ si o lista de asteptare de pana la 7 ani. Este posibil sa infiem din Romania? Acum cativa ani am primit respunsul ca trebuia sa trecem printr-o agentie de aici (de unde cei 50 000$) si ca, chiar daca am patrat centatenia romana, nu aveam posibilitatea sa adoptam direct pentru ca nu era nici o inteleger intre cele doua state. E vreo posibilitate acuma cu noua lege? Avem aceasi cerere ca si Cristina: sa recurgem la o modalitate de a interactiona direct cu statul roman pentru a limita aceste costuri. Multumim.
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Cristina, vezi aici procedura de adoptie:

Lista autoritatilor centrale din Canada

Lista OPA straine autorizate pentru adoptia internationala

Conditii si docucmente necesare autorizarii OPA straine

Ordinul nr. 546/27.03.2012 privind aprobarea modelului cadru al conventiilor incheiate intre Oficiul Roman pentru Adoptii si cabinete individuale, cabinete asociate si societati civile profesionale
Procedura de adoptie-Conditi i si documente necesare autorizarii OPA straine.
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
borsan costica
cum sa adopt copilul sotiei mele rezultat din alta acasatorie
Buna ziua.Sunt casatorit cu actuala sotie din anul 2011.Cu aceasta am un copil legitim.Sotria mea a mai trait in concubinaj cu un .in prezent de 5 ani si ii poarta numele.In anul 2009 concubinul sotiei a decedat.in acest moment eu vreau sa adopt acest copil si sa il trec pe numele meu.Metionez ca eu lucrez si locuiesc in Italia sunt rezident acolo.Am contract de munca pe o durata nedeterminata.A m casa cu chirie.Sunt cu plata impozitelor la zi.Cum procedez.Am si tel 0741246397.Va multumim si asteptam un raspuns pe maill sau telefonic
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Pot adopta atat familiile (persoane casatorite intre ele - sot si sotie) cat si persoana singura (necasatorită) care obtin ATESTATUL DE FAMILIE/PERSOAN A APTA SA ADOPTE.
Postat la
%b %12, %2012
Postat de
suceava ruxanda
adoptie
am o fetita de 5 ani si am divortat de tatal natural iar acum mam recasatorit si fetita e pe numele tatalui natural si am dori sa o punem pe numele sotului ce ar trebui sa facem si daca se poate va rog sa imi raspundeti cu multa stima roxana
Postat la
%b %18, %2012
Postat de
GETA
ADOPTIE
BUNA ZIUA, SUNT IMPREUNA CU SOTUL MEU DE 10 ani in care ne-am chinuit sa concepem un copil , dar din cauza lui nu s-a putut , acum am dori sa adoptam un sufletel , mentionez ca el din prima casatorie are o fetita de 16 ani , eu am 35 ani el 42 ani , nu este decazut din drepturile parintesti , oare este un obstacol ?
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
daniel
ADOPTIA INTERNA
Procedura de adoptie in Romania a unui copil. Cadrul legal.

H.G. nr.233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora

Ordin nr. 552/2012 din 04/04/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si a modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei

Ordin nr. 550/03.04.2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica

Ordinul nr. 546/27.03.2012 privind aprobarea modelului cadru al conventiilor incheiate intre Oficiul Roman pentru Adoptii si cabinete individuale, cabinete asociate si societati civile profesionale

Lista OPA romane autorizate sa desfasoare activitati in adoptia interna

Lista cabinete/societati profesionale care au incheiat conventii de colaborare cu ORA

Extras din Codul Civil - articole referitoare la adoptie
Postat la
%b %08, %2012
Postat de
Gabriela
Adoptie internationala
Buna ziua!
As dori sa aflu mai multe despre adoptarea unui copil din Romania.
Cat de dificil este pentru o femeie singura ce locuieste in Germania sa adopte unul? Cat de mult ar costa? Exista vreo cale de a face adoptia fara sa vin in Romania 30 de zile? (acest lucru ar insemna probabil pierderea slujbei)
Multumesc in avans pentru atentia acordata si raspuns!
Postat la
%b %08, %2012
Postat de
daniel
Raspuns
Gabriela, daca sunt garantii ca ai posibilitatea sa intri si sa locuiesti permanent in Germania, atunci pentru adoptia unui copil trebuie sa te adresezi autoritatilor centrale din domeniul adoptiei de acolo, din GERMANIA.

Vezi aici:
Lista autoritatilor centrale din Germania

Lista OPA straine autorizate pentru adoptia internationala

Ei te vor indruma mai departe in vederea perfectarii actelor necesare pentru adoptia unui copil din Romania.
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
Maria Ivanus
Miss
Buna ziua,
Locuiesc in Australia si am cetatenie Romana si Australiana. Nu sant maritata, dar sant cu acelasi barbat de 13ani. Vreau sa adoptez un copil din Romania ai asi vrea sa aflu cum se procedeaza fara sa vin in Romania pentru ca nu pot sta 30 de zile dar sant foarte interesata in adoptie si cat costa totalul. Lucrez, am 30 de ani si am destule camere si loc in viata pentru un bebe. Multumesc foarte mult pentru timpul care a luat sa cititi si astept raspuns. Thank you
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Indicatie
Pentru adoptiile internationale, luati legatura cu autoritatile din statul dvs, respectiv Australia.
Lista OPA straine autorizate pentru adoptia internationala

Ei va vor indruma mai departe in vederea intermedierii si solutionarea pasilor necesari pentru adoptia unui copil din Romania.
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
sim
adoptie
Buna ziua,
sunt casatorita de 13 ani, ne dorim foarte mult un copil, chiar avem atestat pe familie sa adoptam, atestat care expira in octombrie.
intrebarea mea este pot sa imi depun dosarul pentru adoptie doar eu ca membru al familiei, spun acest lucru deoarece sotul meu cu toate ca doreste foarte mult un copil i se par foarte multe intalniri inutile cu cei de la directie.
daca este vreo lege in sensul acesta sau daca au mai fost cazuri de care stiti sa adopte doar un membru al familiei va rog sa imi spuneti.
sotul poate sa ma imputerniceasca pe mine pentru asa ceva in fata notarului.
multumesc anticupat
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Aveti in subsolul articolului legislatia actuala pentru adoptia unui copil. Consultati-o si daca aveti nelamuriri, reveniti...
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
angy
Adoptie
Buna ziua! Intreb.f. imp.Cunosc un copil de cateva sapt. , imi fac atestat deja umblu pt. el si vreau sa infiez pe aceasta fetita, Mentionez faptul ca acest copil se afla in plasament si vreau sa stiu ce fel de demersuri treb sa fac sa pot infia in mod special acel copil de care am prins mare drag. As vrea sa imi poata da cineva un rasp.pt ca cei de la dir. copilului au spus ca nu pot infia pe acea fetita numai ce vor ei.Nu mi se pare corect sa tai creanga de sub picioare cuiva, mai ales ca fetita ni i draga si i-am putea oferi o sansa in viata,si sa ne dea ceva ce noi nu vrem.Multumesc! Treb sa existe o mica chichita pe undeva pe acolo prin lege care sa ne ajute si pe noi si pe acea fetita...
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Da, din pacate au dreptate, totusi dvs incepeti procedurile si solicitati ca acel copil sa fie declarat de autoritati adoptabil... bineinteles daca acest lucru este posibil din punct de vedere legal.
Postat la
%b %13, %2012
Postat de
valeria
Doresc sa infiez o fetita sau un baietel,sau chiar 2 fratiori abandonati sau orfani
Buna ziua
Locuiesc in Norvegia,sotul meu este cetatean norvegian,eu am rezidenta care se reinoieste din an in an,pana voi avea dreptul la cetatenia norvegiana.
Eu am 40 de ani si sotul meu 44.
Din motive de sanatate,nu putem avea copii,desi ne dorim foarte mult,de aceea dorim sa infiem un copilas din Romania.
De stat cele 30 de zile in tara,as putea sa stau doar eu,dar sotul meu lucreaza si nu poate.
Ce proceduri trebuie sa urmam pentru a putea adopta un copilas,chiar daca nu este ruda?!
Va multumesc anticipat pentru raspunsul dvs!
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Pentru adoptiile internationale, luati legatura cu autoritatile din statul dvs, respectiv Norvegia pentru obtinerea atestatului de adoptie. Lista OPA straine autorizate pentru adoptia internationala

Ei va vor indruma mai departe in vederea intermedierii si solutionarea pasilor necesari pentru adoptia unui copil din Romania.
Postat la
%b %01, %2012
Postat de
prunescu
buna ziua
spuneti-mi va rog daca este obligatoriu ca solicitantii care vor sa adopte copilul trebuie sa aibe un anumit venit lunar sau nu?
Si daca este obligatoriu ca amandoi parinti adoptivi sa lucreze,in cazul meu lucreaza numai sotul!
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
mina
adoptia interationala
Buna,
Si noi suntem o famile de romani cu domiciliul in Belgia de 10 ani si avem ambele cetateniI. Am primit un raspuns de la ORA in care ni se spune sa contactam autoritatile din Belgia pt a adopta din Romania si ca se poate. Am inceput aici cursurile pt atestat, si continuam. Din pacate aici habar nu au, u au fost bine informati de catre Romania pt ca ne arunca de colo colo. Ne-au zis sa participam la cursuri si apoi sa ne inscriem la comunitatea centrala care se va ocupa de tot. Apoi doamnele care dau cursurile ne spun ca nu ca trebuie sa te inscri intr-o organizatie autorizata si sa platesti. Habar nu au. Au zis ca daca chiar e un acord intre state se ocupa ei. Preturile 15 000 euro poate si mai mult. De ce domnilor de la ORA si altii ne puneti bete in roate? Pt romanii din tara cursurile sunt gratuite etc aici nu, pt ca nu putem venii acasa 1 an ne faceti sa cumparam un copil, pt ca practic pretul vehiculat aici asta reprezinta. De ce suntem discriminati, pt ca locuim afara? De ce nu e legea aceeai, nu suntem romani? Si vedem ca lucrurile nu avanseaza cum spuneti, asta seara am vazut la Oservatorul Antenei 1 ca situatia celor care renunta la locul de munca din strainanate(Fra nta in acest caz) asteapta de un an si nimic nu merge. Si pe alta parte se vand copiii si voi nu faceti nimic. Ce concluzie sa tragem? Si de fapt ne penalizati si pt ca stam in strainatate si deci si noi platim copilul dar legal, nu? O alta forma...Asa ca romanilor de afara , curaj!
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Aveti dreptate, birocratia din Romania este foarte stufoasa si din pacate, niciun guvern nu pare sa se implice in acest sens... Continuati sa apelati ORA sau faceti o scrisoare deschisa catre autoritati cu nemultumirile dvs...
Postat la
%b %16, %2014
Postat de
Nicoleta Vica
Romanca din Belgia vrea sa adopteze in Romania
Nascuta in Romania si plecata in Belgia in 1994, la virsta de 20 de ani. Am cetatenie dubla: Romana si Belgiana, am 40 de an, sint casatorita cu un Belgian din 1996 si-mi doresc mult sa adoptez un copil din Romania. Cine ma poate ajuta din experineta proprie? Multumesc pt reactia dumneavosatra.
Postat la
%b %09, %2012
Postat de
andreea
crestere copil
buna am 27 de ani si doi copilas de 2 jumatate si o fetita de 5 luni, ambii parinti lucram in ministerul de interne de aproximariv 6 ani si am dori sa luam un copilas din centru de plasament pentru al creste si ai oferii dragoste familiala insa nu ne permitem financiar sa il infiem intrucat nu avem o locuinta personala, am vazut foarte multi copilasi dati in crestere unor anumite persone iar acestea ii cresc doar pentru suma de bani pe care o primesc de pe urma copilasului noi am vrea sa luam un copilas si sa l tinem pana la 18 ani si dupa daca va mai dori acesta iar din banii pe care statul ii ofera sa i punem intr un cont iar la varsta majoratului acesta sa si poata cumpara o garsoniera iar scoala iam puteao asigura noi... am inteles ca nu se poate intrucat daca vream un copilas trebuie ca unul dintre noi sa renunte la servici ... e adevarat??? mi se pare o prostie intrucat pentru cresterea propriilor copii santem nevoieti sa mergem amandoi la munca pentru a le putea oferii srictu necesar iar asa cum copii nostrii merg la creste, gradinite asa ar putea merge si copilasul luat in crestere nu??? va rog sa ma ajutati cu un raspuns...
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
In cazul prezentat de dvs, luati legatura cu DGASPC pentru o informare exacta.
Aveti intr-un comentariu mai sus legislatia interna (RO) pentru adoptarea unui copil.
Nu stiu daca cei din MI beneficiaza de vreun "spor" in acest sens...
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
Mihaela
E doar o parere
Sa va traiasca ambii copii sa fie sanatosi si voi pe linga ei . Da... super tare chestia adopti, iei in plasament.... un copil si trebuie sa te lasi de munca, vrei sa adopti un copil trebuie sa ai posibilitati si sa oferi ce nu oferii propriului tau copil .... DAR STATUL? CE LE OFERA STATUL? un metru patrat de patut cu multe gratii? eu am un baiat de 15 ani si o fetita de 7 luni - ai mei naturali ,si sunt foarte pornita sa adopt o bebita.
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
ara
adoptie
eu si sotul meu ajutam o casa d copii din ro si o vizitam destul de des ... acolo este un baietel care are 6 ani ...ne am atasat de el foarte mult si am vrea sa l adoptam probela este k parinii au drepturi asupra el desi ei nu lau mai vizitat d 3 ani .asta e o problema in care nu stiu dak am putea face ceva iar mai este ceva eu is cu 17 ani si ceva luni mai mare decat copilul dar sotul meu are diferenta necesara avand 38 de ani.sunt cele 2 intrebari putem face ceva sa l luam chiar daca parintii au drepturi asupra lui si cum ramane cu varsta la mine .multumesc
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Daca parintii naturali ai copilului nu-s de acord cu declararea copilului "adoptabil", atunci nu aveti ce face si trebuie sa cautati unul cu acest statut in vederea adoptiei. Referitor la varsta, cei din DGASPC va vor da informatiile necesare odata cu demararea obtinerii atestatului de familie adoptatoare.
Postat la
%b %14, %2012
Postat de
miru
adoptie
Ce sanse sunt ca un copil sa fie adoptata de o femeie in cazul in care acea femeie /fata in trecu a cochetat cu filmele pentru adulti ? Ar fi un dezavantaj ?
Ce se poate face totusi daca viata acelei femei este schimbata in bine si isi doreste un copil ?
multumesc anicipat pentru tot!
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Sansele nu se cauta pe site-uri ci se lupta pentru ele. In cazul dvs daca autoritatile, DGASPC in speta, avizeaza favorabil cererea de evaluare, puteti incepe procedurile pentru obtinerea atestatului de adoptator. Spor!
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
domnica luminita
inginer
Buna ziua,sint o doamna de 45 de ani single, inginera, cu cetatenie romana si rezidenta permanenta in Italia(de cca.18 ani)Am doua proprietati in Ploiesti si terenuri din partea bunicilor.In Italia am contract indeterminat,da r dupa cum cred ca va inchipuiti beneficiez de cca. 20 de zile de concediu pe an.As dori mult sa adoptez un copil din Romania pentru ca natura nu m-a ajutat....nu am preferinza de sex si nici de virsta.Imi puteti da indicatii de procedura.
In asteptarea unui raspuns va doresc o zi buna.
Multumesc,cordiale saluti
Lumi
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
teodora bogdanov
detalii
sotul meu are o fetita de 14 ani.sotia lui a decedat si rudele din partea mamei , care locuiesc in America (sora si cumnatul )vor sa infieze fetita .pentru ca doamna raspectiva nu poate lipsi de la lucru mai mult de 20 zile , ne-a rugat sa facem noi demersurile necesare .
unde putem primi informatii si daca noi suntem abilitati sa incepem actele?
mentionez ca tatal este de acord cu infierea.multum esc !
Postat la
%b %12, %2013
Postat de
tiberiu valodi
Infiere
buna ziua.sunt recasatorit si sotia mea are un baiat din prima casatorie . copilul implineste acum 18 ani. doresc sa-l infiez,mama sa este de acord , el este de acord.am vrut acest lucru de acum 9 ani , dar nu am putut lua legatura cu tatal biologic.va rog sa ma sfatuiti cum trebuie sa procedez si ce acte imi sunt necesare. multumesc
Postat la
%b %16, %2013
Postat de
mona
ADOPTII INTERNATIONALE
Am vrut sa adoptam un copil anul trecut,dar s-a schimbat legea pentru romanii care locuiesc afara .Nu inteleg de ce noi nu avem aceleasi drepturi cu cei din tara. Ce inseamna " pot fi adoptati international numai copii pentru care nu a putut fi indentificat un adoptator sau o familie....intr -un interval de doi ani", daca poate sa-mi explice cineva... si anul trecut mi s-a spus ca copilul trebuie sa aiba mai mult de 3 ani ca sa fie adoptat afara..
multumesc
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
daniel
Pentru adoptie
Buna ziua,
In legatura cu intrebarile mai sus postate, va rog sa descarcati documentul Totul despre adoptia unui copil - in care gasiti raspunsurile la intrebarile dvs.
Postat la
%b %25, %2013
Postat de
dana mocanu
tatal adoptar spaniol
Buna ziua .Locuiesc in Spania de 5 ani casatorita cu cetatean spaniol, care doreste sa infiieze fetita mea de 7 ani din casatoria anterioara. Toate demersurile pt. infiere le incepem aici dar vreau sa stiu daca e nevoie sa mearga in romania actualul meu sot si daca trebuie sa aduc din spania vre-o dovada a dorintei de infiere?
Stiu ca trebuie sa aduc eu hartie cu acordul tatalui biologic.
Multumesc anticipat.
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
elena
ADOPTII INTERNATIONALE
Buna ziua suntem o familia rezidenta in Madrid si un putem sa facem copii,anul trecut am aflat ca s au dat drumu la adoptii de copii pt romani care locuiesc afara ,mi ati putea da adresa unde as putea sa depun cererea de adoptie in Madrid si toate actele necesare MULTUMESC
Postat la
%b %16, %2013
Postat de
Ursan F
adoptii
Se gândesc guvernanții noștri că un animal are mai multe drepturi decât un orfan?
Un asasin, sau escroc, dacă este bolnav, sau bărtrân beneficiază de reduceri de pedeapsă sau nu execută pedeapsa. Un orfan ce drepturi are?
Ce reduceri de pedeapsă beneficiază pentru că Dumnezeu a vrut să vină pe lumea asta?
Pedeapsa cui o execută acest prunc?
De ce societatea nu vrea să facă mai mult pentru el decât pentru un animal sau pușcăriaș?
De ce există atâtea ONG-uri care se ocupă de drepturile câinilor, porcilor, găinilor sau ori căror alte dobitoace și toți proștii dau banii pentru ei?
Câți din ei sau gândit să ajute noii născuți să aibă dreptul la o viață mai bună, la o familie decentă, la 2-3 m 2 spațiu de locuit, muzică ca să nu fie stresați, apă curentă, condiții igenice și jucării ca să nu se plictisească precum vacile, oile sau criminalii și escrocii sau alții...?
Sunt oameni cu suflet care vor să îi ajute, să îi înfieze... și ce obțin ?
Doar deznădejde, disperare, ignorare din partea forurilor în drept să îi ajute. Atât ei cât și îngerașii care îi așteaptă să îi ia acasă.
În situația de la început se vorbește de familiile din țară care au reușit să adopte după noua legislație, dar nu se spune nimic de adopțiile internaționale care s-a făcut. Câți copii adoptați au părăsit țara?
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
mami
raspuns
din pacate, e revoltator...cr ed ca nimeni nu doreste salvarea acestor suflete, ei devin sursa sigura de venit pt miile de angajati din sistem.stiati ca politistilor si jandarmilor la angajare li se adauga bonus posturi pentru neveste in orasul respectiv??de obicei, la directii...toat e sunt psihoOLOAGE...s i nu prea trec pe acolo. cu cine sa te certi??? cine le evalueaza activitatea???? judetul??
Postat la
%b %09, %2017
Postat de
cam
sistem de tocat nervii
Un sistem facut pentru cei care au nervi si mai ales pentru cei ce au relatii. Daca nu cunosti pe nimeni esti doar un intrus care vrea sa le ia unora painea de la gura (aici ma refer la asistentele maternale) si cred ca si asistentele sociale sunt cam nedoritoare pt ca ei copii le asigura locul de munca. Despre psihologi, chiar nu mai am cuvinte.
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
ana ouatu
acordul mamei spre adoptie
suntem o fam. ce locuim in spania, avem o cunostinta in ro care este insarcinata in luna a 5-a si vrea sa ne dea in adoptie copilul la nastere, va rog mult as vrea sa stiu pasi care ar trebui facuti?? Sptamina care vine voi fi in ro,si nu stiu de unde sa incep!!!
multumesc mult!!!!
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
Dana Mares
adopie internationala
Buna, locuiesc in SUA de 16 ani am cetatenie americana ( nu am renuntat la cetatenia romana ) si as vrea sa adopt copilul surorii mele in varsta de 15 ani. Care este procedura ( nu pot veni in tara sa stau 30 de zile
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
ioana
atestare opa straina
Buna ziua, sint cetatean roman cu resedinta in Italia. Colatorez cu OPA straina (italiana) si as dori sa obtin informati, cu privire la autorizarea acestei OPA staine de catre Uficio roman pentru adopti in vederea regimului de adotie internationala in Romania. Cu privire la acest demers am consultat situl https://www.adoptiiromania.ro/procedura-adoptie.html si in particular: Instructiuni autorizzare OPA straine in limba romana. In urma acestui studiu pentru intocmirea documentelor necesare autorizari nu imieste clar punctul e) din documentul mai sus menzionat:
e)storicul activitatilor desfasurate si recomandari din partea celorlalti colaboratori, precum si din partea autoritatii straine sub a carei supraveghere se afla; minim o recomandare din partea unei autoritati centrale straine (institutie publica) cu care a colaborat in materia adoptie internazionale
Nelamurirea mea este cu trebuie efectiv intocmit acest document:
-in care tari International adoption a colaborat facand adopti?
-di parte caror Autoritati straine au obtinut autorizzare pentru adoptie internationala.
-sau au nevoie de o recomandare scrisa di partea fiecarei autoritate straine cu care au colaborat in trecut
-collaboratori sunt autoritatile centrale / comisile care au fost insarcinate di parte guvernelor respectivelor tari de a aplica Convenzione dell'Aia cu care organizatia italiana a colaborat ?
-autoritatea straina sub a carei supravegere se afla aceasta OPA (italiana)e la CAI-Commissione Adozioni Internazionali www.commissioneadozioni.it
In anul 1999 acesta OPA a fost autorizzata de catre guvernul roman de a face adopti in Romania. Organizatia detine inca toate actele realizate in acea perioada. credeti ca poate fi importanta aceasta informatie?
Multumesc.
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Consultati:

Lista OPA straine autorizate pentru adoptia internationala

Conditii si documente necesare autorizarii OPA straine

Ordinul nr. 546/27.03.2012 privind aprobarea modelului cadru al conventiilor incheiate intre Oficiul Roman pentru Adoptii si cabinete individuale, cabinete asociate si societati civile profesionale
Procedura de adoptie-Conditi i si documente necesare autorizarii OPA straine.

Solicitati detalii direct la CAI-Commissione Adozioni Internazionali
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
Alexandra-Anina Dima
Adoptie internationala - China
Buna ziua,

Ma numesc Alexandra Dima si locuiesc de un an si ceva in China impreuna cu sotul meu care este cetatean chinez. In urma casatoriei, eu nu am renuntat la numele meu romanesc de familie.
Vreau sa stiu daca este posibil pt mine sa adopt un copil de aici din China sau este necesar ca sa vin in Romania pentru acest lucru.
Mentionez ca eu lucrez aici de acasa, dar pot lucra si din Romania, as putea ramane cateva luni in Romania daca procedurile o impun.

Multumesc anticipat pentru raspuns.
O zi buna va doresc
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
Cristina Butnaru
Adoptie internationala - Franta
Buna ziua,
Suntem o familie de medici romani (avem si cetatenia franceza) care ar dori sa adopte un copilas in Romania. Cum trebuie sa incepem? Este obligatorie petrecerea celor 30 de zile in Romania cu copilul, caci meseriile nu prea ne permit aceasta? Am citit ca ar fi si posibilitatea ca adoptia sa se petreaca mult mai repede si micutul sa ajunga mai repede in familia adoptatoare.
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Postat la
%b %14, %2013
Postat de
Daniel
Raspuns
Procedura adoptiei interne si internationale. Emisiune prezentata de av. Ioana Sturza.

https://www.youtube.com/watch?v=5r9a8CKBaHQ
si
https://www.youtube.com/watch?v=E48Bb3FT5mU

Curaj!
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
Dan
Guvernul desfiinteaza Oficiul Roman pentru Adoptii
Guvernul desfiinteaza Oficiul Roman pentru Adoptii si infiinteaza Autoritatea de Copii si Adoptii.

Guvernul a decis infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, prin preluarea activitatii in domeniu de la Ministerul Muncii si Oficiul Roman pentru Adoptii, si desfiintarea acestui Oficiu, informeaza Mediafax.

Oficiul va fi desfiintat in 30 zile, conform unei ordonante de urgenta.

Guvernul a decis totodata infiintarea Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, la Ministerul Muncii, condus de un secretar de stat.
Postat la
%b %17, %2014
Postat de
Alina
Adoptii
Buná ziua. Am incercat sá gásesc informatii dar nu sunt f sigurá. Cumnata mea locuieste in Spania , e necásátoritá , are 40 de ani si ar vrea sá infieze un copil din România. Ati putea sá imi spuneti pasii pe care ar trebui sá ii urmeze pt a putea adopta. Multumesc
Postat la
%b %17, %2014
Postat de
margareta hurdela
Adoptie internationala
Buna ziua. Sunt romanca, casatorita cu un cetatean spaniol si dorim sa adoptam un copil din Romania.
As dori sa stiu daca este posibil si care este procedura.
Multumesc.
Postat la
%b %20, %2014
Postat de
Georgiana
Adoptie Internationala USA
Buna ziua, sunt romanca casatorita dupa cetatean american, de un an mi-am luat si eu cetatenia americana, dar am pastrat-o si pe cea romaneasca. Si ne-am dori foarte mult sa adoptam un copil din Romania, cum ar trebui sa procedam?

Multumesc!
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Zeno
adoptie
sunt recasatorita cu un cetatean german si vrem ca el sa imi adopte copii...cum trebuie sa procedez...deoa rece statul german face trimitere la statul roman si invers......
Postat la
%b %23, %2015
Postat de
Ionela
ADOPTIE INTERNATIONALA
Buna ziua,avem o problema in famile.Sora mea are un copil cu concubinul ei.Nu vor sa il aiba si sa il ingrijeasca.Il Ingrijeste mama mea care este intro etate avansata.Eu traiesc in Spania si sunt casatorita cu Spaniol.Am doua fetitze si as vrea sa stiu daca intrun fel sau altul pot aduce copilul surorii mele sa il cresc eu.Multumesc anticipat
Postat la
%b %13, %2015
Postat de
angela
adopție internațională
Buna ziu. Sunt din republica moldova căsătorită de 5 ani cu cetățean roman locuim in anglia,suntem interesați sa infiem un copil mai mic,ce ar trebui sa fac?avem o vîrstă de 40 ani si nu mai avem șanse de a avea copii pe cale naturală.cu ce ne puteti ajuta?mulțumesc anticipat.
Postat la
%b %24, %2015
Postat de
daniel
Info
Autoritatea Nationala pentru Adoptie a aratat ca peste 1.200 de copii au fost abandonati, in 2014, in maternitati, sectii de pediatrie sau alte sectii din spitale, din care 1.057 au fost externati, insa doar 436 au fost integrati in familie.

Dintre cei 1.213 copii abandonati anul trecut, 738 au fost parasiti in maternitati, 441 in sectii de pediatrie si 34 in alte sectii de spital, a precizat Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, potrivit Mediafax.

436 din cei 1.057 de copii externati din unitatile sanitare in care au fost abandonati au fost integrati in familie.

Alti 448 copii abandonati in unitati sanitare au fost plasati la asistent maternal profesionist, 48 la familii sau persoane, 45 in centre de plasament, 23 in centre de primire in regim de urgenta, trei la familia extinsa, iar alti 54 au fost externati "in alte situatii".
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
Elena Spiridon
Adoptia unui copil
Buna ziua,
Sunt stabilita in Franta de 5 ani. Sunt mamica a doi baieti minunati si ne dorim cu tot dragul sa primim in sanul familiei noastre inca un copil. Avem atata dragoste de oferit si stim ca sunt atat de multi copii care au nevoie de un sprijin si de caldura unui camin.
Stiu insa ca este o procedura lunga si dificila de urmat.
As dori sa stiu daca o famlie monoparentala poate adopta un copil. Eu sunt singura cu copii mei dar acest lucru nu ma poate impiedica sa fiu mama si sa ofer dragoste, bune conditii materiale si pshicologice pentru buna starea si educatia micutilor. Va rog sa ma indrumati. Undeva exista un copil care are nevoie de dragostea de mama,iar eu pot sa ofer aceasta dragoste, un sprijin si buna indrumare in viata.
Va multumesc anticipat
Postat la
%b %09, %2015
Postat de
Mariana
Adoptie copil major
Buna ziua,
in 22 mai am primit Hotararea de adoptie a fiicei mele de 19 ani de catre sotul meu, aceasta participand la cresterea ei de cand avea varsta de doi ani.
Hotararea s-a comunicat in 22 mai 2015 iar in 08.07.2015 ne-a pus confirmarea ca este definitiva.
Marti ridica de la liceu adeverinta de sustinre a examenelor de bacalaureat (ultimul examen a fost pe 3 iul), intrebare: in baza Hotararii, a certificatului de nastere nou, poate avem si buletinul pana marti, de la liceu, ii poate elibera adeverinta pe numele nou? Vrem ca la facultatile unde isi depune dosar sa depunem cu numele nou.
Multumesc!
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
mami
raspuns
nu inteleg modul in care se acorda acel concediu de acomodare...dac a varsta copilului e scolara, mama poate lua concediul de acomodare, dar si lucra in paralel, cu jumatate de norma, avand in vedere, orarul de scoala al copilului??sau e obligata sa renunte la serviciu total??eu as vedea prima varianta, voi ce ziceti??

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .